Ухвала
від 07.12.2020 по справі 907/584/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

"08" грудня 2020 р. м. Ужгород Справа № 907/584/19

Суддя Господарського суду Закарпатської області Андрейчук Л.В., розглянувши матеріали справи

за позовом Приватної організації "Організація колективного управління авторськими і суміжними правами", м. Київ в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Бест Мьюзік» , м. Київ

до відповідача Фізичної особи-підприємця Морської Тетяни Василівни, м. Ужгород

про стягнення 245888,00 грн. компенсації за порушення майнових авторських прав

секретар судового засідання - Корольчук М.М.

представників сторін не викликались

ВСТАНОВИВ:

Приватною організацією "Організація колективного управління авторськими і суміжними правами" в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «Бест Мьюзік» заявлено позов до фізичної особи-підприємця Морської Тетяни Василівни про стягнення суми 245888,00 грн. компенсації за порушення майнових авторських прав, зафіксоване в Акті № 42/09/2016 від 22.09.2016, на підставі статей 7, 15, 31, 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права» .

В ході підготовчого провадження ухвалою Господарського суду Закарпатської області від 26.02.2020 у справі № 907/584/19 судом призначалась судова експертиза відеозвукозапису, а провадження у ній - зупинялось.

В подальшому, на результатами розгляду клопотання судового експерта, в т. ч. про надання додаткових доказів, а саме: зазначеної в копії акту фіксації № 42/09/2016 від 22.09.2016 відеокамери SONY DCR-DVD408E s/n 170176 та оптичного диску MAD 6А9ТЕ № 31110770, ухвалою суду від 23.04.2020 суд зобов`язав позивача надати суду в двадцятиденний строк додаткові матеріали - відеокамеру та оптичний диск.

В установлений судом строк вимоги ухвали суду від 23.04.2020 виконані не були. В зв`язку з тим, що запитувані судовим експертом додаткові матеріали для проведення судової експертизи судом надано не було, а також з огляду на відсутність оплати за проведення експертизи, Науково-дослідним інститутом судових експертиз було повернуто матеріали справи № 907/584/19 на адресу суду без виконання.

Суд, отримавши матеріали справи, з огляду на те, що до 06.07.2020 встановлені процесуальні строки обчислювалися з врахуванням п. 3 ч. 11 Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) (в редакцій, чинній у вказаний період), тобто були продовжені на строк дії такого карантину, гарантуючи право на справедливий судовий розгляд, дійшов висновку про необхідність повторного витребування від позивача доказів у справі та зупинення провадження у справі. Так, ухвалою суду від 04.08.2020 повторно витребувано в Приватної організації "Організація колективного управління авторськими і суміжними правами" відеокамеру SONY DCR-DVD408E s/n 170176 та оптичний диск MAD 6А9ТЕ № 31110770, зазначені в Акті № 42/09/2016 фіксації фактів (контрольного прослуховування) прямого чи опосередкованого комерційного використання музичних творів, опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань від 22.09.2016 та встановлено строк для надання витребуваних матеріалів суду: двадцять днів з дня отримання цієї ухвали.

Після спливу строку, встановленого судом для вчинення стороною процесуальної дії, провадження у справі підлягає поновленню.

Судом встановлено, що ані зі спливом строку, ані на день винесення цієї ухвали, позивач не виконав вимоги ухвал суду, не надіслав витребувані судом докази. Заяв, клопотань через канцелярію суду, в т. ч. і про неможливість подати доказ, який витребовує суд, або про неможливість подати доказ у встановлений строк, як це визначено ч. 8 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, від позивача не надходило.

Відповідно до ч. ч. 1-4 ст. 13 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 41 ГПК України у справах позовного провадження учасниками справи є сторони та треті особи.

За приписами п. 2 ч. 1 та п. 3 ч. 2 ст. 42 ГПК України учасники справи мають право, зокрема брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом, і разом з тим учасники справи зобов`язані з`явитися за викликом суду в судове засідання, якщо їх явка визнана обов`язковою.

Відповідно до ч. 1 ст. 45 ГПК України сторонами в судовому процесі - позивачами і відповідачами - можуть бути особи, зазначені у статті 4 цього Кодексу.

Згідно з вимогами ст. 46 ГПК України сторони користуються рівними процесуальними правами. Крім прав та обов`язків, визначених у статті 42 цього Кодексу, сторони (позивачі та відповідачі) також мають ще коло прав і обов`язків, передбачених ст. 46 ГПК України.

Положенням частини 10 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України внормовано, що в разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 185 ГПК України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без розгляду.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 226 ГПК України суд залишає позов без розгляду, якщо позивач без поважних причин не подав витребувані судом докази, необхідні для вирішення спору, або позивач (його представник) не з`явився у судове засідання або не повідомив про причини неявки, крім випадку, якщо від нього надійшла заява про розгляд справи за його відсутності і його нез`явлення не перешкоджає вирішенню спору.

Аналізуючи зміст наведених норм процесуального закону, суд дійшов висновку, що обов`язковими умовами для застосування передбачених п. 4 ч. 1 ст. 226 ГПК України процесуальних наслідків є факт неподання позивачем витребуваних доказів та відсутність заяви позивача про неможливість вчинення такої процесуальної дії.

Судом взято до уваги також і те, що в разі відсутності в позивача можливості виконати вимоги суду в частині витребування доказів, імперативною нормою ст. 81 ГПК України передбачено обов`язок подання позивачем відповідної заяви. Тобто право позивача як особи, яка подала позов та зацікавлена в його розгляді, не подати докази, необхідні для підтвердження його доводів та правильного вирішення спору, кореспондується з його обов`язком у випадку неможливості його надати - подати до суду відповідну заяву.

Оскільки позивача ухвалами суду двічі зобов`язано подати докази, і в установлені судом строки вимоги ухвали суду він двічі не виконав, при цьому, не повідомив суд про причини такого невиконання, суд дійшов висновку про наявність підстав, передбачених ч. 10 ст. 81, п. 4 ч. 1 ст. 226 ГПК України, для залишення позову без розгляду.

Прецедентна практика Європейського суду з прав людини щодо застосування статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод визнає, що доступ до суду не є абсолютним і національним законодавством може обмежуватись, зокрема для дотримання правил судової процедури і це не є порушенням права на справедливий суд (рішення у справі "Станков проти Болгарії" від 12 липня 2007 року).

Отже, залишення позовної заяви без розгляду через неподання позивачем без поважних причин витребуваних судом доказів не призводить до порушення права на справедливий судовий розгляд.

Керуючись ст. 13, ч. 10 ст. 81, п. 4 ч. 1 ст. ст. 226, 230, ст. ст. 233, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Поновити провадження у справі.

2. Позов Приватної організації "Організація колективного управління авторськими і суміжними правами", м. Київ в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Бест Мьюзік» , м. Київ - залишити без розгляду.

Роз`яснити позивачу, що після усунення обставин, що були підставою для залишення позову без розгляду, він має право звернутися до суду повторно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Західного апеляційного господарського суду у строк, встановлений ч.1 ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Вебадреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається - http://court.gov.ua/fair/sud5008/ або http://www.reyestr.court.gov.ua.

Суддя Л.В. Андрейчук

Дата ухвалення рішення07.12.2020
Оприлюднено09.12.2020

Судовий реєстр по справі —907/584/19

Ухвала від 07.12.2020

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Андрейчук Л.В.

Ухвала від 03.08.2020

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Андрейчук Л.В.

Ухвала від 22.04.2020

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Андрейчук Л.В.

Ухвала від 25.02.2020

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Андрейчук Л.В.

Ухвала від 11.02.2020

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Андрейчук Л.В.

Ухвала від 13.01.2020

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Андрейчук Л.В.

Ухвала від 03.12.2019

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Андрейчук Л.В.

Ухвала від 11.11.2019

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Андрейчук Л.В.

Ухвала від 15.10.2019

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Андрейчук Л.В.

Ухвала від 23.09.2019

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Андрейчук Л.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні