АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА ВИЩОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО СУДУ

УХВАЛА

Справа № 758/15110/18

Провадження №11-п/991/46/20

У Х В А Л А

02 грудня 2020 року місто Київ

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду колегією суддів у складі:

головуючого Михайленка Д. Г., суддів Боднара С. Б., Панкулича В. І., Глотова М. С., Панаіда І. В.,

за участю секретаря судового засідання Онуфрієнко І. В.,

учасники судового провадження: не з`явились,

розглянула в судовому засіданні подання Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 12.11.2020 про направлення з Вищого антикорупційного суду за підсудністю до іншого суду апеляційної інстанції матеріалів апеляційної скарги представника ТОВ Євробуд Інвестмент адвоката Ципляка П. С. на ухвалу слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 21.11.2018 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12013110060002990 від 02.04.2013.

Історія провадження

1. 21.11.2018 слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва наклав арешт на нерухоме майно, яке належить на праві власності ТОВ Євробуд Інвестмент (том 1 а. с. 137-139).

2. 30.06.2020 представник ТОВ Євробуд Інвестмент засобами поштового зв`язку подав до Київського апеляційного суду апеляційну скаргу (далі - апеляційна скарга), яка надійшла до суду 02.07.2020 та була призначена до розгляду 03.07.2020 (том 1 а. с. 159-162, 217, 218, 219, 220).

3. 06.08.2020 прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури визначив підслідність у кримінальному провадженні № 12013110060002990 від 02.04.2013 за слідчими Центрального апарату Державного бюро розслідувань (далі - ЦА ДБР) (том 1 а. с. 237-а).

4. 20.10.2020 Київський апеляційний суд постановив передати провадження за цією апеляційною скаргою до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (далі - АП ВАКС) в порядку пункту 20-2 Розділу ХІ Перехідні положення Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК) (том 1 а. с. 249-250).

5. 12.11.2020 АП ВАКС постановила внести на розгляд колегії у складі п`яти суддів АП ВАКС подання для вирішення питання про направлення апеляційної скарги до іншого суду за підсудністю, яке було внесено цього ж дня.

Вимоги та доводи подання

6.У поданні порушується питання про направлення матеріалів апеляційної скарги представника ТОВ Євробуд Інвестмент адвоката Ципляка П. С. до іншого суду апеляційної інстанції за підсудністю.

7.Подання мотивоване тим, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110060002990 від 02.04.2018, в межах якого була подана апеляційна скарга, на підставі постанови прокурора від 06.08.2020 про визначення підслідності здійснюється слідчими ЦА ДБР; процесуальне керівництво на підставі постанови прокурора від 16.09.2020 здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора. Враховуючи те, що підсудність Вищого антикорупційного суду (далі -ВАКС), в тому числі як суду апеляційної інстанції, поширюється на кримінальні провадження, відомості за якими про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) до дня набрання чинності Законом України № 100-ІХ від 18.09.2019, тобто до 22.09.2019, лише якщо досудове розслідування здійснюється або здійснювалось Національним антикорупційним бюро України (далі - НАБУ) та закінчено прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, то ставиться питання про направлення матеріалів апеляційної скарги за підсудністю до іншого суду.

Позиції учасників провадження

8.Учасники судового провадження в судове засідання не прибули, про причини неявки не повідомили, не надіслали до Суду свої позиції щодо апеляційної скарги. Враховуючи, що такі особи були належним чином повідомлені про дату, час і місце апеляційного розгляду та не повідомили про поважні причини свого неприбуття, то їх неприбуття не перешкоджає проведенню розгляду (частина 4 статті 405 КПК).

Оцінка та мотиви Суду

9.У цьому провадженні Суд має вирішити такі питання: (1) чи належить кримінальне провадження № 12013110060002990 до предметної підсудності Вищого антикорупційного суду; (2) чи застосовується порядок направлення кримінального провадження з одного суду до іншого, передбачений статтею 34 КПК, до провадження за апеляційною скаргою ТОВ Євробуд Інвестмент адвоката Ципляка П. С.; (3) який засіб юридичного захисту прав ТОВ Євробуд Інвестмент у зв`язку із необхідністю вирішення його скарги буде ефективним у цій справі?

(1) Чи належить кримінальне провадження № 12013110060002990 до предметної підсудності Вищого антикорупційного суду?

10.Предметна підсудність ВАКС визначається статтею 33-1, а з 22.09.2019 - статтею 33-1 КПК з урахуванням положень пункту 20-2 Розділу ХІ Перехідні положення КПК у редакції Закону України № 100-ІХ від 18.09.2019, який набрав чинності 22.09.2019.

11.Із зазначеної дати підсудність ВАКС, передбачена КПК як суду, зокрема, апеляційної інстанції, поширюється на кримінальні провадження, відомості за якими про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР, до дня набрання чинності Законом України № 100-ІХ від 18.09.2019, тобто до 22.09.2019, лише якщо досудове розслідування здійснюється НАБУ (підпункт 2 абзацу 1 пункту 20-2 Розділу ХІ Перехідні положення у редакції Закону України № 100-ІХ від 18.09.2019).

12.Отже, кримінальне провадження, яке розпочате до 22.09.2019, належить до предметної підсудності ВАКС за умови наявності сукупності таких імперативних підстав: (1) стосується злочину, визначеного частиною 1 статті 33-1 КПК; (2) наявна одна з умов, передбачених пунктами 1-3 частини 5 статті 216 КПК; (3) досудове розслідування здійснюється детективами НАБУ.

13.Вищому антикорупційному суду підсудні серед іншого кримінальні провадження стосовно корупційних злочинів, передбачених у примітці статті 45 КК, зокрема, злочину, передбаченого статтями 209 та 368 КК, якщо наявна хоча б одна з умов, передбачених пунктами 1-3 частини 5 статті 216 КПК (частина 1 статті 33-1 КПК, примітка статті 45 КК). Однією з умов, передбачених цією нормою, є вчинення кримінального правопорушення суддею (абзац 5 пункту 1 частини 5 статті 216 КПК).

14.Як вбачається з матеріалів: (1) кримінальне провадження № 12013110060002990 від 02.04.2013розпочате до 22.09.2019; (2) стосується, зокрема, судді та голови Вищого господарського суду України ОСОБА_1 , який підозрюється серед іншого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 368, частиною 3 статті 209 КК (том 1 а. с. 165-194); (3) досудове розслідування здійснюють слідчі ЦА ДБР, за якими визначена підслідність цього кримінального провадження постановою прокурора від 06.08.2020.

15.Отже, у зв`язку із тим, що детективи НАБУ не здійснюють досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, воно не належить до предметної підсудності ВАКС та відповідно апеляційна скарга, подана ТОВ Євробуд Інвестмент в межах цього провадження, не підлягає розгляду АП ВАКС.

16.При цьому станом на 20.10.2020, тобто на момент постановлення Київським апеляційним судом ухвали про передання матеріалів апеляційної скарги до АП ВАКС, зазначене кримінальне провадження вже не належало до предметної підсудності ВАКС, оскільки постановою прокурора від 06.08.2020 (яка була наявна в матеріалах провадження) підслідність у кримінальному провадженні була визначена за слідчими ЦА ДБР. Тобто матеріали апеляційної скарги були надіслані до АП ВАКС помилково.

(2) Чи застосовується порядок направлення кримінального провадження з одного суду до іншого, передбачений статтею 34 КПК, до провадження за апеляційною скаргою ТОВ Євробуд Інвестмент адвоката Ципляка П. С.?

17.Питання про направлення кримінального провадження з Вищого антикорупційного суду до іншого суду вирішується колегією у складі п`яти суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, зокрема, за поданням складу суду, визначеного для розгляду кримінального провадження, не пізніше п`яти днів з дня внесення такого подання, про що постановляється вмотивована ухвала (абзац 2 частини 3 статті 34 КПК).

18.Підстави для направлення кримінального провадження з одного суду до іншого закріплені в частині 1 статті 34 КПК. У зазначеній нормі використовується, зокрема, така термінологія: кримінальне провадження передається (частина 1), до початку судового розгляду (пункт 1 частини 1 та абзац 6 частини 1), для судового розгляду (пункт 2 частини 1), обвинувачений (пункт 3 частини 1 та абзаци 6 і 7 частини 1), судове провадження (пункт 4 частини 1).

19.Згідно з частиною 6 статті 34 КПК суд, якому направлено кримінальне провадження з іншого суду, розпочинає судове провадження зі стадії підготовчого судового засідання незалежно від стадії, на якій в іншому суді виникли обставини, передбачені частиною 1 цієї статті.

20.Системне тлумачення зазначених правових норм, а також визначень термінів кримінальне провадження (пункт 10 частини 1 статті 3 КПК) та судове провадження (пункт 24 частини 1 статті 3 КПК) дає підстави вважати, що кримінальне провадження у розумінні статті 34 КПК є тотожним поняттю судове провадження .

21.Таким чином, направлення до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду в порядку, передбаченому статтею 34 КПК, подань про направлення кримінального провадження з Вищого антикорупційного суду до іншого суду можливе лише після направлення обвинувального акту до суду першої інстанції в порядку, передбаченому КПК, для розгляду його по суті за правилами глав 27 та 28 КПК. Такий висновок також вбачається з позиції, яка викладена в ухвалі Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 15.03.2018 у справі № 571/196/18-к (провадження № 51-4493впс18).

22.З подання ж вбачається, що йдеться про направлення до іншого суду апеляційної скарги у кримінальному провадженні, яке знаходиться на стадії досудового розслідування.

23.Отже, порядок направлення кримінального провадження з одного суду до іншого, з підстав та в порядку передбачених статтею 34 КПК, до провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ Євробуд Інвестмент не застосовується.

24.Зазначений висновок Суду також узгоджується з положеннями КПК щодо повноважень як слідчого судді, так і судді-доповідача на стадії апеляційного оскарження вирішувати питання щодо підсудності скарги (клопотання) чи апеляційної скарги (пункт 2 частини 2 статті 304, пункт 3 частин 3 статті 399 КПК). Крім цього, в разі встановлення непідсудності до початку розгляду апеляційної скарги по сутісуд апеляційної інстанції із урахуванням постанови Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 19.02.2019 у справі № 569/17036/18 (провадження № 51-598кмо19) може постановити ухвалу про закриття апеляційного провадження за цією апеляційною скаргою, а не направляти матеріали за апеляційною скаргою до іншого суду.

(3) Який засіб юридичного захисту прав ТОВ Євробуд Інвестмент у зв`язку із необхідністю вирішення його апеляційної скарги буде ефективним у цій справі?

25.Як вбачається з матеріалів провадження, представник ТОВ Євробуд Інвестмент адресував апеляційну скаргу саме Київському апеляційному суду і цей суд 20.10.2020, як мотивовано вище, помилково передав підсудні йому матеріали апеляційної скарги до АП ВАКС.

26.Нормами КПК не врегульоване питання щодо повернення одним судом іншому помилково направлених матеріалів провадження на стадії досудового розслідування.

27.Разом із тим, направлення кримінального провадження з одного суду до іншого на основі застосування загальних засад кримінального провадження (на підставі частини 6 статті 9 КПК, але без посилання на статтю 34 КПК) на стадії досудового розслідування може бути здійснене лише в виключних випадках, коли, наприклад, в суді відсутній склад суду, який може вирішити самостійно порушене перед судом процесуальне питання, чи в інших подібних ситуаціях і виключно з метою забезпечення доступу до правосуддя (стаття 21 КПК) тощо.

28.Обставини, наведені у пункті 25 цієї ухвали, дають можливість Суду визначити правову ситуацію, яка склалася у провадженні за апеляційною скаргою ТОВ Євробуд Інвестмент , як виключний випадок, коли на стадії досудового розслідування на підставі частини 6 статті 9 КПК необхідно направити матеріали цієї апеляційної скарги з АП ВАКС до іншого суду.

29.Зважаючи на викладене вище, враховуючи виключність правової ситуації, яка склалася у цьому провадженні, із урахуванням необхідності гарантування ТОВ Євробуд Інвестмент права на справедливий розгляд та вирішення його справи в розумні строки незалежним і неупередженим судом, створеним на підставі закону (частина 1 статті 21 КПК), ефективним засобом юридичного захисту його прав є розгляд його скарги Київським апеляційним судом в установленому КПК порядку.

30.На підставі викладеного, подання Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 12.11.2020 слід задовольнити частково та повернути матеріали провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ Євробуд Інвестмент адвоката Ципляка П. С. до Київського апеляційного суду як помилково надіслані.

31.Керуючись статтями 7, 9, 21 КПК, колегія суддів постановила:

1.Подання Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 12.11.2020 - задовольнити частково.

2.Матеріали провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ Євробуд Інвестмент адвоката Ципляка П. С. на ухвалу слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 21.11.2018 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12013110060002990 від 02.04.2013 (справа № 758/15110/18) повернути до Київського апеляційного суду як помилково надіслані.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Головуючий Д. Г. Михайленко

Судді С. Б. Боднар

В. І. Панкулич

М. С. Глотов

І. В. Панаід

Дата ухвалення рішення 02.12.2020
Оприлюднено 07.12.2020

Судовий реєстр по справі 758/15110/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 12.01.2021 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 14.12.2020 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 02.12.2020 Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду Кримінальне
Ухвала від 02.12.2020 Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду Кримінальне
Ухвала від 23.11.2020 Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду Кримінальне
Ухвала від 17.11.2020 Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду Кримінальне
Ухвала від 17.11.2020 Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду Кримінальне
Ухвала від 12.11.2020 Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду Кримінальне
Ухвала від 20.10.2020 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 21.11.2018 Подільський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 758/15110/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону