ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

У Х В А Л А

14 квітня 2020 року м. Чернігів справа № 927/94/19

Господарський суд Чернігівської області у складі судді А.С. Сидоренка, розглянувши матеріали клопотання Науково - дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України про погодження строку проведення судової експертизи, по справі за позовом DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД) Фемістоклі Дерві, 3, Джулія Хаус, Р.С. 1066, Нікосія, Кіпр (CY) 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57 (адреса для листування) 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57, БЦ 101 Tower (к. 1932) (адреса представника) Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача : Державна фіскальна служба України 04053, м. Київ, Львівська площа, 8 Відповідачі: 1. BLACKBERRY LIMITED (Блекберрі Лімітед) 2200 University Ave East Waterloo, Ontario, Canada, N2K 0A7 03045, м. Київ, вул. Набережна-Корчуватська, 84, кв. 33 (адреса для листування) 2. Фізична особа - підприємець Антоненко Олександр Володимирович АДРЕСА_1 (адреса для листування) про припинення порушення прав інтелектуальної власності

без виклику представників учасників справи.

ВСТАНОВИВ:

01 лютого 2019 року до Господарського суду Чернігівської області надійшла позовна заява DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД) до BLACKBERRY LIMITED (Блекберрі Лімітед) та Фізичної особи - підприємця Антоненка Олександра Володимировича про припинення порушення прав інтелектуальної власності, згідно якої позивач просить:

зобов`язати BLACKBERRY LIMITED (Блекберрі Лімітед) припинити порушення прав інтелектуальної власності позивача на торговельну марку D.TEK шляхом припинення використання всіма доступними способами (експорт, імпорт, зберігання, пропонування для продажу, продаж, реалізація, рекламування) товарів з нанесенням на них (упаковку, в якій розміщується такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет) позначення DTEK на території України;

зобов`язати Фізичну особу - підприємця Антоненка Олександра Володимировича припинити порушення прав інтелектуальної власності позивача на торговельну марку D.TEK шляхом припинення використання всіма доступними способами (експорт, імпорт, зберігання, пропонування для продажу, продаж, реалізація, рекламування) товарів з нанесенням на них (упаковку, в якій розміщується такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет) позначення DTEK на території України;

зобов`язати Фізичну особу - підприємця Антоненка Олександра Володимировича вилучити з цивільного обороту та знищити весь наявний у нього, у т.ч., але не виключно, на складі, на вітринах магазинів, товар - мобільні телефони, чохли, аксесуари, на яких міститься позначення DTEK .

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 25.02.2019р. прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 15.10.2019р. по даній справі призначена судова експертиза у сфері інтелектуальної власності щодо дослідження, пов`язаного з торговельними марками (знаками для товарів і послуг), проведення якої доручено Науково - дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України; на час проведення судової експертизи провадження у справі було зупинено.

10 квітня 2020 року до Господарського суду Чернігівської області надійшло клопотання Науково - дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України від 04.03.2020р. № 916/4-1-17/135 (надалі - Клопотання) в якому експертна установа просить погодити термін виконання судової експертизи у справі понад 90 днів.

В обґрунтування Клопотання заявник зазначає, що на сьогоднішній день виконання експертизи проходить за встановленим графіком відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998р. № 53/5; проект висновку судової експертизи у сфері інтелектуальної власності по даній справі знаходиться на завершальній стадії (орієнтовний строк завершення роботи над ним - 24 квітня 2020р.).

Проте, враховуючи значне експертне навантаження спеціалістів експертної установи, існує необхідність у погодженні терміну виконання судової експертизи у справі понад 90 днів.

Згідно ст. 103 Господарського процесуального кодексу України, експертиза проводиться у судовому засіданні або поза межами суду, якщо це потрібно у зв`язку з характером досліджень, або якщо об`єкт досліджень неможливо доставити до суду, або якщо експертиза проводиться за замовленням учасника справи.

У разі якщо суд призначив проведення експертизи експертній установі, керівник такої установи доручає проведення експертизи одному або декільком експертам. Ці експерти надають висновок від свого імені і несуть за нього особисту відповідальність.

Строки проведення експертних досліджень та порядок встановлення цих строків у залежності від складності дослідження та з урахуванням експертного навантаження передбачено підпунктом 1.13 пункту 1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998р. № 53/5 (надалі - Інструкція),

Відповідно до п. 1.13 Інструкції (в редакції на момент призначення судом експертизи), строк проведення експертизи встановлюється залежно від складності дослідження з урахуванням експертного навантаження фахівців керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу) у межах:

10 календарних днів - щодо матеріалів з невеликою кількістю об`єктів та вирішуваних питань і простих за характером досліджень;

30 календарних днів - щодо матеріалів із середньою кількістю об`єктів та вирішуваних питань або середньої складності за характером досліджень;

60 календарних днів - щодо матеріалів з великою кількістю об`єктів та вирішуваних питань або складних за характером досліджень;

понад 60 календарних днів - щодо матеріалів із великою кількістю об`єктів та вирішуваних питань (більше десяти), виходячи з фактично необхідного для експерта часу або особливо складних за характером досліджень (проведення досліджень з використанням криміналістичного обладнання (лазерного, оптичного, електронного), експериментальних досліджень, застосування декількох методів);

понад 90 календарних днів - щодо матеріалів з особливо великою кількістю об`єктів та необхідністю вирішення питань, які потребують декількох досліджень, або якщо експертиза є комплексною чи потребує залучення фахівців з інших установ (у тому числі судово-медичних), підприємств, організацій.

Більший розумний строк установлюється за письмовою домовленістю з органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), після попереднього вивчення експертом наданих матеріалів.

Відповідно до п. 1.13 Інструкції (в редакції на момент розгляду Клопотання судом), строк проведення експертизи встановлюється керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу) і не повинен перевищувати 90 календарних днів.

У разі значного завантаження експерта (за наявності у нього на виконанні одночасно понад десять експертиз, у тому числі комісійних та комплексних) більший розумний строк установлюється за письмовою домовленістю з органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), після попереднього вивчення експертом наданих матеріалів.

З метою забезпечення виконання приписів Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року стосовно права кожного на розгляд його справи упродовж розумного строку господарським судам необхідно контролювати дотримання передбачених Інструкцією строків проведення експертизи іншим суб`єктам судово - експертної діяльності, визначеним у статті 7 Закону України Про судову експертизу .

Встановлення у виняткових випадках більшого (порівняно із загальними) розумного строку є можливим за письмовою домовленістю з органом (особою), який призначив експертизу.

Оскільки процесуальним законом не передбачено форми такого погодження з боку суду, воно має здійснюватися (за наявності підстав для цього) шляхом винесення відповідної ухвали за результатами розгляду звернення експертної установи, - без поновлення провадження у справі і без повернення матеріалів справи із зазначеної установи, але, за необхідності, з викликом сторін для з`ясування їхньої думки з даного питання. При цьому необхідно враховувати, що відмова у погодженні запропонованого розумного строку проведення експертизи може потягти за собою наслідки, передбачені абзацом четвертим того ж підпункту Інструкції - повернення матеріалів справи з пропозицією призначити експертизу іншим суб`єктам судово - експертної діяльності, визначеним у статті 7 Закону України Про судову експертизу .

Враховуючи значне експертне навантаження спеціалістів експертної установи та знаходження підготовки висновку судової експертизи по даній справі на завершальній стадії, суд вважає за можливе задовольнити Клопотання Науково - дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

Керуючись ст. 103, 233, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Погодити проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, призначеної по даній справі ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 15.10.2019р., в строк понад 90 календарних днів.

2. Копії цієї ухвали надіслати сторонам, третій особі та Науково - дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Л.Українки, 26).

3. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.

Дата набрання ухвалою законної сили - 14.04.2020р.

Суддя А.С. Сидоренко

Дата ухвалення рішення 14.04.2020
Оприлюднено 15.04.2020

Судовий реєстр по справі 927/94/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.10.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 14.09.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 26.07.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 01.07.2021 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 24.06.2021 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 23.06.2021 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Постанова від 24.02.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 20.01.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 28.12.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 27.11.2020 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 14.04.2020 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 15.10.2019 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 01.10.2019 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 05.09.2019 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 29.08.2019 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 22.08.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 25.07.2019 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 25.07.2019 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Постанова від 10.07.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 08.07.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 927/94/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону