ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

16.12.2020 Справа № 920/1043/20 м. Суми Господарський суд Сумської області у складі судді Джепи Ю.А., при секретарі судового засідання Галашан І.В., перевіривши матеріали зустрічної позовної заяви від 04.11.2020 № 18-7/938 (вх. № 3359зп від 05.11.2020) та матеріали справи № 920/1043/20

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю АУМА ТЕХНОЛОГІЇ АВТОМАТИМЗАЦІЇ (02660, м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 7, ідентифікаційний код 37388285, email:angry.lawyer@ukr.net),

до відповідача: Акціонерного товариства Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання (вул. Горького, 58, м. Суми, 40004, ідентифікаційний код 05747991, email:info@snpo.ua),

про стягнення 2 282 155,02 грн.

За участі представників сторін:

від позивача - Мотига М.О в режимі відеоконференції;

від відповідача - Сафронов М.О.

ВСТАНОВИВ :

Позивач звернувся до суду з позовною заявою, в якій просить суд стягнути відповідача на свою користь заборгованість в сумі 2 282 155,02 грн, з них: основний борг в сумі 2 027 549,16 грн за договором поставки від 29.01.2019 № 290119АТА, інфляційні втрати в сумі 32 350,28 грн, пеню в сумі 222 255,58 грн; а також судові витрати покласти на відповідача.

Ухвалою Господарського суду Сумської області від 15.10.2020 постановлено прийняти позовну заяву до розгляду, відкрити провадження у справі № 920/1043/20 за правилами загального позовного провадження та призначити підготовче засідання на 19.11.2020, 10:30.

05.11.2020 від представника відповідача надійшов відзив на позов від 04.11.2020 № 18-7/937, відповідно до якого останній зазначає, що АТ "СУМСЬКЕ НВО" не здійснило остаточну оплату товару, постачання якого було передбачено Специфікаціями № 1 та № 2 до договору № 290119АТА від 29.01.2019 року. Позивач не здійснив поставку товару. У відповідності до п. 9.4. Договору № 290119АТА від 29.01.2019 року строк його дії скінчився 31.12.2019 року та не подовжувався сторонами. Також, як зазначає відповідач у даному відзиві, сторони Договору поставки узгодили порядок оплати за товар у формі попередньої оплати - остаточний платіж (50% від вартості товару), а обов`язок Покупця з оплати товару (100% вартості Обладнання) пов`язаний з обов`язком Постачальника поставити товар (пункт 3.2 Договору). В матеріалах справи відсутні докази здійснення поставки товару на користь відповідача. Оскільки. Сторони в пункті 3.2 Договору узгодили, що оплата товару здійснюється у формі попередньої оплати, тому заявлена до стягнення в позові сума заборгованості (2 027 549,16 грн) є саме попередньою оплатою за товар, і ця оплата мала бути здійснена до прийняття товару Покупцем, тобто позовна вимога про стягнення з АТ "СУМСЬКЕ НВО" на користь позивача 2 027 549,16 грн. в рахунок погашення заборгованості за договором № 290119АТА від 29.01.2019 року є вимогою про стягнення попередньої плати за товар, поставка якого не відбулась. А тому вимоги позивача про стягнення основного боргу задоволенню не підлягають. Також, враховуючи сплив строку дії контракту, відсутність у продавця права вимагати, а у покупця - зобов`язання оплатити вартість непоставленого товару, позивач позбавлений права застосовувати до покупця заходи цивільно-правової відповідальності, зокрема, нараховувати та стягувати з покупця суми неустойки та інфляційних нарахувань. Крім того, відповідачем було здійснено контррозрахунок пені та враховуючи те, що позов поданий до суду не раніше 06.10.2020 року, вбачається, що період обрахування пені з 16.06.2019 по 05.10.2019 року перебуває поза межами строків позовної давності, які встановлені ст. 258 Цивільного кодексу України. У зв`язку з чим, АТ "СУМСЬКЕ НВО" просить суд вважати вказане вище заявою про застосування строків позовної давності, здійсненої на підставі ч. З ст. 267 Цивільного кодексу України. Також у даному відзиві просити суд при розподіленні судових витрат врахувати неспівмірність заявлених позивачем витрат на правову допомогу із складністю справи, та завищення вартості адвокатських послуг.

05.11.2020 Акціонерне товариство Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання подало зустрічний позов від 04.11.2020 № 18-7/938 (вх. № 3359зп/20 від 05.11.2020), відповідно до якого просить суд стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю АУМА ТЕХНОЛОГІЇ АВТОМАТИМЗАЦІЇ (02660, м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 7, ідентифікаційний код 37388285) на свою користь 2 222 555,84 грн авансового платежу за договором поставки від 29.01.2020 № 290119АТА, укладеним між сторонами у справі.

Ухвалою від 13.11.2020 постановлено відмовити у задоволенні клопотання Акціонерного товариства Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання (40004, Сумська область, м. Суми, вул. Горького, буд. 58, ідентифікаційний код 05747991) про відстрочення сплати судового збору. Зустрічну позовну заяву від 04.11.2020 № 18-7/938 (вх. № 3359зп/20 від 05.11.2020) Акціонерного товариства Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання (40004, Сумська область, м. Суми, вул. Горького, буд. 58, ідентифікаційний код 05747991) залишити без руху. Встановити Акціонерному товариству Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання (40004, Сумська область, м. Суми, вул. Горького, буд. 58, ідентифікаційний код 05747991) строк для усунення недоліків зустрічної позовної заяви протягом десяти днів з дня вручення ухвали про залишення зустрічної позовної заяви без руху шляхом подання до суду доказів сплати судового збору в сумі 33 338,35 грн. Судову ухвалу представник заявника отримав 19.11.2020. Таким чином, кінцевий строк для подачі доказів сплати судового збору в сумі 33 338,35 грн був 30.11.2020.

17.11.2020 від представника позивача надійшла відповідь на відзив від 14.11.2020 № б/н, відповідно до якої останній зазначає, що відповідач наводить свої твердження щодо ризику постачальника у разі нездійснення попередньої оплати за товар покупцем , не виникнення зобов`язання постачальника щодо поставки товару , тощо. Проте, договір поставки, укладений між сторонами містить не просто попередню оплату, за умови не перерахування якої у постачальника не виникає обов`язок щодо поставки товару. Зазначений договір містить чітко визначений порядок оплати, кожен з етапів якої має наслідком виникнення у постачальника конкретно визначених зобов`язань у чітко визначені строки. Зокрема, умови оплати визначені п. 7 специфікацій № 1 та № 2, згідно яких передбачена попередня оплата в розмірі 50% від вартості товару (партії товару) на поточний рахунок постачальника протягом 5-ти днів з моменту отримання від постачальника рахунку (копії) на Товар. Позивачем на адресу відповідача надісланий рахунок - фактура від 22 лютого 2019 р. № СФ-0000026 на суму 2 222 555,83 грн. за специфікацією № 1 та рахунок - фактура від 26 лютого 2019 р. № СФ-0000031 на суму 2 222 555,83 грн. 25 лютого 2019 р. покупцем здійснена попередня оплата згідного наведеної норми Специфікації № 1 в розмірі 50 % вартості товару в розмірі 1 111 277,92 грн. та 27 лютого 2019 р. покупцем здійснена попередня оплата згідного наведеної норми Специфікації № 2 в розмірі 50 % вартості товару в розмірі 1 111 277,92 грн. Доводи відповідача, викладені у відзиві на позовну заяву можливо й мали б якийсь сенс, якщо б останній не перерахував попередню оплату першої частини 50 % вартості товару. В такому випадку у позивача не виникало б зобов`язання щодо поставки товару взагалі. Водночас, сплативши зазначену оплату, відповідач визнав своє грощове зобов`язання за договором перед позивачем, з моменту, коли останній надішле повідомлення про готовність товару до відвантаження (поставки). Саме з огляду на зазначені обставини, які зумовлені особливостями складності виробництва, договір поставки укладається на умовах попередньої оплати 50 % вартості частини вартості обладнання. Інша ж частина оплата вартості товару вже не є попередньою оплатою, а є саме грошовим зобов`язанням, виникнення якого зумовлене повідомлення про готовність товару до відвантаження, якому, в свою чергу, передувало виробництво такого товару, що розпочалося вже після отримання попередньої оплати за товар. Щодо посилання відповідача на строк дії договору підряду, - зобов`язання останнього виникло з моменту отримання ним повідомлення про готовність товару до відвантаження зі складу заводу виробника (Німеччина), тобто 10.06.2019. Таким чином, зазначене зобов`язання відповідача має бути виконане незалежно від строку дії договору поставки, оскільки виникло в межах термінів, визначених таким договором.

У судовому засіданні 19.11.2020 оголошено перерву до 16.12.2020,14:00.

20.11.2020 від представника відповідача надійшли заперечення від 19.11.2020 № 18-7/977, відповідно до яких, зазначає, що позивач не був позбавлений права поставити товар, що передбачений Специфікаціями № 1 та № 2 до договору № 290119АТА від 29.01.2019 року, та мав таку можливість, що підтверджується повідомленням № 0607-Х/2 від 07.06.2019 року відносно поставки товару за Договором поставки № 290119АТА від 29.01.2019 року, яке додане до позовної заяви.Слід також зазначити, що електронним поштовим повідомленням, паперова копія, якого додана до відзиву на позовну заяву (Додаток 3), АТ "СУМСЬКЕ НВО" виконуючи приписи ч. 2 ст. 538 Цивільного кодексу України повідомило про неможливість виконати свій обов`язок із здійснення остаточної оплати авансу за товар, поставка якого передбачена Специфікаціями № 1 та № 2 до Договору, тобто Позивача було належним чином повідомлено про неможливість виконання зобов`язання. Таким чином, оскільки позивач утримався від поставки товару, та в силу вимог ст. 538 Цивільного кодексу України, вбачається, що на момент закінчення строку дії договору (31.12.2019 року) у Позивача було відсутнє право вимоги від відповідача здійснення попередньої плати, а у відповідача був відсутній обов`язок здійснити оплату товару. В той же час закінчення строку дії договору обумовлює неможливість виникнення на його підставі взаємних прав та обов`язків його сторін, в силу вимог ст. 631 Цивільного кодексу України, а отже, Позивач не має права вимагати від АТ "СУМСЬКЕ НВО" здійснити оплату попередньої плати за товар, передбачений Специфікаціями № 1 та № 2 до договору № 290119АТА від 29.01.2019 року.

27.11.2020 від представника заявника зустрічної позовної заяви - Акціонерного товариства "Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання" надійшла заява про усунення недоліків зустрічної позовної заяви від 04.11.2020 № 18-7/938 (вх. № 3359зп від 05.11.2020) із доказами сплати судового збору у сумі 33 338 грн 35 коп., що підтверджується платіжним дорученням від 23.11.2020 № 15. Зазаначена заява подана в межах встановленого судом строку.

07.12.2020 від представника позивача надійшло клопотання від 01.12.2020 № б/н, в якому останній просить суд визнати поважними причини пропуску подання доказів та залучити до матеріалів справи докази (належним чином засвідчені копії документів), що додаються до цього клопотання, а саме: міжнародна товарно-транспортна накладна СМК № 0818203 (копія); сертифікат походження товару А 500784 (копія); товарно - транспортні накладні № 1800 від 24 06.2019 р. та 1801 від 24.06.2019 р. відповідно (копії); банківські виписки (копії); доказ надіслання копій цього клопотання та доданих до нього документів відповідачу.

У судовому засіданні 16.12.2020 судом встановлено наступне.

Представник позивача у судове засідання прибув. Позовні вимоги підтримав в повному обсязі.

Представники відповідача у судове засідання прибув. Проти задоволення позовних вимог заперечував.

Щодо прийняття зустрічної позовної заяви, суд зазначає наступне.

Відповідно до частини десятої статті 30 Господарського процесуального кодексу України, зустрічний позов та позов третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, незалежно від їх підсудності пред`являються в господарський суд за місцем розгляду первісного позову. Це правило не застосовується, коли відповідно до інших, визначених у цій статті, правил виключної підсудності такий позов має розглядатися іншим судом, ніж тим, що розглядає первісний позов.

Відповідно до частин першої - четвертої статті 180 Господарського процесуального кодексу України, відповідач має право пред`явити зустрічний позов у строк для подання відзиву. Зустрічний позов приймається до спільного розгляду з первісним позовом, якщо обидва позови взаємопов`язані і спільний їх розгляд є доцільним, зокрема, коли вони виникають з одних правовідносин або коли задоволення зустрічного позову може виключити повністю або частково задоволення первісного позову. Вимоги за зустрічним позовом ухвалою суду об`єднуються в одне провадження з первісним позовом. Зустрічна позовна заява, яка подається з додержанням загальних правил пред`явлення позову, повинна відповідати вимогам статей 162, 164, 172, 173 Господарського процесуального кодексу України.

Зокрема, позивач за зустрічним позовом (відповідач за первісним), користуючись правами, передбаченими статтею 180 Господарського процесуального кодексу України, має право пред`явити зустрічний позов у строк для подання відзиву, подати до позивача зустрічний позов для спільного розгляду з первісним позовом.

Враховуючи, що зустрічний позов від 04.11.2020 № 18-7/938 (вх. № 3359зп від 05.11.2020) Акціонерного товариства "Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання" (40004, Сумська область, м. Суми, вул. Горького, буд. 58, ідентифікаційний код 05747991) про стягнення 2 222 555,84 грн авансового платежу за договором поставки від 29.01.2020 № 290119АТА, укладеним між сторонами у справі взаємопов`язаний з первісним позовом та поданий з дотриманням вимог статей 162, 164, 172 Господарського процесуального кодексу України, підсудний господарському суду Сумської області, суд визнав подані матеріали достатніми для прийняття зустрічної позовної заяви до розгляду.

Отже, суд вважає за необхідне зустрічну позовну заяву прийняти та призначити до спільного розгляду з первісним позовом.

Щодо клопотання позивача про визнання причини пропуску строків поважними та долучення до матеріалів справи доказів, суд зазначає наступне.

Відповідно до ст. 80 ГПК України, учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи. Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу. У випадку визнання поважними причин неподання учасником справи доказів у встановлений законом строк суд може встановити додатковий строк для подання вказаних доказів. У випадку прийняття судом відмови сторони від визнання обставин суд може встановити строк для подання доказів щодо таких обставин. Якщо зі зміною предмета або підстав позову або поданням зустрічного позову змінилися обставини, що підлягають доказуванню, суд залежно від таких обставин встановлює строк подання додаткових доказів. Докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї. Копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними. Докази, які не додані до позовної заяви чи до відзиву на неї, якщо інше не передбачено цим Кодексом, подаються через канцелярію суду, з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи або в судовому засіданні з клопотанням про їх приєднання до матеріалів справи. У разі подання заяви про те, що доданий до справи або поданий до суду учасником справи для ознайомлення документ викликає сумнів з приводу його достовірності або є підробленим, особа, яка подала цей документ, може просити суд до закінчення підготовчого засідання виключити його з числа доказів і розглядати справу на підставі інших доказів.

Відповідно до ст. 119 ГПК України, суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення. Встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду. Якщо інше не встановлено законом, заява про поновлення процесуального строку, встановленого законом, розглядається судом, у якому належить вчинити процесуальну дію, стосовно якої пропущено строк, а заява про продовження процесуального строку, встановленого судом, - судом, який встановив строк, без повідомлення учасників справи. Одночасно із поданням заяви про поновлення процесуального строку має бути вчинена процесуальна дія (подані заява, скарга, документи тощо), стосовно якої пропущено строк. Пропуск строку, встановленого законом або судом учаснику справи для подання доказів, інших матеріалів чи вчинення певних дій, не звільняє такого учасника від обов`язку вчинити відповідну процесуальну дію. Про поновлення або продовження процесуального строку суд постановляє ухвалу.

Враховуючи вищезазначене, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання представника позивача від 01.12.2020 № б/н, в якому останній просить суд визнати поважними причини пропуску подання доказів та долучити до матеріалів справи докази (належним чином засвідчені копії документів), що додаються до цього клопотання, а саме: міжнародну товарно-транспортну накладну СМR № 0818203 (копія); сертифікату походження товару А 500784 (копія); товарно - транспортні накладні № 1800 від 24 06.2019 р. та 1801 від 24.06.2019 р. відповідно (копії); банківські виписки (копії); доказ надіслання копій цього клопотання та доданих до нього документів відповідачу.

Розглянувши матеріали справи, суд зазначає наступне.

За приписами частини першої статті 177 ГПК України завданнями підготовчого провадження є: 1) остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; 2) з`ясування заперечень проти позовних вимог; 3) визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; 4) вирішення відводів; 5) визначення порядку розгляду справи; 6) вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

Відповідно до ч. 3 ст. 177 ГПК України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Суд за власною ініціативою, згідно ч. 3 ст. 177 ГПК України, вважає за необхідне продовжити строк проведення підготовчого провадження у даній справі на 30 днів - до 15.01.2021.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 183 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

З огляду на вищезазначене, для забезпечення реалізації прав сторін, суд вважає за необхідне відкласти підготовче засідання.

Керуючись статтями 46, 80, 119, 165, 166, 167, 177, 180, 183, 197, 235, 247-255 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання представника позивача від 01.12.2020 № б/н про визнання поважними причини пропуску подання доказів та долучення до матеріалів справи доказів - задовольнити.

2. Визнати поважними причини пропуску строку на подання позивачем доказів та поновити відповідний строк, долучивши до матеріалів міжнародну товарно-транспортну накладну СМR № 0818203 (копія); сертифікату походження товару А 500784 (копія); товарно - транспортні накладні № 1800 від 24 06.2019 р. та 1801 від 24.06.2019 р. відповідно (копії); банківські виписки (копії); доказ надіслання копій цього клопотання та доданих до нього документів відповідачу.

3. Продовжити строк проведення підготовчого провадження у справі № 920/1043/20 на 30 днів - до 15.01.2021.

4. Прийняти зустрічний позов від 04.11.2020 № 18-7/938 (вх. № 3359зп від 05.11.2020) Акціонерного товариства "Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання" (40004, Сумська область, м. Суми, вул. Горького, буд. 58, ідентифікаційний код 05747991) про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю АУМА ТЕХНОЛОГІЇ АВТОМАТИМЗАЦІЇ (02660, м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 7, ідентифікаційний код 37388285) 2 222 555,84 грн авансового платежу за договором поставки від 29.01.2020 № 290119АТА, укладеним між сторонами у справі, та об`єднати вимоги за зустрічним позовом в одне провадження з первісним позовом у справі № 920/1043/20.

5. Відкласти підготовче засідання у справі № 920/1043/20 в судове засідання на 14.01.2021, 14:00 , яке відбудеться у приміщенні Господарського суду Сумської області за адресою: м. Суми, проспект Шевченка, 18/1, 1-й поверх, зал судових засідань № 2 в режимі відеоконференції.

6. Встановити позивачу за первісним (відповідачу за зустрічним) позовом Товариству з обмеженою відповідальністю АУМА ТЕХНОЛОГІЇ АВТОМАТИМЗАЦІЇ ) строк для подання до господарського суду відзиву на зустрічний позов - до 25.12.2020

7. Встановити відповідачу за первісним (позивачу за зустрічним позовом) Акціонерному товариству "Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання" строк для подання до господарського суду відповіді на відзив на зустрічний позов - до 06.01.2021

8. Встановити позивачу за первісним (відповідачу за зустрічним) позовом Товариству з обмеженою відповідальністю АУМА ТЕХНОЛОГІЇ АВТОМАТИМЗАЦІЇ строк для подання до господарського суду заперечення на відповідь на відзив на зустрічний позов - до 14.01.2021.

9. Зобов`язати Акціонерне товариство "Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання" направити Товариству з обмеженою відповідальністю АУМА ТЕХНОЛОГІЇ АВТОМАТИМЗАЦІЇ копію платіжного доручення про сплату судового збору у сумі 33 338 грн 35 коп. цінним листом з описом вкладення, докази направлення надати суду.

10. Провести підготовче засідання у справі № 920/1043/20, призначене на 14.01.2021, 14:00 за участю представника позивача - адвоката Мотиги М.О. ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою програмного забезпечення EasyCon (пошук в мережі Інтернет здійснюється за посиланням: https://easycon.com.ua ).

Відповідно до Порядку роботи з технічними засобами відеоконференцзв`язку під час судового засідання в адміністративному, цивільному та господарському процесах за участі сторін поза межами приміщення суду, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 23.04.2020 № 196, учасник, що бере участь у судовому засіданні в режимі відеоконференцзв`язку, зобов`язаний:

- зайти та авторизуватися в Системі за 10 хвилин до часу судового засідання;

- активувати технічні засоби (мікрофон, навушники та камера) та перевірити їх працездатність шляхом тестування за допомогою Системи;

- очікувати запрошення Секретаря до участі в судовому засіданні.

Підтвердження особи учасника відбувається шляхом його авторизації в Системі із застосуванням електронного підпису.Відповідно до частин п`ятої, одинадцятої статті 197 ГПУ України ризики технічної неможливості участі у відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв`язку тощо несе учасник справи, який подав відповідну заяву; використовувані учасниками судового процесу технічні засоби і технології мають забезпечувати належну якість зображення та звуку, а також інформаційну безпеку; участь у відеоконференції забезпечується з приміщення, яке б виключало наявність сторонніх звуків (шуму) та в охайному вигляді.

11. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення суддею та оскарженню окремо від рішення суду не підлягає.

12. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою htps://su.arbitr.gov.ua/sud5021/.

Повний текст ухвали складено 21 грудня 2020 року.

Суддя Ю.А. Джепа

Дата ухвалення рішення 16.12.2020
Оприлюднено 22.12.2020

Судовий реєстр по справі 920/1043/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 22.04.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 19.04.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 22.03.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 16.02.2021 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 14.01.2021 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 16.12.2020 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 10.12.2020 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 13.11.2020 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 15.10.2020 Господарський суд Сумської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 920/1043/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону