ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Господарський суд

Житомирської області

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

10002, м. Житомир, майдан Путятинський, 3/65, тел. (0412) 48-16-20,

E-mail: inbox@zt.arbitr.gov.ua, http://zt.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"04" листопада 2020 р. Справа № 906/987/20.

Господарський суд Житомирської області у складі:

Судді: Кравець С.Г.,

секретар судового засідання Гекалюк О.І.,

розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Він Стрім" (вх№02-44/1733/20 від 30.10.2020) про забезпечення доказів у справі

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Він Стрім" (м.Київ)

до: Товариства з обмеженою відповідальністю "Клін Стрім" (м.Житомир)

про стягнення 688508,75 грн,

за участю представників сторін:

від позивача: не з`явився,

від відповідача: не з`явився,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Господарського суду Житомирської області перебуває справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Він Стрім" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Клін Стрім" про стягнення 688508,75грн заборгованості у зв`язку з неналежним виконанням відповідачем зобов`язань за укладеним між сторонами договором поставки №02/07/18 від 02.07.2018, а також судових витрат.

Ухвалою суду від 26.10.2020 підготовче засідання відкладено на 06.11.2020.

30.10.2020 на адресу господарського суду від представника ТОВ "Він Стрім" надійшла заява про забезпечення доказів у справі №906/987/20, в якій ТОВ "Він Стрім" просить суд забезпечити докази шляхом витребування у ТОВ "Клін Стрім" належним чином засвідчених копій первинних бухгалтерських документів (договорів, видаткових накладних, рахунків) стосовно продажу дезінфекційних засобів "Клін Стрім" (CLEAN STREAM) починаючи з 01.10.2019 по 30.10.2020: Колективному підприємству Фірмі "ЮНІОР"; Приватній Науково-Виробничій Фірмі "ХІМБІОДЕЗ"; ТОВ "ІНТЕКС-МЕД" на загальну суму 30177,50грн.; ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "МЕДІСАН"; ТОВ "СТЕРІДЕЗ"; ТОВ "ПАРИТЕТ-СМІК"; СП у формі ТОВ "РІФ-1"; ТОВ "ГРАЙФ ФЛЕКСІБЛС УКРАЇНА"; ПП ФІРМА "САНІТАС"; ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧІЙ ФІРМІ "ЮМІКС ВДВ"; ФОП РАКОВИЧ ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА; ПП "ПРАКТИК"; ТОВ "ДЕКАДА-2000"; ПП "ФАРМ-СЕРВІС"; ТОВ "ОБІО"; ПМП ФІРМА "СОЛЯРИС - СД".

Ухвалою суду від 02.11.2020 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Він Стрім" (вх№02-44/1733/20 від 30.10.2020) про забезпечення доказів прийнято до розгляду та призначено до розгляду в судовому засіданні на "04" листопада 2020 р. о 12:00.

Про дату, час і місце розгляду заяви ТОВ "Він Стрім" про забезпечення доказів сторони повідомлені шляхом надіслання копії ухвали суду від 02.11.2020 на електронні адреси сторін (представнику позивача - адвокату Цуркан М.І.: ІНФОРМАЦІЯ_1 ; відповідачу: ІНФОРМАЦІЯ_2 ; представнику відповідача - ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Про поважні причини неявки в судове засідання 04.11.2020 представників сторін суд не повідомлено. Будь яких заяв та клопотань процесуального характеру від сторін, станом на час проведення судового засідання 04.11.2020 не надходило.

Відповідно до ч.ч.1-3 ст.112 ГПК України заява про забезпечення доказів розглядається у судовому засіданні в загальному порядку, передбаченому цим Кодексом, з особливостями, встановленими цією статтею. Заява розглядається не пізніше п`яти днів з дня її надходження до суду. Заявник та інші особи, які можуть отримати статус учасників справи, повідомляються про дату, час і місце судового засідання, проте їх неявка не перешкоджає розгляду поданої заяви.

З огляду на те, що неявка заявника та учасників справи не є перешкодою для розгляду заяви про забезпечення доказів, суд дійшов висновку про можливість розгляду заяви в судовому засіданні 04.11.2020 року за відсутності представників сторін.

Розглянувши в судовому засіданні подані документи та матеріали заяви про забезпечення доказів, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується заява, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду заяви про забезпечення доказів, судом приймається до уваги таке.

Обґрунтовуючи заяву про забезпечення доказів представник ТОВ "Він Стрім" посилається на те, що у відповідях на адвокатські запити ТОВ "Паритет-Смик", ПП "Фірма Санітас", ПП "Медісан", ПМП "Солярис-СД" та ТОВ "Грайф Флексіблс Україна" відмовились надавати первинні бухгалтерські документи співпраці з відповідачем, оскільки такі відомості становлять конфіденційну інформацію, у зв`язку з чим у позивача немає можливості отримати первинні бухгалтерські документи між відповідачем та третіми особами самостійно.

Відповідно до ч.1 ст.110 Господарського процесуального кодексу України суд за заявою учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений, або збирання чи подання відповідних доказів стане згодом неможливим або утрудненим.

Частинами 2 та 3 статті 110 ГПК України передбачено, що способами забезпечення судом доказів є допит свідків, призначення експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням, заборона вчиняти певні дії щодо доказів та зобов`язання вчинити певні дії щодо доказів. У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів, визначені судом. Заява про забезпечення доказів може бути подана до суду як до, так і після подання позовної заяви.

З аналізу наведеної норми слідує, що обґрунтованим є вжиття заходів забезпечення доказів лише у разі, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений, або збирання чи подання відповідних доказів стане згодом неможливим або утрудненим.

Тобто, заходи забезпечення доказів вживаються судом з метою збереження доказу, на який посилається учасник справи, та запобіганню неможливим або утрудненим подання учасником справи такого доказу до суду у майбутньому для доведення обґрунтованості своєї правової позиції.

За змістом ч.1 ст.111 Господарського процесуального кодексу України у заяві про забезпечення доказів зазначаються:

1) найменування суду, до якого подається заява;

2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові) (для фізичних осіб) заявника, його місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштові індекси, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України, номери засобів зв`язку та адресу електронної пошти, за наявності;

3) повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові) (для фізичних осіб) іншої сторони (сторін), якщо вона відома заявнику, а також якщо відомо відомості, що її ідентифікують: її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштові індекси, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України, відомі номери засобів зв`язку та адреси електронної пошти;

4) докази, забезпечення яких є необхідним, а також обставини, для доказування яких вони необхідні;

5) обґрунтування необхідності забезпечення доказів;

6) спосіб, у який заявник просить суд забезпечити докази, у разі необхідності - особу, у якої знаходяться докази;

7) перелік документів, що додаються до заяви.

Таким чином, згідно приписів ст.110 Господарського процесуального кодексу України забезпечення доказів надає додаткову гарантію збереження доказів, а положення ст.111 вказаного Кодексу покладають на заінтересовану особу обов`язок обґрунтування необхідності забезпечення таких доказів.

Відповідно до ч.1 ст.73 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно з ч.1 ст.74 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Статтею 76 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Згідно із ч.1 ст.86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

З поданої заяви вбачається, що позивач просить забезпечити докази шляхом: витребування у ТОВ "Клін Стрім" первинних бухгалтерських документів (договорів, видаткових накладних, рахунків) стосовно продажу дезінфекційних засобів "Клін Стрім" таким особам - КП Фірмі "ЮНІОР", ПНВФ "ХІМБІОДЕЗ", ТОВ "ІНТЕКС-МЕД", ПП "МЕДІСАН", ТОВ "СТЕРІДЕЗ", ТОВ "ПАРИТЕТ-СМІК", СП у формі ТОВ "РІФ-1", ТОВ "ГРАЙФ ФЛЕКСІБЛС УКРАЇНА", ПП ФІРМА "САНІТАС", ТОВ НВФ "ЮМІКС ВДВ", ФОП РАКОВИЧ ОКСАНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ, ПП "ПРАКТИК", ТОВ "ДЕКАДА-2000", ПП "ФАРМ-СЕРВІС", ТОВ "ОБІО", ПМП ФІРМА "СОЛЯРИС - СД", вказавши лише, що позивач немає можливості самостійно надати вказані докази, а витребувані докази необхідні позивачу для доказування своєї позиції у справі №906/987/20. Однак, вказані обставини суд не вважає належними доводами щодо вжиття заходів до забезпечення доказів.

Позивачем не подано доказів, які б свідчили, що відповідач вчиняє дії які можуть утруднити отримання доказів в разі невжиття таких заходів.

Суд відзначає, що за свою правовою природою подана позивачем заява по суті є заявою про витребування доказів. При цьому, забезпечення доказів способом їх витребування, хоча і спрямоване на забезпечення права сторони належним чином довести свої вимоги та заперечення, проте носить відмінний процесуальний характер від витребування доказів в порядку ст.ст. 80, 81 Господарського процесуального кодексу України, оскільки вживається у випадку наявності у такої сторони підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений, або збирання чи подання відповідних доказів стане згодом неможливим або утрудненим.

Всупереч зазначеному, заявником не обґрунтовано необхідності забезпечення доказів, а саме, не наведено обставин, на підставі яких заявник вважає, що засіб доказування може бути втрачений або його подання стане згодом неможливим або утрудненим, не зазначено та не надано доказів на підтвердження можливості втрати цих доказів чи неможливості їх подання згодом.

Доводи заявника в поданій заяві про забезпечення доказів зводяться до неможливості отримання доказів (запитуваної інформації) позивачем самостійно.

Так, відповідно до ст.81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Таким чином, у даному випадку позивач не позбавлений права звернутись до суду з відповідним клопотанням про витребування доказів в порядку та строки, визначені Господарським процесуальним кодексом України.

Отже, здійснивши оцінку обґрунтованості доводів заявника, суд дійшов висновку, що заява ТОВ "Він Стрім" про забезпечення доказів не містить обґрунтованих мотивів та посилань на докази, на підставі яких, суд міг би дійти висновку щодо доцільності та необхідності саме забезпечення доказів.

За таких обставин та з огляду на те, що заявником не доведено, що докази, які просить забезпечити позивач можуть бути втрачені, або збирання чи подання відповідних доказів стане згодом неможливим або утрудненим, суд дійшов висновку про необхідність відмови у задоволенні поданої заяви про забезпечення доказів.

Керуючись статтями 73-76, 81, 110-112, 234, 235 ГПК України, господарський суд,

УХВАЛИВ:

У задоволенні заяви представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Він Стрім" (вх№02-44/1733/20 від 30.10.2020) про забезпечення доказів у справі №906/987/20 відмовити.

Ухвала набирає законної сили 04.11.2020 та може бути оскаржена.

Повний текст ухвали складено: 04.11.2020

Суддя Кравець С.Г.

Друк:

1 - в справу

2 - представнику позивача - адвокату Цуркан М.І. на електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

3 - відповідачу: cleanstreamukr@gmail.com

4 - представнику відповідача: advokatosergiy@gmail.com

Дата ухвалення рішення 04.11.2020
Зареєстровано 04.11.2020
Оприлюднено 04.11.2020

Судовий реєстр по справі 906/987/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 22.09.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 27.08.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Постанова від 19.07.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 09.07.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 22.06.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 08.06.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 07.06.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 24.05.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 13.05.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 06.05.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 04.11.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 02.11.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 26.10.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 02.10.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 15.09.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 18.08.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону