Ухвала
від 21.06.2020 по справі 913/196/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 61022 м. Харків, пр. Науки, буд.5, тел./факс 702-10-79 inbox@lg.arbitr.gov.ua


УХВАЛА

22 червня 2020 року Справа №913/196/20

Провадження №16/913/196/20

За позовом фізичної особи-підприємця Синігівської Тетяни Євгеніївни, м.Рубіжне Луганської області

до дочірнього підприємства "Рубіжанський ринок" Луганської обласної спілки споживчих товариств, м.Рубіжне Луганської області

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача - Рубіжанської міської ради Луганської області , м.Рубіжне Луганської області

про визнання договору недійсним

Суддя Шеліхіна Р.М.

Секретар судового засідання - Романенко Т.М.

У засіданні брали участь:

позивач: Синігівська Т.Є., паспорт серії НОМЕР_1, виданий Рубіжанським МВ УМВС України в Луганській області 11.11.1999;

від відповідача: представник не прибув;

від третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача: представник не прибув,

в с т а н о в и в:

Суть спору: позивачем заявлено вимогу про визнання договору оренди від 01.01.2018 №83, укладеного між фізичною особою-підприємцем Синігівською Тетяною Євгеніївною та дочірнім підприємством "Рубіжанський ринок" Луганської обласної спілки споживчих товариств недійсним та не маючим ніяких правових наслідків.

Ухвалою господарського суду Луганської області від 07.05.2020 відкрито провадження у справі.

Справа розглядається за правилами загального позовного провадження.

Підготовче засідання у даній справі призначено на 19.05.2020 о 15 год. 00 хв.

Від позивача 13.05.2020 на адресу господарського суду Луганської області надійшло письмове клопотання від 12.05.2020 №б/н про проведення підготовчого судового засідання 19.05.2020 о 15 год. 00 хв. у даній справі у режимі відеоконференції, забезпечення якої доручити Рубіжанському міському суду Луганської області за адресою: 93010, м.Рубіжне, Луганська обл., вул.Мира, 34.

Ухвалою господарського суду Луганської області від 14.05.2020 клопотання позивача задоволено.

У судове засідання 19.05.2020 прибув позивач.

Від відповідача через канцелярію суду надійшла заява від 14.05.2020 №б/н про відкладення підготовчого судового засідання на іншу дату, у зв`язку із введенням на території України карантину.

У судовому засіданні позивач - ФОП Синігівська Т.Є. повідомила суд, що після закінчення строку дії оспорюваного договору - 31.12.2018, вона продовжує здійснення своєї підприємницької діяльності на торгівельному місці.

Для надання додаткового часу відповідачу подати відзив на позовну заяву, а позивачу відповідь на відзив, враховуючи заяву відповідача, суд відклав підготовче судове засідання на 09.06.2020.

Ухвалою господарського суду Луганської області від 04.06.2020 суд задовольнив клопотання позивача про проведення підготовчого судового засідання 09.06.2020 у режимі відеоконференції.

У судове засідання 09.06.2020 прибув повноважний представник відповідача.

Через технічну несправність системи відеоконференцзв`язку, провести судове засідання за участю позивача у режимі відеоконференції не вдалося, про що зафіксовано в акті господарського суду Луганської області від 09.06.2020 №б/н.

Від відповідача через канцелярію суду надійшов відзив на позовну заяву від 23.05.2020 №б/н, в якому відповідач проти позову заперечив з огляду на наступне.

Відповідач вважає, що спірний договір може бути визнаний судом недійсним і припинитися тільки на майбутнє, а не з моменту укладення, як того вимагає позивач.

Крім того, відповідач вважає доводи позивача, що укладення спірного правочину було здійснено під впливом обману необґрунтованими, оскільки сторонами договору досягнуто усіх істотних умов, визначено ціну та строк дії договору на надання торгівельного місця.

Також відповідач вважає безпідставними посилання позивача на відсутність у ДП "Рубіжанський ринок" права користування земельною ділянкою за адресою: м.Рубіжне, вул.Визволителів, буд.94, оскільки зазначає, що рішенням Рубіжанської міської ради від 26.10.2016 №16/20 договір оренди земельної ділянки поновлено до 08.11.2026, на підставі цього укладено додаткову угоду, а відповідач продовжує сплачувати орендні платежі та необхідні податки.

Як вважає відповідач, відсутність державної реєстрації додаткової угоди про поновлення договору оренди землі не припиняє права оренди відповідача.

Від позивача через канцелярію суду надійшли заперечення на відзив відповідача від 04.06.2020, в яких позивач стверджує, що з 2016 року жодного речового права на земельну ділянку за адресою: м.Рубіжне, вул.Визволителів, 94, з масиву якої відповідач надавав торгівельні місця у користування, ДП "Рубіжанський ринок" не має.

Як вказує позивач у запереченнях на відзив, додаткова угода від 14.11.2016, якою сторони поновили договір оренди земельної ділянки, укладений між ДП "Рубіжанський ринок" та Рубіжанською міською радою у 2006 році - не зареєстрована в передбаченому законодавством порядку.

Позивач також зазначає, що земельна ділянка з кадастровим номером 4412500000:09:003:0003, з якої відповідач надавав торгівельні місця в користування, припинила своє існування як об`єкт цивільних прав у 2016 році, а тому поновлення укладеного раніше між ДП "Рубіжанський ринок" і Рубіжанською міською радою договору оренди на думку відповідача неможливе.

Позивач зазначає, що рішенням Рубіжанської міської ради від 06.05.2020 №110/11 додаткова угода від 14.11.2016 про поновлення договору оренди земельної ділянки, була визнана нікчемною.

Крім цього, позивач на виконання вимог ухвали господарського суду Луганської області від 19.05.2020, вказав, що відповідач порушує його права тим, що під наданням торгівельного місця у користування, відповідач надає земельну ділянку в суборенду, не має на неї жодного речового права та за яку позивач сплачує кошти без врахування калькуляції площі торгового місця.

Ухвалою господарського суду Луганської області від 09.06.2020 суд залучив до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача - Рубіжанську міську раду Луганської області, та відклав підготовче судове засідання на 22.06.2020 для надання можливості третій особі висловити свою правову позицію щодо позову.

З метою дотримання процесуальних прав сторін та для надання можливості всім сторонам взяти участь у підготовчому судовому засіданні в режимі відеоконференції, ухвалою господарського суду Луганської області від 16.06.2020 судове засідання 22.06.2020 було перенесено на 14 год. 00 хв. та заброньовано місця у Луганському окружному адміністративному суді та Рубіжанському міському суді Луганської області для проведення відеоконференцзв`язку за участю позивача та відповідача.

У судове засідання 22.06.2020 прибув позивач.

На виконання вимог ухвали суду від 09.06.2020, позивач через канцелярію суду надіслав заяву від 17.06.2020 №б/н без підпису, до якої, в якості доказів направлення копії позовної заяви і доданих до неї документів, долучив опис вкладення у цінний лист від 17.06.2020, в якому на адресу Рубіжанської міської ради Луганської області направлено клопотання про проведення судового засідання в режимі відеоконференції на 1 аркуші.

Суд повторно зобов`язує позивача надіслати копію позовної заяви з доданими до неї документами на юридичну адресу Рубіжанської міської ради Луганської області: 93000, м.Рубіжне Луганської області, площа Володимирська, буд.2 та надати належні докази направлення до суду.

Суд зазначає, що строк, визначений кодексом для проведення підготовчого провадження у даній справі, спливає - 06.07.2020.

Відповідно до ч. 3 ст. 177 Господарського процесуального кодексу України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Суд, за власною ініціативою, для належної підготовки справи до розгляду по суті, продовжує строк підготовчого провадження на 30 (тридцять) днів, з 07.07.2020 до 05.08.2020 (включно), та відкладає підготовче судове засідання на 21.07.2020 о 14 год. 00 хв.

Керуючись ст.ст. 177, 182, 183, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

у х в а л и в:

1.Продовжити строк проведення підготовчого провадження на 30 (тридцять) днів - з 07.07.2020 до 05.08.2020 включно.

2.Підготовче судове засідання відкласти на 21.07.2020 о 14 год. 00 хв.

3.Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Луганської області за адресою: м. Харків, проспект Науки, 5, 2-й поверх, зал судових засідань №204.

4.Зобов`язати позивача вдруге:

-надіслати копію позовної заяви з доданими до неї документами на адресу третьої особи (93000, м.Рубіжне Луганської області, площа Володимирська, буд.2), докази надсилання надати до суду.

5.Запропонувати відповідачу вказати:

-які послуги надавались позивачу під час дії договору на надання торговельного місця від 01.01.2018 №83 - перелік,ціна та докази фактичного виконання вказаного договору відповідачем.

6.Запропонувати Рубіжанській міській раді Луганської області надати:

-письмово до матеріалів справи надати правову позицію щодо суті заявлених позовних вимог.

Інформація про час і місце судового засідання додатково розміщена на сторінці господарського суду Луганської області офіційного веб-порталу "Судова влада в Україні" в мережі Інтернет за адресою: (https://lg.arbitr.gov.ua/sud5014/gromadyanam/csz/).

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення суддею - 22.06.2020 та оскарженню не підлягає.

Суддя Р.М. Шеліхіна

Дата ухвалення рішення21.06.2020
Оприлюднено24.06.2020

Судовий реєстр по справі —913/196/20

Постанова від 08.07.2021

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Случ О.В.

Ухвала від 31.05.2021

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Случ О.В.

Ухвала від 27.04.2021

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Случ О.В.

Постанова від 28.02.2021

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Дучал Наталя Миколаївна

Ухвала від 06.02.2021

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Дучал Наталя Миколаївна

Ухвала від 23.12.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Дучал Наталя Миколаївна

Ухвала від 10.12.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Дучал Наталя Миколаївна

Ухвала від 30.11.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Дучал Наталя Миколаївна

Ухвала від 18.11.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Дучал Наталя Миколаївна

Ухвала від 26.10.2020

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Дучал Наталя Миколаївна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні