Ухвала
від 01.07.2021 по справі 710/718/20
ШПОЛЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №710/718/20

Номер провадження 2/710/15/21

УХВАЛА

про зупинення провадження

01.07.2021 м. Шпола

Шполянський районний суд Черкаської області в складі:

головуючого судді - Побережної Н.П.,

за участі секретаря судового засідання - Харченко Л.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання експерта на виконання почеркознавчої експертизи у цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до ФГ Ольвія про визнання договору оренди землі недійсним,

ВСТАНОВИВ:

08.07.2020 до Шполянського районного суду надійшла дана позовна заява, в якій позивач просив визнати Договір оренди землі площею - 2,4485 га, кадастровий номер 7125785200:02:001:0064, укладений 20.03.2012 між Фермерським господарством Ольвія , с. Матусів, Шполянського району, Черкаської області та ОСОБА_1 недійсним.

Разом з позовною заявою позивач надав до суду клопотання, в якому просив призначити судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Черкаського відділення Київського Науково-дослідного відділення Київського Науково-дослідного інституту судових експертиз (18002, вул. Небесної Сотні, 31/1, тел. (0472) 54-41-55). На розгляд та вирішення експерта поставити наступні питання: - чи належить підпис на Договорі оренди землі від 20.03.2012, укладеному між Орендодавцем - ОСОБА_1 та Орендарем - фермерським господарством Ольвія Битому Олексію Івановичу чи іншій особі?

Ухвалою судді Шполянського районного суду Черкаської області від 14.07.2020 було відкрито провадження по справі, учасників справи повідомлено, що розгляд даної цивільної справи здійснюється за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) учасників справи.

Ухвалою Шполянського районного суду Черкаської області від 02.12.2020 було призначено судово-почеркознавчу експертизу у справі та зупинено провадження до отримання висновку експерта.

31.05.2021 на адресу Шполянського районного суду Черкаської області від експерта Черкаського відділення Київського Науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи у вигляді вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_1 .

У зв`язку з надходженням клопотання експерта ухвалою судді Шполянського районного суду Черкаської області від 07.06.2021 було поновлено провадження у справі.

В судове засідання позивач не з`явився, надав суду вільні зразки підпису та почерку та просив провести засідання без його участі.

Представник відповідача в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просив провести засідання без його участі.

Відповідно до ч. 1 ст.107 ЦПК України, матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи. Експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв`язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду та учасника справи, на замовлення якого проводилася експертиза, про її результати.

Згідно з п. 10 ч. 2 ст. 197 ЦПК України у підготовчому засіданні суд вирішує заяви та клопотання учасників справи.

Відповідно до п. 2.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012№ 1950/5) експерт має право відповідно до процесуального законодавства заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов`язаних із проведенням експертизи.

Згідно з п.1.3 Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 №1950/5, для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов`язаними зі справою, так і не пов`язаними з її обставинами; експериментальні зразки почерку та (або) підпису, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням такої експертизи.

Згідно з п.1.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 №1950/5, для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов`язаними зі справою, так і не пов`язаними з її обставинами; експериментальні зразки почерку та (або) підпису, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням такої експертизи.

Згідно з п. 1.4 Інструкції перед приєднанням вільних та умовно-вільних зразків до матеріалів справи орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), має пред`явити їх особі, яка підлягає ідентифікації. У документі, що є підставою для проведення експертизи, орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), зобов`язаний (зобов`язана) зазначити документи, у яких містяться вільні, умовно-вільні зразки почерку та (або) підпису особи.

Відповідно до п. 1.8 Інструкції як вільні, так і експериментальні зразки буквеного або цифрового письма бажано надавати не менше ніж на 15 аркушах. Чим коротший досліджуваний текст (запис), тим більша потреба у вільних зразках. Вільні зразки підпису надаються по змозі не менше ніж на 15 документах, експериментальні - у кількості не менше 5 - 8 аркушів.

Враховуючи все вищенаведене, суд дійшов до переконання про можливість задоволення клопотання експерта, оскільки для з`ясування обставин, що мають значення для цієї справи, необхідні вільні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації, без яких встановити відповідні обставини неможливо.

Відповідно до п. 5 ч. 252 ЦПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

Керуючись ст. 7-1 Закону України Про судову експертизу , ст.ст. 103 , 104 , 107 , 108 , ч. 4 ст. 139 , п.8, ч.1 ст.197, 252 , 260 , 261 , п. 12, 14 ст. 353 , ст. 354 ЦПК України , суд

УХВАЛИВ:

Клопотання експерта задовольнити.

Надати експерту Черкаського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_1 у кількості 17, які містяться в: витязі з договору оренди у графі Орендодавець , акті приймання-передачі земельної ділянки в оренду від 20.12.2004 в графі Орендодавець , кредитному договорі від 22.11.2007 в графі Підпис позичальника , довідці про ознайомлення учасника групи із Внутрішніми правилами в графі Учасник , додатку 1 до договору №717749 в графі Підпис або печатка та підпис Учасника , додатку 2 до договору №717749 від 20.11.2015 в графі Учасник , наприкінці тексту позовної заяви від 07.06.2017, договорі доручення № 717749 від 20.11.2015 в графі Підпис .

В розпорядження експерта надати матеріали справи №710/718/20.

Провадження в цивільній справі зупинити на час проведення експертизи та до отримання висновку експертизи.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана Черкаському апеляційному суду через Шполянський районний суд Черкаської області протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Суддя Н.П. Побережна

Дата ухвалення рішення01.07.2021
Оприлюднено02.07.2021
Номер документу98035727
СудочинствоЦивільне

Судовий реєстр по справі —710/718/20

Ухвала від 04.11.2021

Цивільне

Черкаський апеляційний суд

Новіков О. М.

Ухвала від 04.10.2021

Цивільне

Черкаський апеляційний суд

Новіков О. М.

Ухвала від 01.10.2021

Цивільне

Черкаський апеляційний суд

Новіков О. М.

Ухвала від 11.08.2021

Цивільне

Шполянський районний суд Черкаської області

Побережна Н. П.

Ухвала від 02.08.2021

Цивільне

Шполянський районний суд Черкаської області

Побережна Н. П.

Ухвала від 01.07.2021

Цивільне

Шполянський районний суд Черкаської області

Побережна Н. П.

Ухвала від 07.06.2021

Цивільне

Шполянський районний суд Черкаської області

Побережна Н. П.

Ухвала від 04.02.2021

Цивільне

Черкаський апеляційний суд

Василенко Л. І.

Ухвала від 24.12.2020

Цивільне

Черкаський апеляційний суд

Василенко Л. І.

Ухвала від 02.12.2020

Цивільне

Шполянський районний суд Черкаської області

Побережна Н. П.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні