Ухвала
від 02.12.2020 по справі 710/718/20
ШПОЛЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №710/718/20

Номер провадження 2/710/332/20

УХВАЛА

про призначення експертизи та зупинення провадження

02.12.2020 м. Шпола

Шполянський районний суд Черкаської області в складі:

головуючого судді - Побережної Н.П.,

за участі секретаря судового засідання - Харченко Л.М.,

позивача - ОСОБА_1 ,

представника позивача ОСОБА_3,

представника відповідача - Різника Ю.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання про призначення почеркознавчої експертизи у цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до ФГ Ольвія про визнання договору оренди землі недійсним,

ВСТАНОВИВ:

08.07.2020 до Шполянського районного суду надійшла дана позовна заява, в якій позивач просив визнати Договір оренди землі площею - 2,4485 га, кадастровий номер 7125785200:02:001:0064, укладений 20.03.2012 між Фермерським господарством Ольвія , АДРЕСА_1 та ОСОБА_1 недійсним.

Разом з позовною заявою позивач надав до суду клопотання, в якому просив призначити судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Черкаського відділення Київського Науково-дослідного відділення Київського Науково-дослідного інституту судових експертиз (18002, вул. Небесної Сотні, 31/1, тел. (0472) 54-41-55). На розгляд та вирішення експерта поставити наступні питання: - чи належить підпис на Договорі оренди землі від 20.03.2012, укладеному між Орендодавцем - ОСОБА_1 та Орендарем - фермерським господарством Ольвія ОСОБА_1 чи іншій особі?

Ухвалою судді Шполянського районного суду Черкаської області від 14.07.2020 було відкрито провадження по справі, учасників справи повідомлено, що розгляд даної цивільної справи здійснюється за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) учасників справи.

09.11.2020 до суду надійшло заперечення сторони відповідача щодо призначення судово-почеркознавчої експертизи, яке мотивоване тим, що експерти Черкаського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз вже склали висновок експертного дослідження за результатами проведення почеркознавчого дослідження за заявою голови ФГ Ольвія ОСОБА_2 від 22.09.2020 № 872,992-994/20-23, копію якого представник відповідача додав до справи та яке містить відповіді експерта на питання, поставлені позивачем у клопотанні. А тому відповідач та його представник вважають, що у суду немає правових підстав для задоволення клопотання ОСОБА_1 про призначення судово-почеркознавчої експертизи.

В судовому засіданні позивач та його представник підтримали клопотання про призначення експертизи, та вказали, що в основу висновку експертного дослідження надані зразки підписів, джерело походження яких не відомо позивачу. Крім того, сторона позивача просила приєднати до матеріалів справи вільні зразки підписів, які містяться в заявах виконаних позивачем у різний період.

Представник відповідача в судове засідання з`явився, проти задоволення клопотання заперечував, з мотивів викладених у запереченні. Щодо наданих вільних зразків підпису позивача зазначив, що вони не є найбільш наближені за датою до дати підпису договору.

Відповідно до вимог п.8 ч.1ст. 197 ЦПК України у підготовчому судовому засіданні суд вирішує питання про призначення експертизи.

Згідно з ст. 103 ЦПК України суд призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) сторонами (стороною) не надані відповідні висновки експертів із цих самих питань або висновки експертів викликають сумніви щодо їх правильності.

Отже, при вирішенні питання про можливість призначення експертизи за клопотанням сторони у справі та за наявності висновку експертів із цих самих питань в матеріалах справи, суд повинен з`ясувати чи наявний висновок експертів не викликає сумніви щодо його правильності.

Так, відповідач надав суду висновок експертного дослідження Черкаського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз за результатами проведення почеркознавчого дослідження № 872,992-994/20-23 від 22.09.2020, у якому наявні відповіді на запитання, на з`ясуванні яких наполягає позивач.

Відповідно до ч. 3 ст. 102 ЦПК України висновок експерта може бути підготовлений на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

Частиною 6 ст. 106 ЦПК зазначено, що експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права і обов`язки, що й експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду.

Однак згідно з ч. 5 ст. 106 ЦПК у висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду, та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок.

Велика Палата Верховного Суду в рамках справи № 522/1029/18, провадження № 14-270цс19 (ЄДРСРУ № 87144996) 18.12.2019 в своїй постанові зробила висновок про те, що відсутність попередження експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок, як і відсутність вказівки, що він підготовлений для суду, тягне за собою неналежність експертного висновку.

Так, зі змісту висновку експертного дослідження Черкаського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз за результатами проведення почеркознавчого дослідження № 872,992-994/20-23 від 22.09.2020 суд встановив, що у висновку відсутні відомості про те, що експерти Черкаського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Мамчур О.В. та Крикливенко Т.Я. були попереджені про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок. Крім того, у вказаному висновку відсутня вказівка про те, що він підготовлений для суду.

Крім того, згідно з п.1.3 Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 №1950/5 (далі - Рекомендації) для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов`язаними зі справою, так і не пов`язаними з її обставинами; експериментальні зразки почерку та (або) підпису, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням такої експертизи.

Однак, при дослідженні висновку експертів Черкаського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз за результатами проведення почеркознавчого дослідження № 872,992-994/20-23 від 22.09.2020 суд встановив, що для проведення дослідження, особа, яка залучила експерта, не надала експериментальні зразки підпису ОСОБА_1 .

Враховуючи все вищенаведене, суд дійшов до переконання про можливість задоволення клопотання про проведення судової почеркознавчої експертизи, оскільки для з`ясування обставин, що мають значення для цієї справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо, водночас висновок експертного дослідження, наданий представником відповідача, не відповідають вимогам процесуального законодавства та законодавства про проведення судових експертиз.

Частино 1 ст. 7 Закону України Про судову експертизу , судово-експертну діяльність у кримінальному провадженні здійснюють державні спеціалізовані установи, а в інших випадках - також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на умовах, визначених цим Законом.

Статтею 7-1 Закону України Про судову експертизу передбачено, що підставою проведення судової експертизи є відповідне судове рішення чи рішення органу досудового розслідування, або договір з експертом чи експертною установою - якщо експертиза проводиться на замовлення інших осіб.

Згідно зі ст.107 ЦПК України, матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи. Експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв`язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду та учасника справи, на замовлення якого проводилася експертиза, про її результати. Призначений судом експерт не має права спілкуватися з учасниками судового процесу поза межами судового засідання, крім випадків вчинення інших дій, безпосередньо пов`язаних із проведенням експертизи. При визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів.

Суд встановив, що запропоноване позивачем питання, роз`яснення якого на його думку потребує висновку експерта, не повністю відповідають орієнтовному переліку вирішуваних питань передбачених Науково-методичними рекомендаціями з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5).

Так, пунктом 1.2.розділу І Науково-методичними рекомендаціями з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5) передбачений орієнтовний перелік вирішуваних питань а саме:

Чи виконано рукописний текст (рукописні записи) у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) певною особою?

За таких обставин, враховуючи думку учасників справи, суд вважає за доцільне зміни питання запропоноване позивачем, а саме викласти його в такій редакції:

Чи виконано підпис від імені ОСОБА_1 у договорі оренди землі №б/н від 20.03.2012 в розділі договору 16. Реквізити сторін, та підписи сторін у графі Орендодавець , ОСОБА_1 , чи іншою особою?

Відповідно до п. 5 ч. 252 ЦПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

Керуючись ст. 7-1 Закону України Про судову експертизу , ст.ст. 103, 104, 107, 108, 113, ч. 4 ст. 139, п.8, ч.1 ст.197, 252, 260, 261, п. 12, 14 ст. 353, ст. 354 ЦПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання позивача задовольнити.

По цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до ФГ Ольвія про визнання договору оренди землі недійсним призначити судово-почеркознавчу експертизу.

Проведення експертизи доручити судовому експерту Черкаському відділенню Київського Науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (18002, м. Черкаси, вул. Небесної Сотні, 31/1, тел. (0472) 54-41-55) та попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст. 384, 385 КК України.

Надати експерту Черкаського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України вільні зразки підпису ОСОБА_1 у кількості 11 підписів, які містяться: в заявах від 26.03.2019, 28.10.2019, 13.03.2020, 18.05.2015, 06.07.2018, 22.10.2016, 30.10.2017, 01.04.2016, 05.11.2018, 26.04.2018, 27.04.2017.

В розпорядження експерта надати матеріали справи №710/718/20, на аркушах якої містяться умовно-вільні зразки підпису ОСОБА_1 , а саме: а.с. 6 після тексту позовної заяви; а.с. 7 (зворот) після клопотання про призначення експертизи, а.с. 8 та (зворот а.с. 8) на копії паспорта; а.с. 9 на копії реєстраційного номеру облікової картки платника податків, а.с. 9 на копії паспорта, а.с. 10, 11, 11 (зворот) на копії договору оренди землі від 20.03.2012, а.с.12 на копії акту прийому - передачі, а.с. 12 (зворот) на копії схеми розміщення земельної ділянки на території Матусівської сільської ради Шполянського району, а.с. 13, 13 (зворот) на копії Інформаційної довідки, а.с.130, 165 на розписках, а.с. 131 в заявці на отримання судових повісток, повідомлень в електронному вигляді за допомогою SMS повідомлень від 02.10.2020 .

Призначений судом експерт невідкладно повинен повідомити суд про неможливість проведення ним експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів.

На вирішення експертизи поставити питання:

1. Чи виконано підпис від імені ОСОБА_1 у договорі оренди землі №б/н від 20.03.2012 в розділі договору 16. Реквізити сторін, та підписи сторін у графі Орендодавець , ОСОБА_1 , чи іншою особою?

Оплату за проведення експертизи покласти на ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_1), тел. НОМЕР_1 .

Надати експерту Черкаського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України експериментальні зразки підпису ОСОБА_1 на 15 аркушах паперу формату А-4.

Зобов`язати позивача протягом п`яти календарних днів надати суду оригінал договору оренди від 20.03.2012.

Експертизу провести протягом місяця з часу отримання даної ухвали.

Провадження в цивільній справі зупинити на час проведення експертизи та до отримання висновку експертизи.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана Черкаському апеляційному суду через Шполянський районний суд Черкаської області протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Ухвала в повному обсязі складена 04.12.2020.

Суддя Н.П. Побережна

Дата ухвалення рішення02.12.2020
Оприлюднено03.12.2020
Номер документу93240406
СудочинствоЦивільне

Судовий реєстр по справі —710/718/20

Ухвала від 04.11.2021

Цивільне

Черкаський апеляційний суд

Новіков О. М.

Ухвала від 04.10.2021

Цивільне

Черкаський апеляційний суд

Новіков О. М.

Ухвала від 01.10.2021

Цивільне

Черкаський апеляційний суд

Новіков О. М.

Ухвала від 11.08.2021

Цивільне

Шполянський районний суд Черкаської області

Побережна Н. П.

Ухвала від 02.08.2021

Цивільне

Шполянський районний суд Черкаської області

Побережна Н. П.

Ухвала від 01.07.2021

Цивільне

Шполянський районний суд Черкаської області

Побережна Н. П.

Ухвала від 07.06.2021

Цивільне

Шполянський районний суд Черкаської області

Побережна Н. П.

Ухвала від 04.02.2021

Цивільне

Черкаський апеляційний суд

Василенко Л. І.

Ухвала від 24.12.2020

Цивільне

Черкаський апеляційний суд

Василенко Л. І.

Ухвала від 02.12.2020

Цивільне

Шполянський районний суд Черкаської області

Побережна Н. П.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні