Ухвала
від 10.02.2021 по справі 916/2483/20
ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД


У Х В А Л А

про залишення апеляційної скарги без руху

11 лютого 2021 року м. ОдесаСправа № 916/2483/20 Південно-західний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді Філінюка І.Г.

суддів Бєляновського В.В., Богатиря К.В.

Розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю Роял Дюті Фрі

на рішення Господарського суду Одеської області від 12.01.2021

по справі № 916/2483/20

за позовом Agroexim Group s.r.o.

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю Роял Дюті Фрі

про стягнення

суддя суду першої інстанції: Рога Н.В.

час та місце винесення рішення: 12:40, м. Одеса, п-т Шевченка, 29, Господарський суд Одеської області

повний текст рішення складено - 19.01.2021

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду Одеської області від 12.01.2021 позовну заяву Agroexim Group s.r.o. до Товариства з обмеженою відповідальністю Роял Дюті Фрі про стягнення - задоволено повністю. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю Роял Дюті Фрі на користь Agroexim Group s.r.o. заборгованість у розмірі 20 290 Євро та стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю Роял Дюті Фрі на користь Agroexim Group s.r.o. витрати по сплаті судового збору у розмірі 9 907, 57 грн.

Не погодившись із вказаним судовим рішенням, Товариство з обмеженою відповідальністю Роял Дюті Фрі звернулося до Південно-західного апеляційного господарського суду із апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду Одеської області від 12.01.2021 по справі №916/2483/20 повністю та прийняти нове рішення, яким у задоволенні позовної заяви Agroexim Group s.r.o. до Товариства з обмеженою відповідальністю Роял Дюті Фрі про стягнення заборгованості за Контрактом №АG2018-03RDF від 15.03.2018 у розмірі 20 920 Євро - відмовити в повному обсязі.

Ознайомившись з поданими матеріалами, колегія суддів зазначає наступне.

Статтею 258 Господарського процесуального кодексу України встановлено вимоги до форми і змісту апеляційної скарги.

Згідно із частиною другою 2 статті 123 Господарського процесуального кодексу України, розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Порядок і розмір сплати судового збору в Україні встановлено Законом України Про судовий збір .

Відповідно до статті 4 Закону України Про судовий збір за подання до господарського суду позовної заяви майнового характеру встановлено розмір судового збору - 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Статтею 7 Закону України Про державний бюджет України на 2020 рік встановлено, що прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01 січня 2020 року становить 2102,00 гривень.

Згідно приписів статті 4 Закону України Про судовий збір , ставка судового збору за подання апеляційних скарг на рішення суду встановлена у розмірі 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги.

Згідно частини четвертої статті 6 Закону України Про судовий збір встановлено, що якщо скаргу (заяву) подано про перегляд судового рішення в частині позовних вимог (сум, що підлягають стягненню за судовим рішенням), судовий збір за подання скарги (заяви) вираховується та сплачується лише щодо перегляду судового рішення в частині таких позовних вимог (оспорюваних сум).

Колегією суддів встановлено, з урахуванням оскаржуваної суми, що за подання позовної заяви до суду першої інстанції підлягав до сплати судовий збір у розмірі 9879,84 грн., отже за подання апеляційної скарги заявнику необхідно було сплатити судовий збір у розмірі 14820,00 грн. (150% від 9879,84 грн.), проте, скаржником не додано до скарги документів, що підтверджують сплату судового збору в установленому порядку та розмірі.

Разом з апеляційною скаргою Товариством з обмеженою відповідальністю Роял Дюті Фрі заявлено клопотання про відстрочення сплати судового збору у зв`язку з відсутністю господарської діяльності ТОВ Роял Дюті Фрі та відсутністю коштів на рахунках, що пов`язано з карантинними заходами застосованими Кабінетом Міністрів України.

Згідно статті 8 Закону України Про судовий збір питання про відстрочення та розстрочення судом сплати судового збору, зменшення розміру судового збору або звільнення від його сплати з підстав майнового стану сторони вирішується судом в кожному конкретному випадку залежно від обставин справи та обґрунтованості доводів сторони належними і допустимими доказами на підтвердження того, що майновий стан сторони перешкоджає сплаті нею судового збору в установленому порядку і розмірі, а також на засадах рівності всіх учасників судового процесу (в тому числі й органів державної влади) перед законом і судом

Аналіз змісту вказаної норм свідчить про те, що відстрочення сплати судового збору може мати місце за наявності виключних обставин, однак скаржником не наведено обставин, які б мали виключний характер та свідчили б про наявність належних підстав для відстрочення сплати судового збору.

Клопотання про відстрочення (розстрочення) сплати судового збору, зменшення його розміру або звільнення від його сплати може бути викладене в заяві чи скарзі, які подаються до господарського суду, або окремим документом. Особа, яка заявляє відповідне клопотання, повинна навести доводи і подати докази на підтвердження того, що її майновий стан перешкоджав (перешкоджає) сплаті нею судового збору у встановленому порядку і розмірі.

Статтею 129 Конституції України передбачено, що здійснюючи свої конституційні обов`язки, господарські суди повинні дотримуватися принципів здійснення правосуддя, зокрема, принципу рівності усіх учасників судового процесу перед законом і судом.

Враховуючи даний принцип, а також положення статті 5 Закону України Про судовий збір господарський суд позбавлений права надавати перевагу будь-якій стороні в тому числі й у питанні розстрочення сплати судового збору.

Таким чином, з урахуванням вимог статті 8 Закону України Про судовий збір , підстав для задоволення клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю Роял Дюті Фрі про відстрочення сплати судового за подання апеляційної скарги не вбачається, крім того скаржником не надано доказів на підтвердження того, що товариство знаходиться у скрутному фінансовому стані, що унеможливлює сплату відповідного судового збору за подання апеляційної скарги.

Згідно із частиною другою статті 260 ГПК України до апеляційної скарги, яка оформлена з порушенням вимог, встановлених статтею 258 цього Кодексу, застосовуються положення статті 174 цього Кодексу.

Відповідно до частин 1,2 статті 174 ГПК України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху. В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Якщо ухвала про залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави несплати судового збору у встановленому законом розмірі, суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового збору, яку необхідно сплатити (доплатити).

Згідно із частиною шостою статті 260 ГПК України питання про залишення апеляційної скарги без руху суддя-доповідач вирішує протягом п`яти днів з дня надходження апеляційної скарги.

Оскільки скаржником не виконано вимоги пункту 2 частини третьої статті 258 ГПК України (не надано суду доказів сплати судового збору), апеляційна скарга Товариства з обмеженою відповідальністю Діонісій VN відповідно до статей 174, 260 ГПК України підлягає залишенню без руху з наданням скаржнику строку для усунення вказаних недоліків.

Керуючись статтями 174, 234, 258, 260 ГПК України, колегія суддів -

у х в а л и л а:

1. Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю Роял Дюті Фрі у задоволенні клопотання про відстрочення сплати судового збору за подання апеляційної скарги на рішення Господарського суду Одеської області від 12.01.2021 у справі №916/2483/20.

2. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю Роял Дюті Фрі на рішення Господарського суду Одеської області від 12.01.2021 у справі №916/2483/20- залишити без руху.

3. Встановити Товариству з обмеженою відповідальністю Роял Дюті Фрі строк для усунення недоліків апеляційної скарги шляхом надання Південно-західному апеляційному господарському суду докази сплати судового збору у розмірі 14820, 00 грн. - у строк до 10 днів з дня отримання копії ухвали про залишення апеляційної скарги без руху.

4. Роз`яснити Товариству з обмеженою відповідальністю Роял Дюті Фрі , що у разі невиконання вимог даної ухвали у строк, встановлений судом, апеляційна скарга вважається неподаною та повертається апелянту.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання згідно статті 235 ГПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя Філінюк І.Г.

Суддя Бєляновський В.В.

Суддя Богатир К.В.

Дата ухвалення рішення10.02.2021
Оприлюднено11.02.2021

Судовий реєстр по справі —916/2483/20

Ухвала від 03.07.2022

Господарське

Південно-західний апеляційний господарський суд

Аленін О.Ю.

Ухвала від 30.01.2022

Господарське

Південно-західний апеляційний господарський суд

Аленін О.Ю.

Постанова від 18.01.2022

Господарське

Південно-західний апеляційний господарський суд

Принцевська Н.М.

Ухвала від 16.01.2022

Господарське

Південно-західний апеляційний господарський суд

Принцевська Н.М.

Ухвала від 15.12.2021

Господарське

Південно-західний апеляційний господарський суд

Принцевська Н.М.

Ухвала від 14.12.2021

Господарське

Південно-західний апеляційний господарський суд

Принцевська Н.М.

Ухвала від 02.12.2021

Господарське

Південно-західний апеляційний господарський суд

Принцевська Н.М.

Ухвала від 16.11.2021

Господарське

Південно-західний апеляційний господарський суд

Принцевська Н.М.

Ухвала від 25.10.2021

Господарське

Господарський суд Одеської області

Рога Н. В.

Ухвала від 21.10.2021

Господарське

Господарський суд Одеської області

Рога Н. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні