Ухвала
від 01.06.2020 по справі 922/2867/19
СХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

СХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

проспект Незалежності, 13, місто Харків, 61058

УХВАЛА

02.06.2020 Справа № 922/2867/19

Колегія суддів у складі: головуючий суддя Бородіна Л.І., суддя Здоровко Л.М., суддя Лакіза В.В.

за участю секретаря судового засідання Черкас В.М.,

від позивачів: Савченко В.А., адвокат (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю від 13.05.2015 №1928) - на підставі ордеру від 11.09.2019 серії АХ №1001727 та ордеру від 09.10.2019 серії АХ №1002439;

від відповідача: Камінська А.А., адвокат (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю від 28.09.2012 №1342) - на підставі ордеру від 07.05.2020 серії АХ №1012019;

розглянувши апеляційну скаргу Фізичної особи ОСОБА_1 , м.Харків,

на рішення Господарського суду Харківської області від 25.02.2020 (суддя Жигалкін І.П.), ухвалене в приміщенні Господарського суду Харківської області в м.Харкові о 10год 50хв, повний текст якого складений 02.03.2020,

у справі 922/2867/19

за позовом: 1. Фізичної особи ОСОБА_2 , м.Харків,

2. Фізичної особи ОСОБА_1 , м.Харків,

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю Харківського приватного навчально-виховного комплексу Ліцей Професіонал , м.Харків,

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача: Фізичної особи ОСОБА_3 , м.Харків,

про зобов`язання вчинити певні дії,

ВСТАНОВИЛА:

04.09.2019 фізичні особи ОСОБА_2 та ОСОБА_1 звернулись до Господарського суду Харківської області із позовом до ТОВ НВК Ліцей Професіонал про:

1) визнання незаконною бездіяльності директора ТОВ НВК "Ліцей Професіонал" Харківської області Будко Оксани Володимирівни щодо ненадання належним чином засвідчених копій документів ОСОБА_2 та ОСОБА_1 згідно вимоги від 28.12.2018 та вимоги 20.05.2019;

2) зобов`язання ТОВ НВК "Ліцей Професіонал" Харківської області надати ОСОБА_2 та ОСОБА_1 належним чином завірені копії наступних документів:

1. Протоколів загальних зборів учасників НВК "Ліцей Професіонал" за 2017-2019 роки;

2. Положення та посадову інструкцію директора та головного бухгалтера;

3. Накази про прийом та звільнення працівників НВК "Ліцей Професіонал" в 2017- 2018 роках;

4. Штатні розклади, прийняті протягом 2017-2018 років;

5. Протоколи та висновки засідань ревізійної комісії в 2017-2018 роках;

6. Річну фінансову звітність за 2017-2018 роки;

7. Документи, що підтверджують права товариства на майно;

8. Перелік основних фондів на 01.01.2018 та 01.10.2018;

9. Відомості нарахування амортизації в 2017-2018 роки;

10. Оборотно-сальдові відомості станом на 30.11.2018;

11. Книги реєстрації протоколів загальних зборів засновників товариства;

12. Статут товариства та зміни до статуту;

13. Документи товариства, що регулюють діяльність органів товариства та зміни;

14. Кошториси та штатний розклад на 2018-2019 роки, затверджені належним чином;

15. Накази і розпорядження виконавчого органу товариства за 2018-2019 роки;

16. Аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг;

17. Річну фінансову звітність за 2018 рік;

18. Рух коштів на банківських рахунках за 2018 рік;

19. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

20. Документи, пов`язані з атестацією ліцею;

21. Перелік господарських договорів, укладених з 01.01.2018 по теперішній час;

22. Документи бухгалтерського обліку за 2018 (т.1, а.с.7-32).

Рішенням Господарського суду Харківської області від 25.02.2020 у справі №922/2867/19 відмовлено у позові повністю (т.2, а.с. 93-114).

Рішення місцевого господарського суду з посиланням на статті 20, 167 ГК України, статті 5, 43 Закону України Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю , статті 16, 116, 63, 545 ЦК України мотивовано тим, що керівник боржника Будко О.В. вчинила всі необхідні дії, визначені законом, для надання доступу позивачам до документів, передбачених частиною 1 статті 43 Закону України Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю ; відповідач виконав свій обов`язок з надання запитуваних позивачем документів, однак позивачі відмовились від належного виконання свого обов`язку шляхом ухилення від отримання запитуваних ними документів. У зв`язку з цим суд першої інстанції дійшов висновку про недоведеність бездіяльності ОСОБА_3 та порушень нею або НВК Ліцей Професіонал вимог закону щодо надання учасникам товариства інформації й документів про діяльність цього товариства. Крім того, місцевий господарський суд зазначив, що обраний позивачем спосіб захисту у вигляді визнання незаконною бездіяльності директора відповідача ОСОБА_3 не є ефективним, а також не передбачений нормами чинного законодавства.

ОСОБА_1 із рішенням місцевого господарського суду не погодився та 23.03.2020 звернувся до Східного апеляційного господарського суду із апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду Харківської області від 25.02.2020 у справі №922/2867/19 та ухвалити нове рішення, яким позовні вимоги задовольнити у повному обсязі.

В обґрунтування вимог апеляційної скарги скаржник посилається на те, що 28.12.2018 позивачі, як учасники товариства звернулися до НВК Ліцей Професіонал з вимогою про надання документів, визначених у позові. Вказана вимога була отримана відповідачем 28.12.2018. Листом від 08.01.2019 позивачів було повідомлено, що вказане звернення не відповідає вимогам статті 5 Закону України Про звернення громадян . У листі від 24.01.2019 відповідач зробив висновок про те, що вимоги учасників на отримання інформації щодо діяльності товариства є зловживанням своїми правами, в результаті чого відмовив учасникам товариства в отриманні вказаної інформації з надуманих підстав. У зв`язку з цим, на думку скаржника, відповідач незаконно, за відсутності жодної підстави, визначеної чинним законодавством, фактично зловживаючи своїм посадовим становищем та обов`язками, відмовив учасникам товариства в отриманні запитуваних документів, що стосуються діяльності НВК Ліцей Професіонал . Крім того, вказує на те, що обставини, викладені у заявах свідків, суперечать іншим письмовим доказам та викликають сумнів щодо їх змісту та достовірності, однак суд не задовольнив клопотання позивачів про виклик свідків, вказавши, що доводи, викладені у письмових заявах свідків, не суперечать іншим доказам, які містяться в матеріалах справи. Також вказує на те, що чинним законодавством не встановлено обмежень щодо права засновника вимагати надати копії запитуваних документів та обмеженого обов`язку виконавчого органу на надання копій запитуваних документів.

Одночасно скаржником подано клопотання про виклик свідків, в якому він просить викликати та допитати в якості свідків осіб, які надали до матеріалів справи №922/2687/19 заяви свідків в порядку ст. 88 ГПК України, а саме: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з огляду на те, що обставини, які викладені у їх заявах, суперечать іншим доказам у справі та викликають сумнів щодо їх змісту та достовірності і повноти.

Відповідач у відзиві на апеляційну скаргу від 07.05.2020 просить апеляційну скаргу залишити без задоволення, рішення місцевого господарського суду від 25.02.2020 у справі №922/2867/19 - залишити без змін. При цьому зазначає, що 29.12.2018 відповідачем направлено копії протоколів та звіту незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності за 2017 рік від 15.11.2018 з додатками, а також копії документів згідно з переліком, визначеним у вимозі позивача від 28.12.2018. Крім того, в матеріалах справи наявні докази неодноразового виконання відповідачем свого обов`язку щодо надання документів на вимогу учасників товариства, який визначений частинами 4,5 статті 43 Закону України Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю . Так, на вимогу ОСОБА_1 від 20.05.2018 відповідач направив листи відповіді від 31.05.2019 та від 04.06.2019, тобто у межах строку, встановленого частиною 5 статті 43 Закону України Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю . Крім того, адвокат Камінська А.А. листом від 04.06.2019 запропонувала позивачам з`явитися до НВК Ліцей Професіонал для ознайомлення та отримання копій документів, вказаних у вимозі від 20.05.2019, та зазначила, що прийом та видача документів буде проводитися з 09:00 до 16:00 з понеділка по п`ятницю у приймальні директора; доказів відмови позивачам у видачі документів останні не надають. Також, на думку відповідача, документи визначені у пунктах 2-5, 8-11, 14,17,19,20,21 другої вимоги позивачів, не передбачені статтею 43 Закону України Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю .

У відзиві на апеляційну скаргу від 08.05.2020 ОСОБА_3 просить апеляційну скаргу залишити без задоволення, рішення місцевого господарського суду від 25.02.2020 - без змін. При цьому, зокрема, зазначає, що ОСОБА_3 не є стороною у справі, а отже вимога позивачів про визнання незаконною бездіяльності директора НВК Ліцей професіонал не відповідає суб`єктному складу учасників. Також, вказує, що положення статті 16 ЦК України не передбачають такого способу захисту, як визнання незаконними дій або бездіяльності особи приватного права, яка не володіє публічними владними повноваженнями держави. Отже, на думку третьої особи, обраний позивачами спосіб захисту не є ефективним, дієвим та не передбачений ані законом, ані договором. Крім того, зазначає, що друга вимога позивача про зобов`язання НВК Ліцей Професіонал надати копії документів також не підлягає задоволенню, оскільки позивачами не доведено порушення їх прав, оскільки листами від 29.12.2018 та від 17.01.2019 позивачам були надані документи, перелічені у вимозі від 28.12.2019, а також листом від 04.06.2019 позивачам запропоновано з`явитись до відповідача для ознайомлення та отримання копій документів.

В судовому засіданні апеляційної інстанції представник скаржника підтримав клопотання про виклик свідків в порядку ст. 88 ГПК України, а саме: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з огляду на те, що обставини, які викладені у їх заявах, суперечать іншим доказам у справі та викликають сумнів щодо їх змісту, достовірності та повноти.

Представник відповідача заперечив проти клопотання з тих підстав, що обставини, викладені в заявах свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , не суперечать доказам, наявним в матеріалах справи.

Відповідно до статті 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами, зокрема показаннями свідків.

Показання свідка - це повідомлення про відомі йому обставини, які мають значення для справи (ч.1 ст.87 ГПК України).

Згідно зі статтею 88 ГПК України показання свідка викладаються ним письмово у заяві свідка.

В матеріалах справи містяться нотаріально засвідчені заяви свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у справі №922/2867/19 (т.2,а.с.6,7).

Відповідно до статті 89 ГПК України свідок викликається судом для допиту за ініціативою суду або за клопотанням учасника справи у разі, якщо обставини, викладені свідком у заяві, суперечать іншим доказам або викликають у суду сумнів щодо їх змісту, достовірності чи повноти. В ухвалі про виклик свідка суд попереджає свідка про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання.

Заслухавши представників сторін, дослідивши матеріали справи на підтвердження та спростування викладених представниками сторін доводів та обставин, суд апеляційної інстанції з метою повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи, встановлення обставин, які входять в предмет доказування, встановлення об`єктивної істини, дійшов висновку про задоволення клопотання позивача про виклик та допит свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

Також, в судовому засіданні представником скаржника заявлено усне клопотання про витребування оригіналів документів, а саме, опису вкладення та фіскального чеку, які надані відповідачем на підтвердження обставин щодо направлення позивачеві документів.

Представник відповідача зазначила, що оригінали вказаних скаржником документів, а також усі інші докази, які подані відповідачем до матеріалів справи, наявні у відповідача в оригіналах.

Відповідно до статті 91 ГПК України письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Якщо подано копію (електронну копію) письмового доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал письмового доказу . Якщо оригінал письмового доказу не поданий, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність поданої копії (електронної копії) оригіналу, такий доказ не береться судом до уваги.

Заслухавши представників сторін, задля недопущення сумніву у допустимості та достовірності письмових доказів, наданих сторонами до матеріалів справи, суд апеляційної інстанції дійшов висновку задовольнити клопотання скаржника та витребувати у відповідача оригінали всіх поданих ним до матеріалів справи письмових доказів, а також з метою дотримання основних засад господарського судочинства витребувати у позивачів оригінали усіх поданих ними письмових доказів до матеріалів справи.

Враховуючи вищевикладене та зважаючи на неявку третьої особи в судове засідання апеляційної інстанції, з метою забезпечення рівності усіх учасників судового процесу, змагальності сторін, суд апеляційної інстанції дійшов висновку про відкладення розгляду справи на 16.06.2020.

Керуючись ст.ст. 42, 120, 234, 270, 271 Господарського процесуального кодексу України, Східний апеляційний господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Відкласти розгляд справи на 16 червня 2020 року о 14:30год, про що повідомити учасників справи.

2.Розгляд апеляційної скарги відбудеться у приміщенні Східного апеляційного господарського суду за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13, 1-й поверх, в залі судового засідання №105.

3.Клопотання Фізичної особи ОСОБА_1 про виклик та допит свідків задовольнити.

4. Викликати в судове засідання, що відбудеться 16.06.2020 о 14:30год, для допиту таких свідків:

- ОСОБА_4 , 1949 року народження, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ; паспорт серії МТ , № НОМЕР_2 , виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт серії МН , в„– НОМЕР_5 , виданий 19.07.2002 Київським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області.

5.Довести до відома ОСОБА_5 та ОСОБА_4 про необхідність мати при собі оригінали для огляду суду та належним чином засвідчені копії для долучення до матеріалів справи паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду та трудової книжки.

6.Попередити ОСОБА_5 та ОСОБА_4 про передбачену статтею 384 Кримінального кодексу України кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання свідка.

7. Клопотання представника позивачів про витребування у відповідача оригіналів документів задовольнити.

8. Витребувати у відповідача оригінали всіх поданих ним до матеріалів справи документів в підтвердження заперечень на позов.

9. Витребувати у позивача оригінали всіх поданих ним до матеріалів справи документів в підтвердження позовних вимог.

Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати за веб-адресою www.eag.court.gov.ua, а також на офіційному порталі Судової влади України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями та не підлягає оскарженню.

Головуючий суддя Л.І. Бородіна

Суддя Л.М. Здоровко

Суддя В.В. Лакіза

Дата ухвалення рішення01.06.2020
Оприлюднено02.06.2020

Судовий реєстр по справі —922/2867/19

Постанова від 20.07.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Бородіна Лариса Іванівна

Ухвала від 15.07.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Бородіна Лариса Іванівна

Ухвала від 15.06.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Бородіна Лариса Іванівна

Ухвала від 01.06.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Бородіна Лариса Іванівна

Ухвала від 13.05.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Бородіна Лариса Іванівна

Ухвала від 20.04.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Бородіна Лариса Іванівна

Ухвала від 05.04.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Бородіна Лариса Іванівна

Рішення від 24.02.2020

Господарське

Господарський суд Харківської області

Жигалкін І.П.

Ухвала від 03.02.2020

Господарське

Господарський суд Харківської області

Жигалкін І.П.

Ухвала від 15.01.2020

Господарське

Господарський суд Харківської області

Жигалкін І.П.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні