ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

06.09.2021 Справа № 756/1443/15-ц

УКРАЇНА

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

__________________________________________________________________________

Унікальний №756/1443/15-ц

Провадження №2-756/3/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06вересня 2021року Оболонський районний суд м. Києва, в складі:

головуючого судді Диби О.В.

за участю секретаря П`яла Ю.Б.,

розглянувши у порядку загального позовного провадження у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за позовом Приватного акціонерного товариства «Лізинг інформаційних технологій», ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фангарант Груп», фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 , Товариства з обмеженою відповідальністю «Юкоз-Медіа», Товариства з обмеженою відповідальністю «Уапром», ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про припинення порушення прав інтелектуальної власності та визнання інформації недостовірною,

УСТАНОВИВ:

У лютому2015року позивачі звернулисьдо судуіз позовом,у якомупросили зобов`язатиприпинити використаннята/абозміни текстовихта графічнихчастин належногопозивачам програмногозабезпечення (системи«LeaseIT»), заборонити ТОВ «ФК «Фангарант Груп» та ФОП ОСОБА_2 використовувати та/або змінювати комп`ютерну програму «Конфігурація 1С:LeaseIT» та бази даних «1С: LeaseIT»; заборонити ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 будь-яким чином розголошувати та використовувати комерційну таємницю ПрАТ «Лізинг інформаційних технологій» у власних інтересах або інтересах третіх осіб та зобов`язати припинити використання такої інформації; заборонити ОСОБА_3 будь-яким чином створювати або приймати участь у конкуренції до ПрАТ «Лізинг інформаційних технологій»; заборонити ТОВ «ФК «Фінгарант Груп» використовувати об`єкти авторських прав позивачів; заборонити поширювати та зобов`язати ТОВ «ФК «Фангарант Груп» припинити поширення недостовірної інформації та спростувати таку інформацію; зобов`язати ТОВ «ФК «Фангарант Груп» та ОСОБА_3 відновити становище, яке існувало до порушення прав інтелектуальної власності позивачів шляхом припинення правовідносин з контрагентами, які виникли у товариства внаслідок розкриття відповідачами комерційної таємниці ПрАТ «Лізинг інформаційних технологій».

Ухвалою Оболонського районного суду м. Києва від 23.02.2015 у вказаній відкрито провадження, справу призначено до розгляду під головуванням судді Маринченко М.М.

Відповідно до ухвали суду від 17.01.2017 у вказаній справі було призначено експертизу у сфері інтелектуальної власності, провадження у справі зупинено до отримання висновку експертизи.

Згідно Розпорядження керівника апарату Оболонського районного суду м. Києва Шаровар М.В. №111 від 16.05.2017 призначено повторний автоматичний розподіл справ.

Протоколом повторного автоматизованого розподілу судових справ між суддями від 16.05.2017 визначено головуючого суддю Васалатія К.А.

Ухвалою суду від 24.05.2017 провадження у справі поновлено.

Відповідно до Розпорядження в.о. керівника апарату Оболонського районного суду м. Києва Зірник О.О. №103 від 07.08.2019 призначено повторний автоматичний розподіл справ.

Протоколом повторного автоматизованого розподілу судових справ між суддями від 07.08.2019 визначено головуючого суддю Дибу О.В.

Ухвалою суду від 27.10.2020 у вказаній справі призначено судову експертизуу сферіінтелектуальної власності.

Відповідно до ухвали суду від 24.06.2021, яка занесена до протоколу судового засідання в рамках п. 7 ч. 2 ст. 248 ЦПК України, постановлено закрити підготовче судове засідання та призначено справу до судового розгляду по суті.

У судові засідання, призначені на 30.03.2021, на 25.05.2021, на 24.06.2021 та на 06.09.2021 позивачі не з`явились, хоча про розгляд справи були повідомлені належним чином, про що свідчать наявні у матеріалах справи докази.

Крім того, із матеріалів справи вбачається, що позивачі із заявами про відкладення розгляду справи або про розгляд справи без їх участі до суду не звертались, причини неявки суду не повідомляли.

Представник позивачаПрАТ «Лізингінформаційних технологій» в судове засідання, призначене на 06.09.2021, не з`явився, про час та місце розгляду справи судом повідомлявся належним чином, про що у матеріалах справи містяться відповідні документи.

Позивач ОСОБА_1 в судовезасідання,призначене на06.09.2021,не з`явився,про часта місцерозгляду справисудом повідомлявсяналежним чином, про що у матеріалах справи містяться відповідні документи. Явку представника не забезпечив.

Представник відповідачаТОВ «Фінансовакомпанія «ФангарантГруп» в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи судом повідомлявся. Надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, у якій також просив суд у разі повторної неявки позивачів у судове засідання залишити позовну заяву без розгляду.

Відповідач ФОП ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи судом повідомлявся належним чином, про що у матеріалах справи містяться відповідні документи.

Представник відповідача ТОВ «Юкоз-Медіа» в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи судом повідомлявся. Надав до суду заяву про розгляд справи без його участі.

Представник відповідачаТОВ «Уапром» в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи судом повідомлявся. Надав до суду заяву про розгляд справи без його участі.

Відповідач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи судом повідомлявся належним чином, про що у матеріалах справи містяться відповідні документи.

Відповідач ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи судом повідомлявся належним чином, про що у матеріалах справи містяться відповідні документи.

Відповідач ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи судом повідомлявся належним чином, про що у матеріалах справи містяться відповідні документи

У зв`язку із повторною неявкою позивачів судом було поставлено на обговорення питання про залишення позовної заяви без розгляду.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 44 ЦПК України учасники судового процесу та їхні представники повинні добросовісно користуватися процесуальними правами; зловживання процесуальними правами не допускається.

На осіб, які беруть участь у справі, покладається загальний обов`язок - добросовісно здійснювати свої процесуальні права і виконувати процесуальні обов`язки. При цьому під добросовісністю необхідно розуміти таку реалізацію прав і виконання обов`язків, що передбачають користування правами за призначенням, здійснення обов`язків у межах, визначених законом, недопустимість посягання на права інших учасників цивільного процесу, заборона зловживати наданими правами.

Частинами першою, другою, п`ятою ст. 223 ЦПК України передбачено, що неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею. Суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку з таких підстав: 1) неявка в судове засідання учасника справи, щодо якого відсутні відомості про вручення йому повідомлення про дату, час і місце судового засідання; 2) перша неявка в судове засідання учасника справи, якого повідомлено про дату, час і місце судового засідання, якщо він повідомив про причини неявки, які судом визнано поважними; 3) виникнення технічних проблем, що унеможливлюють участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції, крім випадків, коли відповідно до цього Кодексу судове засідання може відбутися без участі такої особи; 4) необхідність витребування нових доказів, у випадку коли учасник справи обґрунтував неможливість заявлення відповідного клопотання в межах підготовчого провадження; 5) якщо суд визнає потрібним, щоб сторона, яка подала заяву про розгляд справи за її відсутності, дала особисті пояснення. Викликати позивача або відповідача для особистих пояснень можна і тоді, коли в справі беруть участь їх представники. У разі повторної неявки позивача в судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним про причини неявки суд залишає позовну заяву без розгляду, крім випадку, якщо від нього надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, і його нез`явлення не перешкоджає вирішенню спору.

Відповідно до п.3 ч.1 ст. 257 ЦПК України суд постановляєухвалу прозалишення позовубез розгляду,якщо належним чином повідомлений позивач повторно не з`явився в судове засідання або не повідомив про причини неявки, крім випадку, якщо від нього надійшла заява про розгляд справи за його відсутності і його нез`явлення не перешкоджає розгляду справи.

Велика Палата Верховного Суду, розглядаючи аналогічні питання, у постановах від 18 грудня 2019 року у справі № 9901/949/18 та від 27 травня 2020 року зазначила, що загальнообов`язкові процесуальні правила, в тому числі, статті 223 ЦПК України, є певною формою реалізації гарантій особи (кожного) на звернення до суду за захистом свого порушеного права чи обмеження свобод. У них презюмується, що кожен, хто звертається до суду за захистом свого права, відповідно до принципів верховенство права, рівності усіх учасників судового процесу перед законом і судом, гласності і відкритості судового процесу, змагальності сторін, диспозитивності та офіційного з`ясування всіх обставин у справі, буде активним учасником судового провадження, зможе безпосередньо чи опосередковано через свого представника отримати судовий захист свого права.

Правила цієї статті встановлюють умови та підстави, які спрямовані на те, щоб учасники судового процесу й, зокрема, суд не могли свавільно обмежити право особи на судовий розгляд справи по суті заявлених вимог через ухвалення будь-якого виду судового рішення, що припинить провадження у справі. Водночас правила цієї статті прописують наслідки та умови, які можуть настати для особи, яка не дотримується правил (процесу) судового провадження.

З огляду на викладене, враховуючи повторну неявку позивачів в судове засідання, суд вважає за можливе залишити позовну заяву без розгляду.

На підставі викладеного та керуючись ст. 44, 223, 257, 353 ЦПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Позовну заяву Приватного акціонерного товариства «Лізинг інформаційних технологій» (04205, м. Київ, просп. Оболонський, 28, код ЄДРПОУ 33149830, ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фангарант Груп» (04655, м. Київ, просп. С.Бандери, 20-Б, код ЄДРПОУ 38922870), фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), Товариства з обмеженою відповідальністю «Юкоз-Медіа» (18006, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Добровольського, 1, оф. 209, код ЄДРПОУ 35631206), Товариства з обмеженою відповідальністю «Уапром» (02096, м. Київ, вул. Привокзальна, 14-А, кв. 7, код ЄДРПОУ 36507036), ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ) та ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ) про припинення порушення прав інтелектуальної власності та визнання інформації недостовірною залишити без розгляду;

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до суду апеляційної інстанції шляхом подання апеляційної скарги через суд першої інстанції протягом 15 днів з дня її проголошення.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення.

Суддя О.В. Диба

Дата ухвалення рішення 05.09.2021
Оприлюднено 29.08.2022

Судовий реєстр по справі 756/1443/15-ц

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 05.09.2021 Оболонський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 10.02.2021 Оболонський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 27.10.2020 Оболонський районний суд міста Києва Цивільне
Рішення від 24.05.2017 Оболонський районний суд міста Києва Цивільне
Рішення від 17.01.2017 Оболонський районний суд міста Києва Цивільне
Рішення від 14.07.2015 Оболонський районний суд міста Києва Цивільне
Рішення від 30.03.2015 Оболонський районний суд міста Києва Цивільне
Рішення від 30.03.2015 Оболонський районний суд міста Києва Цивільне
Рішення від 23.02.2015 Оболонський районний суд міста Києва Цивільне
Рішення від 23.02.2015 Оболонський районний суд міста Києва Цивільне
Рішення від 10.02.2015 Оболонський районний суд міста Києва Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 756/1443/15-ц

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону