ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

про залишення зустрічної позовної заяви без руху

м. Суми

13.11.2020 Справа № 920/1043/20 Господарський суд Сумської області у складі судді Джепи Ю.А., перевіривши матеріали зустрічної позовної заяви від 04.11.2020 № 18-7/938 (вх. № 3359зп/20 від 05.11.2020)

за зустрічним позовом: Акціонерного товариства Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання (40004, Сумська область, м. Суми, вул. Горького, буд. 58, ідентифікаційний код 05747991),

до відповідача за зустрічним позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю АУМА ТЕХНОЛОГІЇ АВТОМАТИМЗАЦІЇ (02660, м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 7, ідентифікаційний код 37388285, email:angry.lawyer@ukr.net),

про стягнення 2 222 555,84 грн .

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду з позовною заявою, в якій просить суд стягнути відповідача на свою користь заборгованість в сумі 2 282 155,02 грн, з них: основний борг в сумі 2 027 549,16 грн за договором поставки від 29.01.2019 № 290119АТА, інфляційні втрати в сумі 32 350,28 грн, пеню в сумі 222 255,58 грн; а також судові витрати покласти на відповідача.

Ухвалою Господарського суду Сумської області від 15.10.2020 постановлено прийняти позовну заяву до розгляду, відкрити провадження у справі № 920/1043/20 за правилами загального позовного провадження та призначити підготовче засідання на 19.11.2020, 10:30

Акціонерне товариство Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання подало зустрічний позов від 04.11.2020 № 18-7/938 (вх. № 3359зп/20 від 05.11.2020), відповідно до якого просить суд стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю АУМА ТЕХНОЛОГІЇ АВТОМАТИМЗАЦІЇ (02660, м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 7, ідентифікаційний код 37388285) на свою користь 2 222 555,84 грн авансового платежу за договором поставки від 29.01.2020 № 290119АТА, укладеним між сторонами у справі.

Відповідно до частин четвертої, п`ятої статті 180 Господарського процесуального кодексу України зустрічна позовна заява, яка подається з додержанням загальних правил пред`явлення позову, повинна відповідати вимогам статей 162, 164, 172, 173 цього Кодексу.

До зустрічної позовної заяви, поданої з порушенням вимог, встановлених частиною четвертою цієї статті, застосовуються положення статті 174 цього Кодексу.

Відповідно до статті 164 ГПК України до позовної заяви додаються документи, які підтверджують:

1) відправлення іншим учасникам справи копії позовної заяви і доданих до неї документів;

2) сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Позивач зобов`язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).

Частиною першою статті 172 ГПК України визначено, що позивач, особа, яка звертається з позовом в інтересах іншої особи, зобов`язані до подання позовної заяви надіслати учасникам справи її копії та копії доданих до неї документів листом з описом вкладення.

Відповідно до частини першої статті 4 Закону України Про судовий збір , судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Згідно частини другої статті 4 Закону України Про судовий збір , за подання до господарського суду позовної заяви майнового характеру справляється судовий збір у розмірі 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. За подання до господарського суду позовної заяви немайнового характеру справляється судовий збір у розмірі 1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що з урахуванням положень Закону України Про Державний бюджет України на 2020 рік становить 2 102,00 грн.

За приписами статті 174 ГПК України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 Господарського процесуального кодексу України, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Якщо ухвала про залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави несплати судового збору у встановленому законом розмірі, суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового збору, яку необхідно сплатити (доплатити).

Якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу в порядку, встановленому статтею 176 ГПК України.

Якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою.

Судом встановлено, що позивачем за зустрічним позовом заявлено позовну вимогу майнового характеру, проте не додано до зустрічної позовної зави доказів сплати судового збору з урахуванням положень Закону України Про Державний бюджет України на 2020 рік .

Відповідач за первісним позовом у зустрічній позовній заяві просить суд відстрочити оплату судового збору за подання зустрічного позову до ухвалення судом рішення за цим зустрічним позовом.

В обгрунтування зазначеного клопотання АТ "СУМСЬКЕ НВО" зазначає, що в межах зведеного виконавчого провадження № 57084810 Відділом примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Сумській області постановою від 15.04.2019 накладено арешт на грошові кошти відповідача за первісним позовом на загальну суму 43 647 4570,00 грн; постановою приватного виконавця Корольова М.А. від 12.04.2019 накладено арешт на грошові кошти АТ "СУМСЬКЕ НВО" на загальну суму 9727869,85 грн; постановою приватного виконавця Мукореза М.Л. від 18.06.2019 накладено арешт на грошові кошти АТ "СУМСЬКЕ НВО" в межах суми 4 690 000,00 грн; а постановою заступника начальника ВІІВР УДВС ГТУЮ у Сумській області Тимофєєвої Т.І. від 19.06.2019 накладено арешт на грошові кошти АТ "СУМСЬКЕ НВО" на загальну суму 80 829 553,76 грн. Також станом на 01.05.2020 АТ "СУМСЬКЕ НВО" має заборгованість по заробітній платі в сумі 285 416 084,91 грн без врахування податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного соціального внеску, що підтверджується довідкою № 18-07/431 від 28.05.2020.

Враховуючи майновий стан, а також фактичну неможливість здійснити оплату судового збору, що пов`язана з арештом рахунків, заявник просить суд відстрочити оплату судового збору до ухвалення судом рішення за цим зустрічним позовом.

Відповідно до частини першої статті 8 Закону України Про судовий збір , враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі за таких умов: 1) розмір судового збору перевищує 5 відсотків розміру річного доходу позивача - фізичної особи за попередній календарний рік; або 2) позивачами є: а) військовослужбовці; б) батьки, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, якщо інший з батьків ухиляється від сплати аліментів; в) одинокі матері (батьки), які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда; г) члени малозабезпеченої чи багатодітної сім`ї; ґ) особа, яка діє в інтересах малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена; або 3) предметом позову є захист соціальних, трудових, сімейних, житлових прав, відшкодування шкоди здоров`ю.

Згідно з частиною другою цієї статті суд може зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати на підставі, зазначеній у частині першій цієї статті.

Даний перелік умов відстрочення, розстрочення сплати судового збору або звільнення від його сплати є вичерпним.

Отже, посилання відповідача за первісним позовом на важкий фінансовий стан, за відсутності належних доказів на підтвердження цього, не є безумовною підставою для звільнення від сплати судового збору в силу статті 8 Закону України Про судовий збір .

Відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод від 04.11.1950 кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

Згідно практики Європейського суду з прав людини, яка є джерелом права відповідно до статті 17 Закону України Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини , - право на справедливий суд охоплює не лише стадію розгляду справи по суті, але також дотримання всіх процедур, що передбачені національним законодавством і повинні відбуватися до порушення провадження у справі.

При цьому, як визначено у рішеннях Європейського суду з прав людини від 20.05.2010 у справі Пелевін проти України (заява № 24402/02), право на доступ до суду не є абсолютним і може підлягати дозволеним за змістом обмеженням, зокрема, щодо умов прийнятності скарг (пункт 27). Такі обмеження дозволяються опосередковано, оскільки право на доступ до суду за своєю природою потребує регулювання державою, регулювання, що може змінюватися у часі та місці відповідно до потреб і ресурсів суспільства та окремих осіб (рішення від 28 травня 1985 року у справі Ешингдейн проти Сполученого Королівства (пункт 57).

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі Креуз проти Польщі від 19.06.2001 зазначено, що вимога сплати зборів цивільними судами у зв`язку з поданням позовів, які вони мають розглянути, не може вважатися обмеженням права доступу до суду (пункт 60).

За таких обставин, з урахуванням положень статті 129 Конституції України, відповідно до яких основними засадами судочинства є, зокрема, рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом, господарський суд позбавлений права надавати перевагу будь-якій стороні в тому числі й у питанні звільнення від сплати судового збору, клопотання позивача про відстрочення сплати судового збору до ухвалення судового рішення у справі задоволенню не підлягає.

З урахуванням викладених обставин суд залишає зустрічну позовну заяву без руху, позивачу за зустрічним позовом надається строк для усунення недоліків зустрічної позовної заяви (надання до суду доказів сплати судового збору в сумі 33 338,35 грн за позовну вимогу майнового характеру).

Враховуючи зазначене, суд вважає за необхідне залишити зустрічну позовну заяву від 04.11.2020 № 18-7/938 (вх. № 3359зп/20 від 05.11.2020) Акціонерного товариства Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання (40004, Сумська область, м. Суми, вул. Горького, буд. 58, ідентифікаційний код 05747991) без руху з наданням позивачу часу для усунення встановлених судом недоліків.

Керуючись статтями 162, 164, 172, 174, 234, 235, 255 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Відмовити у задоволенні клопотання Акціонерного товариства Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання (40004, Сумська область, м. Суми, вул. Горького, буд. 58, ідентифікаційний код 05747991) про відстрочення сплати судового збору.

2. Зустрічну позовну заяву від 04.11.2020 № 18-7/938 (вх. № 3359зп/20 від 05.11.2020) Акціонерного товариства Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання (40004, Сумська область, м. Суми, вул. Горького, буд. 58, ідентифікаційний код 05747991) залишити без руху.

3. Встановити Акціонерному товариству Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання (40004, Сумська область, м. Суми, вул. Горького, буд. 58, ідентифікаційний код 05747991) строк для усунення недоліків зустрічної позовної заяви протягом десяти днів з дня вручення ухвали про залишення зустрічної позовної заяви без руху шляхом подання до суду доказів сплати судового збору в сумі 33 338,35 грн.

4. Відповідно до частин третьої, четвертої статті 174 Господарського процесуального кодексу України, якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу в порядку, встановленому статтею 176 Господарського процесуального кодексу України. Якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та підписано суддею 13 листопада 2020 року.

Суддя Ю.А. Джепа

Дата ухвалення рішення 13.11.2020
Оприлюднено 16.11.2020

Судовий реєстр по справі 920/1043/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 22.04.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 19.04.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 22.03.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 16.02.2021 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 14.01.2021 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 16.12.2020 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 10.12.2020 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 13.11.2020 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 15.10.2020 Господарський суд Сумської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 920/1043/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону