ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

02.06.2015№ 910/8725/15-г

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., при секретарі судового засідання Грабовській А.С.,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні

справу № 910/8725/15

за позовом Broadcast Music Ink. (Бродкаст м'юзік Інк.), м. Нью Йорк, штат Нью Йорк, Сполучені Штати Америки,

організація, яка звертається за захистом порушених прав суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав - державна організація «Українське агентство з авторських та суміжних прав», м. Київ,

до товариства з обмеженою відповідальністю «Музичне телебачення», м. Київ,

про стягнення 66 990 грн. компенсації за порушення виключних майнових авторських прав та стягнення 6 699 грн.,

за участю представників:

позивача - Широкої С.І. (довіреність від 24.02.2015 №б/н);

відповідача - Трикоз О.М. (довіреність від 21.04.2015 №б/н),

ВСТАНОВИВ:

Державна організація «Українське агентство з авторських та суміжних прав» (далі - Організація; Агентство) звернулася до господарського суду міста Києва в інтересах Broadcast Music Ink. (Бродкаст м'юзік Інк.) з позовом про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю «Музичне телебачення» (далі - ТОВ «Музичне телебачення»): 66 990 грн. компенсації за порушення виключних майнових авторських прав; 6 699 грн. штрафу в дохід державного бюджету України за порушення майнових авторських прав.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 10.04.2015 порушено провадження у справі.

ТОВ «Музичне телебачення» 27.04.2015 подало суду відзив на позов, в якому зазначило таке:

позивачем до суду не подано документу у письмовій формі, підписаного уповноваженими на те представниками сторін, де визначався б перелік творів, авторів та обсяг авторських майнових прав, тобто всупереч статті 33 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) позивач не довів наявності в нього майнових авторських прав на музичні твори, про які вказано у договорах та договорі про взаємне представництво інтересів від 31.12.2004, укладеному Організацією та Broadcast Music Ink. (Бродкаст м'юзік Інк.), в тому числі і ті, що є предметом даної справи;

надані виписки з системи ІРІ про приналежність видавця до членів іноземної авторсько-правової організації, яка управляє майновими правами видавця на колективній основі, та як помилково стверджує Організація, афідевіт відносно міжнародної фіши містять суперечливі дані, а саме: у виписках з системи ІРІ зазначені одні правовласники, у фішах - інші, а у витягах з системи Cis-Net - треті;

ухвалою господарського суду міста Києва від 12.09.2014 у справі № 910/9619/14 за позовом Організації, що виступає на захист майнових прав: Tumba Music, Taylor Swift Music, Sony/ATV Songs LLC, Will I Am Music Inc. до ТОВ «Музичне телебачення» про стягнення 97 440 грн. позов залишено без розгляду на підставі пункту 5 частини першої статті 81 ГПК України; справа № 910/8725/15-г є справою про той же предмет та з тих же самих підстав, що і справі №910/9619/14;

на підтвердження факту неправомірного публічного сповіщення творів відповідачем Організація посилається на акт від 14.04.2013 фіксації публічного сповіщення творів шляхом передачі в ефір (далі - Акт), проте Акт не складався в присутності представника відповідача; з Акта від 14.04.2013 неможливо встановити обставини його складення, зокрема, місце складання (адреса, приміщення), джерело відтворення творів (сигнал) та пристрій, що застосовувався при фіксації;

Організація не зверталась до відповідача із скаргою та проханням зберегти запис ефіру; за відсутності скарги у визначений Законом України «Про телебачення і радіомовлення» строк зберігався запис ефіру за 14.04.2013 лише протягом встановленого законодавством строку (14 днів);

ТОВ «Музичне телебачення» та Trevano Picturs Limited укладено ліцензійний договір від 01.02.2013 №01-02/13-М (далі - Ліцензійний договір), згідно з яким правовласник Trevano Picturs Limited надає ТОВ «Музичне телебачення» майнові права на використання творів, у тому числі шляхом їх публічного сповіщення (телевізійного показу) на території мовлення телевізійного каналу «MTV Україна» (територія України) протягом ліцензійного терміну і у відповідності з іншими умовами, означеними сторонами в додатку до цієї угоди, а ТОВ «Музичне телебачення» виплачує правовласнику винагороду за надання майнових прав на твори в порядку і строки, встановлені в цій угоді і додатку від 01.02.2013 №1 (далі - додаток №1) до нього;

відповідно до додатку №1 до Ліцензійного договору правовласник надав відповідачу невиключні майнові права на використання протягом строку з 01.01.2013 по 31.12.2013 на території України, зокрема, творів «Wanna See You Dance (La La La)», «I Knew You Were Trouble» та «Scream & Shout (Explicit Version)».

Організація 25.05.2015 подала суду заперечення на відзив, в яких зазначила, що: Агентство є єдиною в Україні організацією, яка має міжнародне визнання, зокрема, є постійним і повноважним членом Міжнародної конфедерації товариств авторів та композиторів (CISAC), що об'єднує 234 авторсько-правових товариств у 124 країнах світу;

у рамках співпраці з членами CISAC Організацією укладені договори з організаціями колективного управління (ОКУ) іноземних держав (США, Великобританії, Німеччини, Франції, Білорусії, Молдавії, Росії, Італії, Іспанії та ін.) про взаємне представництво інтересів по забезпеченню охорони майнових прав іноземних авторів та їх правонаступників;

згідно із положеннями статті 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

відповідно до пункту 1 додаткової угоди від 11.03.2013 до договору про взаємне представництво інтересів від 31.12.2004 (далі - Договір), укладеного Організацією та Broadcast Music Ink. (Бродкаст м'юзік Інк.), Організація з метою ідентифікації музичних творів з репертуару іншої сторони Договору може використовувати інформацію з CIS-Net (мережа баз даних (також званих вузлами), побудованих на основі Стандартів CIS), а також із WID (база даних інформації про музичні твори) та ІРІ (база даних, що містить інформацію про зацікавлених осіб, їх імена (включаючи сценічні), їх права), а отже, маючи доступ до вказаних систем, володіє офіційною та достовірною інформацією про іноземні твори та їх правовласників;

разом з тим, у преамбулі Ліцензійного договору зазначено що «Правовласник є власником прав на об'єкти авторського права (аудіовізуальні твори, що зазначені в Додатках до Ліцензійного договору) (надалі по тексту - Твори)»; відповідно до підпункту 1.1 пункту 1 Ліцензійного договору «Правовласник надає Телекомпанії майнові права на використання Творів, шляхом публічного сповіщення (телевізійного показу) на території мовлення телевізійного каналу «НІ» (територія України) (надалі за текстом - Територія) протягом Ліцензійного строку та відповідно до інших умов, зазначені Сторонами у Додатках до цього Договору, а Телекомпанія сплачує Правовласнику винагороду за надання майнових прав на Твори в порядку і строки, визначені цим Договором та Додатків до нього»;

таким чином, об'єкт інтелектуальної власності, право на яке надається ТОВ «Мульті Медіа Сервіс» за Ліцензійним договором - аудіовізуальний твір; разом з тим, аудіовізуальний твір, як і інший об'єкт авторського права, повинен бути виражений в об'єктивній формі.

ТОВ «Музичне телебачення» 02.06.2015 подало суду пояснення, в яких зазначило таке:

Організацією ніяким чином не спростовується і не заперечується той факт, що інформація, зазначена у виписках з системи ІРІ та витягах з системи Cis-Net щодо одних і тих самих творів, містить суперечливу інформацію відносно нібито правовласників цих творів;

можливе використання відповідачем творів «Wanna See You Dance (La La La)», «I Knew You Were Trouble» та «Scream & Shout (Explicit Version)» відбулось на підставі належного Ліцензійного договору, що свідчить про отримання відповідачем всіх необхідних дозволів і дотримання, встановлених чинним законодавством вимоги, для правомірного використання об'єкту авторського права, - творів;

Організація не надала жодних доказів того, що відеокасета, долучена Агентством до матеріалів справи, була записана належним чином, у передбаченому законодавством порядку та містить запис творів знятий власне з ефіру телевізійного каналу «ZOOM» (в минулому «MTV Украина»), а не змонтований відеозапис музичних творів, що є предметом розгляду даної справи.

Разом з тим, відповідач 02.06.2015 подав суду клопотання про призначення у справі судово-технічної експертизи для встановлення автентичності відеозапису на відеокасеті, що знаходиться в матеріалах справи, мотивоване тим, що з огляду на відсутність у матеріалах справи оригіналу запису з ефіру, відсутні можливості встановити наявність чи відсутність ознак монтажу наданого Організацією відеозапису. На вирішення судової експертизи відповідач просить поставити такі питання: «Чи здійснювався досліджуваний відеозапис безпосередньо з ефіру/прямого ефіру телеканалу «ZOOM» (в минулому «MTV Украина») на надану відеокасету?»; «Чи здійснювався досліджуваний відеозапис на надану відеокасету з будь-якого іншого носія?»; «Чи є досліджуваний відеозапис безперервним та чи піддавався досліджений відеозапис додатковій обробці (монтажу тощо) перед здійсненням його запису на надану відеокасету?»; «Чи є автентичним запис музичних творів, зазначених у документах ДО «УААСП» музичним творам з відеозапису на відеокасеті, яка знаходиться в матеріалах справи?».

Представник позивача заперечив проти задоволення вказаного клопотання.

Відповідно до частини першої 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Господарський суд міста Києва дійшов висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотання відповідача про призначення у справі судово-технічної експертизи виходячи з такого.

Позивач в обґрунтування позовних вимог подає не лише відеозапис як доказ у розумінні статтей 32 та 37 ГПК України. Крім того, відповідач не заперечує факт публічного сповіщення спірних музичних творів та підтверджує правомірність їх використання поданим суду Ліцензійним договором.

З огляду на наведене призначення судово-технічної експертизи в даній справі є недоцільним та безпідставним, оскільки питання про автентичність відеозапису, яке може бути вирішено в результаті експертного дослідження, не спростує обставини публічного сповіщення спірних музичних творів ТОВ «Музичне телебачення», що підтверджується зібраними у справі іншими доказами, поясненнями сторін та не заперечується відповідачем.

У судовому засіданні 02.06.2015 представник позивача надав пояснення у справі, позовні вимоги підтримав у повному обсязі.

Представник відповідача підтримав доводи, викладені у поясненнях, поданих суду 02.06.2015 у письмовому вигляді, проти задоволення позовних вимог заперечив.

Відповідно до статті 37 ГПК України речовими доказами є предмети, що своїми властивостями свідчать про обставини, які мають значення для правильного вирішення спору.

Враховуючи викладене, з метою з'ясування фактичних обставин справи, господарський суд міста Києва вважає за необхідне зобов'язати:

Організацію подати суду докази наявності виключних майнових прав Broadcast Music Ink. (Бродкаст м'юзік Інк.) на такі твори: «I knew you were trouble», виконавець Taylor Swift, видавництво Taylor Swift Music; «Scream and Shout», виконавець Will I Am feat Britney Spears, видавництво Will I Am Music Ink.; «Wanna See U Dance La La La», виконавець Kat DeLuna, видавництво Emi Blackwood Music Ink., Sony ATV Songs LLC, Tumba Music;

ТОВ «Музичне телебачення» подати суду докази наявності виключних майнових прав Trevano Picturs Limited на такі твори: «I knew you were trouble», виконавець Taylor Swift, видавництво Taylor Swift Music; «Scream and Shout», виконавець Will I Am feat Britney Spears, видавництво Will I Am Music Ink.; «Wanna See U Dance La La La», виконавець Kat DeLuna, видавництво Emi Blackwood Music Ink., Sony ATV Songs LLC, Tumba Music.

Разом з тим, представники сторін подали суду клопотання про продовження строку розгляду справи.

Відповідно до частини першої статті 69 ГПК України спір має бути вирішено господарським судом у строк не більше двох місяців від дня одержання позовної заяви, проте частиною третьою вказаної статті передбачено, що у виняткових випадках за клопотанням сторони, з урахуванням особливостей розгляду спору, господарський суд ухвалою може продовжити строк розгляду спору, але не більш як на п'ятнадцять днів.

Дослідивши наявні в матеріалах справи докази, суд дійшов висновку про можливість задоволення клопотання представників сторін про продовження строку розгляду справи.

Згідно з частиною першою статті 77 ГПК України господарський суд відкладає в межах строків, встановлених статтею 69 цього Кодексу, розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні. Такими обставинами, зокрема, є нез'явлення в судове засідання представників сторін; необхідність витребування нових доказів.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 69, 77, 86 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання сторін про продовження строку розгляду справи.

2. Продовжити строк розгляду спору до 22.06.2015 включно.

3. Відкласти розгляд справи на 15.06.2015 о 10 год. 20 хв.; судове засідання відбудеться в приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-б, зал судових засідань №12.

4. Зобов'язати:

4.1. Сторони:

- направити у судове засідання своїх повноважних представників, повноваження яких повинні бути оформлені відповідно до приписів статті 28 ГПК України; документи на підтвердження повноважень таких представників подати суду; визнати явку представників сторін в судове засідання обов'язковою;

- документи подавати суду в оригіналі для огляду та належним чином засвідчених копіях для долучення до матеріалів справи з урахуванням приписів статті 36 ГПК України і пункту 5.27 Національного стандарту України "Державна уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів. ДСТУ 4163-2003", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003 № 55;

- письмові пояснення та документи завчасно надсилати на адресу суду поштою або подавати через відділ діловодства суду з супровідним листом з обов'язковим описом додатків у прошитому вигляді;

- у разі відсутності витребуваних судом доказів або неможливості їх подання надати обґрунтовані письмові пояснення з цього приводу;

4.2. Позивача у строк до 10.06.2015 подати суду:

- докази наявності виключних майнових прав Broadcast Music Ink. (Бродкаст м'юзік Інк.) на такі твори: «I knew you were trouble», виконавець Taylor Swift, видавництво Taylor Swift Music; «Scream and Shout», виконавець Will I Am feat Britney Spears, видавництво Will I Am Music Ink.; «Wanna See U Dance La La La», виконавець Kat DeLuna, видавництво Emi Blackwood Music Ink., Sony ATV Songs LLC, Tumba Music;

4.3. Відповідача у строк до 10.06.2015 подати суду:

- докази наявності виключних майнових прав Trevano Picturs Limited на такі твори: «I knew you were trouble», виконавець Taylor Swift, видавництво Taylor Swift Music; «Scream and Shout», виконавець Will I Am feat Britney Spears, видавництво Will I Am Music Ink.; «Wanna See U Dance La La La», виконавець Kat DeLuna, видавництво Emi Blackwood Music Ink., Sony ATV Songs LLC, Tumba Music.

5. Звернути увагу сторін на необхідність дотримання ними вимог статей 22, 33, 34 та частини четвертої статті 74 ГПК України та на встановлений статтею 69 ГПК України строк вирішення спору.

6. Попередити сторони, що при ухиленні від вчинення дій, покладених судом на сторони, до останніх можуть бути застосовані санкції, передбачені пунктом 5 статті 83 ГПК України.

7. Звернути увагу сторін, що відповідно до статті 80 ГПК України вони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії розгляду справи.

Суддя О. Марченко

на 15.06.15 о 10:20 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-В, зал № 12 .

Суддя

Дата ухвалення рішення 02.06.2015
Оприлюднено 10.06.2015

Судовий реєстр по справі 910/8725/15-г

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 21.12.2015 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 23.11.2015 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 12.10.2015 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 14.09.2015 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 04.09.2015 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 20.07.2015 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.06.2015 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 22.06.2015 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 02.06.2015 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 10.04.2015 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 910/8725/15-г

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону