ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

УКРАЇНА

Господарський суд

Житомирської області

_________________________________________

______________________________________________________________________

10002, м. Житомир, майдан Путятинський, 3/65

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Від "14" березня 2013 р. Справа № 11/5007/1162/12

Господарський суд Житомирської області у складі:

судді Маріщенко Л.О.

за участю представників сторін:

від позивача: Ляхов О.В. (довіреність № 3793-0 від 18.10.12р.)

від відповідача: не з'явився

від третьої особи ОСОБА_2 - не з'явився

від третьої особи ОСОБА_3 - не з'явився

від третьої особи ПАТ "Західінкомбанк" - не з'явився

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі справу

за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк" (м. Дніпропетровськ)

до товариства з обмеженою відповідальністю "БАРБАРА ТРАМП" (м. Житомир)

за участю третіх осіб без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача:

- ОСОБА_2 ( с. Довжик, Житомирський район)

- ОСОБА_3 ( с. Тетерівка, Житомирський район)

- Публічного акціонерного товариства "Західінкомбанк" ( м. Луцьк)

про стягнення 874199,53 грн.

Позивачем пред'явлено позов, в якому просить в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором № МК-171-07 від 15.07.07р. в розмірі 728181,35 грн. , та в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором № МК-177-07 від 19.07.07р. в розмірі 146018,18 грн., звернути стягнення на: майновий комплекс виробничих будівель загальною площею 1458 кв.м., що складається з виробничих будівель: виробничий комплекс літера "Б" площею 237,40 кв.м., виробничий комплекс літера "В" площею 822,30 кв.м., гаражі літ. "Г" площею 103,20 кв.м., склад "Д" площею 130,30 кв.м., прохідна літера "Ж" площею 41,90 кв.м., СТО"3,3-1" площею 122,90 кв.м., який розташований за адресою: м. Житомир, вул. Слобідська, 29, шляхом надання права ПАТ КБ "ПриватБанк" ( 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, код ЄДРПОУ 14360570) на його продаж з укладанням від свого імені договору купівлі-продажу будь-яким способом з іншою особою - покупцем, з отриманням витягу з Державного реєстру прав власності, а також наданням ПАТ КБ "ПриватБанк" всіх повноважень, необхідних для здійснення продажу за початковою ціною 754458,71 грн.

Ухвалою суду від 17.10.12р. до участі в справі в якості третіх осіб без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача були залучені ОСОБА_2 та ОСОБА_3.

01.11.12р. відповідач по справі надав відзив, в якому зазначив, що позовні вимоги визнає в повному обсязі.

Треті особи ОСОБА_2 та ОСОБА_3 позов також визнають в повному обсязі.

Ухвалою суду від 01.11.12р. до участі в справі в якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача залучено Публічне акціонерне товариство "Західінкомбанк".

14.11.12р. представник третьої особи ПАТ "Західінкомбанк" надав суду пояснення по справі, в яких зазначив, що 19 вересня 2008 року між КБ "Західінкомбанк" ТзОВ, (повним правонаступником якого є ПАТ "Західінкомбанк") та фізичною особою -ОСОБА_2, (-надалі позичальник) був укладений кредитний договір №190908/2203-79 від 19.09.2008 року, відповідно до якого КБ "Західінкомбанк" ТзОВ надав довгостроковий кредит у розмірі 600 000,00 доларів США, на умовах сплати 17% відсотків річних з терміном користування кредитними коштами до 19 вересня 2013 року, а в разі невиконання (неналежного виконання) позичальником будь-якої з умов даного договору - до першої письмової вимоги кредитора ( п.1.2 кредитного договору).

01 жовтня 2008 року сторони кредитного договору уклали додаткову угоду щодо зміни структури кредиту, а саме внесли зміну до п.1.1 щодо надання кредиту у вигляді мультивалютної відкличної поновлювальної кредитної лінії у розмірі 600 000 дол.США зі сплатою 17% річних або 2 916 780 гривень із сплатою 23% відсотків річних.

В забезпечення виконання умов кредитного договору був укладений договір іпотеки №79 від 19.09.2008 р. (предмет іпотеки - майновий комплекс виробничих будівель в м. Житомирі за адресою: м. Житомир, вул. Слобідська, буд.29 , загальною площею 1 458 кв.м , який належить на праві власності відповідачу ТОВ „Барбара Трамп" (майновий поручитель по договору іпотеки і №79).

Згідно з пунктом 3.4 Договору іпотеки №79 ринкова вартість предметну іпотеки згідно висновку про вартість майна, яка проведена станом на 17 квітня 2008 року становила 5 913 648 грн. без урахування ПДВ

У відповідності до пункту 3.5. Договору іпотеки №79 сторони цього договору , тобто ПАТ "Західінкомбанк" та ТОВ „Барбара Трамп" оцінили предмет іпотеки також в розмірі 5 913 648 грн. без урахування ПДВ.

Згідно з розділами 1, 2 договору іпотеки ТОВ „Барбара Трамп", як майновий поручитель - іпотекодавець прийняло на себе зобов'язання забезпечити належне виконання усіх зобов'язань позичальника ОСОБА_2, які випливають з кредитного договору №190908/2203-79 від 19.09.2008 року та додатковими до нього договорами, а саме повернути кредитні кошти, відсотки за користування ними та здійснити інші платежі у розмірі та випадках. передбачених кредитним договором, договором іпотеки та додатковими договорами.

В межах ліміту кредитної лінії за вищевказаним кредитним договором позичальник ОСОБА_2, фактично отримала кредитні кошти на загальну суму 200 000,00 дол.США та 600 000,00 грн. , про що свідчать виписки по її позичковому рахунку.

Згідно із пунктом 3.2.3. кредитного договору позичальник ОСОБА_2 прийняла зобов'язання сплачувати щомісячно проценти за користування кредитними коштами не пізніше останнього робочого дня поточного місяця.

Однак, у процесі користування кредитними коштами позичальник систематично не виконує свої зобов'язання . Починаючи з березня 2009 року порушує зобов'язання щодо щомісячної сплати відсотків , що є підставою для дострокового повернення кредитних коштів. ( пункти 1.2 та 3.2.2 кредитного договору).

Відповідач також порушив вимоги п.4.9 Договору іпотеки №79 : не застрахував предмет іпотеки від ризиків випадкового знищення, пошкодження або псування.

Станом на «01» листопада 2012 року, загальна заборгованість за кредитним договором №190908/2203-79 від "19" вересня 2008 року, становить 3 611 460 грн.56 коп. та складається з :

- основна заборгованість за кредитом в розмірі 600 000,00 грн. на рахунок №22033005712 та 200 000,00 дол. США , що станом на 01.11.2012р., за офіційним курсом НБУ у гривневому еквіваленті становить 1 598 600 грн.), а всього по тілу кредиту 2 198 600 грн.00 коп. ;

- прострочена заборгованість по відсотках за період з 01.03.2009 року по 01.11.2012 року в доларах США ( гривневий еквівалент) - 815 443,65 грн.,

в гривні - 501 693,15 грн.,

а разом - 1 317 136 грн. 80 коп. ;

- пеня за несвоєчасну сплату відсотків за кредит за період з 01.05.2012 року по 01.11.2012 року згідно пункту 3.2.4 кредитного договору в розмірі 91 323,76 грн. ;

- штраф згідно пункту 3.2.8. кредитного договору за період з лютого 2009 р. по листопад 2012 року 44 місяця х 100 грн. =4 400,00 грн..

Третя особа зазначає, що неодноразові вимоги до позичальника ОСОБА_2 та майнового поручителя-іпотекодавця ТОВ "БАРБАРА ТРАМП" щодо сплати заборгованості не виконуються та ігноруються.

Проте, зі змісту позовної заяви позивача третій особі стало відомо, що на вказаний предмет іпотеки позивачем ПАТ "Приватбанк" звертається стягнення на умовах вищого пріоритету за ціною 754 458 грн. 71 коп. з урахуванням ПДВ , яка міститься у звіті №120831/80 від 31.08.2012 року.

ПАТ "Західінкомбанк" вважає встановлену у вказаному звіті вартість предмета іпотеки суттєво (в 7,8 разів) заниженою у порівнянні з її дійсною ринковою вартістю, яка зазначена в договорі іпотеки №79 від 19.09.2008 року, а саме 5 913 648 грн.

Оскільки визначення об'єктивної вартості предмета іпотеки має істотне значення для правильного вирішення спору з урахуванням інтересів всіх його учасників третя особа вважає за доцільне призначити судову експертизу, проведення якої доручити суб' єктам , зазначеним в ч.З ст.41 ГПК України.

Ухвалою суду від 04.02.13р. провадження у справі поновлено.

14.03.13р. представник позивача надав суду заяву про уточнення позовних вимог, в якій зазначив, що рецензією ПП «Бюро незалежних оцінок» від 31.01.2013 року на звіт про незалежну оцінку комплексу виробничих будівель ТОВ «БАРБАРА ТРАМП» було зроблено висновок про те, що вартість майна становить 755211,11 грн., в зв'язку з чим, ПАТ КБ «ПриватБанк» вважає за необхідне уточнити позовні вимоги.

Між ЗАТ КБ «ПриватБанк» (надалі - Позивач/Банк) та ТОВ «БАРБАРА ТРАМП» (надалі -Відповідач) було укладено:

I. Договір іпотеки б/н від 16.06.2007 року. Згідно п.7 договору іпотеки-1 Відповідач надав в іпотеку належне йому на праві власності нерухоме майно, а саме: майновий комплекс виробничих будівель загальною площею 1458,00 кв.м., який розташований за адресою: м. Житомир, вул. Слобідська, 29. Об'єкт складається з виробничих будівель: виробничий комплекс літера «Б» площею 237,40 кв.м., виробничий комплекс літера «В» площею 822,30 кв.м., гаражі літ. «Г» площ. 103,20 кв.м., склад «Д» площею 130,30 кв.м., прохідна літ. «Ж» площ. 41,90 кв.м., СТО «3,3-1» площею 122,90 кв.м. Майно належить Відповідачу на праві власності на підставі договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_6 14.06.2007 року за реєстровим №3203, витяг з Державного реєстру правочинів 14.06.2007 року за №2154836, витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно виданого КП «Житомирське обласне міжміське бюро технічної інвентаризації» ЖОР 14.06.2007 року за реєстровим №4569533 (надалі - предмет іпотеки).

Згідно п.2 договору іпотеки-1 іпотекою забезпечувались виконання зобов'язань ОСОБА_2 (надалі - Позичальник 1) перед Банком, які випливають з пунктів кредитного договору №МК-171-07 від 15.06.2007 року, зокрема по:

- поверненню кредиту у сумі 500 000,00 грн. (п.1.2. кредитного договору) у термін (п.1.3. кредитного договору) згідно графіку погашення кредиту та відсотків (Додаток №1 до кредитного договору №МК-171-07 від 15.06.2007 року), але не пізніше 15.06.2012 року;

- сплаті процентів за користування кредитом у розмірі 20% річних в період з дати списання коштів з позичкового рахунку до дати погашення кредиту згідно п.п. 1.3, 2.2.3, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.6, 2.3.9, 2.4.1, 4.11 кредитного договору (п.4.1. кредитного договору);

- сплаті відсотків за користування кредитом у розмірі 40% річних від суми залишку непогашеної заборгованості по кредиту при порушенні зобов'язань по погашенню кредиту, передбачених п.п. 1.3, 2.2.3, 2.З.З., 2.4.1, 4.11 кредитного договору (п.4.3. кредитного договору);

- сплаті пені у розмірі 0,2% від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ (п.6.1. кредитного договору);

- згідно з п.6.4. кредитного договору, нарахування пені здійснюється протягом 3 років з дня, коли відповідне зобов'язання повинно було бути виконано Позичальником.

II. Договір іпотеки б/н від 19.06.2007 року (надалі - договір іпотеки-2). Згідно п.7 договору іпотеки-2 Відповідач надав в іпотеку належне йому на праві власності нерухоме майно, а саме: майновий комплекс виробничих будівель загальною площею 1458,00 кв.м., який розташований за адресою: м. Житомир, вул. Слобідська, 29. Об'єкт складається з виробничих будівель: виробничий комплекс літера «Б» площею 237,40 кв.м., виробничий комплекс літера «В» площею 822,30 кв.м., гаражі літ. «Г» площ. 103,20 кв.м., склад «Д» площею 130,30 кв.м., прохідна літ. «Ж» площ. 41,90 кв.м., СТО «3,3-1» площею 122,90 кв.м. Майно належить Відповідачу на праві власності на підставі договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_6 14.06.2007 року за реєстровим №3203, витяг з Державного реєстру правочинів 14.06.2007 року за №2154836, витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно виданого КП «Житомирське обласне міжміське бюро технічної інвентаризації» ЖОР 14.06.2007 року за реєстровим №4569533.

Згідно п.2 договору іпотеки-2 іпотекою забезпечувались виконання зобов'язань ОСОБА_3 (надалі - Позичальник 2) перед Банком, які випливають з пунктів кредитного договору №МК-177-07 від 19.06.2007 року, зокрема по:

- поверненню кредиту у сумі 500 000,00 грн. (п.1.2. кредитного договору) у термін (п.1.3. кредитного договору) згідно графіку погашення кредиту та відсотків (Додаток №1 до кредитного договору №МК-177-07 від 19.06.2007 року), але не пізніше 15.06.2012 року;

- сплаті процентів за користування кредитом у розмірі 20% річних в період з дати списання коштів з позичкового рахунку до дати погашення кредиту згідно п.п. 1.3, 2.2.3, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.6, 2.3.9, 2.4.1, 4.11 кредитного договору (п.4.1. кредитного договору);

- сплаті відсотків за користування кредитом у розмірі 40% річних від суми залишку непогашеної заборгованості по кредиту при порушенні зобов'язань по погашенню кредиту, передбачених п.п. 1.3, 2.2.3, 2.З.З., 2.4.1, 4.11 кредитного договору (п.4.3. кредитного договору);

- сплаті пені у розмірі 0,2% від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ (п.6.1. кредитного договору);

- згідно з п.6.4. кредитного договору, нарахування пені здійснюється протягом 3 років з дня, коли відповідне зобов'язання повинно було бути виконано Позичальником.

На підставі рішення загальних зборів акціонерів від 30.04.2009 року змінено найменування Позивача з Закритого акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» на Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк». 17.07.2009 проведено державну реєстрацію вказаних змін (номер запису в ЄДРПОУ 12241050038006727).

Згідно зі статями 526, 527, 530 Цивільного кодексу України зобов'язання повинні виконуватись належним чином і в установлений строк відповідно до умов договору та вимог закону.

В порушення умов кредитних договорів та ст. 526 Цивільного кодексу України, Позичальники свої зобов'язання виконали частково.

З врахуванням викладеного, заборгованість ОСОБА_2 по кредитному договору №МК-171-07 від 15.06.2007 року станом на 20 вересня 2012 року складає 728 181,35 грн.:

- по простроченому кредиту - 291 119,39 гривень;

- по простроченим відсоткам та нарахованим відсоткам по простроченому кредиту -303 751,11 гривень;

- по пені - 133 310,85 гривень.

Заборгованість ОСОБА_3 по кредитному договору №МК-177-07 від 19.06.2007 року станом на 14 травня 2012 року складає 146 018,18 грн.

Дана заборгованість встановлена рішенням Житомирського районного суду Житомирської області від 02.08.2012 року у справі №2-1235/2012 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до ОСОБА_3 про стягнення заборгованості по кредитному договору №МК-177-07 від 19.06.2007 року. Зокрема даним рішенням було встановлено наявність заборгованості за кредитним договором, яка станом на 14.05.2012 року становила 146018,18 грн. а саме:

- по простроченому кредиту - 112 810,33 гривень;

- по простроченим відсоткам та нарахованим відсоткам по простроченому кредиту - 27 799,72 гривень;

- по пені - 5408,13 гривень.

Згідно ч.4 ст. 35 Господарського процесуального кодексу України - рішення суду з цивільної справи, що набрало законної сили, є обов'язковим для господарського суду щодо фактів, які встановлені судом і мають значення для вирішення спору.

20.06.2012 року ПАТ КБ «ПриватБанк» надіслав Позичальнику-1, Позичальнику-2 та Відповідачу вимоги про усунення порушення з вимогою погасити заборгованість за укладеними кредитними договорами та зазначенням, що у випадку непогашення заборгованості протягом 30-ти календарних днів з моменту отримання вимог, ПАТ КБ «ПриватБанк» вимушений буде звернутися до суду з вимогою про звернення стягнення на заставне майно, яке було надано ТОВ «БАРБАРА ТРАМП» в забезпечення виконання зобов'язань.

Дані вимоги про усунення порушення протягом встановленого строку виконані Позичальником-1, Позичальником-2 та Відповідачем не були.

Згідно п.24 договорів іпотеки майна від 16.06.2007 року та 19.06.2007 року звернення стягнення на предмет іпотеки здійснюється у випадках, передбачених пунктами цього договору, відповідно до розділу IV Закону України «Про іпотеку» на підставі рішення суду.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна №36974148 від 18.07.2012 року наступним іпотекодержателем предмету іпотеки є ПАТ «Західінкомбанк», правонаступник ТОВ КБ «Західінкомбанк», заборона на нерухоме майно якого зареєстрована 19.09.2008 року.

Враховуючи те, що ПАТ КБ «ПриватБанк» є попереднім іпотекодержателем перед ПАТ «Західінкомбанк», то іпотека ПАТ КБ «ПриватБанк» має вищий пріоритет над іпотекою ПАТ «Західінкомбанк».

Відповідно до звіту №120831/80 від 31.08.2012 року про проведення незалежної оцінки ринкової вартості майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою: м. Житомир, вул. слобідська, 29, ринкова вартість становить 754458,71 грн. з урахуванням ПДВ.

Рецензією від 31.01.2013 року проведеною ПП «Бюро незалежних оцінок» було зроблено висновок: «Звіт класифікується за ознакою абзацу третього пункту 67 Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою КМУ від 10.09.2003 року№1440, як такий, що у цілому відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, але має незначні недоліки, що не вплинули на достовірність оцінки.» та визначено ринкову вартість майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою: м.Житомир, вул.Слобідська, 29, в розмірі 755211,1 грн. з урахуванням ПДВ.

Враховуючи викладене, позивач просить в рахунок погашення заборгованості за кредитними договором №МК-171-07 від 15.06.2007 року в розмірі 728 181,35 грн. (станом на 20.09.2012 року), та в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором №МК-177-07 від 19.06.2007 року в розмірі 146 018,18 грн. (станом 14.05.2012 року), звернути стягнення на підставі договору іпотеки б/н від 16.06.2007 року на майновий комплекс виробничих будівель загальною площею 1458,00 кв.м., що складається з виробничих будівель: виробничий комплекс літера «Б» площею 237,40 кв.м., виробничий комплекс літера «В» площею 822,30 кв.м., гаражі літ. «Г» площ. 103,20 кв.м., склад «Д» площею 130,30 кв.м., прохідна літ. «Ж» площ. 41,90 кв.м., СТО «3,3-1» площею 122,90 кв.м., який розташований за адресою: м. Житомир, вул. Слобідська, 29, шляхом надання права ПАТ КБ «ПриватБанк» (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, код ЄДРПОУ 14360570) на його продаж з укладанням від свого імені договору купівлі-продажу будь-яким способом з іншою особою-покупцем, з отриманням витягу з Державного реєстру прав власності, а також наданням ПАТ КБ «ПриватБанк» всіх повноважень, необхідних для здійснення продажу за початковою ціною 755211,11 грн..

Представники третіх осіб та представник відповідача в судове засідання не з'явились.

Від відповідача до суду надійшов відзив на позов від 14.03.13р., в якому позовні вимоги відповідач визнає в повному обсязі.

Від третіх осіб ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , також до суду надійшли відзиви, в якій позовні вимоги ними визнані в повному обсязі.

Представник третьої особи ПАТ "Західінкомбанк" направив до суду клопотання, в якому просить відкласти розгляд справи у зв'язку з зайнятістю в іншому судовому процесі.

Однак, суд відмовляє в задоволенні даного клопотання, так як на день розгляду справи, строк вирішення спору, передбачений ст. 69 ГПК України, враховуючи клопотання сторін про продовження розгляду справи на п'ятнадцять днів, закінчується 18.03.13р.

Таким чином, суд вважає за необхідне розглянути спір в строк встановлений чинним законодавством.

Заслухавши представника позивача, розглянувши матеріали справи, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

15.06.07р. між Закритим акціонерним товариством комерційний банк "ПриватБанк" (правонаступником якого є Публічне АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" у відповідності з п. 1.1 витягу з статуту Публічного акціонерного товариства комерційний банк "ПриватБанк" (нова редакція) затвердженого загальними зборами акціонерів від 30.04.2009р.) та ОСОБА_2 ( третя особа що не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача) був укладений кредитний договір № МК 171-07, згідно якого у рамках програми мікрокредитування, при наявності вільних коштів, Банк зобов'язується надати позичальникові кредит у межах суми, зазначеної в п. 1.2 даного договору, на термін і на умовах, передбачених у даному договору, а позичальник зобов'язується повернути отриманий кредит і сплатити відсотки у встановлені даним договором терміни, а також виконати інші зобов'язання згідно із цим договором в повному обсязі.(т.1 а.с. 11,13).

Відповідно до п. 1.2 договору, сума кредиту 500000 грн.

Термін повернення кредиту, відсотків і винагороди відповідно до Графіка погашення кредиту, відсотків і винагороди ( Додаток № 1 до даного договору), але не пізніше 15 червня 2012р.

Зазначений термін може бути змінений згідно п.п. 2.3.3, 2.4.1 даного договору ( п. 1.3 договору від 15.06.07р.).

Відповідно до п. 1.4 договору, кредит надається на наступні цілі: споживчі цілі.

15.06.07р. між позивачем та ОСОБА_2 був укладений додаток №1 до кредитного договору №МК 171-07 від 15.06.07р., яким графік погашення кредиту і процентів викладено в новій редакції, згідно якого строк остаточного погашення кредиту та процентів - 20.06.12р.

Відповідно до п. 2.2. кредитного договору, позичальник зобов'язався:

- використати кредит за для мети вказаної в п. 1.4. даного договору (п.п.2.2.1. кредитного договору);

- сплатити відсотки за користування кредитом відповідно з п.п. 2.3.1, 2.3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.11, 4.12 даного договору, а також у відповідності з графіком погашення кредиту і процентів, визначеному в додатку №1 до даного договору (п.п.2.2.2. кредитного договору);

- здійснювати погашення кредиту в дату сплати згідно графіку погашення кредиту і відсотків, вказаному в додатку №1 до даного договору з врахуванням п.4.11 даного договору (п.п.2.2.3 кредитного договору).

За користування кредитом в період з дати списання коштів з позичкового рахунка до дати погашення кредиту відповідно п.п. 1.3, 2.2.3, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.6, 2.3.9, 2.4.1, 4.11 даного договору, а також графіку погашення кредиту, процентів і винагороди, який наведений в Додатку № 1 до даного договору позичальник сплачує відсотки в розмірі:

20% річних ( п. 4.1 кредитного договору).

Згідно п.4.2. кредитного договору, сплата відсотків за користування кредитом, передбачених п.п. 4.1 даного договору, здійснюється в дату сплати відсотків (кожного наступного місяця), згідно графіку погашення кредиту, відсотків і винагороди, що наведений в Додатку № 1 до даного Договору. При несплаті відсотків у зазначений термін вони вважаються простроченими.

Відповідно до п.4.3. кредитного договору при порушенні позичальником зобов'язань по погашенню кредиту, передбачених п.п. 1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.1, 4.11 даного договору, позичальник виплачує банку відсотки за користування кредитом в розмірі: 40 % річних від суми залишку непогашеної заборгованості.

Сплата відсотків за користування кредитом, передбачених п. 4.3 даного договору, здійснюється 20 числа кожного поточного місяця, починаючи з дати підписання даного договору ( п. 4.4 договору).

Нарахування відсотків ( у тому числі передбачених п. 4.4) по кредиту здійснюється на дату сплати відсотків, згідно графіку погашення кредиту, відсотків і винагороди, що є є невід'ємним додатком до даного договору. При цьому відсотки розраховуються на непогашену частину кредиту за фактичну кількість днів користування кредитними ресурсами, виходячи із кількості днів у році - 360 днів. День сплати в часовий інтервал розрахунку відсотків не включається (п.4.10 кредитного договору).

Відповідно до п. 6.1 договору, при порушенні позичальником будь-якого із зобов'язань по сплаті відсотків за користування кредитом, передбачених Графіком погашення кредиту, відсотків і винагороди ( Додаток 1 до даного договору), а також п.п. 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.4.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 цього Договору, строків повернення кредиту, передбачених Графіком погашення кредиту, відсотків і винагороди (Додаток 1 до даного договору), а також п.п. 1.3, 2.2.3, 2.3.3 даного Договору, винагороди передбаченої п.п. 4.5, 4.6 Позичальник сплачує Банку за кожний випадок порушення пеню у розмірі 0,2% від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який виплачується пеня. Сплата пені здійснюється в гривні. У випадку, якщо кредит видається в іноземній валюті, пеня сплачується в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на дату нарахування.

Згідно п. 6.2 договору, при порушенні позичальником зобов'язань, передбачених п.п. 2.2.7, 2.2.8, 2.2.11 цього Договору, позичальник сплачує Банку за кожний випадок порушення штраф у розмірі 2% від суми отриманого кредиту. Сплата штрафу здійснюється в гривні. У випадку, якщо кредит видається в іноземній валюті, штраф сплачується в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на дату сплати.

Нарахування неустойки за кожний випадок порушення зобов'язань, передбачених п.п. 6.1, 6.2, 6.3 здійснюється протягом 3 ( трьох) років від дня, коли це зобов'язання повинне було бути виконане позичальником. ( п. 6.4 кредитного договору).

На виконання умов кредитного договору №МК 171-07 від 15.06.07р. позивач перерахував на рахунок ОСОБА_2 грошові кошти в сумі 500000грн., що підтверджується меморіальним ордером №1 від 18.06.07р.

З матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_2 свої зобов'язання щодо своєчасного повернення кредиту та сплати відсотків за кредитним договором №МК 171-07 від 15.06.07р. у строки встановлені графіком погашення кредиту і процентів (додаток №1 від 15.06.07р. до кредитного договору №МК 171-07 від 15.06.07р.), належним чином не виконувала.

Відповідно до п. 2.3. кредитного договору №МК 171-07 від 15.06.07р. банк, за своїм розсудом, має право змінити умови договору - вимагати від позичальника дострокового повернення кредиту, сплати відсотків за його користування, виконання інших зобов'язань за даним Договором у повному обсязі шляхом надання повідомлення.

При цьому, згідно ст. 212, 611, 651 ЦК України, по зобов'язаннях, терміни виконання яких не наступили, терміни вважаються , що наступили згідно дати вказаної в повідомленні.

В цю дату позичальник зобов'язується повернути банку суму кредиту в повному обсязі, відсотки за фактичний термін його користування, повністю виконати інші зобов'язання за даним договором або розірвати даний договір у судовому порядку.

При цьому, в останній день дії даного Договору позичальник зобов'язується повернути банку суму кредиту в повному обсязі, відсотки за фактичний термін його користування, цілком виконати інші зобов'язання за даним Договором або згідно ст. 651 ЦК України здійснити одностороннє розірвання договору з наданням позичальнику повідомлення. У зазначеному в повідомленні дату Договір вважається розірваним.

При цьому, в останній день дії Договору позичальник зобов'язується повернути Банку суму кредиту в повному обсязі, відсотки за фактичний термін його користування, цілком виконати інші зобов'язання за договором. Одностороння відмова від виконання договірних умов не звільняє позичальника від відповідальності за порушення зобов'язань.

Згідно розрахунку позивача, правильність якого перевірена судом, заборгованість ОСОБА_2 по кредитному договору № МК 171-07 від 15.06.07р., станом на 20.09.12р. становить 728181,35 грн., з яких:

- по простроченому кредиту - 291119,39 грн.

- по простроченим відсоткам та нарахованим відсоткам по простроченому кредиту - 303751,11 грн.

- по пені - 133310,85 грн.

16.06.07р. між ЗАТ КБ "ПриватБанк" (правонаступником якого є Публічне АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" у відповідності з п. 1.1 витягу з статуту Публічного акціонерного товариства комерційний банк "ПриватБанк" (нова редакція) затвердженого загальними зборами акціонерів від 30.04.2009р.) та ТОВ "БАРБАРА ТРАМП" було укладено Договір іпотеки б/н від 16.06.2007 року.

Згідно п.7 договору іпотеки від 16.06.07р. відповідач надав в іпотеку належне йому на праві власності нерухоме майно, а саме: майновий комплекс виробничих будівель загальною площею 1458,00 кв.м., який розташований за адресою: м. Житомир, вул. Слобідська, 29.(т.1 а.с.28,29).

Об'єкт складається з виробничих будівель: виробничий комплекс літера «Б» площею 237,40 кв.м., виробничий комплекс літера «В» площею 822,30 кв.м., гаражі літ. «Г» площ. 103,20 кв.м., склад «Д» площею 130,30 кв.м., прохідна літ. «Ж» площ. 41,90 кв.м., СТО «3,3-1» площею 122,90 кв.м.

Майно належить Відповідачу на праві власності на підставі договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_6 14.06.2007 року за реєстровим №3203, витяг з Державного реєстру правочинів 14.06.2007 року за №2154836, витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно виданого КП «Житомирське обласне міжміське бюро технічної інвентаризації» ЖОР 14.06.2007 року за реєстровим №4569533 .

Згідно п.2 договору іпотеки від 16.06.07р. іпотекою забезпечувались виконання зобов'язань ОСОБА_2 перед Банком згідно кредитного договору №МК-171-07 від 15.06.2007 року, зокрема по:

- поверненню кредиту у сумі 500 000,00 грн. (п.1.2. кредитного договору) у термін (п.1.3. кредитного договору) згідно графіку погашення кредиту та відсотків ;

- сплаті процентів за користування кредитом у розмірі 20% річних в період з дати списання коштів з позичкового рахунку до дати погашення кредиту згідно п.п. 1.3, 2.2.3, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.6, 2.3.9, 2.4.1, 4.11 кредитного договору (п.4.1. кредитного договору);

- сплаті відсотків за користування кредитом у розмірі 40% річних від суми залишку непогашеної заборгованості по кредиту при порушенні зобов'язань по погашенню кредиту, передбачених п.п. 1.3, 2.2.3, 2.З.З., 2.4.1, 4.11 кредитного договору (п.4.3. кредитного договору);

- сплаті пені у розмірі 0,2% від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ (п.6.1. кредитного договору);

- згідно з п.6.4. кредитного договору, нарахування пені здійснюється протягом 3 років з дня, коли відповідне зобов'язання повинно було бути виконано Позичальником.

Згідно п. 24 договору іпотеки, звернення стягнення на предмет іпотеки здійснюється у випадках, передбачених пунктами цього договору, відповідно до розділу V Закону України "Про іпотеку" на підставі рішення суду, або на підставі виконавчого напису нотаріуса або згідно із застереженням про задоволення вимог Іпотекодержателя, що містяться в цьому договорі.

Відповідно до п. 29 договору іпотеки, звернення стягнення на предмет іпотеки за вибором іпотекодержателя може бути здійснено у позасудовому порядку шляхом:

- переходу до Іпотекодержателя права власності на предмет іпотеки, про що Іпотекодержатель зобов'язаний письмово повідомити Іпотекодавця;

- продажу предмету іпотеки будь-якій особі та будь-яким способом, в тому числі на біржі, на підставі договору купівлі-продажу у порядку ст. 38 ЗУ "Про іпотеку", для чого Іпотекодавець надає Іпотекодержателю право укласти такий договір за ціною та на умовах, визначених на власний розсуд Іпотекодержателя, і здійснити всі необхідні дії від імені Іпотекодавця.

19.06.07р. між Закритим акціонерним товариством комерційний банк "ПриватБанк" (правонаступником якого є Публічне АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" у відповідності з п. 1.1 витягу з статуту Публічного акціонерного товариства комерційний банк "ПриватБанк" (нова редакція) затвердженого загальними зборами акціонерів від 30.04.2009р.) та ОСОБА_3 ( третя особа що не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача) був укладений кредитний договір № МК 177-07, згідно якого у рамках програми мікрокредитування, при наявності вільних коштів, Банк зобов'язується надати позичальникові кредит у межах суми, зазначеної в п. 1.2 даного договору, на термін і на умовах, передбачених у даному договору, а позичальник зобов'язується повернути отриманий кредит і сплатити відсотки у встановлені даним договором терміни, а також виконати інші зобов'язання згідно із цим договором в повному обсязі.(т.1 а.с.20,22).

Відповідно до п. 1.2 договору, сума кредиту 500000 грн.

Термін повернення кредиту, відсотків і винагороди відповідно до Графіка погашення кредиту, відсотків і винагороди ( Додаток № 1 до даного договору), але не пізніше 15 червня 2012р.

Зазначений термін може бути змінений згідно п.п. 2.3.3, 2.4.1 даного договору ( п. 1.3 договору від 15.06.07р.).

Відповідно до п. 1.4 договору, кредит надається на наступні цілі: споживчі цілі.

19.06.07р. між позивачем та ОСОБА_3 був укладений додаток №1 до кредитного договору №МК 177-07 від 19.06.07р., яким графік погашення кредиту і процентів викладено в новій редакції, згідно якого строк остаточного погашення кредиту та процентів - 20.06.12р.

Відповідно до п. 2.2. кредитного договору, позичальник зобов'язався:

- використати кредит за для мети вказаної в п. 1.4. даного договору (п.п.2.2.1. кредитного договору);

- сплатити відсотки за користування кредитом відповідно з п.п. 2.3.1, 2.3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.11, 4.12 даного договору, а також у відповідності з графіком погашення кредиту і процентів, визначеному в додатку №1 до даного договору (п.п.2.2.2. кредитного договору);

- здійснювати погашення кредиту в дату сплати згідно графіку погашення кредиту і відсотків, вказаному в додатку №1 до даного договору з врахуванням п.4.11 даного договору (п.п.2.2.3 кредитного договору).

За користування кредитом в період з дати списання коштів з позичкового рахунка до дати погашення кредиту відповідно п.п. 1.3, 2.2.3, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.6, 2.3.9, 2.4.1, 4.11 даного договору, а також графіку погашення кредиту, процентів і винагороди, який наведений в Додатку № 1 до даного договору позичальник сплачує відсотки в розмірі:

20% річних ( п. 4.1 кредитного договору).

Згідно п.4.2. кредитного договору, сплата відсотків за користування кредитом, передбачених п.п. 4.1 даного договору, здійснюється в дату сплати відсотків (кожного наступного місяця), згідно графіку погашення кредиту, відсотків і винагороди, що наведений в Додатку № 1 до даного Договору. При несплаті відсотків у зазначений термін вони вважаються простроченими.

Відповідно до п.4.3. кредитного договору при порушенні позичальником зобов'язань по погашенню кредиту, передбачених п.п. 1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.1, 4.11 даного договору, позичальник виплачує банку відсотки за користування кредитом в розмірі: 40 % річних від суми залишку непогашеної заборгованості.

Сплата відсотків за користування кредитом, передбачених п. 4.3 даного договору, здійснюється 20 числа кожного поточного місяця, починаючи з дати підписання даного договору ( п. 4.4 договору).

Нарахування відсотків ( у тому числі передбачених п. 4.4) по кредиту здійснюється на дату сплати відсотків, згідно графіку погашення кредиту, відсотків і винагороди, що є є невід'ємним додатком до даного договору. При цьому відсотки розраховуються на непогашену частину кредиту за фактичну кількість днів користування кредитними ресурсами, виходячи із кількості днів у році - 360 днів. День сплати в часовий інтервал розрахунку відсотків не включається (п.4.10 кредитного договору).

Відповідно до п. 6.1 договору, при порушенні позичальником будь-якого із зобов'язань по сплаті відсотків за користування кредитом, передбачених Графіком погашення кредиту, відсотків і винагороди ( Додаток 1 до даного договору), а також п.п. 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.4.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 цього Договору, строків повернення кредиту, передбачених Графіком погашення кредиту, відсотків і винагороди (Додаток 1 до даного договору), а також п.п. 1.3, 2.2.3, 2.3.3 даного Договору, винагороди передбаченої п.п. 4.5, 4.6 Позичальник сплачує Банку за кожний випадок порушення пеню у розмірі 0,2% від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який виплачується пеня. Сплата пені здійснюється в гривні. У випадку, якщо кредит видається в іноземній валюті, пеня сплачується в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на дату нарахування.

Згідно п. 6.2 договору, при порушенні позичальником зобов'язань, передбачених п.п. 2.2.7, 2.2.8, 2.2.11 цього Договору, позичальник сплачує Банку за кожний випадок порушення штраф у розмірі 2% від суми отриманого кредиту. Сплата штрафу здійснюється в гривні. У випадку, якщо кредит видається в іноземній валюті, штраф сплачується в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на дату сплати.

Нарахування неустойки за кожний випадок порушення зобов'язань, передбачених п.п. 6.1, 6.2, 6.3 здійснюється протягом 3 ( трьох) років від дня, коли це зобов'язання повинне було бути виконане позичальником. ( п. 6.4 кредитного договору).

На виконання умов кредитного договору №МК 177-07 від 19.06.07р. позивач перерахував на рахунок ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 500000грн., що підтверджується меморіальним ордером №1 від 26.06.07р.

Однак, ОСОБА_3 своїх зобов'язань по сплаті кредиту не виконав.

Згідно рішення Житомирського районного суду Житомирської області від 02.08.12р., встановлено, що станом на 14.05.12р. заборгованість ОСОБА_3 за кредитним договором № МК 177-07 становить 146018,18 грн., з яких 112810,33 грн. сума основного кредиту, 27799,72 грн. сума несплачених відсотків за користування кредитом, 5408,13 грн. пеня.

Вказаним рішенням заборгованість в розмірі 146018,18 грн. була стягнута з ОСОБА_3 на користь публічного акціонерного товариства КБ "ПРИВАТБАНК".

Відповідно до ст. 35 ГПК України, рішення суду з цивільної справи, що набрало законної сили, є обов'язковим для господарського суду щодо фактів, які встановлені судом і мають значення для вирішення спору.

Також, між ЗАТ КБ "ПриватБанк" та ТОВ "БАРБАРА ТРАМП" був укладений Договір іпотеки б/н від 19.06.2007 року. (т.1 а.с.30,31).

Згідно п.7 договору іпотеки від 19.06.07р. Відповідач надав в іпотеку належне йому на праві власності нерухоме майно, а саме: майновий комплекс виробничих будівель загальною площею 1458,00 кв.м., який розташований за адресою: м. Житомир, вул. Слобідська, 29.

Об'єкт складається з виробничих будівель: виробничий комплекс літера «Б» площею 237,40 кв.м., виробничий комплекс літера «В» площею 822,30 кв.м., гаражі літ. «Г» площ. 103,20 кв.м., склад «Д» площею 130,30 кв.м., прохідна літ. «Ж» площ. 41,90 кв.м., СТО «3,3-1» площею 122,90 кв.м.

Майно належить Відповідачу на праві власності на підставі договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_6 14.06.2007 року за реєстровим №3203, витяг з Державного реєстру правочинів 14.06.2007 року за №2154836, витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно виданого КП «Житомирське обласне міжміське бюро технічної інвентаризації» ЖОР 14.06.2007 року за реєстровим №4569533.

Згідно п.2 договору іпотеки від 19.06.07р. іпотекою забезпечувались виконання зобов'язань ОСОБА_3 перед Банком згідно кредитного договору №МК-177-07 від 19.06.2007 року, зокрема по:

- поверненню кредиту у сумі 500 000,00 грн. (п.1.2. кредитного договору) у термін (п.1.3. кредитного договору) згідно графіку погашення кредиту та відсотків (Додаток №1 до кредитного договору №МК-177-07 від 19.07.2007 року), але не пізніше 15.06.2012 року;

- сплаті процентів за користування кредитом у розмірі 20% річних в період з дати списання коштів з позичкового рахунку до дати погашення кредиту згідно п.п. 1.3, 2.2.3, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.6, 2.3.9, 2.4.1, 4.11 кредитного договору (п.4.1. кредитного договору);

- сплаті відсотків за користування кредитом у розмірі 40% річних від суми залишку-непогашеної заборгованості по кредиту при порушенні зобов'язань по погашенню кредиту, передбачених п.п. 1.3, 2.2.3, 2.З.З., 2.4.1, 4.11 кредитного договору (п.4.3. кредитного договору);

- сплаті пені у розмірі 0,2% від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ (п.6.1. кредитного договору);

- згідно з п.6.4. кредитного договору, нарахування пені здійснюється протягом 3 років з дня, коли відповідне зобов'язання повинно було бути виконано Позичальником.

На підставі рішення загальних зборів акціонерів від 30.04.2009 року змінено найменування Позивача з Закритого акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» на Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк».

20.06.2012 року ПАТ КБ «ПриватБанк» надіслав Позичальнику-1, Позичальнику-2 та Відповідачу вимоги про усунення порушення з вимогою погасити заборгованість за укладеними кредитними договорами та зазначенням, що у випадку непогашення заборгованості протягом 30-ти календарних днів з моменту отримання вимог, ПАТ КБ «ПриватБанк» вимушений буде звернутися до суду з вимогою про звернення стягнення на заставне майно, яке було надано ТОВ «БАРБАРА ТРАМП» в забезпечення виконання зобов'язань.

Дані вимоги про усунення порушення протягом встановленого строку виконані Позичальником-1, Позичальником-2 та Відповідачем не були.

Згідно п.24 договорів іпотеки майна від 16.06.2007 року та 19.06.2007 року звернення стягнення на предмет іпотеки здійснюється у випадках, передбачених пунктами цього договору, відповідно до розділу IV Закону України «Про іпотеку» на підставі рішення суду.

Згідно з ч. 1 ст. 33 Закону України «Про іпотеку» у разі невиконання боржником основного зобов'язання Іпотекодержатель вправі задовольнити свої вимоги за основним зобов'язанням шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки.

Відповідно до ч.З ст. 33 Закону України «Про іпотеку» звернення стягнення на предмет іпотеки здійснюється на підставі рішення суду, виконавчого напису нотаріуса або згідно з договором про задоволення вимог іпотекодержателя.

Згідно з ч. 6 ст. 38 ЗУ "Про іпотеку" ціна продажу предмета іпотеки встановлюється за згодою між іпотекодавцем і іпотекодержателем або на підставі оцінки майна суб'єктом оціночної діяльності, на рівні, не нижчому за звичайні ціни на цей вид майна.

В позовній заяві позивач зазначає, що відповідно до звіту № 120831/80 від 31.08.12р. про проведення незалежної оцінки ринкової вартості майнового комплексу виробничих будівель, розташованого за адресою: м. Житомир, вул. Слобідська, 29, ринкова вартість становить 754458,71 грн.

Згідно уточнення позовних вимог, позивач зазначає, що рецензією ПП "Бюро незалежних оцінок" від 31.01.13р. на звіт про незалежну оцінку комплексу виробничих будівель ТОВ "БАРБАРА ТРАМП" було зроблено висновок про те, що вартість майна становить 755211,11 грн.

Враховуючи викладене, позивач просить в рахунок погашення заборгованості за кредитними договорами від 15.06.07р. в сумі 728181,35 грн. та від 19.06.07р. в сумі 146018,18 грн. звернути стягнення на підставі договору іпотеки від 16.06.07р. на майновий комплекс шляхом надання права позивачу на його продаж з укладанням від свого імені договору купівлі-продажу будь-яким способом з іншою особою - покупцем, з отриманням витягу з Державного реєстру прав власності, а також надання позивачу всіх повноважень, необхідних для здійснення продажу за початковою ціною 755211,11 грн.

Відповідно до ст. 38 ЗУ "Про іпотеку", дії щодо продажу предмета іпотеки та укладання договору купівлі-продажу здійснюються іпотекодержателем від свого імені, на підставі іпотечного договору, який містить застереження про задоволення вимог іпотекодержателя, що передбачає право іпотекодержателя на продаж предмета іпотеки, без необхідності отримання для цього будь-якого окремого уповноваження іпотекодавця.

Однак, суд не погоджується з вимогою позивача в частині встановлення розміру початкової ціни предмету іпотеки в сумі 755211,11 грн.

Відповідно до ст. 3 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" оцінка майна, майнових прав - це процес визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами з оцінки майна, і є результатом практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності.

Відповідно до положень ст. 41 ГПК України у справі у хвалою суду від 15.11.12р. по справі була призначена судово-оціночна експертиза, проведення якої було доручено експерту Житомирської Торгово-промислової палати.(т.1 а.с.92,93).

На вирішення експертизи було поставлене слідуюче питання:

- яка дійсна (реальна) ринкова вартість будівель та споруд, а саме майнового комплексу виробничих будівель: виробничий комплекс літера "Б" площею 237,40 кв.м., виробничий комплекс літера "В" площею 822,30 грн., гаражі літ. "Г" площ. 103,20 кв.м., склад "Д" площею 130,30 кв.м., прохідна літ. "Ж" площ. 41,90 кв.м., СТО "З,З-1" площею 122,90 кв.м., який розташований за адресою : м. Житомир, вул. Слобідська, 29, загальною площею 1458 кв.м., який належить на праві власності відповідачу ТОВ "БАРБАРА ТРАМП".

Також, даною ухвалою було попереджено експерта, що буде проводити експертизу, про відповідальність передбачену ст. ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок, а також відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.

Згідно Експертного висновку № В-6749 від 30.11.12р. ринкова вартість будівель та споруд, а саме майнового комплексу виробничих будівель: виробничий комплекс літ. "Б" площею 237,40 кв.м., виробничий комплекс літ. "В" площею 822,30 кв.м., гаражі літ. "Г" площею 103,2 кв.м., склад літ. "Д" площею 130,3 кв.м., прохідна літ "Ж" площею 41,90 кв.м., СТО літ. "З, З-1" площею 122,90 кв.м., який розташований за адресою: м. Житомир, вул. Слобідська, 29 загальною площею 1458 кв.м., який належить на праві власності ТОВ "БАРБАРА ТРАМП" станом на 30.11.12р. становить:

- з урахуванням ПДВ - 1 894671 грн. в т.ч. ПДВ 315779 грн.

Відповідно до ст. 32 ГПК України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Ці дані встановлюються такими засобами, зокрема, висновками судових експертів.

Згідно ст.ст. 33, 34 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, а обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Таким чином, при визначені ринкової вартості предмету іпотеки, суд вважає пріоритетнішим експертний висновок зроблений на підставі ухвали господарського суду, якою було попереджено експертів про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання.

Тому при встановленні початкової ціни для продажу предмету іпотеки суд враховує ринкову вартість визначену експертним висновком № В-6749 від 30.11.12р.

Відповідач заперечень з приводу заявлених позовних вимог суду не надав.

Враховуючи викладене, суд задовольняє позов частково.

Судові витрати покладаються на відповідача пропорційно задоволених вимог.

Керуючись ст.ст. 49, 82-85 ГПК України, господарський суд,-

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. В рахунок погашення заборгованості за кредитними договором №МК-171-07 від 15.06.2007 року в розмірі 728 181,35 грн. , (станом на 20.09.2012 року), та в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором №МК-177-07 від 19.06.2007 року в розмірі 146 018,18 грн. (станом 14.05.2012 року), звернути стягнення на підставі договорів іпотеки б/н від 16.06.2007 року на майновий комплекс виробничих будівель загальною площею 1458,00 кв.м., що складається з виробничих будівель: виробничий комплекс літера «Б» площею 237,40 кв.м., виробничий комплекс літера «В» площею 822,30 кв.м., гаражі літ. «Г» площ. 103,20 кв.м., склад «Д» площею 130,30 кв.м., прохідна літ. «Ж» площ. 41,90 кв.м., СТО «3,3-1» площею 122,90 кв.м., який розташований за адресою: м. Житомир, вул. Слобідська, 29, шляхом надання права ПАТ КБ «ПриватБанк» (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, код ЄДРПОУ 14360570) на його продаж з укладанням від свого імені договору купівлі-продажу будь-яким способом з іншою особою-покупцем, з отриманням витягу з Державного реєстру прав власності, а також наданням ПАТ КБ «ПриватБанк» всіх повноважень, необхідних для здійснення продажу за початковою ціною 1 894 671 грн.

3. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "БАРБАРА ТРАМП" (м. Житомир, пров. Чапаєва, буд. 32, кв. 31, код 33732613) на користь Публічного акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк" ( 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, код 14360570) - 15100,13 грн. судового збору.

4. В решті позову відмовити.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Апеляційна скарга подається на рішення місцевого господарського суду протягом десяти днів з дня його оголошення. У разі якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення, зазначений строк обчислюється з дня підписання рішення, оформленого відповідно до статті 84 Господарського процесуального кодексу України.

Повне рішення складено: 18.03.13

Суддя Маріщенко Л.О.

Віддрукувати:

1- в справу

2-3 позивачу ( за двома адресами)

4- відповідачу (рек. з повід.)

5,6,7- третім особам (рек. з повід.)

Дата ухвалення рішення 14.03.2013
Зареєстровано 18.03.2013
Оприлюднено 19.03.2013

Судовий реєстр по справі 11/5007/1162/12

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 24.10.2013 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 09.10.2013 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 21.08.2013 Господарський суд Житомирської області Господарське
Постанова від 24.07.2013 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 20.06.2013 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 30.05.2013 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 22.05.2013 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 20.05.2013 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 17.04.2013 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 08.04.2013 Господарський суд Житомирської області Господарське
Рішення від 14.03.2013 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 14.03.2013 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 04.03.2013 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 01.03.2013 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 04.02.2013 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 15.11.2012 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 17.10.2012 Господарський суд Житомирської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону