Ухвала
від 12.11.2014 по справі 916/3640/13
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

cpg1251

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ


УХВАЛА

"13" листопада 2014 р.Справа № 916/3640/13

За позовом: приватного акціонерного товариства "Лекс Холдинг"

До відповідача: товариства з обмеженою відповідальністю Компанія "АЛЬФА"

про стягнення 817143,75 грн.

Суддя Цісельський О.В.

СУТЬ СПОРУ: розглядається заява товариства з обмеженою відповідальністю Компанія "АЛЬФА" про поворот виконання рішення господарського суду Одеської області від 24.03.2014р. в порядку ст.122 ГПК України.

Представники сторін:

Від позивача: не з'явився

Від відповідача (заявника): Богаченко П.П., довіреність від 22.01.2014р.

На адресу господарського суду Одеської області надійшла заява товариства з обмеженою відповідальністю "Альфа" про поворот виконання рішення.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 05.11.2014р. заяву товариства з обмеженою відповідальністю "Альфа" про поворот виконання рішення у справі №916/3640/13 від 24.03.2014р.

Представник позивача в судове засідання, призначене на 13.11.2014р. не з'явився, свою позицію щодо заяви товариства з обмеженою відповідальністю Компанія "АЛЬФА" про поворот виконання рішення господарського суду Одеської області від 24.03.2014р. в порядку ст.122 ГПК України до суду не надав.

Як зазначено у третьому абзаці п.3.9.1. Постанови Пленуму ВГСУ № 18 від 26.12.2011р., в разі якщо ухвалу про порушення провадження у справі було надіслано за належною адресою (тобто повідомленою суду стороною, а в разі ненадання суду відповідної інформації - адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), і не повернуто підприємством зв'язку або повернуто з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат повідомлений про час і місце розгляду справи судом.

Представник заявника заяву про поворот виконання рішення господарського суду Одеської області від 24.03.2014р. в порядку ст.122 ГПК України підтримує та просить суд її задовольнити.

Дослідивши у відкритому судовому засіданні матеріали заяви, заслухавши пояснення представників заявника, суд встановив:

Рішенням господарського суду Одеської області від 24.03.2014р. у справі №916/3640/13 за позовом приватного акціонерного товариства "Лекс Холдинг" до товариства з обмеженою відповідальністю Компанія "АЛЬФА" про стягнення 817 143,75 грн., позов приватного акціонерного товариства "Лекс Холдинг" задоволено частково.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 15.01.2014р. накладено арешт на банківські рахунки товариства з обмеженою відповідальністю Компанія "АЛЬФА" (65078, м. Одеса, вул. Терешкової, 15, код ЄДРПОУ 22472751): п/р 26000045353700 відкритий в АТ "УкрСиббанк", МФО 351005; п/р 26006312051 відкритий в АБ "Південний", МФО 328209, у розмірі 817 143,75 грн. (вісімсот сімнадцять тисяч сто сорок три грн. 75 коп.).

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 10.06.2014р. рішення господарського суду Одеської області від 24.03.2014р. залишено без змін.

Господарським судом Одеської області на виконання вищенаведених рішення господарського суду Одеської області та постанови Одеського апеляційного господарського суду 23.06.2014р. видано відповідні накази.

Постановою Вищого господарського суду України від 01.10.2013р. рішення господарського суду Одеської області від 24.03.2014 року та постанову Одеського апеляційного господарського суду від 10.06.2014 року у частині стягнення 90 793,75 грн. штрафу за порушення строку сплати орендної плати скасувати і у позові у цій частині відмовлено. У решті рішення господарського суду Одеської області від 24.03.2014 року та постанови апеляційного господарського суду Одеської області від 10.06.2014 року змінено, зменшивши суму штрафу, який підлягає стягненню з товариства з обмеженою відповідальністю компанія "Альфа" на користь приватного акціонерного товариства "Лекс Холдинг" з 726 350 грн. до 521 841 грн., а судових витрат з 35 954,16 грн. до 21 135,6 грн.

Господарським судом Одеської області на виконання вищенаведеної постанови Вищого господарського суду України 16.10.2014р. видано відповідний наказ.

На адресу господарського суду Одеської області надійшла заява товариства з обмеженою відповідальністю "Альфа" про поворот виконання рішення господарського суду Одеської області від 24.03.2014р.

В обґрунтування поданої заяви товариства з обмеженою відповідальністю "Альфа" зазначає, що останнім було частково виконано рішення господарського суду Одеської області від 24.03.2014р. та постанови Одеського апеляційного господарського суду від 10.06.2014р. та сплачено грошові кошти в сумі 820 263,27 грн., що на думку заявника з врахуванням постанови Вищого господарського суду України від 01.10.2014р. товариство з обмеженою відповідальністю "Альфа" здійснило переплату в розмірі 298 422,27 грн., у зв'язку з чим, останній був змушений звернутись до господарського суду Одеської області із даною заявою щодо винесення ухвали про часткове припинення стягнення з відповідача та видачу наказу про стягнення з приватного акціонерного товариства "Лекс Холдинг" на користь заявника 298 422,27 грн.

Розглянувши матеріали справи, проаналізувавши норми чинного законодавства, суд дійшов висновку що заява підлягає частковому задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ст.1 Закону України „Про виконавче провадження", виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження та примусове виконання рішень інших органів (посадових осіб) - це сукупність дій органів і посадових осіб, визначених у цьому Законі, що спрямовані на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які провадяться на підставах, в межах повноважень та у спосіб, визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону та інших законів, а також рішеннями, що відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню (далі - рішення).

У відповідності до ч.1 ст.17 Закону України „Про виконавче провадження" примусове виконання рішень здійснюється державною виконавчою службою на підставі виконавчих документів, визначених цим Законом.

Положеннями п.1 ч.1 ст.19 Закону України "Про виконавче провадження" передбачено, що державний виконавець відкриває виконавче провадження на підставі виконавчого документа, зазначеного в статті 17 цього Закону за заявою стягувача або його представника про примусове виконання рішення.

За приписами ст.122 ГПК України якщо виконані рішення або постанова змінені чи скасовані і прийнято нове рішення про повну або часткову відмову в позові, або провадження у справі припинено, або позов залишено без розгляду, боржникові повертається все те, що з нього стягнуто на користь стягувача за зміненими чи скасованими у відповідній частині рішенням, постановою.

Видача наказу про повернення стягнутих грошових сум, майна або його вартості провадиться господарським судом за заявою боржника, до якої додається довідка, підписана керівником чи заступником керівника і головним (старшим) бухгалтером, про те, що суму, стягнуту за раніше прийнятим рішенням, списано установою банку або майно вилучено державним виконавцем.

Якщо не виконані рішення або постанова змінені чи скасовані і прийнято нове рішення про повну або часткову відмову в позові, або провадження у справі припинено, або заяву залишено без розгляду, господарський суд виносить ухвалу про повне або часткове припинення стягнення за зміненими чи скасованими у відповідній частині рішенням, постановою.

Суд, дослідивши матеріали справи та заяву відповідача встановив, що відповідачем на виконання рішення господарського суду Одеської області від 24.03.2014р. було сплачено 820 263,27 грн., а з врахуванням скасування зазначено рішення Вищим господарським судом України в частині стягнення 90 793,75 грн. та зменшення суми штрафу з 726 350 грн. до 521 841 грн., а судових витрат з 35 954,16 грн. до 21 135,6 грн., у зв'язку з чим, товариством з обмеженою відповідальністю "Альфа" було надмірно сплачено лише 277 286,67 грн. (820 263,27 грн. - 521 841,00 грн. (штрафу) - 21 135,60 грн. (судових витрат) = 277 286,67 грн.).

Враховуючи вищевикладене, господарський суд дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення заяви товариства з обмеженою відповідальністю Компанія "АЛЬФА" про поворот виконання рішення господарського суду Одеської області по справі №916/3640/13 від 24.03.2014р. в частині надмірно сплачених 277 286,67 грн.

У відповідності до ст.68 Господарського процесуального кодексу України питання про скасування забезпечення позову вирішується господарським судом, що розглядає справу, із зазначенням про це в рішенні чи ухвалі.

Пунктом 10 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову" №16 від 26.12.2011р.,із змінами і доповненнями, внесеними постановами Пленуму Вищого господарського суду України від 16 січня 2013 року №2, від 10 липня 2014 року №6, враховуючи, що забезпечення позову застосовується як гарантія задоволення законних вимог позивача, господарський суд не повинен скасовувати вжиті заходи до виконання рішення або зміни способу його виконання, за винятком випадків, коли потреба у забезпеченні позову з тих чи інших причин відпала або змінились певні обставини, що спричинили застосування заходів забезпечення позову, або забезпечення позову перешкоджає належному виконанню судового рішення. Питання про скасування заходів до забезпечення позову може бути розглянуто господарським судом без виклику сторін та інших учасників судового процесу.

З врахуванням вищенаведеного, суд дійшов висновку, що заява товариства з обмеженою відповідальністю Компанія "АЛЬФА" в частині скасування арешту на банківських рахунках підлягає судом задоволенню.

Керуючись ст.ст.68, 86, 122 ГПК України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Заяву товариства з обмеженою відповідальністю Компанія "АЛЬФА" про поворот виконання рішення господарського суду Одеської області по справі №916/3640/13 від 24.03.2014р. - задовольнити частково.

2. Видати наказ про повернення грошових сум, сплачених на виконання частково скасованого та зміненого рішення господарського суду Одеської області від 24.03.2014р. по справі №916/3640/13, а саме: стягнути з приватного акціонерного товариства "Лекс Холдинг" (04074, м. Київ, вул. Лугова, буд. 12, код ЄДРПОУ 31240623) на користь товариства з обмеженою відповідальністю Компанія "АЛЬФА" (65078, Одеська область, м. Одеса, вул. Терешкової, буд. 15, код ЄДРПОУ 22472751) 277 286 (двісті сімдесят сім тисяч двісті вісімдесят шість) грн. 00 коп. - надмірно стягнутих грошових коштів.

3. Скасувати арешт арешт на банківських рахунках товариства з обмеженою відповідальністю Компанія "АЛЬФА" (65078, м. Одеса, вул. Терешкової, 15, код ЄДРПОУ 22472751): п/р 26000045353700 відкритий в АТ "УкрСиббанк", МФО 351005; п/р 26006312051 відкритий в АБ "Південний", МФО 328209, у розмірі 817 143,75 грн. (вісімсот сімнадцять тисяч сто сорок три грн. 75 коп.).

Стягувач: товариство з обмеженою відповідальністю Компанія "АЛЬФА" (65078, Одеська область, м. Одеса, вул. Терешкової, буд. 15, код ЄДРПОУ 22472751)

Боржник: приватне акціонерне товариство "Лекс Холдинг" (04074, м. Київ, вул. Лугова, буд. 12, код ЄДРПОУ 31240623)

Суддя О.В. Цісельський

Дата ухвалення рішення12.11.2014
Оприлюднено23.11.2014

Судовий реєстр по справі —916/3640/13

Постанова від 21.12.2014

Господарське

Одеський апеляційний господарський суд

Аленін О.Ю.

Постанова від 22.12.2014

Господарське

Одеський апеляційний господарський суд

Поліщук Л.В.

Ухвала від 07.12.2014

Господарське

Одеський апеляційний господарський суд

Поліщук Л.В.

Ухвала від 12.11.2014

Господарське

Господарський суд Одеської області

Цісельський О.В.

Ухвала від 12.11.2014

Господарське

Господарський суд Одеської області

Цісельський О.В.

Постанова від 30.09.2014

Господарське

Вищий господарський суд України

Остапенко М.І.

Ухвала від 31.07.2014

Господарське

Вищий господарський суд України

Остапенко М.І.

Постанова від 09.06.2014

Господарське

Одеський апеляційний господарський суд

Бєляновський В.В.

Постанова від 07.04.2014

Господарське

Вищий господарський суд України

Демидова A.M.

Ухвала від 13.04.2014

Господарське

Одеський апеляційний господарський суд

Бєляновський В.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні