КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

30/140

      КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД       

01025, м.Київ, пров. Рильський, 8                                                            т. (044) 278-46-14

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

 18.11.2008                                                                                           № 30/140

 Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

 головуючого:          Шипка  В.В.

 суддів:            Борисенко  І.В.

          Євсікова О.О.

 при секретарі:            

 За участю представників:

 від позивача -Яковенко С.В. – (дов. № 4 від 01.08.2008р.)

Шавуль С.В. – (дов. № 5 від 01.08.2008р.)

 від відповідача -Двроніцька Л.В. – (дов. № б/н від 05.03.2008р.)

Зубко М.В. – (дов. № б/н від 23.06.2008р.)

від третьої особи - не з"явились

 розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариство з обмеженою відповідальністю "Міленіум"

 на рішення Господарського суду м.Києва від 16.07.2008

 у справі № 30/140 (Ващенко Т.М.)

 за позовом                               Товариство з обмеженою відповідальністю "Міленіум"

 до                                                   Науково-дослідний інститут українознавства Міністерства освіти і науки України

 третя особа позивача           Навчально-науково-виробничий комплекс "Академія дистанційної освіти"  

             

 про                                                  стягнення 18027,10 грн.

 Постанова приймається 18.11.2008р. у зв'язку з оголошенням в судовомузасіданні 04.11.2008р. перерви відповідно до ст. 77 ГПК України.

ВСТАНОВИВ:

 Товариство з обмеженою відповідальністю “Міленіум” звернулось до Господарського суду м. Києва з позовом до Науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти і науки  України про стягнення 18027,10 грн.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 16.07.2008р. у справі № 30/140 у задоволені позовних вимог відмовлено повністю.

Позивач, не погоджуючись з згаданим рішенням суду звернувся до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення та прийняти нове, яким задовольнити позовні вимоги.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 31.07.2008р. прийнято апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю “Міленіум” до провадження та призначено розгляд справи № 30/140 на 19.08.2008р.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 27.08.2008р. залучено до участі у справі № 30/140 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Навчально-науково-виробничий комплекс “Академія дистанційної освіти”.

Через відділ документального забезпечення 12.09.2008р. від представника відповідача надійшли заперечення на апеляційну скаргу в яких він просить рішення залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.

Ухвалами Київського апеляційного господарського суду від 16.09.2008р. та 14.10.2008р. розгляд справи № 30/140 відкладався.

 Через відділ документального забезпечення 03.11.2008р. від представника відповідача надійшли пояснення на апеляційну скаргу позивача в яких він просить рішення залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.

04.11.2008р. в судовому засіданні була оголошена перерва до 18.11.2008р. відповідно до ст. 77 ГПК України.

Представник апелянта в судовому засіданні апеляційної інстанції апеляційну скаргу підтримав та  просив її задовольнити.

Представник відповідача в судовому засіданні апеляційної інстанції проти апеляційної скарги заперечував.

Представник третьої особи в судове засідання не з'явився. Колегія суддів вважає зазначену обставину такою, що не перешкоджає розгляду справи, оскільки представник третьої особи був належним чином повідомлений про час та місце судового засідання, причини неявки суду не повідомив.

          Заслухавши представників сторін, розглянувши матеріали справи, судова колегія приходить до висновку, що апеляційна скарга Товариства з обмеженою відповідальністю “Міленіум” підлягає  частковому задоволенню з таких підстав.

Товариство з обмеженою відповідальністю “Міленіум” звернулось до Господарського суду м. Києва з позовом до Науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти і науки  України про стягнення 18027,10 грн.

          Позовні вимоги мотивовані тим, що у період з квітня 2005року по березень 2006 року позивач перерахував на рахунок відповідача 18027,10 грн. за Договором оренди № 01/05-05 від 01.05.2005р, однак в подальшому було з'ясовано, що позивач не є стороною вказаного Договору, а тому у відповідача відсутні законні підстави володіти грошовими коштами, що складають суму позову.

          Місцевим судом в задоволенні позивних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю “Міленіум” до  Науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти і науки України про стягнення 18027,10 грн. відмовлено повністю.

Колегія суддів не погоджується з висновком місцевого суду, з огляду на наступне.

Відповідно до спільного наказу Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України, Української Академії державного управління при Президентові України від 12.06.02. № 343/43/102 було утворено Навчально науково-виробничий комплекс “Академія дистанційної освіти”.

Згідно з положенням про Навчально науково-виробничий комплекс “Академія дистанційної освіти” одним із засновників Навчально науково-виробничого комплексу “Академія дистанційної освіти” є Видавництво “Міленіум” (Товариство з обмеженою відповідальністю “Міленіум”).

У відповідності до матеріалів справи 01.05.05. між Науково-дослідним інститутом українознавства Міністерства освіти і науки України (Орендодавець) та Навчально-науковим виробничим комплексом “Академія дистанційної освіти” (Орендар) укладено Договір № 01/05-05 оренди нежитлового приміщення, що розташоване за адресою: 01135, м. Київ, вул. Ісаакяна, 18, на 1-му поверсі, к. № 105, загальною площею 145,45 кв. м. (далі - Договір).

Згідно з п. 3.3. Договору, орендна плата сплачується за безготівковим розрахунком на розрахунковий рахунок орендодавця наперед за кожний місяць не   пізніше    15   числа   календарного місяця,    що    передує    календарному місяцю, за який здійснюється оплата з урахуванням індексу інфляції.

Відповідно до п. 3.7. Договору, орендна плата згідно наказу орендаря -Навчального науково-виробничого комплексу “Академія дистанційної освіти” № 3 від 14.09.04. сплачується Товариством з обмеженою відповідальністю “Міленіум”, як одним із засновників Навчального науково-виробничого комплексу “Академія дистанційної освіти” у національній валюті України.

Договір оренди № 01/05-05 від 01.05.05. з боку Орендодавця було підписано повноважним представником Науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти і науки України, а з боку Орендаря - Договір підписано директором Товариства з обмеженою відповідальністю “Міленіум”, та засвідчено печаткою товариства.

А тому, місцевим судом зроблено висновок, що Товариство з обмеженою відповідальністю “Міленіум” взяло на себе зобов'язання згідно з умовами Договору.

Проте місцевим судом не взято до уваги те, що Постановою Київського апеляційного господарського суду від 30.05.2007 року по справі № 3/205 за позовом НДІ Українознавства відмовлено в задоволені позову про стягнення з ТОВ “Міленіум” боргу по Договору № 01/05-05 р. від 01.05.2005 р. по сплаті за оренду нежилого приміщення. Судом було встановлено, що ТОВ “Міленіум” не є стороною договору оренди не житлового приміщення, договір не підписувався уповноваженими особами Товариства , таким чином суд прийшов до висновку ТОВ „Міленіум” не може нести відповідальність за невиконання умов Договору якого не підписував.

Але відповідачем за Договором № 01/05 -05 від 01.05.05р., як стверджує позивач, було отримано коштів на суму 18027,10 грн.

Статтею 1212 Цивільного кодексу України передбачено, що „Особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов'язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов'язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала.

Відповідно до ст. 35 Господарського процесуального кодексу України факти, встановлені рішенням господарського суду (іншого органу який вирішує господарські спори) під час розгляду однієї справи, не доводяться знову при вирішенні інших спорів, в яких беруть участь ті ж самі сторони.

Позивачем надано суду як доказ того, що він не є  стороною Договору № 01/05-05 р. від 01.05.2005 р., за умовами якого він сплатив безпідставно відповідачу кошти, Постанову Київського апеляційного господарського суду від 30.05.2007 року по справі № 3/205, копія якої міститься в матеріалах справи.

Натомість місцевий суд в порушення норми ст. 35 ГПК України прийшов до висновку, що ТОВ „Міленіум” є стороною Договору № 01/05-05 р. від 01.05.2005 р., в той час як в матеріалах справи є Постанова Київського апеляційного господарського суду від 30.05.2007р. справа № 3/205 , що набрало законної сили, яким встановлено, що ТОВ „Міленіум” не є стороною договору № 01/05-05 р. від 01.05.2005 р.

Колегія суддів вважає, що місцевий суд, відмовивши у позові, прийшов до неправильного висновку, що позивачем не було сплачено на рахунок відповідача суму коштів зазначену в позовній заяві, а тому позовні вимоги підлягають частковому задоволенню

При цьому колегія суддів враховує наступне.

Суд не дослідив і не звернув уваги на докази подані самим відповідачем: банківські виписки, про прийняття відповідачем коштів зазначених в платіжних дорученнях № 936 від 17.01.2006р, № 870 від 28.11.2005 р. та № 1141 від 16.06.2006р.

Господарським судом м. Києва не взято до уваги що платіжним дорученням № 1141 від 16.06.2006р. позивачем перераховано 6010,99 грн. за оренду приміщення по договору № 08/04-06 від 01.04.2006р., згідно з яким позивач орендував зовсім інше приміщення Вказаний платіж здійснювався позивачем на підставі рахунку відповідача № 95 від 09.06.2006р., в якому зазначено за оренду 76,71 кв.м. Таким чином, вказане платіжне доручення не стосується договору оренди № 01/05-05 від 01.05.2005р.

Що стосується платіжного доручення № 158 від 15.08.2005р. на суму 7269,60 грн., то у призначенні платежу вказано: орендна плата за січень-червень 2004р. зг.рах. б/н від 13.07.04р. ПДВ в т.ч. 1211,80 грн.

Позивач не надав належних і допустимих доказів, що цей платіж було здійснено на виконання умов договору оренди № 01/05-05 від 01.05.2005р. із строком дії з 01.05.2005р. по 31.03.2006р.

Посилання суду першої інстанції на порушення позивачем Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті не приймаються колегією суддів, оскільки обслуговуючим банком відповідача ці кошти були прийняті і зараховані на його рахунок, що не заперечує відповідач.

Позивач платіжним дорученням № 870 від 28.11.2005р. та № 936 від 16.01.2006р. перерахував відповідачу 6351,82 грн. та 3198,45 грн. відповідно. Відповідач не заперечує надходження цих коштів і вказує, що це орендна плата по договору № 01/05-05 від 01.05.2005р.

Враховуючи, що у договорі № 01/05-05 стоїть підпис невідомої особи, а відповідач не надав належних і допустимих доказів, що це підпис керівника позивача, а тому вказані суми підлягають поверненню позивачу.

Отже, місцевий суд, не взявши до уваги належні докази позивача, невірно встановив обставини справи, чим порушив статтю 43 Господарського процесуального кодексу України, та прийняв необґрунтоване рішення.

Відповідно до статті 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

За таких обставин, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга Товариства з обмеженою відповідальністю “Міленіум” підлягає частковому задоволенню, отже рішення суду першої інстанції повинно бути частково скасовано.

Керуючись ст. 101- 105  ГПК України, колегія, -

   

ПОСТАНОВИВ:

 Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю “Міленіум” задовольнити частково.

Рішення Господарського суду м. Києва у справі  № 30/140 від 16.07.2008р. скасувати частково.

Позовні вимоги задовольнити частково.

Стягнути з Науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти і науки України (01135, м. Київ, вул. Ісаакяна,18, код ЄДРПОУ 31119935, р/р 35227004000077, 3521900100001 в УДК м. Києва, МФО 820019) а у випадку відсутності коштів – з будь-якого іншого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення на користь Товариства з обмеженою відповідальністю “Міленіум” (04080, м. Київ, вул. Фрунзе,62-в, код ЄДРПОУ 31451419, р/р 2600307311 в АБ “Ажіо” в м. Києві, МФО 300175) 9550,27 грн. орендної плати та  95,50 грн. витрат по оплаті державного мита та 62,42 грн. витрат за інформаційно-технічне забезпечення судового процессу.

В іншій частині рішення залишити без змін.

Стягнути з Науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти і науки України (01135, м. Київ, вул. Ісаакяна,18, код ЄДРПОУ 31119935, р/р 35227004000077, 3521900100001 в УДК м. Києва, МФО 820019) а у випадку відсутності коштів – з будь-якого іншого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення на користь Товариства з обмеженою відповідальністю “Міленіум” (04080, м. Київ, вул. Фрунзе,62-в, код ЄДРПОУ 31451419, р/р 2600307311 в АБ “Ажіо” в м. Києві, МФО 300175) 47,68 грн. державного мита за розгляд справи в апеляційній інстанції.

Доручити Господарському суду м. Києва видати відповідні накази.

Матеріали справи № 30/140 повернути до Господарського суду м. Києва.

 Головуючий суддя                                                                      Шипко  В.В.

 Судді                                                                                          Борисенко  І.В.

                                                                                          Євсіков О.О.

  

Дата ухвалення рішення17.11.2008
Оприлюднено03.12.2008

Судовий реєстр по справі —30/140

Ухвала від 07.08.2017

Господарське

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Мороз Н.В.

Ухвала від 21.06.2017

Господарське

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Мороз Н.В.

Ухвала від 07.06.2017

Господарське

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Мороз Н.В.

Ухвала від 22.05.2017

Господарське

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Мороз Н.В.

Ухвала від 29.09.2015

Господарське

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Євстигнеєва Надія Михайлівна

Рішення від 05.08.2013

Господарське

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Рога Н. В.

Ухвала від 14.07.2013

Господарське

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Рога Н. В.

Ухвала від 30.05.2012

Господарське

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Ващенко Т.М.

Ухвала від 10.05.2012

Господарське

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Ващенко Т.М.

Постанова від 07.03.2012

Господарське

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Волковицька Н. О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні