ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

номер провадження справи 5/69/20

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

21.07.2020 Справа № 908/859/20

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі: судді Проскурякова К.В., при секретарі Соколові А.А., розглянувши матеріали справи

За позовом: Акціонерного товариства «СБЕРБАНК» (01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, код ЄДРПОУ 25959784)

До відповідачів:

1 - Приватного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод» (69093, м. Запоріжжя, вул. Гладкова, буд. 2, код ЄДРПОУ 05755625)

2 - Приватного акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів» (69124, м. Запоріжжя, вул. Випробувачів, буд. 2, код ЄДРПОУ 13604509)

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів - 1, 2: Приватне акціонерне товариство «ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР» (69600, м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, буд. 3, код ЄДРПОУ 00213428)

про стягнення 87 500 000,00 грн.

За участю представників сторін:

Від позивача: Ягодка О.О., довіреність №515 від 05.08.2019 (посвідчення адвоката України №7980/10 від 18.07.2019)

Від відповідача-1: не з`явився;

Від відповідача-2: Сокрут М.М., довіреність № 3/13Д-014 від 20.07.2020, свідоцтво ЗП001533 від 05.01.2018, посвідчення ЗП001533 від 05.01.2018, договір від 20.07.2020, адвокат;

Від третьої особи: Коломаренко К.А.,довіреність №1/05-юр від 23.12.2019;

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Господарського суду Запорізької області перебуває справа № 908/859/20 за позовом Акціонерного товариства «СБЕРБАНК» до відповідачів: 1 - Приватного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод» , 2 - Приватного акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів» , третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів - 1, 2: Приватне акціонерне товариство «ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР» про стягнення 87 500 000,00 грн.

Ухвалою суду від 27.05.2020 продовжено процесуальні строки розгляду справи №908/859/20 у підготовчому провадженні до 21.08.2020, розгляд справи у підготовчому провадженні відкладено на 01.07.2020 з повідомленням (викликом) сторін. Запропоновано сторонам здійснити відповідні процесуальні дії. Явка представників сторін визнана обов`язковою.

30.06.2020 від Приватного акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів» , Приватного акціонерного товариства «ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР» та Приватного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод» надійшли заяви № 10-000/97 від 26.06.2020 (вх. № 12346/08-08/20 від 30.06.2020), № 1/05-а-0172 від 26.06.2020 (вх. № 12347/08-08/20 від 30.06.2020) та № 3/01-106 від 30.06.2020 (вх. № 12348/08-08/20 від 20.06.2020) аналогічні за змістом, в яких відповідачі - 1, 2 та третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів - 1, 2 зазначають, що в позовній заяві Акціонерного товариства «СБЕРБАНК» об`єднано позовні вимоги до двох відповідачів - ПрАТ «Запорізький кабельний завод» та ПрАТ «Запорізький завод надпотужних трансформаторів» , які не є між собою солідарними боржниками та не мають спільних зобов`язань як один перед одним, так і перед позивачем за зобов`язаннями Приватного акціонерного товариства «ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР» перед Акціонерним товариством «СБЕРБАНК» по договору про відкриття кредитної лінії № 72-В/12/08/КЛ-КБ від 21.09.2012. Враховуючи викладене, відповідачі - 1, 2 та третя особа просять суд залишити без розгляду позовну заяву АТ «СБЕРБАНК» до ПрАТ «Запорізький кабельний завод» та ПрАТ «Запорізький завод надпотужних трансформаторів» .

Вказані заяви долучені судом до матеріалів справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 222 Господарського процесуального кодексу України, судове засідання 01.07.2020 здійснювалось із застосуванням технічних засобів фіксації судового процесу за допомогою ПАК «Акорд» .

Суд оголосив вищевказані заяви.

Представники відповідачів - 1, 2 та третьої особи підтримали вказані заяви. Просять суд залишити позовну заяву Акціонерним товариством «СБЕРБАНК» без розгляду.

Представник позивача заперечив проти задоволення вказаних заяв. Просить суд в задоволенні заяв відмовити.

У судовому засіданні 01.07.2020 суд вирішив розгляд вказаних заяв відкласти до наступного судового засідання, оголосив перерву до 21.07.2020 о 12 год. 00 хв., про що присутні представники сторін повідомлені про дату, час та місце під розписку. Встановив відповідачам - 1, 2 та третій особі на стороні відповідачів - 1,2 у строк до 20.07.2020: направити на адресу суду та відповідно учасникам справи письмовий відзив на позовну заяву, докази направлення надати у вказаний строк; позивачу до 20.07.2020: надати письмові пояснення на заяви відповідачів - 1, 2 та третьої особи на стороні відповідачів - 1, 2.

20.07.2020 від відповідачів - 1, 2 та третьої особи надійшли відзиви № 31/01-131 від 20.07.2020 (вх. № 13792/08-08/20 від 20.047.2020), № 10-000/111 від 26.06.2020 (вх. № 12347/08-08/20 від 30.06.2020) та письмові пояснення № 3/01-106 від 30.06.2020) аналогічні за змістом, в яких відповідачі - 1, 2 та третя особа заперечили проти доводів викладених у позовній заяві та просять суд в задоволенні позову відмовити у повному обсязі.

21.07.2020 від Акціонерного товариства «СБЕРБАНК» до суду надійшли письмові пояснення № 3686-2/4/06-2 від 20.07.2020 (вх. № 13849/08-08/20 від 21.07.2020) на заяви відповідачів - 1, 2 та третьої особи. У вказаних поясненнях позивач заперечив проти заяв відповідачів - 1,2 та третьої особи про залишення позовної заяви без розгляду та просить суд в задоволенні заяв відмовити.

Вказані відзиви та письмові пояснення долучені судом до матеріалів справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 222 Господарського процесуального кодексу України, судове засідання 21.07.2020 здійснювалось із застосуванням технічних засобів фіксації судового процесу за допомогою ПАК «Акорд» .

Суд оголосив вищевказані документи.

Представник відповідача-1 у судове засідання 21.07.2020 не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Про дату, час та місце призначеного судового засідання повідомлений під розписку у попередньому судовому засіданні - 01.07.2020. Клопотань про розгляд справи без уповноваженого представника або про відкладення розгляду справи на адресу суду не надходило.

Представник відповідача-2 підтримав заяву про залишення без розгляду позовної заяви АТ «СБЕРБАНК» до ПрАТ «Запорізький кабельний завод» та ПрАТ «Запорізький завод надпотужних трансформаторів» .

Представник позивача заперечив проти заяв відповідачів - 1, 2 та третьої особи щодо залишення позовної заяви без розгляду з підстав, зазначених у письмових поясненнях № 3686-2/4/06-2 від 20.07.2020.

У судовому засіданні 21.07.2020 судом оголошено вступну та резолютивну частини ухвали.

Розглянувши матеріали справи, письмові заяви ПрАТ «Запорізький завод надпотужних трансформаторів» , ПрАТ «ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР» та ПрАТ «Запорізький кабельний завод» № 10-000/97 від 26.06.2020 (вх. № 12346/08-08/20 від 30.06.2020), № 1/05-а-0172 від 26.06.2020 (вх. № 12347/08-08/20 від 30.06.2020) та № 3/01-106 від 30.06.2020 (вх. № 12348/08-08/20 від 20.06.2020) та додаткові документи суд зазначає наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, у позовній заяві АТ «СБЕРБАНК» зазначає, що 21.09.2012 між Публічним акціонерним товариством Дочірній банк Сбербанку Росії , правонаступником усіх прав та обов`язків якого є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СБЕРБАНК" АТ "СБЕРБАНК" , позивач, банк) з однієї сторони та Публічним акціонерним товариством «ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР» , правонаступником усіх прав та обов`язків якого є Приватне акціонерне товариство «ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР» (Позичальник, ПРАТ "ЗТР" ) з другої сторони було укладено Договір про відкриття кредитної лінії № 72-В/12/08/КЛ-КБ (кредитний договір).

Відповідно до п. 1.1. Кредитного договору, Банк відкриває Позичальнику мультивалютну кредитну лінію в евро, доларах США та російських рублях, що надалі іменується Кредитна лінія, та на підставі додаткових угод до цього Договору окремими частинами (траншами) надає Позичальнику кредитні кошти (надалі - Кредит) у порядку і на умовах, визначених цим Договором. Позичальник, у свою чергу, зобов`язується використати Кредит з метою, зазначеною у пункті 1.5. цього Договору, своєчасно та у повному обсязі виплачувати Банку проценти за користування Кредитом, виконати інші > мови цього Договору та повернути Банку Кредит у терміни, встановлені цим Договором та або додатковими угодами до цього Договору.

В подальшому до Кредитного договору були внесені зміни та доповнення шляхом укладення договорів про внесення змін. Так, між сторонами було укладено: договір про внесення змін № 1 від 21.09.2012; договір про внесення змін №2 від 12.10.2012; договір про внесення змін №3 від 27.06.2013; договір про внесення змін №4 від 04.07.2013; договір про внесення змін №5 від 19.07.2013; договір про внесення №6 від 06.02.2014; договір про внесення змін №7 від 20.01.2015; договір про внесення змін №8 від 31.03.2015; договір про внесення змін №9 від 29.12.2016; договір про внесення змін №10 від 26.04.2017; договір про внесення змін №11 від 16.11.2017 та Договір про внесення змін №12 від 26.06.2019.

До кредитного договору сторонами укладались додаткові угоди, вносились зміни у договір.

Відповідно до п. 1.2 Кредитного договору 1, ліміт Кредитної лінії складає 58 200 000,00 (п`ятдесят вісім мільйонів двісті тисяч) доларів США 00 центів.

Відповідно до п. 1.4 Кредитного договору, останній день дії Кредитної лінії - 01.07.2019.

З метою забезпечення виконання зобов`язань позичальника за кредитним договором, 29.12.2016 між банком та Приватним акціонерним товариством «Запорізький кабельний завод» ПРАТ "ЗКЗ" , відповідач-1) укладено договір поруки з наступними змінами та доповненнями, а саме: договір про внесення змін №1 від 26.04.2017, договір про внесення змін №2 від 16.11.2017 та договір про внесення змін №3 від 26.06.2019 (Договір поруки 1).

Відповідно до п. 2.1.1. ст. 2 Договору поруки 1 (в редакції Договору про внесення змін № 3 від 26.06.2016) відповідальність Поручителя перед Кредитором включає зобов`язання, які були невиконані Позичальником, та які передбачені Кредитним договором (Основним договором), зокрема, але не обмежуючись:

- зобов`язання повернути Кредитору кредит, наданий в доларах США в межах кредитної лінії, відкритої строком до 01 липня 2019 року за Основним договором з граничним лімітом кредитування в сумі 58 200 000,00 (П`ятдесят вісім мільйонів двісті тисяч) доларів США 00 центів, в строк/и який/і зазначений/ються в Основному договорі, а у випадках, передбачених законодавством України та/або Основним договором та/або цим договором - достроково ... .

Згідно п. 2.1.4. ст. 2 Договору поруки 1, максимальна сума відповідальності Поручителя за цим Договором встановляється у сумі 58 500 000,00 грн., що на дату укладення Договору про внесення змін № 3 до Договору поруки (26.06.2019 року) еквівалентно 2 233 589 доларів США 73 центи станом на 26.06.2019 за офіційним курсом Національного банку України.

Відповідно до п. 4.1. ст. 4 Договору поруки 1 Боржник та Поручитель відповідають перед Кредитором як солідарні боржники. Поручитель відповідає перед Кредитором в тому ж обсязі, що і Боржник. Поручитель та Боржники залишаються зобов`язаними перед Кредитором до того моменту, поки всі зобов`язання за Кредитним договором не будуть виконані повністю.

Як визначено в п. 4.2. ст. 4 Договору поруки 1, передбачена статтею 2 цього Договору відповідальність Поручителя наступає у випадку, якщо Боржник допустить прострочення виконання зобов`язань за Основним договором. При цьому, строк виконання зобов`язання для поручителя настає одночасно з настанням строку виконання зобов`язання за Основним договором та в жодному випадку не раніше. Причини невиконання Боржником своїх зобов`язань за Основним договором жодним чином не можуть впливати на виконання Поручителем зобов`язань за цим Договором.

Також, з метою забезпечення виконання зобов`язань Позичальника за Кредитним договором, 29.12.2016 між Банком та Приватним акціонерним товариством «Запорізький завод надпотужних трансформаторів» укладено Договір поруки з наступними змінами та доповненнями, саме: договір про внесення змін №1 від 26.04.2017, договір про внесення змін №2 від 16.11.2017 та договір про внесення змін №3 від 26.06.2019 (Договір поруки 2).

Відповідно до п. 2.1.1. ст. 2 Договору поруки 2 (в редакції Договору про внесення змін № 3 від 26.06.2016) відповідальність Поручителя перед Кредитором включає зобов`язання, які були невиконані Позичальником, та які передбачені Кредитним договором (Основним договором), зокрема, але не обмежуючись:

- зобов`язання повернути Кредитору кредит, наданий в доларах США в межах кредитної лінії, відкритої строком до 01 липня 2019 року за Основним договором з граничним лімітом кредитування в сумі 58 200 000,00 (П`ятдесят вісім мільйонів двісті тисяч) доларів США 00 центів, в строк/и який/і зазначений/ються в Основному договорі, а у випадках, передбачених законодавством України та/або Основним договором та/або цим договором - достроково ... .

Згідно п. 2.1.4. ст. 2 Договору поруки 2, максимальна сума відповідальності Поручителя за цим Договором встановляється у сумі 29 000 000,00 грн., що на дату укладення Договору про внесення змін № 3 до Договору поруки еквівалентно 1 107 249 доларів США 61 цент станом на 26.06.2019 за офіційним курсом Національного банку України.

Відповідно до п. 4.1. ст. 4 Договору поруки 2 Боржник та Поручитель відповідають перед Кредитором як солідарні боржники. Поручитель відповідає перед Кредитором в тому ж обсязі, що і Боржник. Поручитель та Боржники залишаються зобов`язаними перед Кредитором до того моменту, поки всі зобов`язання за Кредитним договором не будуть виконані повністю.

Як визначено в п. 4.2. ст. 4 Договору поруки 2, передбачена статтею 2 цього Договору відповідальність Поручителя наступає у випадку, якщо Боржник допустить прострочення виконання зобов`язань за Основним договором. При цьому, строк виконання зобов`язання для поручителя настає одночасно з настанням строку виконання зобов`язання за Основним договором та в жодному випадку не раніше. Причини невиконання Боржником своїх зобов`язань за Основним договором жодним чином не можуть впливати на виконання Поручителем зобов`язань за цим Договором.

У зв`язку з невиконанням Позичальником встановлених Кредитним договором зобов`язань щодо повернення кредиту та сплати процентів за його користування та на виконання умов п. 4.2. та 4.3. Договорів поруки-1 та 2, Банком на адреси ПРАТ "ЗКЗ" та ПРАТ «Запорізький завод надпотужних трансформаторів» 25.11.2019 направлені вимоги-повідомлення про сплату заборгованості за Договором про відкриття кредитної лінії №72-В/12/08/КЛ-КБ від 21.09.2012, проте вказані вимог залишені поручителями без задоволення, що стало підставою для звернення до суду з позовною заявою про солідарне стягнення з ПрАТ «Запорізький кабельний завод» 58 500 000,00 грн. та з ПрАТ «Запорізький завод надпотужних трансформаторів» 29 000 000,00 грн., а загалом - 87 500 000,00 грн.

Відповідно до частини 1 статті 173 Господарського процесуального кодексу України в одній позовній заяві може бути об`єднано декілька вимог, пов`язаних між собою підставою виникнення або поданими доказами, основні та похідні позовні вимоги.

Похідною позовною вимогою є вимога, задоволення якої залежить від задоволення іншої позовної вимоги (основної вимоги).

Під вимогою розуміється матеріально-правова вимога, тобто предмет позову, який являє собою одночасно спосіб захисту порушеного права. При цьому, в розумінні частини 1 статті 173 Господарського процесуального кодексу України об`єднанню підлягають вимоги, які пов`язані між собою підставами виникнення або доказами, що підтверджують ці вимоги.

Підстава позову - це фактичні обставини, на яких ґрунтуються вимоги позивача. Отже, вимоги повинні випливати з тих самих фактичних обставин, на яких вони грунтуються.

Доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Отже, позивач має право об`єднати в одній позовній заяві кілька вимог, пов`язаних між собою підставою виникнення або поданими доказами. Однорідними можуть вважатися позовні заяви, які, пов`язані з однорідними позовними вимогами і водночас подані одним і тим же позивачем до одного й того самого відповідача (чи відповідачів) або хоча й різними позивачами, але до одного й того ж відповідача. Однорідними ж позовними вимогами є такі, що виникають з одних і тих самих або з аналогічних підстав і водночас пов`язані між собою одним і тим самим способом захисту прав і законних інтересів.

Судом враховано, що у даній справі Позивач заявив вимоги до кожного з Відповідачів про стягнення заборгованості за одним Кредитним договором, проте за окремими договорами поруки.

Позивачем об`єднано позовні вимоги в одному позові, оскільки такі вимоги є однотипними та однорідними і пов`язані між собою однією підставою виникнення - однією основною вимогою - Кредитним договором. Договори поруки на підставі яких Позивач просить суд стягнути заборгованість з Відповідача-1 та Відповідача-2 - є похідними (акцесорними) та забезпечують виконання зобов`язань за одним основним зобов`язанням - Кредитним договором. Заявлені позовні вимоги є нерозривно пов`язаними з обов`язком належного виконання основного зобов`язання позичальником.

Відповідно до частини першої статті 543 Цивільного кодексу України у разі солідарного обов`язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов`язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо.

Відтак, з огляду на солідарний обов`язок перед кредитором Приватного акціонерного товариства «ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР» (боржника за основним зобов`язанням) з кожним із поручителів кредитор має право вибору звернення з вимогою до них разом чи до будь-кого з них окремо.

Тому ефективний судовий захист прав та інтересів Позивача буде можливим за умови розгляду цього спору в межах однієї справи одним судом. Такий розгляд забезпечить ефективність виконання відповідного рішення суду із забезпеченням прав усіх учасників відповідних правовідносин.

Аналогічні висновки Велика Палата Верховного Суду сформулювала, зокрема, у постановах від 13 березня 2018 року у справі №415/2542/15-ц (пункти 54-64), від 27 червня 2018 року у справі № 534/1898/14-ц (пункти 23-39), від 19 червня 2019 року у справі № 523/8249/14-ц (пункти 24-45) від 03 липня 2019 року у справі №1519/2-3165/11 (пункти 28- 39).

Наведеним спростовуються доводи відповідачів-1 та 2 про порушення позивачем правил об`єднання позовних вимог.

Крім цього судом встановлено, що відповідачі-1 та 2 просять суд залишити позовну заяву позивача без розгляду на підставі п.8 ч. 1 ст. 226 ГПК України.

Відповідно до п.8 ч. 1 ст. 226 ГПК України суд залишає позов без розгляду, якщо провадження у справі відкрито за заявою, поданою без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172, 173 цього Кодексу, і позивач не усунув цих недоліків у встановлений судом строк.

Проте, в ухвалі про залишення позовної заяви без руху від 06.04.2020 судом не висувались вимоги до позивача щодо усунення недоліків пов`язаних з об`єднанням або роз`єднанням позовних вимог.

За таких обставин, суд не вбачає підстав для задоволення заяв ПрАТ «Запорізький завод надпотужних трансформаторів» № 10-000/97 від 26.06.2020 (вх. № 12346/08-08/20 від 30.06.2020), ПрАТ «ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР» № 1/05-а-0172 від 26.06.2020 (вх. № 12347/08-08/20 від 30.06.2020) та ПрАТ «Запорізький кабельний завод» № 3/01-106 від 30.06.2020 (вх. № 12348/08-08/20 від 20.06.2020) про залишення позовної заяви без розгляду.

Керуючись ст.ст. 226, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Відмовити у задоволенні заяв Приватного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод» № 3/01-106 від 30.06.2020 (вх. № 12348/08-08/20 від 20.06.2020), Приватного акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів» № 10-000/97 від 26.06.2020 (вх. № 12346/08-08/20 від 30.06.2020) та Приватного акціонерного товариства «ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР» № 1/05-а-0172 від 26.06.2020 (вх. № 12347/08-08/20 від 30.06.2020) про залишення позовної заяви Акціонерного товариства «СБЕРБАНК» № 3686-2/4/06-2 від 20.07.2020 (вх. № 13849/08-08/20 від 21.07.2020) без розгляду.

2. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду першої інстанції.

Суддя К.В. Проскуряков

Дата ухвалення рішення 21.07.2020
Зареєстровано 23.07.2020
Оприлюднено 24.07.2020

Судовий реєстр по справі 908/859/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 12.08.2020 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 12.08.2020 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 24.07.2020 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 21.07.2020 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 21.07.2020 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 27.05.2020 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 30.04.2020 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 06.04.2020 Господарський суд Запорізької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону