Ухвала
від 20.06.2022 по справі 755/3642/14-ц
ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" червня 2022 р.

м. Київ

справа № 755/3642/14-ц

провадження № 6/755/428/22

Дніпровський районний суд м. Києва в складі: головуючого судді Галагана В.І., за участю секретаря Проценко Н.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Дніпровського районного суду міста Києва заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів», заінтересовані особи: Акціонерне товариство «Універсал Банк», Приватне підприємство «Дніпро-Авто», ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , про заміну сторони стягуюча,

УСТАНОВИВ:

В провадження Дніпровського районного суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів», заінтересовані особи: Акціонерне товариство «Універсал Банк», Приватне підприємство «Дніпро-Авто», ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , про заміну сторони стягуюча.

Представник заявника та заінтересована особа в судове засідання не з`явились, про день, час та місце судового розгляду справи повідомлені належним чином, шляхом розміщення оголошення на офіційному веб-сайті судової влади України, з огляду на обмежений діючим процесуальним законом термін розгляду даної категорії справ.

Відповідно до частини третьої ст. 442 Цивільного процесуального кодексу України неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Вивчивши матеріли справи, дослідивши подані заявником докази, суд приходить до наступного.

Як убачається з матеріалів справи, ухвалою Дніпровського районного суду м. Києва від 27.02.2014 року видано виконавчий лист на примусове виконання рішення постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків від 26.09.2013 року про стягнення з Приватного Підприємства «Дніпро-Авто» ( ідентифікаційний код 30172406, місцезнаходження: 49083, м. Дніпропетровськ, просп. Газети «Правда», 65А), ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешкає з адресою: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешкає з адресою: АДРЕСА_1 ) солідарно на користь Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» (м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, ідентифікаційний код 31133352) 209 625 грн. 37 коп. (двісті дев`ять тисяч шістсот двадцять п`ять гривень 37 копійок) заборгованості. Стягнуто з Приватного Підприємства «Дніпро-Авто» ( ідентифікаційний код 30172406, місцезнаходження: 49083, м. Дніпропетровськ, просп. Газети «Правда», 65А), ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешкає з адресою: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешкає з адресою: АДРЕСА_1 ) солідарно на користь Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» (м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, ідентифікаційний код 31133352) 2 496 грн. 25 коп. (дві тисячі чотириста дев`яносто шість гривень 25 копійок) витрат пов`язаних з вирішенням спору Третейським судом. Стягнуто солідарно з Приватного Підприємства «Дніпро-Авто», ОСОБА_1 , ОСОБА_2 на користь Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» судовий збір в сумі 243,60 грн.

На підставі Договору факторингу № 30/04/21ФК2 від 30.04.2021 року, укладеного між ПАТ «Універсал Банк» та ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів», первісний кредитор АТ «Універсал Банк» відступив Новому кредитору належні Банку права вимоги до боржників, вказаних у реєстрі боржників, що є Додатком № 1 до Договору.

Таким чином, згідно умов Договору факторингу № 30/04/21ФК2 від 30.04.2021 року право грошової вимоги за кредитним договором щодо боржників перейшло до ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів», що підтверджено Додатком № 1 (реєстром боржників), що є невід`ємною частиною Договору.

Відповідно до ч. 1 ст. 442 Цивільного процесуального кодексу України, у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.

Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження. (ч. 5 ст. 442 Цивільного процесуального кодексу України)

Згідно зі ст. 512, 514 Цивільного кодексу України, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок: 1) передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги); 2) правонаступництва; 3) виконання обов`язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем); 4) виконання обов`язку боржника третьою особою. До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Виходячи із цих норм, зокрема, п. 1 ч. 1 ст. 512 Цивільного кодексу України, у разі передання кредитором у зобов`язанні своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) на стадії виконання судового рішення відбувається вибуття кредитора. Така заміна кредитора відбувається поза межами виконавчого провадження у разі відступлення права вимоги.

У зв`язку з такою заміною кредитора відбувається вибуття цієї особи з виконавчого провадження, у зв`язку із чим припиняється її статус сторони виконавчого провадження і її заміна належним кредитором проводиться відповідно до ч. 5 ст. 15 закону «Про виконавче провадження», ст. 442 ЦПК України за заявою заінтересованої сторони зобов`язання, якою є правонаступник, що отримав від попереднього кредитора всі права та обов`язки в зобов`язанні, у тому числі й право бути стороною виконавчого провадження.

За своєю суттю заміна кредитора в зобов`язанні внаслідок відступлення права вимоги є різновидом правонаступництва та можлива на будь-якій стадії процесу. У зв`язку із заміною кредитора відбувається вибуття цієї особи з виконавчого провадження, і її заміна новим кредитором проводиться відповідно до ч. 5 ст. 15 закону «Про виконавче провадження» (в чинній на час постановлення оскаржуваних ухвал редакції) за заявою заінтересованої особи. Такою заінтересованою особою є новий кредитор (правонаступник).

Аналогічний висновок зробив Верховний Суд у постанові від 05.12.2018 року у справі № 643/4902/14 і Верховний Суд України в постанові від 20.11.2013 у справі №6-122цс13.

Заміна сторони правонаступником може відбуватися як при відкритому виконавчому провадженні, так і при відсутності виконавчого провадження, тобто може бути проведена набудь-якій стадії процесу.

Судові рішення, які набрали законної сили, обов`язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України. Вибуття первісного кредитора і заміна його новим не скасовує обов`язковості виконання рішення суду, при цьому реалізувати право на примусове стягнення присуджених судом сум можливо лише шляхом заміни сторони стягувача у виконавчому провадженні, оскільки новий кредитор без вирішення питання про заміну сторони у зобов`язанні не має права звернутися до органу державної виконавчої служби із заявою про примусове виконання рішення суду.

Європейський суд з прав людини вказує, що «право на суд» було б ілюзорним, якби правова система держави допускала, щоб остаточне судове рішення, яке має обов`язкову силу, не виконувалося на шкоду одній зі сторін. Важко уявити, щоб ст.6 детально описувала процесуальні гарантії, які надаються сторонам у спорі, а саме: справедливий, публічний і швидкий розгляд - і водночас не передбачала виконання судових рішень. Якщо вбачати у ст.6 тільки проголошення доступу до судового органу та права на судове провадження, то це могло б породжувати ситуації, що суперечать принципу верховенства права, який держави зобов`язалися поважати, ратифікуючи конвенцію. Отже, для цілей ст.6 виконання рішення, ухваленого будь-яким судом, має розцінюватися як складова частина «судового розгляду» (рішення від 19.03.97 у справі «Hornsby v. Greece», п.40).

З огляду на викладене, суд вважає, що заявником правомірно заявлено вимогу про заміну сторони кредитора ПАТ «Дельта Банк» його правонаступником ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» за зобов`язаннями боржників ПП «Дніпро-Авто», ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , у зв`язку із доведенням факту відступлення первісним кредитором новому кредитору права вимоги за правочином, що надає новому кредитору право звернення до суду із заявою про заміну стягувача на стадії виконання рішення суду.

Керуючись ст.ст. 258-261, 268, 352-354, 442 Цивільного процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів», заінтересовані особи: Акціонерне товариство «Універсал Банк», Приватне підприємство «Дніпро-Авто», ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , про заміну сторони стягуюча, - задовольнити.

Замінити стягувача Акціонерне товариство «Універсал Банк» його правонаступником Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів»(Код ЄДРПОУ 35625014, м. Київ, вул. С. Петлюри, б. 30) по цивільній справі № 755/3642/14-ц.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана до Київського апеляційного суду протягом п`ятнадцяти днів з дня її складення.

Учасники судового розгляду мають право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження ухвали суду, якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали суду.

Повний текст ухвали суду складено 21 червня 2022 року.

Суддя: В.І. Галаган

Дата ухвалення рішення20.06.2022
Оприлюднено25.06.2022

Судовий реєстр по справі —755/3642/14-ц

Ухвала від 14.09.2023

Цивільне

Дніпровський районний суд міста Києва

Гончарук В. П.

Ухвала від 10.09.2023

Цивільне

Дніпровський районний суд міста Києва

Гончарук В. П.

Постанова від 25.07.2023

Цивільне

Київський апеляційний суд

Невідома Тетяна Олексіївна

Ухвала від 11.07.2023

Цивільне

Київський апеляційний суд

Невідома Тетяна Олексіївна

Ухвала від 13.06.2023

Цивільне

Київський апеляційний суд

Невідома Тетяна Олексіївна

Постанова від 25.04.2023

Цивільне

Касаційний цивільний суд Верховного Суду

Яремко Василь Васильович

Ухвала від 19.04.2023

Цивільне

Касаційний цивільний суд Верховного Суду

Яремко Василь Васильович

Ухвала від 12.01.2023

Цивільне

Дніпровський районний суд міста Києва

Виниченко Л. М.

Ухвала від 28.12.2022

Цивільне

Касаційний цивільний суд Верховного Суду

Яремко Василь Васильович

Постанова від 07.11.2022

Цивільне

Київський апеляційний суд

Заришняк Галина Миколаївна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні