Ухвала
від 22.04.2020 по справі 907/584/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

"23" квітня 2020 р. м. Ужгород Справа № 907/584/19

Суддя Господарського суду Закарпатської області Андрейчук Л.В., розглянувши матеріали

за позовом Приватної організації "Організація колективного управління авторськими і суміжними правами", м. Київ в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю "Бест Мьюзік", м. Київ

до відповідача Фізичної особи-підприємця Морської Тетяни Василівни, м. Ужгород

про стягнення 245888,00 грн. компенсації за порушення майнових авторських прав

ВСТАНОВИВ:

Приватною організацією "Організація колективного управління авторськими і суміжними правами" в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю "Бест Мьюзік" заявлено позов до фізичної особи-підприємця Морської Тетяни Василівни про стягнення суми 245888,00 грн. компенсації за порушення майнових авторських прав, зафіксоване в Акті № 42/09/2016 від 22.09.2016, на підставі статей 7, 15, 31, 52 Закону України "Про авторське право і суміжні права".

В ході підготовчого провадження ухвалою Господарського суду Закарпатської області від 26.02.2020 у справі № 907/584/19 судом призначено проведення судової експертизи відеозвукозапису, а провадження у ній - зупинено.

До Господарського суду Закарпатської області надійшло клопотання судового експерта про надання додаткових доказів, а саме: зазначеної в копії акту фіксації № 42/09/2016 від 22.09.2016 відеокамери SONY DCR-DVD408E s/n 170176 та оптичного диску MAD 6А9ТЕ № 31110770. Крім того, експерт просить уточнити питання 7, поставлене ухвалою суду від 26.02.2020 на вирішення експертизи.

Поряд цим, Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" в Україні введений карантин 12 березня 2020 до 3 квітня 2020, який Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 року №239 було продовжено до 24 квітня 2020 року.

З урахуванням вказаних постанов, згідно з рекомендаціями Ради суддів України, розпорядженням голови Господарського суду Закарпатської області від 16 березня 2020 року встановлено режим роботи господарського суду в умовах карантину з метою попередження розповсюдження коронавірусної інфекції (COVID-19).

З огляду на наведене, з метою мінімізації ризиків розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, суд вважає за доцільне поновити провадження у справі та розглянути клопотання судового експерта без виклику учасників справи.

Відповідно до частини 1 статті 102 ГПК України, матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи.

За приписами частини 2 статті 102 ГПК України експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв`язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду та учасника справи, на замовлення якого проводилася експертиза, про її результати. Призначений судом експерт не має права спілкуватися з учасниками судового процесу поза межами судового засідання.

З аналізу наведеної норми виплаває, що у разі коли для вирішення поставлених перед експертом питань йому необхідні додаткові матеріали (документи, зразки тощо) він вправі просити господарський суд про їх надання. Водночас законом не наділено судового експерта правом витребування та одержання додаткових матеріалів безпосередньо від учасників судового процесу. Тому господарський суд не може покладати на останніх обов`язок надавати додаткові матеріали безпосередньо експертові на його вимогу.

Відповідно до статті 12 Закону України "Про судову експертизу", судовий експерт зобов`язаний провести повне дослідження і дати обґрунтований та об`єктивний письмовий висновок. Аналогічний обов`язок експерта закріплений і частиною 3 ст. 69 Господарського кодексу України.

Разом з тим, цією ж статтею 69 Кодексу експерт наділений правом, зокрема, заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів і зразків, якщо експертиза призначена судом.

При визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів (частина 3 статті 102 ГПК України).

Відповідно до частин 4, 7-9 ст. 81 ГПК України у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Враховуючи подане судовим експертом клопотання та те, що для проведення експертизи у справі необхідні додаткові матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання судового експерта Харабуги Ю.С. Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз в частині надання додаткових матеріалів (відеокамери та оптичного диску) слід задовольнити та зобов`язати позивача надати їх суду в двадцятиденний строк.

Щодо уточнення питання 7, поставленого в ухвалі суду № 907/584/19 від 26.02.2020 на виконання судової експертизи.

Посилаючись на ч. 2 ст. 102 Господарського процесуального кодексу України судовий експерт, відповідно до якої експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, тобто проводити слідчі дії з метою встановлення місця події, зафіксованої на досліджуваному відеозаписі, просить суд уточнити питання № 7 : Встановити місце(адресу) та час здійснення фонограми .

Статтею 99 Господарського процесуального кодексу України унормовано, що питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

Поставлені судом на вирішення експертизи питання, були запропоновані відповідачем, який і звертався з клопотання про її призначення. Своїм правом надати питання позивач не скористався.

Разом з тим, питання, які ставляться експерту, і його висновок з них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта.

Зважаючи на наявні у справі матеріали та беручи до уваги компетенцію та обсяг наданих йому законом прав, суд вважає за доцільне виключити з переліку поставлених ухвалою суду № 907/584/19 від 26.02.2020 питань питання № 7.

Гарантуючи право на справедливий судовий розгляд, стаття 6 Конвенції в той же час не встановлює жодних правил щодо допустимості доказів або їх оцінки, що є предметом регулювання в першу чергу національного законодавства та оцінки національними судами (рішення Європейського суду з прав людини у справі Трофимчук проти України, no. 4241/03 від 28.10.2010 року)

Принцип рівності сторін вимагає "справедливого балансу між сторонами", і кожній стороні має бути надано відповідну можливість для представлення своєї справи в умовах, що не ставлять її у суттєво невигідне становище порівняно з опонентом. Більше того, принцип справедливості, закріплений у статті 6 Конвенції, порушується, якщо національні суди ігнорують конкретний, доречний та важливий довід, наведений заявником (див. рішення Суду у справі Мала проти України, no.4436/07, від 03.07.2014).

Визнаючи, чи було провадження у справі загалом справедливим, також має враховуватись, чи було дотримано прав на захист. Слід, зокрема, розглянути, чи заявникові була надана можливість спростувати достовірність доказів і заперечити проти їх використання. Будь-який сумнів щодо їхньої достовірності й точності, питання справедливості розгляду не обов`язково постає у разі відсутності будь-яких інших матеріалів на підтвердження отриманих доказів, слід мати на увазі, що у разі, якщо доказ має дуже вагомий характер і якщо відсутній ризик його недостовірності, необхідність у підтверджувальних доказах відповідно зменшується (див. рішення Суду у справі Яременко проти України, no.32092/02, від 12.06.2008 року).

Керуючись основними принципами та завданнями господарського судочинства, оцінивши складність справи та важливість результатів розгляду справи для сторін, сприяючи учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених ГПК України, забезпечуючи рівність прав учасників справи на справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спору у даній справі, враховуючи положення статті 129 Конституції України, положення пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини, зокрема, його висновки у справі "Фрайдлендер проти Франції" щодо розумності строків розгляду справи судом та користуючись наданим суду правом, суд дійшов висновку про повторне зупинення провадження у справі на час проведення експертизи.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 228. 229, 230, 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

Керуючись ст. ст. 99, 102, 228, 230, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Поновити провадження у справі № 907/584/19.

2. Задовольнити клопотання судового експерта Львівьського науково-дослідного інституту судових експертиз від 26.01.2020, надісланого суду при супровідному листі 27.03.2020.

3. Витребувати у Приватної організації "Організація колективного управління авторськими і суміжними правами" відеокамеру SONY DCR-DVD408E s/n 170176 та оптичний диск MAD 6А9ТЕ № 31110770, зазначені в Акті № 42/09/2016 фіксації фактів (контрольного прослуховування) прямого чи опосередкованого комерційного використання музичних творів, опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань від 22.09.2016.

Встановити строк для надання витребуваних матеріалів суду: двадцять днів.

4. Виключити з переліку поставлених у п. 2 резолютивної частини ухвали суду № 907 /584/19 від 26.02.2019 на вирішення експертизи питань, питання № 7 Встановити місце (адресу) та час здійснення фонограми? .

5. Зупинити провадження у справі №907/584/19 до отримання судом експертного висновку.

6 . Після отримання судом витребуваних у позивача матеріалів, їх разом з матеріалами справи скерувати до Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Роз`яснити учасникам справи, що встановлені процесуальні строки обчислюються з врахуванням п. 3 ч. 11 Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) , тобто продовжуються на строк дії такого карантину.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Західного апеляційного господарського суду у строк, встановлений ч.1 ст.256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Л.В. Андрейчук

Дата ухвалення рішення22.04.2020
Оприлюднено23.04.2020

Судовий реєстр по справі —907/584/19

Ухвала від 07.12.2020

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Андрейчук Л.В.

Ухвала від 03.08.2020

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Андрейчук Л.В.

Ухвала від 22.04.2020

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Андрейчук Л.В.

Ухвала від 25.02.2020

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Андрейчук Л.В.

Ухвала від 11.02.2020

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Андрейчук Л.В.

Ухвала від 13.01.2020

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Андрейчук Л.В.

Ухвала від 03.12.2019

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Андрейчук Л.В.

Ухвала від 11.11.2019

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Андрейчук Л.В.

Ухвала від 15.10.2019

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Андрейчук Л.В.

Ухвала від 23.09.2019

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Андрейчук Л.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні