Клас 64.9 Надання інших фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

Ця група включає надання фінансових послуг, крім послуг, що їх надають грошово-кредитні установи.

Ця група не включає:

- страхування і пенсійні фонди, див. розділ 65