Ухвала
від 25.04.2021 по справі 910/12237/19
ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua

УХВАЛА

про відкриття апеляційного провадження

"26" квітня 2021 р. Справа№ 910/12237/19

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Яковлєва М.Л.

суддів: Тищенко А.І.

Куксова В.В.

Розглянувши матеріали апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю Прінт Інжінірінг

на рішення Господарського суду міста Києва від 02.03.2021, повний текст якого складено 16.03.2021

у справі №910/12237/19 (суддя Маринченко Я.В.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Прінт Інжінірінг

до Товариства з обмеженою відповідальністю Вог Трейд , Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Фінансовий Партнер

про визнання недійсною додаткової угоди до договору

В С Т А Н О В И В :

Рішенням Господарського суду міста Києва від 02.03.2021 у справі №910/12237/19 відмовлено у задоволенні позову.

Не погодившись з вказаним рішенням суду першої інстанції, Товариство з обмеженою відповідальністю Прінт Інжінірінг звернулося до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати повністю рішення Господарського суду міста Києва від 02.03.2021 у справі №910/12237/19 та ухвалити нове судове рішення, яким позов Товариства з обмеженою відповідальністю Прінт Інжінірінг`до Товариства з обмеженою відповідальністю Вог Трейд , Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Фінансовий Партнер задовольнити.

Визнати недійсною додаткову угоду від 20.09.2018 до договору про відступлення права вимоги №1 від 20.09.2018, укладену між позивачем, Товариством з обмеженою відповідальністю Вог Трейд та Товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Фінансовий Партнер .

Крім того, у поданій апеляційній скарзі Товариства з обмеженою відповідальністю Прінт Інжінірінг міститься клопотання про поновлення строку на рішення Господарського суду міста Києва від 02.03.2021 у справі №910/12237/19

Згідно витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 20.04.2021, справу №910/12237/19 передано на розгляд колегії суддів у складі: Яковлєв М.Л. - головуючий суддя; судді: Тищенко А.І., Куксов В.В.

Розглянувши матеріали апеляційної скарги, колегія суддів зазначає наступне.

Обґрунтовуючи клопотання про поновлення строку на подання апеляційної скарги, скаржник посилається на те, що станом на момент подання апеляційної скарги, позивачу не було вручено повний текст оскаржуваного рішення, а із його змістом апелянт ознайомився в Єдиному державному реєстрі судових рішень 01.04.2021, а тому відповідно до положень ст. 256 ГПК України має право на поновлення пропущеного строку апеляційного оскарження. В зв`язку з чим, просить відновити пропущений строк на подання апеляційної скарги.

Частиною 1 статті 119 ГПК України встановлено, що суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.

У відповідності до ст.256 ГПК України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів, а на ухвалу суду - протягом десяти днів з дня його (її) проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження:

1) рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду;

2) ухвали суду - якщо апеляційна скарга подана протягом десяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Строк на апеляційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин, крім випадків, зазначених у частині другій статті 261 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів справи, оскаржуване судове рішення у справі №910/12237/19 прийнято 02.03.2021, а складено його повний текст 16.03.2021 та направлено учасниками справи 18.03.2021.

Матеріали справи не містять доказів вручення скаржнику оскаржуваного судового рішення в день його складання та підписання.

Як свідчать матеріали справи, оскаржуване судове рішення скаржник отримав 02.04.2021 (а.с. 95 т.3), а апеляційну скаргу було надіслано скаржником до суду першої інстанції 09.04.2021, тобто в межах двадцятиденного строку з дня вручення йому повного тексту оскаржуваного судового рішення.

У відповідності до ст.129 Конституції України однією із основних засад судочинства є забезпечення апеляційного оскарження.

Суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України (ст. 2 Закону України "Про судоустрій і статус суддів").

У відповідності до ст.ст.7, 8 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" кожному гарантується захист його прав, свобод та інтересів у розумні строки незалежним, безстороннім і справедливим судом, утвореним законом. Доступність правосуддя для кожної особи забезпечується відповідно до Конституції України та в порядку, встановленому законами України. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи в суді, до юрисдикції якого вона віднесена процесуальним законом.

Таким чином, конституційне право на судовий захист передбачає як невід`ємну частину такого захисту можливість поновлення порушених прав і свобод громадян, правомірність вимог яких встановлена в належній судовій процедурі і формалізована в судовому рішенні, і конкретні гарантії, які дозволяли б реалізовувати його у повному об`ємі і забезпечувати ефективне поновлення в правах за допомогою правосуддя, яке відповідає вимогам справедливості, що узгоджується також зі ст. 13 Конвенції про захист прав людини і основних свобод.

Враховуючи вищезазначені правові норми права та розглянувши клопотання про поновлення строку на подання апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що останнє підлягає задоволенню. При цьому, оскільки вказаним рішення було відмовлено в задоволенні позовних вимог повністю, тому відсутні підстави для зупинення дії оскаржуваного судового рішення внаслідок поновлення строк на апеляційне оскарження.

Підстав для повернення апеляційної скарги та відмови у відкритті апеляційного провадження колегією суддів не встановлено.

Заперечень проти відкриття апеляційного провадження на час винесення цієї ухвали до суду не надійшло.

З огляду на викладене, колегія суддів доходить висновку про наявність підстав для відкриття апеляційного провадження та призначення даної справи до розгляду.

На підставі викладеного та керуючись статтями 116, 119, 234, 235, 252, 256, 262, 263, 267, 268, 270, 281 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд, -

У Х В А Л И В:

1.Поновити Товариству з обмеженою відповідальністю Прінт Інжінірінг пропущений процесуальний строк на апеляційне оскарження рішення Господарського суду міста Києва від 02.03.2021 у справі №910/12237/19.

2.Відкрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю Прінт Інжінірінг`на рішення Господарського суду міста Києва від 02.03.2021 у справі №910/12237/19.

3.Розгляд апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю Прінт Інжінірінг на рішення Господарського суду міста Києва від 02.03.2021 у справі №910/12237/19 призначити на 26.05.2021 о 14:15 год. Засідання відбудеться у приміщенні Північного апеляційного господарського суду за адресою: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 1-А, зал судових засідань №12 (другий поверх).

4. Встановити учасникам справи строк для подачі всіх заяв (відзивів) та клопотань в письмовій формі протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали.

5.Довести до відома учасникам справи, що всі документи та письмові докази подаються виключно через відділ документального забезпечення Північного апеляційного господарського суду (канцелярію суду) за адресою: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 1-А (І поверх).

6.Довести до відома учасників справи, що нез`явлення їх представників у судове засідання не є перешкодою розгляду апеляційної скарги по суті.

7. Копію даної ухвали надіслати учасникам справи до відома.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями та не підлягає оскарженню.

Головуючий суддя М.Л. Яковлєв

Судді А.І. Тищенко

В.В. Куксов

Дата ухвалення рішення25.04.2021
Оприлюднено27.04.2021

Судовий реєстр по справі —910/12237/19

Ухвала від 27.10.2021

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Баранець О.М.

Ухвала від 15.09.2021

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Баранець О.М.

Постанова від 15.06.2021

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Яковлєв М.Л.

Ухвала від 14.06.2021

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Яковлєв М.Л.

Ухвала від 25.05.2021

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Яковлєв М.Л.

Ухвала від 25.04.2021

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Яковлєв М.Л.

Рішення від 01.03.2021

Господарське

Господарський суд міста Києва

Маринченко Я.В.

Ухвала від 27.01.2021

Господарське

Господарський суд міста Києва

Маринченко Я.В.

Ухвала від 22.12.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Маринченко Я.В.

Ухвала від 06.12.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Маринченко Я.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні