ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

23.06.2015№ 910/8725/15-г

Господарський суд міста Києва у складі: головуючий суддя Марченко О.В., судді Борисенко І.І. і Сташків Р.Б.,

розглянувши матеріали справи № 910/8725/15-г

за позовом Broadcast Music Ink. (Бродкаст м'юзік Інк.), м. Нью Йорк, штат Нью Йорк, Сполучені Штати Америки,

організація, яка звертається за захистом порушених прав суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав - державна організація "Українське агентство з авторських та суміжних прав", м. Київ,

до товариства з обмеженою відповідальністю "Музичне телебачення", м. Київ,

про стягнення 66 990 грн. компенсації за порушення виключних майнових авторських прав та стягнення 6 699 грн.,

без виклику представників сторін,

ВСТАНОВИВ:

Державна організація «Українське агентство з авторських та суміжних прав» (далі - Організація; Агентство) звернулася до господарського суду міста Києва в інтересах Broadcast Music Ink. (Бродкаст м'юзік Інк.) з позовом про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю «Музичне телебачення» (далі - ТОВ «Музичне телебачення»): 66 990 грн. компенсації за порушення виключних майнових авторських прав; 6 699 грн. штрафу в дохід державного бюджету України за порушення майнових авторських прав.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 10.04.2015 порушено провадження у справі.

ТОВ «Музичне телебачення» 27.04.2015 подало суду відзив на позов, в якому зазначило таке:

позивачем до суду не подано документу у письмовій формі, підписаного уповноваженими на те представниками сторін, де визначався б перелік творів, авторів та обсяг авторських майнових прав, тобто всупереч статті 33 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) позивач не довів наявності в нього майнових авторських прав на музичні твори, про які вказано у договорах та договорі про взаємне представництво інтересів від 31.12.2004, укладеному Організацією та Broadcast Music Ink. (Бродкаст м'юзік Інк.), в тому числі і ті, що є предметом даної справи;

надані виписки з системи ІРІ про приналежність видавця до членів іноземної авторсько-правової організації, яка управляє майновими правами видавця на колективній основі, та як помилково стверджує Організація, афідевіт відносно міжнародної фіши містять суперечливі дані, а саме: у виписках з системи ІРІ зазначені одні правовласники, у фішах - інші, а у витягах з системи Cis-Net - треті;

ухвалою господарського суду міста Києва від 12.09.2014 у справі № 910/9619/14 за позовом Організації, що виступає на захист майнових прав: Tumba Music, Taylor Swift Music, Sony/ATV Songs LLC, Will I Am Music Inc. до ТОВ «Музичне телебачення» про стягнення 97 440 грн. позов залишено без розгляду на підставі пункту 5 частини першої статті 81 ГПК України; справа № 910/8725/15-г є справою про той же предмет та з тих же самих підстав, що і справі №910/9619/14;

на підтвердження факту неправомірного публічного сповіщення творів відповідачем Організація посилається на акт від 14.04.2013 фіксації публічного сповіщення творів шляхом передачі в ефір (далі - Акт), проте Акт не складався в присутності представника відповідача; з Акта від 14.04.2013 неможливо встановити обставини його складення, зокрема, місце складання (адреса, приміщення), джерело відтворення творів (сигнал) та пристрій, що застосовувався при фіксації;

Організація не зверталась до відповідача із скаргою та проханням зберегти запис ефіру; за відсутності скарги у визначений Законом України «Про телебачення і радіомовлення» строк зберігався запис ефіру за 14.04.2013 лише протягом встановленого законодавством строку (14 днів);

ТОВ «Музичне телебачення» та Trevano Picturs Limited укладено ліцензійний договір від 01.02.2013 №01-02/13-М (далі - Ліцензійний договір), згідно з яким правовласник Trevano Picturs Limited надає ТОВ «Музичне телебачення» майнові права на використання творів, у тому числі шляхом їх публічного сповіщення (телевізійного показу) на території мовлення телевізійного каналу «MTV Україна» (територія України) протягом ліцензійного терміну і у відповідності з іншими умовами, означеними сторонами в додатку до цієї угоди, а ТОВ «Музичне телебачення» виплачує правовласнику винагороду за надання майнових прав на твори в порядку і строки, встановлені в цій угоді і додатку від 01.02.2013 №1 (далі - додаток №1) до нього;

відповідно до додатку №1 до Ліцензійного договору правовласник надав відповідачу невиключні майнові права на використання протягом строку з 01.01.2013 по 31.12.2013 на території України, зокрема, творів «Wanna See You Dance (La La La)», «I Knew You Were Trouble» та «Scream & Shout (Explicit Version)».

Організація 25.05.2015 подала суду заперечення на відзив, в яких зазначила, що: Агентство є єдиною в Україні організацією, яка має міжнародне визнання, зокрема, є постійним і повноважним членом Міжнародної конфедерації товариств авторів та композиторів (CISAC), що об'єднує 234 авторсько-правових товариств у 124 країнах світу;

у рамках співпраці з членами CISAC Організацією укладені договори з організаціями колективного управління (ОКУ) іноземних держав (США, Великобританії, Німеччини, Франції, Білорусії, Молдавії, Росії, Італії, Іспанії та ін.) про взаємне представництво інтересів по забезпеченню охорони майнових прав іноземних авторів та їх правонаступників;

згідно із положеннями статті 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

відповідно до пункту 1 додаткової угоди від 11.03.2013 до договору про взаємне представництво інтересів від 31.12.2004 (далі - Договір), укладеного Організацією та Broadcast Music Ink. (Бродкаст м'юзік Інк.), Організація з метою ідентифікації музичних творів з репертуару іншої сторони Договору може використовувати інформацію з CIS-Net (мережа баз даних (також званих вузлами), побудованих на основі Стандартів CIS), а також із WID (база даних інформації про музичні твори) та ІРІ (база даних, що містить інформацію про зацікавлених осіб, їх імена (включаючи сценічні), їх права), а отже, маючи доступ до вказаних систем, володіє офіційною та достовірною інформацією про іноземні твори та їх правовласників;

разом з тим, у преамбулі Ліцензійного договору зазначено що «Правовласник є власником прав на об'єкти авторського права (аудіовізуальні твори, що зазначені в Додатках до Ліцензійного договору) (надалі по тексту - Твори)»; відповідно до підпункту 1.1 пункту 1 Ліцензійного договору «Правовласник надає Телекомпанії майнові права на використання Творів, шляхом публічного сповіщення (телевізійного показу) на території мовлення телевізійного каналу «НІ» (територія України) (надалі за текстом - Територія) протягом Ліцензійного строку та відповідно до інших умов, зазначені Сторонами у Додатках до цього Договору, а Телекомпанія сплачує Правовласнику винагороду за надання майнових прав на Твори в порядку і строки, визначені цим Договором та Додатків до нього»;

таким чином, об'єкт інтелектуальної власності, право на яке надається ТОВ «Мульті Медіа Сервіс» за Ліцензійним договором - аудіовізуальний твір; разом з тим, аудіовізуальний твір, як і інший об'єкт авторського права, повинен бути виражений в об'єктивній формі.

ТОВ «Музичне телебачення» 02.06.2015 подало суду пояснення, в яких зазначило таке:

Організацією не спростовується і не заперечується той факт, що інформація, зазначена у виписках з системи ІРІ та витягах з системи Cis-Net щодо одних і тих самих творів, містить суперечливу інформацію відносно нібито правовласників цих творів;

можливе використання відповідачем творів «Wanna See You Dance (La La La)», «I Knew You Were Trouble» та «Scream & Shout (Explicit Version)» відбулось на підставі належного Ліцензійного договору, що свідчить про отримання відповідачем всіх необхідних дозволів і дотримання встановлених чинним законодавством вимог для правомірного використання об'єктів авторського права - творів;

Організація не надала доказів того, що відеокасета, долучена Агентством до матеріалів справи, була записана, у передбаченому законодавством порядку та містить запис творів, знятий власне з ефіру телевізійного каналу «ZOOM» (в минулому «MTV Украина»), а не змонтований відеозапис музичних творів, що є предметом розгляду даної справи.

Відповідач 15.06.2015 подав суду пояснення, в яких зазначив, що: підтвердити або спростувати факт публічного сповіщення спірних творів відповідач не має можливості, оскільки відповідачем, враховуючи вимоги статті 13 Закону України «Про телебачення та радіомовлення», не збережено запис ефіру за 14.04.2013; неможливість відповідача підтвердити або спростувати інформацію щодо факту публічного сповіщення спірних творів та наявність у відповідача ліцензійного договору не є за своєю суттю визнанням відповідачем факту публічного сповіщення та не може бути витлумачене як не заперечення та/або підтвердження факту використання творів.

ТОВ «Музичне телебачення» 15.06.2015 подало суду клопотання про припинення провадження у справі, мотивоване тим, що: Організація та Broadcast Music Ink. (Бродкаст м'юзік Інк.) є організаціями колективного управління, а не є суб'єктами авторського права - особами, які мають виключні майнові авторські права на музичні твори, а отже в силу приписів норм чинного законодавства їх права не можуть бути порушені апріорі, що в свою чергу позбавляє організації колективного управління звертатись до суду з вимогою про виплату компенсації від власного імені; Організація звернулась до господарського суду за захистом прав фізичних осіб, що підтверджується матеріалами справи, зокрема, клопотанням Організації від 06.06.2015 №06-03/713.

Представник відповідача у судовому засіданні 22.06.2015 підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Представник позивача заперечив проти задоволення вказаного клопотання.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 80 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) господарський суд припиняє провадження у справі, якщо спір не підлягає вирішенню в господарських судах України.

Абзацами другим - п'ятим пункту 7 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 04.06.2010 №5 «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав» встановлено, що відповідно до статті 45 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (далі - Закон) суб'єкти авторського права і суміжних прав можуть управляти своїми правами: особисто, через свого повіреного, через організацію колективного управління.

Згідно з підпунктом «г» частини першої статті 49 Закону організації колективного управління повинні виконувати від імені суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав і на основі одержаних від них повноважень, зокрема, таку функцію: звертатися до суду за захистом прав суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав відповідно до статутних повноважень та доручення цих суб'єктів. При цьому окреме доручення для представництва в суді не є обов'язковим.

Разом з тим така організація, пред'явивши позов, не є позивачем, оскільки вона звертається до суду в порядку, передбаченому статтею 45 Цивільного процесуального кодексу України, за захистом прав суб'єктів авторського і (або) суміжних прав, а не своїх прав. Позивачем у таких випадках буде суб'єкт авторського права і (або) суміжних прав, на захист інтересів якого звернулася організація.

У випадку, якщо організація колективного управління звертається на захист прав фізичних осіб, такий спір розглядається в порядку цивільного судочинства. Якщо ж вона звертається на захист юридичних осіб, то, залежно від суб'єктного складу, спір розглядається в порядку господарського судочинства.

Суд заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши наявні в матеріалах справи докази, дійшов висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання відповідача про припинення провадження у справі з огляду на те, що позивачем у даній справі є Broadcast Music Ink. (Бродкаст м'юзік Інк.), а Організація звернулася до суду з даним позовом за захистом прав суб'єкта авторського права, яким і є Broadcast Music Ink. (Бродкаст м'юзік Інк.) - юридична особа.

Організація 22.06.2015 подала суду пояснення, в яких зазначила таке: відповідач не звертався до позивача за отриманням дозволу на публічне сповіщення в ефір твору, а Організація не надавала відповідачу дозволу на використання творів, що відповідачем не заперечується; угода Організації та Broadcast Music Ink. (Бродкаст м'юзік Інк.) не є ліцензійною угодою в розумінні чинного законодавства, за своєю правовою природою ця угода про взаємне представництво інтересів не відноситься до жодного виду договорів, врегульованих Цивільним кодексом України (далі - ЦК України), а є іншим правочином (стаття 11 ЦК України), що є підставою для виникнення прав і обов'язків.

Відповідач 22.06.2015 подав суду додаткові документи для долучення до матеріалів справи, та пояснення, в яких зазначив, що: жоден з документів (переклад договорів) не містить переліку творів, права на які передаються в управління; при цьому, з перекладу вбачається, що документи містять ряд обмежень, в тому числі стосовно обсягу творів, права на які передаються в управління, способів використання, а також передбачають можливість вилучення творів; фактично, з урахуванням справи №910/9619/14, в межах одного і того ж спору Організація неодноразово змінює осіб за захистом начебто порушених прав яких звертається до суду, тобто навіть самостійно не може визначити чиї права порушені.

Представник позивача у судовому засіданні 22.06.2015 підтримав доводи, викладені у поясненнях, поданих суду 22.06.2015 у письмовому вигляді, позовні вимоги підтримав у повному обсязі.

Представник відповідача підтримав доводи, викладені у поясненнях, поданих суду 22.06.2015 у письмовому вигляді, проти задоволення позовних вимог заперечив.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 22.06.2015 ухвалено розгляд справи здійснювати колегіально у складі трьох суддів.

За результатами повторного автоматичного розподілу для розгляду даної справи сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя Марченко О.В., судді Борисенко І.І. і Сташків Р.Б.

За таких обставин, керуючись статтями 4 6 , 86 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Прийняти справу №910/8725/15-г за позовом Broadcast Music Ink. (Бродкаст м'юзік Інк.), організація, яка звертається за захистом порушених прав суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав - державна організація "Українське агентство з авторських та суміжних прав", до товариства з обмеженою відповідальністю "Музичне телебачення" про стягнення 66 990 грн. компенсації за порушення виключних майнових авторських прав та стягнення 6 699 грн. до свого провадження.

2. Призначити розгляд справи на 20.07.2015 о 12 год. 40 хв.; судове засідання відбудеться в приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького,44-б, зал судових засідань № 12 .

3. Зобов'язати сторони:

- направити у судове засідання своїх повноважних представників, повноваження яких повинні бути оформлені відповідно до приписів статті 28 ГПК України; документи на підтвердження повноважень таких представників подати суду; визнати явку представників сторін в судове засідання обов'язковою;

- документи подавати суду в оригіналі для огляду та належним чином засвідчених копіях для долучення до матеріалів справи з урахуванням приписів статті 36 ГПК України і пункту 5.27 Національного стандарту України "Державна уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів. ДСТУ 4163-2003", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003 № 55;

- письмові пояснення та документи завчасно надсилати на адресу суду поштою або подавати через відділ діловодства суду з супровідним листом з обов'язковим описом додатків у прошитому вигляді.

Суддя О. Марченко

Суддя І. Борисенко

Суддя Р. Сташків

Розгляд справи призначив на 20.07.15 о 12:40 год.

Дата ухвалення рішення 23.06.2015
Оприлюднено 01.07.2015

Судовий реєстр по справі 910/8725/15-г

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 21.12.2015 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 23.11.2015 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 12.10.2015 Київський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 14.09.2015 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 04.09.2015 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 20.07.2015 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.06.2015 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 22.06.2015 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 02.06.2015 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 10.04.2015 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 910/8725/15-г

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону