Ухвала
від 04.02.2021 по справі 710/718/20
ЧЕРКАСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

ЧЕРКАСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Номер провадження 22-ц/821/204/21 Справа № 710/718/20

УХВАЛА

про повернення апеляційної скарги

04 лютого 2021 року м. Черкаси

Черкаський апеляційний суд в складі колегії суддів: Василенко Л. І., Бородійчука В. Г., Єльцова В. О., розглянувши апеляційну скаргу представника фермерського господарства Ольвія - адвоката Різника Юрія Сергійовича на ухвалу Шполянського районного суду Черкаської області від 02 грудня 2020 року у цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до фермерського господарства Ольвія про визнання договору оренди землі недійсним,

встановив:

Ухвалою Шполянського районного суду Черкаської області від 02 грудня 2020 року у справі призначено судово-почеркознавчу експертизу.

Не погоджуючись із зазначеною ухвалою представник ФГ Ольвія - адвокат Різник Ю. С. подав апеляційну скаргу, в якій просив скасувати оскаржувану ухвалу та постановити ухвалу, якою відмовити ОСОБА_1 у задоволенні клопотання про призначення судово-почеркознавчої експертизи.

Вивченням цієї апеляційної скарги встановлено, що вона не відповідає вимогам п. 3 ч. 4 ст. 356 ЦПК України, а саме: до апеляційної скарги не додано документи, що підтверджують сплату судового збору у встановленому порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Ухвалою Черкаського апеляційного суду від 24 грудня 2020 року апеляційну скаргу представника ФГ Ольвія - адвоката Різника Ю. С., залишено без руху та надано скаржнику строк для сплати судового збору в розмірі 2 102 грн 00 коп., який не може перевищувати десяти днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Водночас, в резолютивній частині ухвали від 24 грудня 2020 року скаржнику було роз`яснено наслідки невиконання ухвали, передбачені ч. 3 ст. 185 ЦПК України та зазначено, що в разі невиконання вимог ухвали, апеляційна скарга вважатиметься неподаною та підлягатиме поверненню скаржнику.

Копію ухвали направлено скаржнику 28 грудня 2020 року, супровідний лист № 710/718/20/21997/2020, рекомендованим листом з повідомленням про вручення ФГ Ольвія на юридичну адресу згідно даних ЄДРПОУ - 21390070 (вул. Щорса (Байрачанська), 115, с. Матусів Шполянського району Черкаської області, 20630 ) (а. с. 214).

Згідно рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення трек-номер 1800210400281, копію ухвали Черкаського апеляційного суду від 28 грудня 2020 року скаржник отримав 05 січня 2021 року (а. с. 215).

Однак, на дату постановлення вказаної ухвали суду недоліки апеляційної скарги в зазначеній справі усунуто не було.

Відповідно до ч. 2 ст. 43 ЦПК України імперативно визначено, що учасники справи, зобов`язані виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки.

Статтею 44 ЦПК України встановлено, що учасники судового процесу та їхні представники повинні добросовісно користуватися процесуальними правами; зловживання процесуальними правами не допускається.

У відповідності до положень ст. 121 ЦПК України, суд розглядає справи протягом розумного строку.

Цивільне судочинство здійснюється на засадах рівності та змагальності сторін, особа на власний розсуд здійснює своє право на захист і розпоряджається своїми цивільними та процесуальними правами, зобов`язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб, повинна діяти добросовісно, розумно, передбачаючи наслідки, зобов`язана добросовісно здійснювати свої процесуальні права і виконувати процесуальні обов`язки, зловживання правом не допускається.

Відповідно до ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, яка згідно до ст. 9 Конституції України є частиною правової системи України, кожна особа має право на справедливий судовий розгляд цивільної справи. Це право включає в себе доступність до правосуддя, у тому числі доступність до апеляційного оскарження судового рішення. Право на апеляційне оскарження судових рішень закріплено у ст. 129 Конституції України.

В той же час, практика Європейського суду з прав людини під час застосування цієї Конвенції про захист прав і основоположних свобод щодо доступності правосуддя та справедливого судового розгляду виходить з того, що кожна держава-учасниця цієї Конвенції вправі встановлювати правила судової процедури і вимоги про необхідність сплати судових витрат не є обмеженням права доступу до суду при забезпеченні належного балансу між інтересами держави у стягненні судового збору за розгляд справ, з однієї сторони, та інтересами позивача (заявника) щодо можливості звернення до суду, з - іншої.

Європейський суд з прав людини, вирішуючи питання про дотримання права на справедливий суд, у контексті оцінки дій сторони в справі, спрямованих на захист свого права, або її бездіяльності, дійшов з урахуванням принципів, що випливають з прецедентної практики Суду, висновків про те, що: одним із фундаментальних аспектів верховенства права є принцип юридичної визначеності; право на суд не є абсолютним, воно може бути піддане обмеженням, дозволеним за змістом, тому що право на доступ до суду за самою своєю природою потребує регулювання з боку держави; сторона в розумні інтервалу часу має вживати заходів, щоб дізнатись про стан відомого їй судового провадження; право на вчинення процесуальних дій стороною або щодо певної сторони не є необмеженим, так як обмежується, зокрема, необхідністю дотримання прав іншої сторони в процесі та власне необхідністю забезпечити дотримання права на справедливий суд у розумінні п. 1 ст. 6 Конвенції (рішення від 19 червня 2001 року у справі Креуз проти Польщі , рішення від 03 квітня 2008 року у справі Пономарьов проти України ).

Виконуючи вимоги ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, з метою забезпечення права скаржника на апеляційний розгляд справи та забезпечення справедливої процедури апеляційний суд вичерпав, передбачені ЦПК України заходи щодо повідомлення скаржника про недоліки його апеляційної скарги та необхідність їх усунення.

Подавши через адвоката Різника Ю. С. апеляційну скаргу, ФГ Ольвія тривалий час не цікавилось розглядом справи, хоча мало таку можливість, оскільки отримало копію ухвали суду 05 січня 2021 року.

У рішенні від 07 липня 1989 року у справі Юніон Аліментарна Сандерс С. А. проти Іспанії Європейський суд з прав людини вказав, що заявник зобов`язаний демонструвати готовність брати участь на всіх етапах розгляду, що стосуються безпосередньо його, утримуватися від використання прийомів, які пов`язані із зволіканням у розгляді справи, а також максимально використовувати всі засоби внутрішнього законодавства для прискорення процедури слухання.

Слід звернути увагу і на те, що Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях наголошує, що кожна сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу цікавитися провадженням у справі за його участю, добросовісно користуватися належними йому процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

Згідно з ч. 2 ст. 357 ЦПК України до апеляційної скарги, яка оформлена з порушенням вимог, встановлених ст. 356 цього Кодексу, застосовуються положення ст. 185 цього Кодексу.

З огляду на вищевикладене, враховуючи необхідність забезпечення розумних строків розгляду справи, а також те, що скаржник не виконує належним чином свої обов`язки, передбачені ст. 43 ЦПК України, не проявляє необхідної зацікавленості у розгляді своєї скарги, а також, приймаючи до уваги висновки, викладені в рішенні ЄСПЛ від 03 квітня 2008 року у справі Пономарьова проти України , де було констатовано, що сторони мають вживати заходи, щоб дізнатися про стан відомого їм судового провадження, що свідчить про недобросовісність використання скаржником права на апеляційне оскарження судового рішення та враховуючи ту обставину, що наслідки невиконання вимог ухвали про залишення апеляційної скарги без руху, особі, що подає апеляційну скаргу були роз`яснені, копію ухвали було отримано 05 січня 2021 року, однак станом на 04 лютого 2021 року такі вимоги не виконані, колегія суддів вважає за необхідне у відповідності вимог ч. 3 ст. 185 ЦПК України визнати апеляційну скаргу неподаною та повернути її скаржнику.

Керуючись ст. ст. 185, 357, 389 ЦПК України, колегія суддів,

у х в а л и в :

Апеляційну скаргу представника фермерського господарства Ольвія - адвоката Різника Юрія Сергійовича на ухвалу Шполянського районного суду Черкаської області від 02 грудня 2020 року вважати неподаною та повернути скаржнику.

Ухвала апеляційного суду набирає чинності з дня постановлення та може бути оскаржена до суду касаційної інстанції протягом 30 днів в порядку та за умов, визначених цивільним процесуальним законодавством.

Суддів: Л. І. Василенко

В. Г. Бородійчук

В. О. Єльцов

Дата ухвалення рішення04.02.2021
Оприлюднено05.02.2021
Номер документу94641429
СудочинствоЦивільне

Судовий реєстр по справі —710/718/20

Ухвала від 04.11.2021

Цивільне

Черкаський апеляційний суд

Новіков О. М.

Ухвала від 04.10.2021

Цивільне

Черкаський апеляційний суд

Новіков О. М.

Ухвала від 01.10.2021

Цивільне

Черкаський апеляційний суд

Новіков О. М.

Ухвала від 11.08.2021

Цивільне

Шполянський районний суд Черкаської області

Побережна Н. П.

Ухвала від 02.08.2021

Цивільне

Шполянський районний суд Черкаської області

Побережна Н. П.

Ухвала від 01.07.2021

Цивільне

Шполянський районний суд Черкаської області

Побережна Н. П.

Ухвала від 07.06.2021

Цивільне

Шполянський районний суд Черкаської області

Побережна Н. П.

Ухвала від 04.02.2021

Цивільне

Черкаський апеляційний суд

Василенко Л. І.

Ухвала від 24.12.2020

Цивільне

Черкаський апеляційний суд

Василенко Л. І.

Ухвала від 02.12.2020

Цивільне

Шполянський районний суд Черкаської області

Побережна Н. П.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні