СУМСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

СУМСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 липня 2020 р. Справа № 480/1982/20

Сумський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді - Шаповала М.М.,

за участю секретаря судового засідання - І.С. Іуткіної,

представника позивача - Н.А. Галімон,

представника відповідача - Д.М. Матюхи,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Суми адміністративну справу № 480/1982/20

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна виробничо-комерційна компанія "Федорченко"

до Державної екологічної інспекції у Сумській області

про визнання дій протиправними, визнання протиправним та скасування припису в частині,-

В С Т А Н О В И В:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "ФЕДОРЧЕНКО" (далі - ТОВ "БВК "Федорченко") в своєму позові просить суд:

- визнати протиправними дії Державної екологічної інспекції у Сумській області щодо визначення ступеня ризику від провадження господарської діяльності позивача як високого та провадження господарської діяльності та визначено періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів не частіше одного разу на рік;

- визнати протиправним та скасувати припис відповідача № 78/03 від 10.03.2020 винесений відносно позивача в частинах пунктів 5, 6, 9 припису.

Свої вимоги позивач мотивує тим, що під час проведеної перевірки позивач надав всі затребувані відповідачем документи та інформацію, необхідну для проведення перевірки.

Предметом перевірки, вказаним відповідачем в акті перевірки, є діяльність позивача з виробництва цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини (Код КВЕД 23.32). Однак, як випливає з акту перевірки та припису, відповідач вийшов за межі вказаного до перевірки виду діяльності позивача, що суперечить вимогам Закону № 877-V. Так, відповідно до п. 2 ст. 5 вказаного Закону, залежно від ступеня ризику орган державного нагляду (контролю) визначає перелік питань для здійснення планових заходів (далі - перелік питань), що затверджується наказом такого органу. Однак, наказу про затвердження переліку питань відповідач не надавав і на офіційних Інтернет ресурсах такий наказ також відсутній.

Крім того, уніфіковані форми актів з переліком питань затверджуються органом державного нагляду (контролю) та оприлюднюються на його офіційному веб-сайті протягом п`яти робочих днів з дня затвердження у порядку, визначеному законодавством. Виключно в межах переліку питань орган державного нагляду (контролю) залежно від цілей заходу та ступеня ризику визначає питання, щодо яких буде здійснюватися державний нагляд (контроль), та зазначає їх у направленні на перевірку. Однак, перелік питань не був визначений ні наказом відповідача, ні в направленні на перевірку.

Орган державного нагляду (контролю) оприлюднює критерії та періодичність проведення планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) шляхом розміщення на своєму офіційному веб-сайті у порядку, визначеному законодавством, в супереч зазначеному жодні критерії, за якими було визначено ступінь ризику для позивача, на офіційному веб-сайті відповідача відсутні.

Таким чином, порушуючи вимоги закону, відповідач протиправно вчинив дії з визначення ступеня ризику від провадження господарської діяльності позивачем як високого.

Позивач зазначає, що вказана відповідачем в акті перевірки та п. 5, 6, 9 припису інформація взагалі не вимагалася для надання під час перевірки. Отже, у винесеному відповідачем приписі щодо усунення позивачем порушень природоохоронного законодавства має бути зазначено які саме порушення допущено позивачем, та строки їх усунення, а не вимога щодо витребування інформації чи документів для їх перевірки. Така інформація та документи можуть бути витребувані під час, а не після закінчення проведення перевірки.

Ухвалою суду від 01.04.2020 відкрито провадження у справі, ухвалено проводити її розгляд за правилами спрощеного позовного провадження з викликом сторін.

У судовому засіданні представник позивача підтримала позовні вимоги та просила суд їх задовольнити.

Представник відповідача у судовому засіданні проти позову заперечував з підстав, викладених у відзиві на позовну заяву (а.с. 54-66) та зазначив, що перевіркою встановлений факт здійснення позивачем викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за відсутності дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що є порушенням ст. ст. 10, 11 Закону України "Про охорону атмосферного повітря", інформації щодо часів роботи обладнання в період роботи підприємства без дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря в ході проведення планової перевірки позивачем надано не було.

Пояснив, що відповідач враховуючи показники критеріїв та кількість балів за кожним показником позивача від його господарської діяльності у підсумку отримав 44 бали (30+9+5) та правомірно відніс його до високого ступеня ризику.

Суд, заслухавши представників сторін, перевіривши матеріали справи та оцінивши докази в їх сукупності вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню, з огляду на наступне.

У судовому засіданні встановлено, що за період з 25.02.2020 по 10.03.2020 посадовими особами Держекоінспекції в Сумській області було проведено плановий захід державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів ТОВ "БВК "Федорченко", за результатами якої було складено акт № 98/03 від 10.03.2020 (а.с.14-27).

На основі вказаного вище акту перевірки відповідачем було винесено припис від 10.03.2020 № 78/03 (а.с.12-13) з метою усунення виявлених порушень природоохоронного законодавства, зокрема:

- пунктом 5 зобов`язано позивача надати відомості та довідки або матеріали відповідно до запиту від 27.02.2020 для подальшого розрахунку обсягів наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (без дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря) та встановлення розміру шкоди, завданої порушенням законодавства про охорону атмосферного повітря;

- пунктом 6 зобов`язано провести інвентаризацію викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що утворюються в процесі експлуатації дільниці з технологічної переробки олійних культур та паливно-роздавальної колонки;

- пунктом 9 зобов`язано отримати висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з поверхневого зберігання паливно- мастильних матеріалів об`ємом 25 м3- до 01.09.2020.

Правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов`язки та відповідальність суб`єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) визначаються Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 05.04.2007 № 877-V (далі - Закон № 877-V в редакції на час виникнення спірних правовідносин).

Згідно абз. 2 ст. 1 Закону № 877-V, державний нагляд (контроль) - це діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування (далі - органи державного нагляду (контролю) в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб`єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, допустимого рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища.

Згідно ст. 3 Закону № 877-V, основними принципами державного нагляду (контролю) серед іншого, є: гарантування прав та законних інтересів кожного суб`єкта господарювання; об`єктивності та неупередженості здійснення державного нагляду (контролю), неприпустимості проведення перевірок суб`єктів господарювання за анонімними та іншими безпідставними заявами, а також невідворотності відповідальності осіб за подання таких заяв; здійснення державного нагляду (контролю) лише за наявності підстав та в порядку, визначених законом; невтручання органу державного нагляду (контролю) у діяльність суб`єкта господарювання, якщо вона здійснюється в межах закону; відповідальності органу державного нагляду (контролю) та його посадових осіб за шкоду, заподіяну суб`єкту господарювання внаслідок порушення вимог законодавства, порушення прав та законних інтересів суб`єкта господарювання; орієнтованості державного нагляду (контролю) на запобігання правопорушенням у сфері господарської діяльності; недопущення встановлення планових показників чи будь-якого іншого планування щодо притягнення суб`єктів господарювання до відповідальності та застосування до них санкцій.

Відповідно до ч. 6. ст. 7 № 877-V, за результатами здійснення планового або позапланового заходу посадова особа органу державного нагляду (контролю) складає акт, який повинен містити такі відомості: дату складення акта; тип заходу (плановий або позаплановий); форма заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд тощо); предмет державного нагляду (контролю); найменування органу державного нагляду (контролю), а також посаду, прізвище, ім`я та по батькові посадової особи, яка здійснила захід; найменування юридичної особи або прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснювався захід.

Посадова особа органу державного нагляду (контролю) зазначає в акті стан виконання вимог законодавства суб`єктом господарювання, а в разі невиконання - детальний опис виявленого порушення з посиланням на відповідну вимогу законодавства.

В останній день перевірки два примірники акта підписуються посадовими особами органу державного нагляду (контролю), які здійснювали захід, та суб`єктом господарювання або уповноваженою ним особою, якщо інше не передбачено законом.

Відповідно до ст. 20-2 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", до компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері охорони навколишнього природного середовища належить: організація і здійснення у межах компетенції державного нагляду (контролю) за додержанням підприємствами законодавства про охорону атмосферного повітря; одержання безоплатно в установленому порядку необхідних для виконання покладених на нього завдань інформації, документів і матеріалів від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності та їх посадових осіб, фізичних осіб.

Відповідно до ст. 6 Положення про Державну екологічну службу, затвердженого постановою КМУ № 275 від 19.04.2017, Держекоінспекція України для виконання покладених на неї завдань має право проводити перевірку стану організації та здійснення виробничого контролю за дотриманням суб`єктами господарювання нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин, за здійсненням інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин із стаціонарних і пересувних джерел та ефективності роботи газоочисних установок, за дотриманням установлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин, за якістю і кількістю скинутих у водні об`єкти зворотних вод і забруднюючих речовин та за якістю води об`єктів у контрольних створах і перевірку дотримання правил визначення якості вод.

Відповідно до ст. 10 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", суб`єкт господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) має право вимагати від посадових осіб органу державного нагляду (контролю) додержання вимог законодавства.

З пояснень представників сторін в ході судового розгляду справи було встановлено, що протягом часу фактичного здійснення перевірки, позивачем було надано всі затребувані відповідачем документи та відповіді відповідальних осіб на запитання.

При цьому, представником позивача не було надано належних та допустимих доказів про надання посадовими особами Державної екологічної інспекції у Сумській області під час перевірки запиту про надання інформації вказаної в акті перевірки та п. 5, 6, 9 припису, щодо часів роботи обладнання за період роботи підприємства з 13.01.2013 по 02.07.2014.

Згідно ст. 7 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", орган державного нагляду (контролю) протягом п`яти робочих днів з дня завершення здійснення заходу державного нагляду (контролю) складає припис, розпорядження, інший розпорядчий документ щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу.

Статтями 8, 9 цього Закону, встановлено, що припис - обов`язкова для виконання у визначені строки письмова вимога посадової особи органу державного нагляду (контролю) суб`єкту господарювання щодо усунення порушень вимог законодавства. Припис не передбачає застосування санкцій щодо суб`єкта господарювання.

Розпорядчий документ органу державного нагляду (контролю) щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу, повинен містити такі відомості: дату складення; тип заходу (плановий чи позаплановий); вид заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд тощо); термін усунення порушень; найменування органу державного нагляду (контролю), а також посаду, прізвище, ім`я та по батькові посадової особи, яка здійснила захід; найменування та місцезнаходження суб`єкта господарювання, а також прізвище, ім`я та по батькові його керівника чи уповноваженої ним особи або прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснювався захід; прізвище, ім`я та по батькові інших осіб, які взяли участь у здійсненні заходу.

Таким чином, у приписі щодо усунення порушень природоохоронного законодавства має бути зазначено які саме порушення допущено та строки їх усунення, а не вимога щодо витребування інформації чи документів для їх перевірки.

З огляду на викладені вище обставини, суд визнає, що п. 5, 6, 9 припису Держекоінспекції у Сумській області № 78/03 від10.03.2020 не відповідають вимогам чинного законодавства, а тому підлягають скасуванню.

Відповідно до ч. 1 ст. 139 КАС України, якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав стороною у справі, або якщо стороною у справі виступала його посадова чи службова особа.

При подачі позовної заяви позивачем було сплачено судовий збір у сумі 4204 грн, що підтверджується платіжним дорученням № 3349 від 20.03.20 (а.с.7), який необхідно відшкодувати позивачу за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень.

Керуючись ст.ст. 90, 139, 143, 241- 246, 250, 255, 295 КАС України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна виробничо-комерційна компанія "Федорченко" до Державної екологічної інспекції у Сумській області про визнання дій протиправними, визнання протиправним та скасування припису в частині задовольнити.

Визнати протиправними дії Державної екологічної інспекції у Сумській області щодо визначення ступеня ризику як високого від провадження господарської діяльності Товариством з обмеженою відповідальністю "Будівельна виробничо-комерційна компанія "Федорченко" та визначення періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів не частіше одного разу на рік.

Визнати протиправними та скасувати пункти п`ять, шість і дев`ять припису Державної екологічної інспекції у Сумській області № 78/03 від 10 березня 2020 року, що винесений Товариству з обмеженою відповідальністю "Будівельна виробничо-комерційна компанія "Федорченко".

Стягнути за рахунок бюджетних асигнувань Державної екологічної інспекції у Сумській області (а/с 1 ВПЗ Суми 40000, код ЄДРПОУ 37970834) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна виробничо-комерційна компанія "Федорченко" (40022, м. Суми, вул. Тополянська, 26/1, код ЄДРПОУ 14005202) судові витрати зі сплати судового збору в сумі 4204 грн.

Рішення може бути оскаржено до Другого апеляційного адміністративного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня складення повного рішення. Апеляційні скарги до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи подаються через Сумський окружний адміністративний суд.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Відповідно до п. 3 розділу VI "Прикінцеві положення" Кодексу адміністративного судочинства України під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), строки апеляційного оскарження продовжуються на строк дії такого карантину.

Повний текст рішення складено 13.07.2020.

Суддя М.М. Шаповал

Дата ухвалення рішення 08.07.2020
Зареєстровано 14.07.2020
Оприлюднено 14.07.2020

Судовий реєстр по справі 480/1982/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 11.02.2021 Другий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 11.02.2021 Другий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 29.01.2021 Другий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 22.01.2021 Другий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 11.01.2021 Другий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 01.12.2020 Другий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 27.10.2020 Другий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 27.10.2020 Другий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 05.10.2020 Другий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 08.07.2020 Сумський окружний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 08.07.2020 Сумський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 09.06.2020 Сумський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 01.04.2020 Сумський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону