ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua

УХВАЛА

про залишення апеляційної скарги без руху

"27" липня 2020 р. Справа№ 910/9593/20

Північний апеляційний господарський суд

суддя: Андрієнко В.В.

перевіривши матеріали апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Тар Альянс"

на ухвалу Господарського суду м. Києва від 03.07.2020

у справі № 910/9593/20 (суддя Князьков В.В.)

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Тар Альянс"

про забезпечення позову

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Тар Альянс"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Паливно-енергетична компанія "Енергоіндустрія"

про стягнення 1 063 703,60 грн

УСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Тар Альянс" звернулося до Господарського суду м. Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Паливно-енергетична компанія "Енергоіндустрія" про стягнення 1 063 703,60 грн.

Разом з позовною заявою позивачем подано до суду заяву про забезпечення позову шляхом накладення арешту на грошові кошти у розмірі 1 063 703,60 грн та (або) на майно Товариства з обмеженою відповідальністю "Паливно-енергетична компанія "Енергоіндустрія".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 03.07.2020 відмовлено у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Тар Альянс" про забезпечення позову у справі №910/9593/20.

Не погодившись із винесеною ухвалою суду, Товариство з обмеженою відповідальністю "Тар Альянс" подало апеляційну скаргу, в якій просило скасувати ухвалу Господарського суду м. Києва від 03.07.2020 у справі №910/9593/20 та постановити нову ухвалу, якою забезпечити позов ТОВ "Тар Альянс". Також скаржник просив суд поновити Товариству з обмеженою відповідальністю "Тар Альянс" строк на апеляційне оскарження ухвали Господарського суду м. Києва від 03.07.2020 у справі №910/9593/20.

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 21.07.2020 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Тар Альянс" у справі №910/9593/20 передано на розгляд колегії суддів у складі: Андрієнко В.В. (головуючий суддя), судді Буравльов С.І., Пашкіна С.А.

Відповідно до ч. 3 ст. 258 ГПК України у чинній редакції до апеляційної скарги додаються:

1) довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника, якщо скарга подана представником і в справі немає підтвердження його повноважень;

2) докази сплати судового збору;

3) докази надсилання копії скарги іншій стороні у справі;

4) докази, що підтверджують дату отримання копії оскаржуваного судового рішення суду першої інстанції, за наявності.

Частиною 2 статті 260 ГПК України передбачено, що до апеляційної скарги, яка оформлена з порушенням вимог, встановлених статтею 258 цього Кодексу, застосовуються положення статті 174 цього Кодексу.

У свою чергу, частина 1 ст. 174 ГПК України містить положення, відповідно до якого суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

До позовної заяви додаються документи, які підтверджують відправлення іншим учасникам справи копії позовної заяви і доданих до неї документів та сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону. (п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 164 ГПК України).

Разом з цим, перевіривши матеріали апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Тар Альянс" та додані до неї документи, суд зазначає наступне.

Сплата судового збору здійснюється в порядку і розмірі, встановленому Законом України "Про судовий збір".

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України "Про судовий збір" від 08.07.2011 (із змінами і доповненнями, внесеними Законами України) судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Статтею 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", установлено у 2020 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць працездатних осіб з 1 січня 2020 року становить 2102 гривні.

Як убачається з п.п. 7 п. 2 ч. 2 ст. 4 Закону України "Про судовий збір", за подання до господарського суду апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду, заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду, ставка судового збору становить 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Тому, при поданні апеляційної скарги на ухвалу суду першої інстанції від 03.07.2020 у справі №910/9593/20 скаржник повинен був сплати судовий збір у розмірі 2102,00 грн. При зверненні до суду з апеляційною скаргою, Товариством з обмеженою відповідальністю "Тар Альянс" було сплачено судовий збір в розмірі 2102,00 грн, що є вірним.

Однак, додане до апеляційної скарги платіжне доручення №69 від 16.07.2020 про сплату судового збору у розмірі 2 102,00 грн не приймається судом як доказ сплати судового збору за подання апеляційної скарги, оскільки у поданому платіжному дорученні невірно указано рахунок отримувача, а саме зазначено: "НОМЕР_1", тоді як правильним рахунком отримувача: є: UA668999980313121206082026001. При цьому, суд повідомляє скаржника, що правильними реквізитами для сплати судового збору до Північного апеляційного господарського суду є:

Отримувач коштів: ГУК у м.Києві/м.Київ/22030101, Код отримувача (код за ЄДРПОУ): 37993783, Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП), Код банку отримувача (МФО): 899998, Рахунок отримувача: UA668999980313121206082026001, Код класифікації доходів бюджету: 22030101, Призначення платежу: *;101;__________(код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8), реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган Міністерства доходів і зборів України і має відповідну відмітку у паспорті); Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), на рішення від ______ (Дата оскаржуваного рішення) по справі _________ (Номер справи), Північний апеляційний господарський суд (назва суду, де розглядається справа).

За таких обставин, апеляційна скарга Товариства з обмеженою відповідальністю "Тар Альянс" на ухвалу Господарського суду м. Києва від 03.07.2020 підлягає залишенню без руху, у зв`язку із вищенаведеним.

При цьому, суд зазначає, що відповідно до ч. 2 ст. 174 ГПК України в ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

Якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою (ч. 4 ст. 174 ГПК України).

Ураховуючи вищенаведене, клопотання скаржника про поновлення строку на апеляційне оскарження на даному етапі судом не розглядається, оскільки скаржником не було дотримано норми процесуального закону, що передбачено ст. 258 ГПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 260 ГПК України питання про залишення апеляційної скарги без руху суддя-доповідач вирішує протягом п`яти днів з дня надходження апеляційної скарги. Питання про повернення апеляційної скарги суд апеляційної інстанції вирішує протягом п`яти днів з дня надходження апеляційної скарги або з дня закінчення строку на усунення недоліків.

Керуючись статтями 164, 174, 234, 258, 259, 260 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд -

УХВАЛИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Тар Альянс" на ухвалу Господарського суду м. Києва від 03.07.2020 у справі №910/9593/20 залишити без руху, надавши скаржнику строк не більше десяти днів з дня отримання копії даної ухвали для усунення недоліків апеляційної скарги, зазначених у її мотивувальній частині.

2. Попередити Товариства з обмеженою відповідальністю "Тар Альянс", що у випадку не усунення у встановлений термін недоліків, дана апеляційна скарга буде вважатися неподаною та підлягатиме поверненню скаржнику.

3. Копію ухвали надіслати учасникам справи.

Ухвала у справі №910/9593/20 набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.

Суддя В.В.Андрієнко

Дата ухвалення рішення 27.07.2020
Зареєстровано 27.07.2020
Оприлюднено 28.07.2020

Судовий реєстр по справі 910/9593/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 24.05.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 26.04.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 25.03.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.02.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Постанова від 23.11.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 22.10.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 05.10.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 23.09.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 22.09.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 22.09.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 27.07.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 17.07.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 03.07.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 03.07.2020 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону