Рішення
від 14.09.2020 по справі 914/2623/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Господарський суд Рівненської області

вул. Набережна, 26-А, м. Рівне, 33013

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" вересня 2020 р. м. Рівне

Справа № 914/2623/19

Господарський суд Рівненської області у складі головуючого судді Політики Н.А. , за участі секретаря судового засідання Андишули Ю.С. ,

розглянувши за правилами спрощеного позовного провадження у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали справи за позовом Приватного підприємства "Рекламне агентство "Акваріум"

до фізичної особи-підприємця Дворак Юлії Вікторівни

про стягнення заборгованості в сумі 51 205 грн 05 коп. ,

у судове засідання учасники справи не з`явилися.

Відповідно до частини 3 статті 222 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) при розгляді судової справи фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У грудні 2019 року Приватне підприємство "Рекламне агентство "Акваріум" (далі - Підприємство, позивач) звернулося до Господарського суду Львівської області з позовом до фізичної особи-підприємця Дворак Юлії Вікторівни (далі - ФОП Дворак Ю.В., відповідач) про стягнення заборгованості в сумі 51 205 грн 05 коп., з яких: 44 544 грн 00 коп. - заборгованість за договором, 6 053 грн 00 коп. - пеня , 608 грн 05 коп. - 3% річних.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем своїх зобов`язань за договором на проведення рекламної кампанії від 5 березня 2019 року № АК-48/19.

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 23 грудня 2019 року позовну заяву Приватного підприємства "Рекламне агентство "Акваріум" прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі № 914/2623/19, вирішено розгляд справи здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження.

14 січня 2020 року від позивача через відділ канцелярії та документального забезпечення суду надійшла заява на виконання вимоги суду щодо надання доказів (а.с. 56-65).

23 січня 2020 року від позивача через відділ канцелярії та документального забезпечення суду надійшла заява про надання суду заяв свідків, підпис яких посвідчено нотаріусом (а.с. 75-84).

30 січня 2020 року від відповідача на адресу суду надійшов відзив на позовну заяву з доказами надіслання позивачу (а.с. 85-87). У відзиві відповідач просить відмовити у задоволенні позову повністю.

5 лютого 2020 року від позивача через відділ канцелярії та документального забезпечення суду надійшла відповідь на відзив з доказами надіслання відповідачу (а.с. 96-108).

10 лютого 2020 року від позивача через відділ канцелярії та документального забезпечення суду надійшла заява про виконання вимоги суду про надання доказів з додатками (а.с. 109-124).

10 лютого від відповідача на адресу суду надійшли заперечення з доказами надіслання позивачу (а.с. 128-133).

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 24 лютого 2020 року справу № 914/2623/19 за позовом Приватного підприємства "Рекламне агентство "Акваріум" до фізичної особи-підприємця Дворак Юлії Вікторівни про стягнення заборгованості в сумі 51 205 грн 05 коп. передано за підсудністю до Господарського суду Рівненської області.

Ухвалою Господарського суду Рівненської області від 19 червня 2020 року справу № 914/2623/19 прийнято до провадження судді Політики Н.А. Одночасно вказаною ухвалою розгляд справи вирішено здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження, судове засідання для розгляду справи призначено на 20 липня 2020 року.

7 липня 2020 року від позивача на адресу суду надійшла заява про розгляд справи без участі останнього від 6 липня 2020 р. № 38 (а.с. 197).

20 липня 2020 року від відповідача на електронну адресу суду надійшло клопотання про відкладення розгляду справи (а.с. 200).

Засідання, призначене на 20.07.2020 р., не відбулося, у зв`язку із перебуванням судді Політики Н.А. на лікарняному.

Ухвалою суду від 5 серпня 2020 року розгляд справи призначено на 10 вересня 2020 року.

У судове засідання 10 вересня 2020 року позивач не з`явився, про дату, час і місце даного засідання був повідомлений належним чином, що підтверджується наявним в матеріалах справи рекомендованим повідомленням про вручення відповідного поштового відправлення № 3301310879860 (а.с. 208). В той час, 7 липня 2020 року від позивача на адресу суду надійшла заява про розгляд справи без участі останнього від 6 липня 2020 р. № 38 (а.с. 197).

Крім того, відповідач у судове засідання 10 вересня 2020 року також не з`явився, про дату, час і місце даного засідання був повідомлений належним чином, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення відповідного поштового відправлення № 3301310879879 (а.с. 207), однак про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 13 ГПК України кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 202 ГПК України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки (п. 1 ч. 3 ст. 202 ГПК України).

Враховуючи належне повідомлення учасників справи про судове засідання, призначене на 10.09.2020 р., та враховуючи заяву позивача від 6 липня 2020 р. № 38, суд дійшов висновку про розгляд справи за відсутності сторін.

Відповідно до ч. 4 ст. 240 ГПК України у разі неявки всіх учасників справи у судове засідання, яким завершується розгляд справи, розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи суд підписує рішення без його проголошення.

Датою ухвалення рішення, ухваленого за відсутності учасників справи, є дата складення повного судового рішення (ч. 5 вказаної статті).

У судовому засіданні 10 вересня 2020 року судом було прийнято рішення.

Дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді у судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд, -

ВСТАНОВИВ:

5 березня 2019 року між Приватним підприємством "Рекламне агентство "Акваріум" (далі - Виконавець) та фізичною особою-підприємцем Дворак Юлією Вікторівною (далі - Замовник) укладено договір № АК-48/19 на проведення рекламної кампанії (далі - Договір, а.с. 19-23) та підписано Додаток 1 до нього.

Згідно п.п. 1.1. Договору Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов`язання провести Рекламну кампанію відповідно до затвердженої Адресної програми, яка є невід`ємною частиною цього Договору, в строки і на умовах, обумовлених сторонами, а Замовник зобов`язується прийняти і вчасно й у повному обсязі оплачувати роботи Виконавця відповідно до умов цього Договору.

Відповідно до п. 1.2. Договору рекламна кампанія проводиться поетапно, з розділенням її місячні періоди за календарем (січень, лютий, березень і т.д.), кожен з яких триває з першого по останній день відповідного календарного місяця у календарному році.

Відповідно до п. 1.3. Договору адреси розміщення Рекламоносіїв та вартість робіт за цим Договором встановлюються додатками до Договору, що є невід`ємними його частинами.

Відповідно до п. 1.4. Договору у разі включення до Рекламної кампанії за цим Договором робіт Виконавця з розробки макету та/або друку Реклами Замовника, такі роботи виконуються відповідно до цього Договору.

Відповідно п. 4.1. Договору оплата здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця у національній валюті України.

Днем виконання зобов`язань по оплаті вважається день зарахування суми на розрахунковий рахунок Виконавця (п. 4.8. Договору).

Пунктом 4.2.1. Договору встановлено, що оплата Рекламної кампанії здійснюється Замовником поетапно, за кожен місяць проведення Рекламної кампанії, у формі 100% передоплати вартості робіт Виконавця за один місяць до 25 числа місяця, який передує місяцю виконання робіт (якщо інший строк оплати не буде узгоджений сторонами в додатках до Договору).

Пунктом 4.3. Договору визначено, що вартість Рекламної кампанії за цим Договором встановлюється додатками до Договору.

Пунктом 4.4. Договору визначено, що вартість розробки макету та/або друку реклами замовника встановлюється додатково окремими рахунками.

Відповідно до Додатку Замовник здійснює оплату робіт Виконавця за Додатком шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця у відповідності до порядку оплати, вказаного у п. 4.2. Договору, підписаного сторонами Договору.

Згідно п. 4.2.3. Договору усі розрахунки за даним Договором проводяться відповідно до умов даного Договору та рахунків, виставлених Виконавцем.

Відповідно до п. 4.9. Договору акти про завершення робіт по цьому Договору підписані сторонами є безспірними документами для здійснення остаточних розрахунків між Замовником і Виконавцем.

Пунктом 5.3. Договору сторони погодили, що за несвоєчасне виконання зобов`язань по сплаті Замовник зобов`язаний сплатити пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від загальної суми заборгованості за кожний день прострочення платежу.

Згідно п. 9.4. Договору документи, узгоджені шляхом обміну листами, телеграмами, повідомленнями по електронній пошті або по факсу - приймаються до виконання.

Згідно з Додатком (а.с. 24), яким встановлено обсяг, строки та вартість робіт, що виконуються Виконавцем за дорученням Замовника, за розміщення протягом 9 місяців (з квітня по грудень 2019 року) реклами останнього на трьох рекламоносіях: 1) Аkv115, розташований автодорога Львів-Пустомити, в`їзд у м. Пустомити, правий (далі - Перший рекламоносій); 2) Аkv045, розташований траса М-06 Київ-Чоп, об`їзна дорога з Києва (далі - Другий рекламоносій); 3) Аkv025, розташований автодорога Львів-Краковець, с. Солуки (далі - Третій рекламоносій), Замовник зобов`язаний сплатити виконавцю загальну суму в розмірі 97 200 грн 00 коп. (81 000,00 грн + 16 200,00 грн ПДВ 20%), яка складається з сум вартості розміщення реклами:

- на Першому рекламоносії - в розмірі 32 400,00 грн (27 000,00 грн + 5 400,00 грн ПДВ 20%);

- на Другому рекламоносії - в розмірі 32 400,00 грн (27 000,00 грн + 5400,00 грн ПДВ 20%);

- на Третьому рекламоносії - в розмірі 32 400,00 грн (27 000,00 грн + 5 400,00 грн ПДВ 20%).

Як зазначає позивач, відповідно до умов Договору, вказана сума має сплачуватись поетапно, до 25 числа кожного місяця, у розмірі 100% передоплати вартості робіт Виконавця у наступному місяці. Враховуючи, що вартість робіт з проведення рекламної кампанії протягом 9 місяців за замовчуванням вбачалася сталою, тому місячна сума виплати була розрахована у Додатку шляхом ділення загальної суми за розміщення реклами Замовника на кожному рекламоносії на 9 місяців і загально на трьох рекламоносіях становить 108 000,00 грн (9 000,00 грн + 1 800,00 грн ПДВ 20%) в місяць. з яких за розміщення реклами:

- на Першому рекламоносії - в розмірі 3 600,00 грн (3 000,00 грн. + 600,00 грн ПДВ 20%) в місяць);

- на Другому рекламоносії - в розмірі 3 600,00 грн. (3 000,00 грн. + 600,00 грн ПДВ 20%) в місяць);

- на Третьому рекламоносії - в розмірі 3 600,00 грн. (3 000,00 грн. + 600,00 грн ПДВ 20%) в місяць).

Як зазначив позивач, що у зв`язку із залученням Третього рекламоносія у липні 2019 року до розміщення на ньому політичної реклами під час проведення виборчої кампанії до Верховної Ради України, розміщення на ньому реклами Замовника у вказаному місяці за взаємною домовленістю сторін не проводилось, відповідно обов`язку оплати рекламної кампанії на Третьому рекламоносії за липень в сумі 3 600,00 грн (3 000,00 грн + 600 грн ПДВ 20%) відповідач не несе, через що претензії з даного приводу у позивача до нього відсутні.

За умовами Договору, в межах Рекламної кампанії позивачем було додатково виконано для Замовника:

- у квітні 2019 року - друк трьох постерів загальною вартістю 1 008,00 грн (840,00 грн + 168,00 грн ПДВ 20%) та розробка макету вартістю 420,00 грн (350,00 грн + 70,00 грн ПДВ 20%), що відображено у рахунку-фактурі № АК-2603-16 від 26.03.2019 р. та акті надання послуг № 901 від 30.04.2019 р.;

- у травні 2019 року - друк трьох постерів загальною вартістю 1 008,00 грн (840,00 грн + 168,00 грн ПДВ 20%), що відображено у рахунку-фактурі № АК-2504-07 від 25.04.2019 р. та акті надання послуг № 896 від 31.05.2019 р.;

- у червні 2019 року - друк одного постера вартістю 336,00 грн (280,00 грн + 56,00 грн ПДВ 20%), що відображено у рахунку-фактурі № АК-2205-12 від 22.05.2019 та акті надання послуг № 1014 від 30.06.2019 р.

Як зазначає позивач, за умовами Договору та Додатку, відповідач до 25 числа кожного місяця, починаючи з березня 2019 року, за розміщення своєї реклами на трьох рекламоносіях: 1) Аkv115, автодорога Львів-Пустомити, в`їзд у м. Пустомити, правий; 2) Аkv045, траса М-06 Київ-Чоп, об`їзна дорога з Києва; 3) Аkv025, автодорога Львів-Краковець, с. Солуки, мав перераховувати на рахунок позивача щомісячно, у формі 100% передоплати за наступний місяць, суму в розмірі 10 800,00 грн, а за розробку макету в квітні 2019 року та за друк постерів в квітні-травні 2019 року - додатково перерахувати 2 772,00 грн.

З матеріалів справи вбачається, що позивачем щомісячно скеровувалися відповідачу рахунки-фактури на оплату робіт за проведення рекламної кампанії:

- у березні № АК2603-16 від 26.03.2019 р. на суму 12 228,00 грн з ПДВ (оплачено);

- у квітні № АК2504-07 від 25.04.2019 на суму 11 808,00 грн з ПДВ (не оплачено);

- у травні № АК2205-12 від 22.05.2019 р. на суму 11 136,00 грн. з ПДВ (не оплачено);

- у червні № АК1306-10 від 13.06.2019 р. на суму 7 200,00 грн. з ПДВ (оплачено);

- у липні № АК1807-02 від 18.07.2019 р. на суму 10 800,00 грн. з ПДВ (не оплачено);

- у серпні № АК1309-04 від 13.09.2019 р. на суму 10 800,00 грн. з ПДВ (не оплачено).

Також з матеріалів справи вбачається, що позивачем на адресу відповідача щомісячно скеровувались акти надання послуг при проведенні його рекламної кампанії:

- за квітень № 901 від 30.04.2019 р., роботи виконані на суму 12 228,00 грн. з ПДВ;

- за травень № 896 від 31.05.2019 р., роботи виконані на суму 11 808,00 грн. з ПДВ;

- за червень № 1014 від 30.06.2019 р., роботи виконані на суму 11 136,00 грн. з ПДВ;

- за липень № 1182 від 31.07.2019 р., роботи виконані на суму 7 200,00 грн. з ПДВ;

- за серпень № 1434 від 31.08.2019 р., роботи виконані на суму 10 800,00 грн. з ПДВ;

- за вересень № 1930 від 30.09.2019 р., роботи виконані на суму 10 800,00 грн. з ПДВ.

Як зазначив позивач в позовній заяві та підтверджується матеріалами справи, що у відповідача не було письмових зауважень або претензій щодо виконаних робіт, що за умовами Договору є безспірною підставою для здійснення між сторонами остаточних розрахунків.

Як зазначає позивач, підтвердженнями регулярного отримання відповідачем вищевказаних документів може слугувати і те, що останнім систематично підписувались і повертались без зауважень акти надання послуг, а також відповідачем здійснено оплату отриманих послуг проведенні рекламної кампанії у квітні та липні 2019 року згідно таких платіжних доручень: за квітень - № 6 від 10.05.2019 р. на суму 12 228,00 грн; - за липень № 948 від 12.09.2019 р. на суму 7 200,00 грн.

Як зазначено позивачем в позовній заяві та вбачається з матеріалів справи, більше жодних оплат за проведення рекламної кампанії у травні, червні, серпні та вересні на рахунок позивача від відповідача не надходило.

Також позивачем зазначено, що з 1 жовтня 2019 року рекламна кампанія відповідача припинена, виключає обов`язок для останнього здійснювати її оплату з вказаної дати в подальшому.

Таким чином, заборгованість відповідача за Договором становить 44 544 грн 00 коп. (11 808,00 грн + 1 1136,00 грн + 10 800,00 грн + 10 800,00 грн).

З матеріалів справи вбачається, що 12 вересня 2019 року позивач направив відповідачу претензію № 3 про сплату заборгованості в сумі 44 502 грн 17 коп. (а.с. 45-46), докази надіслання - а.с. 47).

Як зазначено позивачем в позовній заяві та підтверджується матеріалами справи, вказана претензія залишена відповідачем без відповіді та задоволення.

Спір виник у зв`язку з тим, що відповідач в порушення умов договору своєчасно оплату наданих послуг не здійснив, внаслідок чого виникла заборгованість в сумі 44 502 грн 17 коп.

Про належне виконання позивачем своїх зобов`язань за Договором свідчить відсутність з боку відповідача претензій та повідомлень про порушення позивачем умов Договору.

Згідно із пунктом 1 частини другої статті 11 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Договір є обов`язковим для виконання сторонами (стаття 629 ЦК України).

Відповідно до частини першої статті 193 Господарського кодексу України (далі - ГК України) суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Укладений між сторонами договір за своєю правовою природою є договором надання послуг.

Згідно з ст. 901 ЦК України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов`язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 ЦК України передбачено, що якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Як встановлено ст. 903 ЦК України, якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов`язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором. У разі неможливості виконати договір про надання послуг, що виникла не з вини виконавця, замовник зобов`язаний виплатити виконавцеві розумну плату. Якщо неможливість виконати договір виникла з вини замовника, він зобов`язаний виплатити виконавцеві плату в повному обсязі, якщо інше не встановлено договором або законом.

У відповідності до частини першої статті 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Договір є обов`язковим для виконання сторонами (стаття 629 ЦК України).

Статтею 610 ЦК України передбачено, що порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом (частина 1 статті 612 ЦК України).

Пунктом 4.2.1. Договору встановлено, що оплата Рекламної кампанії здійснюється Замовником поетапно, за кожен місяць проведення Рекламної кампанії, у формі 100% передоплати вартості робіт Виконавця за один місяць до 25 числа місяця, який передує місяцю виконання робіт (якщо інший строк оплати не буде узгоджений сторонами в додатках до Договору).

Позивач стверджує, що відповідач не виконав умов Договору та не оплатив надані послуги, у результаті чого на момент звернення до суду існує прострочена заборгованість у розмірі 44 544 грн 00 коп.

Крім того, судом встановлено, що на дату прийняття рішення у даній справі за відповідачем перед позивачем рахується заборгованість в розмірі 44 544 грн 00 коп.

Враховуючи вищенаведене, вимога позивача про стягнення з ФОП Дворак Ю.В. заборгованості за договором в сумі 44 544 грн 00 коп. є обґрунтованою, підтвердженою матеріалами справи, а відтак підлягає задоволенню.

Таким чином, матеріалами справи підтверджується, що відповідач, в порушення умов Договору у визначений строк оплату наданих послуг не здійснив, а отже за приписами ч. 1 ст. 612 ЦК України є таким, що прострочив виконання зобов`язання.

Оскільки відповідачем допущено порушення зобов`язання щодо своєчасної оплати вартості наданих позивачем послуг, на підставі пункту 5.3. Договору та ст. 625 ЦК України, позивачем здійснено нарахування пені в сумі 6 053 грн 00 коп. та 3% річних в сумі 608 грн 05 коп., які позивач просить суд стягнути з відповідача згідно наданого розрахунку.

Відповідно до ч. 1 ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки.

Згідно з ч. 1 ст. 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання.

Відповідно до ч. 2 ст. 549 ЦК України штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання.

Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання (ч. 3 ст. 549 ЦК України).

Згідно з ч. 4 ст. 231 ГК України у разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов`язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов`язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг).

Згідно зі ст. 1 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань" платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін.

Згідно ч. 6 статті 232 ГК України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня коли зобов`язання мало бути виконано.

Відповідно до п. 5.3. Договору за несвоєчасне виконання зобов`язань по сплаті Замовник зобов`язаний сплатити пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від загальної суми заборгованості за кожний день прострочення платежу.

Перевіривши здійснений позивачем розрахунок пені, суд вважає, що наданий розрахунок позивача є арифметично вірним, а відтак позовні вимоги про стягнення 6 053 грн 00 коп. пені підлягають до задоволення.

Відповідно до ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Перевіривши здійснений позивачем розрахунок 3%, суд вважає, що наданий розрахунок позивача є арифметично вірним, а відтак позовні вимоги про стягнення 608 грн 05 коп. трьох відсотків річних підлягають до задоволення.

Відповідно до ст. 13 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до ч. 1 ст. 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

За приписами ч. 1 ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Статтею 76 ГПК України визначено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Відповідно до ч. 1 ст. 77 ГПК України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

За приписами ч. 1 ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

За таких обставин, в повній мірі дослідивши матеріали справи, врахувавши наведені правові норми та перевіривши суми заявлених до стягнення пені, відсотків річних, суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги Приватного підприємства "Рекламне агентство "Акваріум" до фізичної особи-підприємця Дворак Юлії Вікторівни про стягнення заборгованості в сумі 51 205 грн 05 коп., з яких: 44 544 грн 00 коп. - заборгованість за договором, 6 053 грн 00 коп. - пеня, 608 грн 05 коп. - 3% річних є обґрунтованими, підтвердженими належними доказами та такими, що підлягають задоволенню.

Враховуючи положення ст. 129 ГПК України, витрати зі сплати судового збору покладаються на відповідача в повному обсязі в сумі 1 921 грн 00 коп.

Керуючись ст. ст. 73-79, 91, 123, 129, 202, 222, 233, 236-238, 240-242 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути з фізичної особи-підприємця Дворак Юлії Вікторівни ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) на користь Приватного підприємства "Рекламне агентство "Акваріум" (79057, м. Львів, вул. Залізняка, 13, код ЄДРПОУ 36462603) 44 544 (сорок чотири тисячі п`ятсот сорок чотири) грн 00 коп. - заборгованості за договором, 6 053 (шість тисяч п`ятдесят три) грн 00 коп. - пені, 608 (шістсот вісім) грн 05 коп. - 3% річних та 1 921 (одну тисячу дев`ятсот двадцять одну) грн 00 коп. - витрат по оплаті судового збору.

Наказ видати після набрання судовим рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом двадцяти днів з дня його проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

У той же час згідно підпункту 17.5 пункту 17 Перехідних Положень ГПК України до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Відповідно до частини 5 статті 240 ГПК України датою ухвалення рішення, ухваленого за відсутності учасників справи, є дата складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складено та підписано 15 вересня 2020 року.

Суддя Політика Н.А.

Віддруковано 3 примірники:

1 - до справи;

2 - позивачу (79057, м. Львів, вул. Залізняка, 13);

3 - відповідачу АДРЕСА_1).

Дата ухвалення рішення14.09.2020
Оприлюднено14.09.2020

Судовий реєстр по справі —914/2623/19

Ухвала від 06.02.2022

Господарське

Господарський суд Рівненської області

Заголдна Я.В.

Ухвала від 30.01.2022

Господарське

Господарський суд Рівненської області

Заголдна Я.В.

Судовий наказ від 05.10.2020

Господарське

Господарський суд Рівненської області

Політика Н.А.

Рішення від 14.09.2020

Господарське

Господарський суд Рівненської області

Політика Н.А.

Ухвала від 04.08.2020

Господарське

Господарський суд Рівненської області

Політика Н.А.

Ухвала від 18.06.2020

Господарське

Господарський суд Рівненської області

Політика Н.А.

Постанова від 13.05.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Гриців Віра Миколаївна

Ухвала від 02.04.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Гриців Віра Миколаївна

Ухвала від 22.03.2020

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Гриців Віра Миколаївна

Ухвала від 23.02.2020

Господарське

Господарський суд Львівської області

Ділай У.І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні