ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНІЙ СПРАВІ

19 жовтня 2020 року Справа № 280/2993/19 м. Запоріжжя Суддя Запорізького окружного адміністративного суду Татаринов Д.В., перевіривши матеріали позовної заяви

Головного управління ДФС у Запорізькій області (69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 166, ЄДРПОУ 39396146)

до Товариства з обмеженою відповідальністю «ТІ ТЕКНОЛОДЖИ» (69118, м. Запоріжжя, вул. Автозаводська, буд. 4, кв. (офіс) 169, ЄДРПОУ 41010958)

про підтвердження обґрунтованості адміністративного арешту майна платника податку

ВСТАНОВИВ:

До Запорізького окружного адміністративного суду надійшла заява Головного управління ДФС у Запорізькій області (далі - позивач) до Товариства з обмеженою відповідальністю «ТІ ТЕКНОЛОДЖИ» (далі - відповідач), в якій заявник просить підтвердити обґрунтованість адміністративного арешту майна платника податків Товариства з обмеженою відповідальністю «ТІ ТЕКНОЛОДЖИ» (ЄДРПОУ 41010958) застосованого на підставі рішення в.о. заступника начальника ГУ ДФС у Запорізькій області Головного управління ДФС у Запорізькій області від 07 червня 2019 року.

Ухвалою Запорізького окружного адміністративного суду від 24 червня 2019 року позовну заяву залишено без руху на підставі частини третьої статті 283 Кодексу адміністративного судочинства України.

На виконання вимог суду, позивач у цей же день подав клопотання, в якому зазначив, що ухвалою Запорізького окружного адміністративного суду від 7 червня 2019 року у справі №280/2798/19 його заява, яка подавалась в порядку статті 283 КАС України, була залишена без розгляду, тому він звертається до суду в загальному порядку, а не відповідно до статті 283 КАС України.

Ухвалою від 24 червня 2019 року Запорізький окружний адміністративний суд позовну заяву Головного управління ДФС у Запорізькій області повернув заявнику.

Третій апеляційний адміністративний суд постановою від 21 серпня 2019 року ухвалу суду першої інстанції залишив без змін.

Постановою Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 26 червня 2020 року касаційну скаргу Головного управління ДФС у Запорізькій області задоволено, а ухвалу Запорізького окружного адміністративного суду від 24 червня 2019 року та постанову Третього апеляційного адміністративного суду від 21 серпня 2019 року скасовано. Справу за адміністративним позовом Головного управління ДФС у Запорізькій області до Товариства з обмеженою відповідальністю ТІ ТЕКНОЛОДЖИ про підтвердження обґрунтованості адміністративного арешту майна платника податків направлено для продовження розгляду до суду першої інстанції.

30 вересня 2020 року адміністративна справа №280/2993/19 надійшла до Запорізького окружного адміністративного суду.

Ухвалою суду від 01 жовтня 2020 року зазначену позовну заяву було залишено без руху в зв`язку з невідповідністю позовної заяви вимогам КАС України та позивачеві був наданий строк для усунення недоліків.

Так, на виконання вимог зазначеної ухвали 15 жовтня 2020 року на адресу суду надійшла заява від позивача з виправленими недоліками.

Вирішуючи питання щодо відкриття провадження у справі суддя виходить з наступного.

Адміністративний позов подано з додержанням вимог статей 160-161 КАС України, справа підсудна Запорізькому окружному адміністративному суду, підстав для повернення чи відмови у відкритті провадження по справі не встановлено, у зв`язку з чим, провадження у справі підлягає відкриттю.

Відповідно до частини 5 статті 262 КАС України, суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

За таких обставин, суддя дійшов висновку про наявність підстав для відкриття спрощеного позовного провадження.

Відповідно до вимог статей 12, 257, 259 КАС України дана позовна заява підпадає під розгляд в порядку спрощеного позовного провадження.

У зв`язку із викладеним, суд вважає можливим призначити справу до судового розгляду за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (без виклику) сторін.

Керуючись статтями 171, 173, 180, 241, 248 КАС України, суддя -

УХВАЛИВ:

Відкрити спрощене позовне провадження в адміністративній справі за позовом Головного управління ДФС у Запорізькій області (69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 166, ЄДРПОУ 39396146) до Товариства з обмеженою відповідальністю «ТІ ТЕКНОЛОДЖИ» (69118, м. Запоріжжя, вул. Автозаводська, буд. 4, кв. (офіс) 169, ЄДРПОУ 41010958) про підтвердження обґрунтованості адміністративного арешту майна платника податку.

Призначити судовий розгляд на 18 листопада 2020 року який буде проводитися суддею Татариновим Дмитром Вікторовичем одноособово в приміщенні Запорізького окружного адміністративного суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сергія Синенка, 65в, зала судових засідань №18.

Справа розглядатиметься за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (без виклику) сторін (у письмовому провадженні).

Справа буде розглянута протягом шістдесяти днів із дня відкриття провадження у справі.

Встановити відповідачу п`ятнадцятиденний строк з дня вручення цієї ухвали для подання суду відзиву на позовну заяву, який має відповідати вимогам статті 162 КАС України, разом із усіма письмовими та електронними доказами (які можливо доставити до суду), висновками експертів і заявами свідків на його обґрунтування. Копія відзиву та доданих до нього документів повинна бути надіслана іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду.

Відповідно до частини 4 статті 159 КАС України неподання суб`єктом владних повноважень відзиву на позов без поважних причин може бути кваліфіковано судом як визнання позову.

Встановити позивачу п`ятиденний строк з дня отримання відзиву для подання відповіді на відзив, копія якої одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

Встановити відповідачу п`ятиденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання заперечення, копія якого одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

Копію даної ухвали направити учасникам справи, відповідачу - копію позовної заяви та додані до неї документи.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо даної справи в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України - http://adm.zp.court.gov.ua/sud0870/gromadyanam/csz/.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту підписання.

Ухвалу складено та підписано 19 жовтня 2020 року

Суддя Д.В. Татаринов

Пам`ятка про права та обов`язки осіб, які беруть участь у справі

Права та обов`язки осіб, які беруть участь у справі (ст.44 КАС України).

1. Учасники справи мають рівні процесуальні права та обов`язки.

2. Учасники справи зобов`язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

3. Учасники справи мають право:

1) ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень;

2) подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам;

3) подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб;

4) ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти;

5) оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках;

6) користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами.

4. Учасники справи можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.

Права та обов`язки сторін (стаття 47 КАС України).

1. Крім прав та обов`язків, визначених у статті 44 цього Кодексу, позивач має право на будь-якій стадії судового процесу відмовитися від позову. Позивач має право змінити предмет або підстави позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог шляхом подання письмової заяви до закінчення підготовчого засідання або не пізніше ніж за п`ять днів до першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження.

4. Крім прав та обов`язків, визначених у статті 44 цього Кодексу, відповідач має право визнати позов повністю або частково, подати відзив на позовну заяву.

5. Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії судового процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.

6. Суд не приймає відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси.

7. У разі подання будь-якої заяви, визначеної частиною першою або третьою цієї статті, до суду подаються докази направлення копії такої заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи. У разі неподання таких доказів суд не приймає до розгляду та повертає заявнику відповідну заяву, про що зазначає у судовому рішенні.

8. Відповідач, який не є суб`єктом владних повноважень, може пред`явити зустрічний позов відповідно до положень статті 177 цього Кодексу.

Дата ухвалення рішення 19.10.2020
Зареєстровано 22.10.2020
Оприлюднено 23.10.2020

Судовий реєстр по справі 280/2993/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 06.04.2021 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 10.02.2021 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 09.12.2020 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 19.10.2020 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 01.10.2020 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 26.06.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Окрема думка від 26.06.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Окрема думка від 26.06.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Окрема думка від 26.06.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 12.05.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 20.03.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Окрема думка від 20.03.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 04.03.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 280/2993/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону