ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Господарський суд

Житомирської області

______________________________________________________________________________________________________________________

10002, м. Житомир, майдан Путятинський, 3/65, тел. (0412) 48-16-20,

E-mail: inbox@zt.arbitr.gov.ua, http://zt.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"23" грудня 2020 р. м. Житомир Справа № 906/987/20

Господарський суд Житомирської області у складі:

судді: Кравець С.Г.,

секретар судового засідання: Гекалюк О.І.,

розглядаючи справу за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Він

Стрім" (м.Київ)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Клін Стрім" (м.Житомир)

про стягнення 688508,75грн,

за участю представників сторін:

від позивача: Цуркан М.І., адвокат, ордер серія ВЕ №1019655 від 12.08.2020,

від відповідача: Єгоров С.О., адвокат, ордер серія ЖТ№088953 від 14.09.2020,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Господарського суду Житомирської області перебуває справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Він Стрім" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Клін Стрім" про стягнення 688508,75грн заборгованості у зв`язку з неналежним виконанням відповідачем зобов`язань за укладеним між сторонами договором поставки №02/07/18 від 02.07.2018, а також судових витрат.

Ухвалою Господарського суду Житомирської області від 03.12.2020 продовжено строк підготовчого провадження та відкладено підготовче засідання на 23.12.2020.

На електронну адресу Господарського суду Житомирської області 22.12.2020 від представника позивача надійшли пояснення від 22.12.2020 та клопотання про витребування у Товариства з обмеженою відповідальністю "Клін Стрім" засвідчену уповноваженою особою банку банківської виписки по рахунку НОМЕР_1 , за період з 01.10.2019 по 31.03.20, по взаємодії з: Колективним підприємством Фірма "ЮНІОР"; Приватною Науково-Виробничою Фірмою "ХІМБІОДЕЗ"; ТОВ "ІНТЕКС-МЕД"; ПП "МЕДІСАН"; ТОВ "СТЕРІДЕЗ"; ТОВ "ПАРИТЕТ-СМІК"; СП у формі ТОВ "РІФ-1"; ТОВ "ГРАЙФ ФЛЕКСІБЛС УКРАЇНА"; ПП Фірма "САНІТАС"; ТОВ Науково-Виробничою Фірмою "ЮМІКС ВДВ"; ФОП Ракович Оксаною Олександрівною; ПП "ПРАКТИК"; ПМП Фірмою "СОЛЯРИС - СД".

Представник позивача в судовому засіданні заявив усне клопотання про поновлення процесуального строку на подачу клопотання про витребування доказів та просив задовольнити його клопотання про витребування у Товариства з обмеженою відповідальністю "Клін Стрім" доказів.

Представник відповідача в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання позивача про витребування доказів, зазначивши, що дане клопотання подане з порушенням процесуальних строків, а також посилався на те, що позивач не звертався до відповідача з вимогою про надання йому витребуваних документів.

Представник позивача заперечив щодо доводів представника відповідача, зазначивши, що лише в судовому засіданні 03.12.2020 йому стало відомо, що відповідач не в повному обсязі виконав вимоги ухвали Господарського суду Житомирської області від 09.11.2020 щодо надання витребуваних документів. Також пояснив, що в матеріалах даної справи містяться адвокатські запити про витребування у Товариства з обмеженою відповідальністю "Клін Стрім" інформації щодо здійснення відповідачем реалізації дезінфекційних засобів третім особам в період січень-березень 2020 року. Однак у своїх відповідях на вказані адвокатські запити відповідач повідомляє, що запитувана інформація є конфіденційною та може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Заслухавши пояснення представників сторін, оглянувши документи, які надійшли до суду, господарський суд долучив їх до матеріалів даної справи та зазначив таке.

Відповідно ч.1 ст.73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно частини другої статті 80 ГПК України позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

За змістом ч.1 ст.81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Відповідно до ч.6 ст.81 ГПК України, будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Відповідно до частини першої статті 119 Господарського процесуального кодексу України суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.

Судом враховується, що позивачем направлялись на адресу відповідача запити про надання інформації щодо здійснення відповідачем реалізації дезінфекційних засобів третім особам. Проте, відповідачем було відмовлено у наданні запитуваної інформації з посиланням, зокрема на те, що вона є конфіденційною.

Ухвалою суду від 09.11.2020 судом було задоволено клопотання представника відповідача про витребування від відповідача належним чином засвідчених копій первинних бухгалтерських документів (договорів, видаткових накладних, рахунків) стосовно продажу дезінфекційних засобів ТОВ "Клін Стрім" своїм контрагентам. Відповідач вимоги ухвали виконав частково, надавши лише копії певних договорів з контрагентами. Первинних бухгалтерських документів - видаткових накладних, рахунків за період з 01.10.2019 по 31.03.2020 відповідач не надав, посилаючись на їх відсутність на підприємстві. При цьому суд зазначає, що в матеріалах справи містяться лист ТОВ "Паритет-Смик" від 10.06.2020 (а.с.23), лист ПП "Практик" від 19.06.2020 та видаткові накладні (а.с.24-28), лист НВФ "Юмікс ВДВ" від 19.06.2020 та видаткова накладна (а.с.29-30), лист МПФ "Санітас" від 26.06.2020 (а.с.31), ТОВ "Обіо" від 18.06.2020 (а.с.32), СП у формі ТОВ "РІФ-1" від 19.06.2020 (а.с.33) в яких вказані особи підтверджують отримання від відповідача дезинфікуючих засобів.

Ненадання відповідачем витребуваних документів і стало підставою для подачі позивачем клопотання про витребування банківської виписки. Дані обставини свідчать про поважність причин пропуску для пред`явлення такого клопотання, у зв`язку з чим господарський суд поновлює позивачу пропущений процесуальний строк для його подачі, з метою повного, всебічного з`ясування обставин справи, задовольняє заявлене позивачем клопотання про витребування доказів та вважає за необхідне витребувати у ТОВ "Клін Стрім" докази відповідно до резолютивної частини ухвали суду.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.183 ГПК України, суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження, зокрема, у випадку, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Враховуючи задоволення клопотання про витребування доказів, з метою забезпечення принципів змагальності сторін та надання можливості учасникам справи реалізувати свої права, а також з метою забезпечення належних умов для повного, всебічного і об`єктивного розгляду справи, господарський суд з врахуванням викладеного, на підставі ч.4 ст.11 Кодексу, яка визначає практику Європейського суду з прав людини як джерело права (п.26 рішення ЄСПЛ у справі "Надточій проти України", п.23 рішення ЄСПЛ у справі "Гурепка проти України", п.41 рішення ЄСПЛ у справі "ТОВ "Солаз" проти України"), ухвалює продовжити стадію підготовчого провадження та відкласти підготовче засідання, застосувавши ч.1 ст.6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, яка закріплює, серед інших, такий елемент права на судовий захист як справедливість судового розгляду.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 81, 120, 177, 182, 183, 202, 234, господарський суд,

УХВАЛИВ:

1. Продовжити строк підготовчого провадження та відкласти підготовче засідання на "15" січня 2021 р. о 14:00 в приміщенні Господарського суду Житомирської області, в залі судових засідань № 731, про що повідомити сторони.

2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Клін Стрім", до наступного судового засідання, надати господарському суду: засвідчену уповноваженою особою банку банківської виписки по рахунку НОМЕР_1 , за період з 01.10.2019 по 31.03.20, по взаємодії з: Колективним підприємством Фірма "ЮНІОР" (код ЄДРПОУ 19273628); Приватною Науково-Виробничою Фірмою "ХІМБІОДЕЗ" (код ЄДРПОУ 31473689); ТОВ "ІНТЕКС-МЕД" (код ЄДРПОУ 41496592); ПП "МЕДІСАН" (код ЄДРПОУ 32066539); ТОВ "СТЕРІДЕЗ" (код ЄДРПОУ 39026691); ТОВ "ПАРИТЕТ-СМІК" (код ЄДРПОУ 32530742); СП у формі ТОВ "РІФ-1" (код ЄДРПОУ 14339624); ТОВ "ГРАЙФ ФЛЕКСІБЛС УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 20428705); ПП Фірма "САНІТАС" (код ЄДРПОУ 22065477); ТОВ Науково-Виробничою Фірмою "ЮМІКС ВДВ" (код ЄДРПОУ 24171054); ФОП Ракович Оксаною Олександрівною (ід.код. НОМЕР_2 ); ПП "ПРАКТИК" (код ЄДРПОУ 30432788); ПМП Фірмою "СОЛЯРИС - СД" (код ЄДРПОУ 30672981). Копії вказаних документів також надіслати на електронну адресу позивача.

3. Учасникам справи до початку наступного судового засідання надати господарському суду докази, які не були подані суду в обґрунтування своїх вимог та заперечень та які є необхідними для розгляду даної справи.

Звернути увагу сторін на те, що копії доказів, що подаються до суду, заздалегідь надсилаються іншим учасникам справи, відповідно до ч.8 ст.80 ГПК України.

4. При направленні у судове засідання уповноважених представників сторін, останнім мати при собі відповідно до ст.60 Господарського процесуального кодексу України документи, що підтверджують повноваження представників.

5. Ухвала господарського суду набирає законної сили 23.12.2020 та оскарженню не підлягає.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://court.gov.ua/fair/sud5007/.

Суддя Кравець С.Г.

Друк. :

1 - в справу

2 - представнику позивача - адвокату Цуркан М.І. на електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1

3 - відповідачу: ІНФОРМАЦІЯ_2

4 - представнику відповідача: ІНФОРМАЦІЯ_3

Дата ухвалення рішення 23.12.2020
Оприлюднено 24.12.2020

Судовий реєстр по справі 906/987/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 22.09.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 27.08.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Постанова від 19.07.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 09.07.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 22.06.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 08.06.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 07.06.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 24.05.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 13.05.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 06.05.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 23.12.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 03.12.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 09.11.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 04.11.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 02.11.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 26.10.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 02.10.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 15.09.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 18.08.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 906/987/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону