Ухвала
від 05.10.2021 по справі 922/327/21
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41


УХВАЛА

06 жовтня 2021 року м. ХарківСправа № 922/327/21

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Добрелі Н.С.

за участю секретаря судового засідання Погореловій О.В.

розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробничий союз "Концептуального виробництва" про розстрочку виконання судового рішення по справі

за позовом Державного підприємства "Укрхімтрансаміак" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробничий союз "Концептуального виробництва" про за участю: стягнення 917403,38 грн представника стягувача - не з`явився;

представника боржника - не з`явився;

ВСТАНОВИВ:

У лютому 2021 року ДП "Укрхімтрансаміак" звернулося до Господарського суду Харківської області з позовною заявою до ТОВ "Науково-виробничий союз "Концептуального будівництва" про стягнення 917403,38 грн за договором на виконання проектних та вишукувальних робіт від 08.01.2014 № DES14.26, зокрема: 907156,14 грн основного боргу; 2082,83 грн 3% річних та 8164,41 грн інфляційних втрат, та просить здійснити розподіл судових витрат.

Рішенням Господарського суду Харківської області від 12.05.2021 у справі № 922/327/21 позов задоволено повністю. Стягнуто з відповідача на користь позивача 907156,14 грн боргу, 2082,83 грн 3% річних, 8164,41 грн інфляційних втрат та 13761,05 грн судового збору.

Постановою Східного апеляційного господарського суду від 12.08.2021 року рішення Господарського суду Харківської області від 12 травня 2021 року по справі № 922/327/21 скасовано в частині стягнення інфляційних втрат в сумі 8164,41 грн за грудень 2020 року. Прийнято в цій частині нове рішення. У задоволенні позовних вимог про стягнення інфляційних втрат в сумі 8164,41 грн за грудень 2020 року відмовлено. Змінено рішення Господарського суду Харківської області від 12 травня 2021 року по справі № 922/327/21 в частині стягнення 13761,05 грн судового збору. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробничий союз "Концептуального будівництва" на користь Державного підприємства "Укрхімтрансаміак" 13638,58 грн судового збору. В іншій частині рішення залишено без змін. Стягнуто з Державного підприємства "Укрхімтрансаміак" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробничий союз "Концептуального будівництва" 183,71 грн судового збору за подання апеляційної скарги.

26.08.2021 року господарським судом Харківської області на виконання вищезазначеної постанови видано відповідні накази.

Через канцелярію господарського суду Харківської області 28.09.2021 року представник боржника надав заяву про розстрочку виконання рішення суду (вх. № 22747).

Також, 29.09.2021 року представник боржника до вищезазначеної заяви надав заяву із зазначенням графіку розстрочки (вх. №22852/21).

Ухвалою господарського суду Харківської області від 30.09.2021 року заяву про розстрочку виконання рішення суду призначено до розгляду в судовому засіданні на 06.10.2021 року.

Через канцелярію господарського суду Харківської області 05.10.2021 року представник стягувача надав клопотання (вх. № 23388), в якому проти заяви боржника заперечує, а також просить суд провести розгляд заяви без участі стягувача.

Через канцелярію господарського суду Харківської області 06.10.2021 року представник боржника надав уточнену заяву (вх. № 23544) з графіком погашення заборгованості, а також просив розглянути заяву без участі боржника.

Суд, розглянувши клопотання стягувача та боржника про розгляд заяви без їх участі, зазначає, що вони не суперечать інтересам сторін та діючому законодавству та задовольняє їх.

Щодо уточненої заяви боржника від 06.10.2021 року, суд зазначає, що з поданої заяви вбачається, що боржник помилково зазначив графік розстрочки без урахування постанови Східного апеляційного господарського суду, яким було частково змінено рішення суду першої інстанції, у зв`язку з чим боржник надав уточнений графік погашення заборгованості з урахуванням згаданої постанови Східного апеляційного господарського суду.

Представник боржника (заявника) в судове засідання 06.10.2021 року не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений.

Представник стягувача в судове засідання 06.10.2021 року не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений.

Суд, розглянувши заяву боржника про розстрочку виконання рішення суду, зазначає наступне.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 331 ГПК України, за заявою сторони суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, може відстрочити або розстрочити виконання рішення, а за заявою стягувача чи виконавця (у випадках, встановлених законом), - встановити чи змінити спосіб або порядок його виконання. Заява про встановлення або зміну способу або порядку виконання, відстрочення або розстрочення виконання судового рішення розглядається у десятиденний строк з дня її надходження у судовому засіданні з повідомленням учасників справи.

Статтею 33 Закону України "Про виконавче провадження" передбачено, що за наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим (хвороба сторони виконавчого провадження, відрядження сторони виконавчого провадження, стихійне лихо тощо), сторони мають право звернутися до суду, який розглядав справу як суд першої інстанції, із заявою про відстрочку або розстрочку виконання рішення. Рішення про розстрочку виконується в частині та у строки, встановлені цим рішенням.

Суд зазначає, що розстрочка означає виконання рішення частинами, встановленими господарським судом, з певним інтервалом у часі. Строки виконання кожної частки також повинні визначатись господарським судом. При цьому слід мати на увазі, що розстрочка можлива при виконанні рішення, яке стосується предметів, що діляться (гроші, майно, не визначене індивідуальними ознаками; декілька індивідуально визначених речей тощо).

При цьому, відповідно до частин 3 статті 331 ГПК України, підставою для відстрочки або розстрочки виконання судового рішення є обставини, що істотно ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим. Вирішуючи питання про відстрочення чи розстрочення виконання судового рішення, суд також враховує: 1) ступінь вини відповідача у виникненні спору; 2) стосовно фізичної особи - тяжке захворювання її самої або членів її сім`ї, її матеріальний стан; 3) стихійне лихо, інші надзвичайні події тощо (ч. 4 ст. 331 ГПУ України).

Приписами частини 5 статті 331 ГПК України встановлено, що розстрочення та відстрочення виконання судового рішення не може перевищувати одного року з дня ухвалення такого рішення, ухвали, постанови.

Норми статті 331 ГПК України не містять конкретного переліку обставин для розстрочення виконання судового рішення, а лише встановлюють критерії для їх визначення, надаючи суду в кожному конкретному випадку право вирішувати питання про їх наявність з урахуванням усіх обставин справи. Підставою для застосування цієї норми є виняткові обставини, що перешкоджають належному виконанню судового рішення в господарській справі, ускладнюють його виконання або роблять неможливим.

Вирішуючи питання про розстрочку суд повинен враховувати матеріальні інтереси сторін, їх фінансовий стан, ступінь вини відповідача у виникненні спору, наявність інфляційних процесів у економіці держави та інші обставини справи.

Європейський суд з прав людини у своїй практиці звертає увагу, що несвоєчасне виконання рішення суду може бути мотивоване наявністю певних обставин, однак розстрочка виконання рішення суду не повинна шкодити сутності права, гарантованого ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, згідно якої "кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи у продовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру..", а у системному розумінні даної норми та національного закону, суд не повинен перешкоджати ефективному поновленню у правах шляхом виконання судового рішення, тобто довготривале невиконання рішення суду може набути форми порушення права на справедливий судовий розгляд, що не може бути виправдано за конкретних обставин справи. До того ж, довготривале невиконання рішення суду порушує право на повагу до власності та на вільне володіння власністю у зв`язку з тим, що рішення набуває ознак довготривалого невиконання. Межі виправданої затримки виконання рішення суду залежать, зокрема, від складності виконавчого провадження, суми та характеру, що визначено судом. Обставини, які зумовлюють надання розстрочки виконання рішення суду повинні бути об`єктивними, непереборними, іншими словами - виключними обставинами, що ускладнюють вчасне виконання судового рішення. Отже, питання щодо надання розстрочки (відстрочки) виконання рішення суду повинно вирішуватися господарськими судами із дотриманням балансу інтересів сторін, які приймають участь у справі.

Як вбачається із поданої боржником заяви, останній вказує на скрутне фінансове становище підприємства, проте бажає добровільно виконати рішення суду.

На підтвердження скрутного фінансового становища підприємства боржником було надано фінансову звітність підприємства за другий квартал 2021 року, відповідно до якого чистий прибуток підприємства знижено з 1117000,00 грн. до 23100,00 грн. Крім того, боржник вказує на те, що має зобов`язання перед Казенним підприємством "Морська пошуково-рятувальна служба" по виконанню стратегічно важливих об`єктів. Також боржник має заборгованість перед ДП "Укрхімтрансаміак", яка стягнута рішенням суду по справі № 922/328/21.

Варто зазначити, що для належного розгляду та вирішення питання щодо надання розстрочки виконання судового рішення, господарським судам необхідно з`ясувати чи наявні у справі докази, які б підтверджували добросовісну поведінку боржника і вжиття ним належних заходів для виконання рішення.

В даному випадку, з урахуванням того, що постановою Східного апеляційного господарського суду від 12.08.2021 року було змінено рішення господарського суду Харківської області від 12.05.2021 року та на виконання постанови видано відповідний наказ, боржником визначено графік розстрочення платежів з жовтня 2021 року по липень 2022 року, що не перевищує річного строку для рострочки, визначеного діючим законодавством.

Розглянувши заяву про розстрочку виконання судового рішення, проаналізувавши доводи заявника наведені в обґрунтування важкого матеріального становища підприємства та заперечення стягувача, з метою реального виконання рішення суду, недопущення погіршення фінансового становища боржника та дотримання балансу інтересів сторін, суд вважає, що заява про розстрочення виконання рішення суду у справі № 922/327/21 підлягає задоволенню, шляхом розстрочення сплати боргу на 10 місяців рівними частинами.

Керуючись ст. ст. 234, 331 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Заяву ТОВ "Науково-виробничий союз "Концептуального будівництва" про розстрочку виконання судового рішення задовольнити.

Розстрочити виконання рішення господарського суду Харківської області від 12.05.2021 року та постанови Східного апеляційного господарського суду від 12.08.2021 року про стягнення з ТОВ "Науково-виробничий союз "Концептуального будівництва" на користь ДП "Укрхімтрансаміак" заборгованості у загальному розмірі 922877,55 грн., з яких 907156,14 грн. основного боргу, 2082,83 грн. 3% річних, 13638,58 грн. судового збору за наступним графіком:

до 30.10.2021 року 92287,75 грн.;

до 30.11.2021 року 92287,75 грн.;

до 30.12.2021 року 92287,75 грн.;

до 30.01.2022 року 92287,75 грн.;

до 28.02.2022 року 92287,75 грн.;

до 30.03.2022 року 92287,75 грн.;

до 30.04.2022 року 92287,75 грн.;

до 30.05.2022 року 92287,75 грн.;

до 30.06.2022 року 92287,75 грн.;

до 30.07.2022 року 92287,80 грн.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання.

Ухвала підлягає оскарженню, в порядку, передбаченому ст.ст. 255-257 ГПК України.

Інформація по справі може бути одержана зі сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою http://court.gov.ua/.

Ухвалу підписано 11.10.2021 року.

Суддя Н.С. Добреля 922/327/21

Дата ухвалення рішення05.10.2021
Оприлюднено12.10.2021

Судовий реєстр по справі —922/327/21

Ухвала від 11.10.2021

Господарське

Господарський суд Харківської області

Добреля Н.С.

Ухвала від 30.09.2021

Господарське

Господарський суд Харківської області

Добреля Н.С.

Постанова від 18.08.2021

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Пелипенко Ніна Михайлівна

Ухвала від 01.08.2021

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Пелипенко Ніна Михайлівна

Ухвала від 27.07.2021

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Пелипенко Ніна Михайлівна

Ухвала від 08.06.2021

Господарське

Східний апеляційний господарський суд

Пелипенко Ніна Михайлівна

Рішення від 16.05.2021

Господарське

Господарський суд Харківської області

Добреля Н.С.

Ухвала від 19.04.2021

Господарське

Господарський суд Харківської області

Добреля Н.С.

Ухвала від 04.04.2021

Господарське

Господарський суд Харківської області

Добреля Н.С.

Ухвала від 22.03.2021

Господарське

Господарський суд Харківської області

Добреля Н.С.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні