Рішення
від 13.09.2015 по справі 910/8725/15-г
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, е-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.09.2015№910/8725/15-г

Господарський суд міста Києва у складі: головуючий суддя Марченко О.В., судді Борисенко І.І. і Сташків Р.Б., при секретарі судового засідання Грабовській А.С.,

розглянув у відкритому судовому засіданні

справу № 910/8725/15-г

за позовом Broadcast Music Ink. (Бродкаст м'юзік Інк.), м. Нью Йорк, штат Нью Йорк, Сполучені Штати Америки,

організація, яка звертається за захистом порушених прав суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав - державна організація "Українське агентство з авторських та суміжних прав", м. Київ,

до товариства з обмеженою відповідальністю "Музичне телебачення", м. Київ,

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Trevano Picturs Limited, м. Лімасол, Республіка Кіпр,

про стягнення 66 990 грн. компенсації за порушення виключних майнових авторських прав та стягнення 6 699 грн. штрафу,

за участю представників:

позивачів - Дитинюка Я.Л. (довіреність від 31.10.2014 №8);

Широкої С.І. (довіреність від 24.02.2015 №б/н);

відповідача - не з'явився;

третьої особи - не з'явився.

Державна організація "Українське агентство з авторських та суміжних прав" (далі - Організація; Агентство) звернулася до господарського суду міста Києва в інтересах Broadcast Music Ink. (Бродкаст м'юзік Інк.) з позовом про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю "Музичне телебачення" (далі - ТОВ "Музичне телебачення"): 66 990 грн. компенсації за порушення виключних майнових авторських прав і 6 699 грн. штрафу в доход державного бюджету України за порушення майнових авторських прав.

Позов мотивовано тим, що:

- ІНФОРМАЦІЯ_1 з 09 год. 21 хв. до 10 год. 51 хв. відповідачем в ефірі належного йому телеканалу «MTV Україна» здійснено бездоговірне (без надання відповідного дозволу) публічне сповіщення музичних творів з текстом, майнові авторські права на які належать Broadcast Music Ink. (Бродкаст М'юзік Інк.), зокрема:

«ІНФОРМАЦІЯ_2» (виконавець: ОСОБА_8; видавництво: ОСОБА_8; іноземна організація колективного управління: Broadcast Music Ink. (Бродкаст м'юзік Інк.);

«ІНФОРМАЦІЯ_3» (виконавець: ОСОБА_9 feat ОСОБА_10; видавництво: ІНФОРМАЦІЯ_5; іноземна організація колективного управління: Broadcast Music Ink. (Бродкаст м'юзік Інк.);

«ІНФОРМАЦІЯ_4» (виконавець: ОСОБА_11; видавництво: Emi Blackwood music inc, Sony/ATV Songs LLC, Tumba Music; іноземна організація колективного управління: Broadcast Music Ink. (Бродкаст м'юзік Інк.);

факт публічного сповіщення ТОВ "Музичне телебачення" вказаного музичного твору підтверджується даними моніторингу, а саме записом використання музичних творів на відеокасету Panasonic Mini DV DVM60 №273170В в режимі LP та актом фіксації публічного сповіщення творів від ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - Акт).

Ухвалою господарського суду міста Києва від 10.04.2015 порушено провадження у справі.

ТОВ "Музичне телебачення" 27.04.2015 подало суду відзив на позов, в якому зазначило таке:

позивачем до суду не подано документу у письмовій формі, підписаного уповноваженими на те представниками сторін, де визначався б перелік творів, авторів та обсяг авторських майнових прав, тобто всупереч статті 33 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) позивач не довів наявності в нього майнових авторських прав на музичні твори, про які вказано у договорах та договорі про взаємне представництво інтересів від 31.12.2004, укладеному Організацією та Broadcast Music Ink. (Бродкаст м'юзік Інк.), в тому числі і ті, що є предметом даної справи;

надані виписки з системи ІРІ про приналежність видавця до членів іноземної авторсько-правової організації, яка управляє майновими правами видавця на колективній основі, та як помилково стверджує Організація, афідевіт відносно міжнародної фіши містять суперечливі дані, а саме: у виписках з системи ІРІ зазначені одні правовласники, у фішах - інші, а у витягах з системи Cis-Net - треті;

ухвалою господарського суду міста Києва від 12.09.2014 у справі № 910/9619/14 за позовом Організації, що виступає на захист майнових прав: Tumba Music, ІНФОРМАЦІЯ_6, Sony/ATV Songs LLC, ІНФОРМАЦІЯ_5 до ТОВ "Музичне телебачення" про стягнення 97 440 грн. позов залишено без розгляду на підставі пункту 5 частини першої статті 81 ГПК України; справа № 910/8725/15-г є справою про той же предмет та з тих же самих підстав, що і справі №910/9619/14;

на підтвердження факту неправомірного публічного сповіщення творів відповідачем Організація посилається на Акт, проте останній не складався в присутності представника відповідача; з Акта від 14.04.2013 неможливо встановити обставини його складення, зокрема, місце складання (адреса, приміщення), джерело відтворення творів (сигнал) та пристрій, що застосовувався при фіксації;

Організація не зверталась до відповідача із скаргою та проханням зберегти запис ефіру; за відсутності скарги у визначений Законом України "Про телебачення і радіомовлення" строк зберігався запис ефіру за ІНФОРМАЦІЯ_1 лише протягом встановленого законодавством строку (14 днів);

ТОВ "Музичне телебачення" та Trevano Picturs Limited укладено ліцензійний договір від 01.02.2013 №01-02/13-М (далі - Ліцензійний договір), згідно з яким правовласник Trevano Picturs Limited надає ТОВ "Музичне телебачення" майнові права на використання творів, у тому числі шляхом їх публічного сповіщення (телевізійного показу) на території мовлення телевізійного каналу "MTV Україна" (територія України) протягом ліцензійного терміну і у відповідності з іншими умовами, означеними сторонами в додатку до цієї угоди, а ТОВ "Музичне телебачення" виплачує правовласнику винагороду за надання майнових прав на твори в порядку і строки, встановлені в цій угоді і додатку від 01.02.2013 №1 (далі - додаток №1) до нього;

відповідно до додатку №1 до Ліцензійного договору правовласник надав відповідачу невиключні майнові права на використання протягом строку з 01.01.2013 по 31.12.2013 на території України, зокрема, творів "ІНФОРМАЦІЯ_4", "ІНФОРМАЦІЯ_2" та "ІНФОРМАЦІЯ_3".

Організація 25.05.2015 подала суду заперечення на відзив, в яких зазначила, що: Агентство є єдиною в Україні організацією, яка має міжнародне визнання, зокрема, є постійним і повноважним членом Міжнародної конфедерації товариств авторів та композиторів (CISAC), що об'єднує 234 авторсько-правових товариств у 124 країнах світу;

у рамках співпраці з членами CISAC Організацією укладені договори з організаціями колективного управління (ОКУ) іноземних держав (США, Великобританії, Німеччини, Франції, Білорусії, Молдавії, Росії, Італії, Іспанії та ін.) про взаємне представництво інтересів по забезпеченню охорони майнових прав іноземних авторів та їх правонаступників;

згідно із положеннями статті 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

відповідно до пункту 1 додаткової угоди від 11.03.2013 до договору про взаємне представництво інтересів від 31.12.2004 (далі - Договір), укладеного Організацією та Broadcast Music Ink. (Бродкаст м'юзік Інк.), Організація з метою ідентифікації музичних творів з репертуару іншої сторони Договору може використовувати інформацію з CIS-Net (мережа баз даних (також званих вузлами), побудованих на основі Стандартів CIS), а також із WID (база даних інформації про музичні твори) та ІРІ (база даних, що містить інформацію про зацікавлених осіб, їх імена (включаючи сценічні), їх права), а отже, маючи доступ до вказаних систем, володіє офіційною та достовірною інформацією про іноземні твори та їх правовласників;

разом з тим, у преамбулі Ліцензійного договору зазначено що "Правовласник є власником прав на об'єкти авторського права (аудіовізуальні твори, що зазначені в Додатках до Ліцензійного договору)"; відповідно до підпункту 1.1 пункту 1 Ліцензійного договору "Правовласник надає Телекомпанії майнові права на використання Творів, шляхом публічного сповіщення (телевізійного показу) на території мовлення телевізійного каналу "MTV" (територія України) (надалі за текстом - Територія) протягом Ліцензійного строку та відповідно до інших умов, зазначені Сторонами у Додатках до цього Договору, а Телекомпанія сплачує Правовласнику винагороду за надання майнових прав на Твори в порядку і строки, визначені цим Договором та Додатків до нього";

таким чином, об'єкт інтелектуальної власності, право на яке надається Телекомпанії за Ліцензійним договором - аудіовізуальний твір; разом з тим, аудіовізуальний твір, як і інший об'єкт авторського права, повинен бути виражений в об'єктивній формі.

ТОВ "Музичне телебачення" 02.06.2015 подало суду пояснення, в яких зазначило таке:

Організацією не спростовується і не заперечується той факт, що інформація, зазначена у виписках з системи ІРІ та витягах з системи Cis-Net щодо одних і тих самих творів, містить суперечливу інформацію відносно нібито правовласників цих творів;

можливе використання відповідачем творів "ІНФОРМАЦІЯ_4", "ІНФОРМАЦІЯ_2" та "ІНФОРМАЦІЯ_3" відбулось на підставі належного Ліцензійного договору, що свідчить про отримання відповідачем всіх необхідних дозволів і дотримання встановлених чинним законодавством вимог для правомірного використання об'єктів авторського права - творів;

Організація не надала доказів того, що відеокасета, долучена Агентством до матеріалів справи, була записана у передбаченому законодавством порядку та містить запис творів, знятий власне з ефіру телевізійного каналу "ZOOM" (в минулому "MTV Украина"), а не змонтований відеозапис музичних творів, що є предметом розгляду даної справи.

Відповідач 15.06.2015 подав суду пояснення, в яких зазначив, що: підтвердити або спростувати факт публічного сповіщення спірних творів відповідач не має можливості, оскільки відповідачем, враховуючи вимоги статті 13 Закону України "Про телебачення та радіомовлення", не збережено запис ефіру за ІНФОРМАЦІЯ_1; неможливість відповідача підтвердити або спростувати інформацію щодо факту публічного сповіщення спірних творів та наявність у відповідача ліцензійного договору не є за своєю суттю визнанням відповідачем факту публічного сповіщення та не може бути витлумачене як не заперечення та/або підтвердження факту використання творів.

Організація 22.06.2015 подала суду пояснення, в яких зазначила таке: відповідач не звертався до позивача за отриманням дозволу на публічне сповіщення в ефір твору, а Організація не надавала відповідачу дозволу на використання творів, що відповідачем не заперечується; угода Організації та Broadcast Music Ink. (Бродкаст м'юзік Інк.) не є ліцензійною угодою в розумінні чинного законодавства, за своєю правовою природою ця угода про взаємне представництво інтересів не відноситься до жодного виду договорів, врегульованих Цивільним кодексом України (далі - ЦК України), а є іншим правочином (стаття 11 ЦК України), що є підставою для виникнення прав і обов'язків.

Відповідач 22.06.2015 подав суду пояснення, в яких зазначив, що: жоден з документів (переклад договорів) не містить переліку творів, права на які передаються в управління; при цьому, з перекладу вбачається, що документи містять ряд обмежень, в тому числі стосовно обсягу творів, права на які передаються в управління, способів використання, а також передбачають можливість вилучення творів; фактично з урахуванням справи №910/9619/14 в межах одного і того ж спору Організація неодноразово змінює осіб за захистом начебто порушених прав яких звертається до суду, тобто навіть самостійно не може визначити чиї права порушені.

Ухвалою господарського суду міста Києві від 22.06.2015 призначено колегіальний розгляд справи.

За результатами повторного автоматичного розподілу для розгляду даної справи сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя Марченко О.В., судді Борисенко І.І. і Сташків Р.Б.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 23.06.2015 вказаною колегією суддів прийнято справу №910/8725/15-г до свого провадження.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 20.07.2015 залучено до участі у справі Trevano Picturs Limited як тертю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача; розгляд справи відкладено на 03.09.2015.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 04.09.2015 розгляд справи призначено на 14.09.2015, оскільки судове засідання, яке було призначене на 03.09.2015, не відбулося у зв'язку з перебуванням судді Марченко О.В. на засіданні Ради суддів України.

У судовому засіданні 14.09.2015 представники позивача надали пояснення по суті спору, позовні вимоги підтримали у повному обсязі; представники відповідача та третьої особи у судове засідання не з'явилися, про причини неявки суд не повідомили.

Оцінивши наявні в матеріалах справи докази, які мають значення для розгляду справи по суті, проаналізувавши встановлені фактичні обставини справи в їх сукупності, заслухавши пояснення представників позивача, господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до статті 45 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (далі - Закон) суб'єкти авторського права і суміжних прав можуть управляти своїми правами: особисто, через свого повіреного, через організацію колективного управління.

Згідно з частиною першою статті 1 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Підпунктом «г» частини першої статті 49 Закону встановлено, що організації колективного управління повинні виконувати від імені суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав і на основі одержаних від них повноважень, зокрема, таку функцію: звертатися до суду за захистом прав суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав відповідно до статутних повноважень та доручення цих суб'єктів. При цьому окреме доручення для представництва в суді не є обов'язковим.

Разом з тим така організація, пред'явивши позов, не є позивачем, оскільки вона звертається до суду в порядку, передбаченому статтею 45 Цивільного процесуального кодексу України, за захистом прав суб'єктів авторського і (або) суміжних прав, а не своїх прав. Позивачем у таких випадках буде суб'єкт авторського права і (або) суміжних прав, на захист інтересів якого звернулася організація.

У пункті 49 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» (далі - Постанова № 12) наведено, що організації колективного управління, які здійснюють управління майновими правами на твори, повинні довести наявність у них прав на управління авторськими майновими правами певного кола осіб. Отже, у разі звернення організації колективного управління до суду з позовом про захист прав суб'єктів авторського права суд повинен з'ясовувати обсяг повноважень цієї організації згідно з договорами, укладеними цією організацією та суб'єктом авторського права. Якщо у організації колективного управління відсутні повноваження на управління майновими правами суб'єкта авторського права, зокрема, щодо конкретного твору, судам слід відмовляти у задоволенні позову цієї організації.

Документами, що підтверджують право організації на звернення до суду із заявою про захист авторського права та/або суміжних прав, є: видане Міністерством освіти і науки України свідоцтво про облік організацій колективного управління, свідоцтво про визначення організації уповноваженою організацією колективного управління згідно із статтями 42, 43 названого Закону; статут організації, що управляє майновими правами на колективній основі; в інших випадках, ніж передбачені згаданими статтями Закону - договір з особою, якій належать відповідні права, на управління майновими правами на колективній основі, та/або договір з іноземною організацією, що управляє аналогічними правами, і документи, що підтверджують наявність у неї відповідних повноважень.

Організація є організацією колективного управління на колективній основі майновими правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав, що підтверджується виданим Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України свідоцтвом про облік організацій колективного управління від 22.08.2003 № 3/2003.

31.12.2004 Broadcast Music Ink. і Організацією було укладено договір про взаємне представництво інтересів (далі - Договір від 31.12.2004), за умовами якого:

- слово «термін» означає період, що починається з 31.12.2004 та закінчується 31.12.2007, при чому даний період дії Договору від 31.12.2004 буде продовжуватися із року в рік автоматично, якщо він не буде розірваний іншою стороною рекомендованим листом, листом-підтвердженням або іншим еквівалентним повідомленням не пізніше ніж за шість місяців до закінчення кожного періоду (пункт «а» Договору від 31.12.2004);

- за Договором від 31.12.2004 Організація є єдиним представником інтересів Broadcast Music Ink. на території України протягом терміну Договору від 31.12.2004 (підпункт «б» пункту 1 Договору від 31.12.2004);

- сторони встановлюють, що Організація та її ліцензіати користуються всіма правами на твори Broadcast Music Ink., властивими для звичайної передачі прав на виконання, і якими користуються ліцензіати Організації на музичні композиції на території України (підпункт «в» пункту 2 Договору від 31.12.2004);

- кожна сторона підтверджує та гарантує, що вона має повні права та повноваження укладати Договір від 31.12.2004 та передавати права, що в ньому містяться, і права, передані за Договором від 31.12.2004, не будуть мати у своїй правовій охороні перешкод та претензій (пункт 7 Договору від 31.12.2004).

Разом з тим, Broadcast Music Ink. на адресу Агентство було надіслано листи від 03.03.2014 та від 02.05.2014, в яких підтверджено, що Організація, що має право представляти права на публічне виконання творів Broadcast Music Ink. (ВМІ) на території України в силу Договору; УААСП є єдиною організацією, що вповноважена надавати ліцензії, збирати та розподіляти роялті за публічне виконання творів Broadcast Music Ink. (ВМІ), включаючи, але не обмежуючись, твори, що сповіщуються або ретранслюються по телебаченню; ідентифікація та розподіл вказаних роялті базується на міжнародних базах даних таких як ІРІ, WID та CIS-NET, що доступні лише членам СISAC.

Broadcast Music Ink. є акціонерним товариством, юридичною особою Сполучених Штатів Америки, яка заснована в 1939 році та знаходиться за адресою: 320 West Street, New York 10019, U.S.A.

Вказана юридична особа за законодавством Сполучених Штатів Америки, зокрема авторського закону (copyright law) є організацією, що володіє правами на понад 8,5 млн. музичних творів шляхом надання ліцензій під назвою «Суспільне право на виконання» (public performing right).

«Суспільне право на виконання» (public performing right) - це право виконувати музику на публіці, що включає в себе трансляцію музичного твору на радіо чи телебаченні.

У вказаному випадку роялті сплачується безпосередньо автору або організації, зокрема, Broadcast Music Ink.

Відповідач вказував на те, що Broadcast Music Ink. є організацією колективного управління, яка за чинним законодавством США не може виступати позивачем у справі та вимагати компенсації.

Вказане твердження є безпідставним, оскільки вказані юридичні особи, уклавши правочини з авторами, набули право на звернення до суду з позовом та на отримання компенсації.

Чинне законодавство США не містить заборони щодо звернення таких юридичних осіб до суду за захистом порушеного майнового авторського права.

Відповідно до частини першої статті 15 Закону майнові права автора (чи іншої особи, яка має авторське право) можуть бути передані (відчужені) іншій особі згідно з положеннями Закону, після чого ця особа стає суб'єктом авторського права.

За приписами частини першої статті 31 Закону автор (чи інша особа, яка має авторське право) може передати свої майнові права, зазначені у статті 15 цього Закону, будь-якій іншій особі повністю чи частково. Передача майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) оформляється авторським договором. Майнові права, що передаються за авторським договором, мають бути у ньому визначені. Майнові права, не зазначені в авторському договорі як відчужувані, вважаються такими, що не передані.

На підтвердження повноважень Організації щодо колективного управління майновими правами суб'єктів авторського права позивачем подано афідевіт відносно міжнародної фіши, яка є представленням творів від 21.10.2013 та витяги з системи CIS-NET, щодо музичних творів «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_3» та «ІНФОРМАЦІЯ_4».

Разом з тим, з виписок із системи IPI про приналежність автора до членів іноземної авторсько-правової організації, яка управляє майновими правами авторів на колективній основі, вбачається таке:

«ІНФОРМАЦІЯ_2» (виконавець: ОСОБА_8; видавництво: ОСОБА_8; іноземна організація колективного управління: Broadcast Music Ink. (Бродкаст м'юзік Інк.);

«ІНФОРМАЦІЯ_3» (виконавець: ОСОБА_9 feat ОСОБА_10; видавництво: ІНФОРМАЦІЯ_5; іноземна організація колективного управління: Broadcast Music Ink. (Бродкаст м'юзік Інк.);

«ІНФОРМАЦІЯ_4» (виконавець: ОСОБА_11; видавництво: Emi Blackwood music inc., Sony/ATV Songs LLC, Tumba Music; іноземна організація колективного управління: Broadcast Music Ink. (Бродкаст м'юзік Інк.).

Судом встановлено, що:

- 23.01.2006 Broadcast Music Ink. та Emi Blackwood music inc.; 03.12.2001 Broadcast Music Ink. та ІНФОРМАЦІЯ_5; 29.05.2001 Broadcast Music Ink. та Sony/ATV Songs LLC; 24.04.2006 Broadcast Music Ink. та ІНФОРМАЦІЯ_6; 26.02.1986 Broadcast Music Ink. та Tumba Music було укладено договори, за умовами яких видавці уступають, надають та передають Broadcast Music Ink., його наступникам або уповноваженим особам на термін дії договорів всі права, якими видавці володіють або набувають на публічне виконання, а також на надання дозволу іншим на таке виконання, в будь-якій частині світу, в будь-якому місці і у будь-яких та у всіх засобах масової інформації, які зараз відомі або будуть винайдені пізніше, будь-яку частину або всі твори; невиключне право на запис та надання ліцензій на запис всього або частину будь-якого з творів на плівці, механічному записі, у фільмі або на іншому пристрої, але лише з метою публічного виконання твору засобами радіо та телебачення, або ж з метою зберігання та прослуховування; дане право не включає запис з метою продажу або включення у кінокартину, призначеній в першу чергу для театрального показу або у програмах синдикатів станцій сповіщення, систем кабельного телебачення або подібних способах; невиключне право адаптувати або аранжувати весь або частину будь-якого з творів з метою публічного виконання або надання дозволу іншим на публічне виконання.

Таким чином, позивачем були подані відповідні правочини, що підтверджують передачу йому виключних майнових авторських на музичні твори з текстом особами, яким ці права належали.

Судом враховано те, що зазначені вище договори є чинними і недійсними у встановленому законом порядку не визнавалися (стаття 204 ЦК України - презумпція правомірності правочину).

Таким чином, Організація набула по суті повноваження здійснювати колективне управління майновими правами на музичні твори з текстом «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_3» та «ІНФОРМАЦІЯ_4» на території України.

Отже, матеріалами справи підтверджено наявності у позивача майнових авторських прав на музичні твори, про які вказано у договорах, укладеними з видавцями творів, та Договорі.

Статтею 443 ЦК України встановлено, що використання твору здійснюється лише за згодою автора, крім випадків правомірного використання твору без такої згоди, встановлених цим Кодексом та іншим законом.

Відповідно до статті 440 ЦК України та частини третьої статті 15 Закону майновими правами інтелектуальної власності на твір є: право на використання твору; виключне право дозволяти використання твору; право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Частиною другою статті 32 Закону встановлено, що використання твору будь-якою особою допускається виключно на основі авторського договору, за винятком випадків правомірного використання, передбачених статтями 21 - 25 цього Закону.

У пункті 28 Постанови № 12 зазначено, що з огляду на приписи статті 33 ГПК України щодо обов'язку доказування і подання доказів господарському суду у вирішенні питання про те, якій стороні належить доводити обставини, що мають значення для справи про захист авторського права чи суміжних прав, слід враховувати таке:

1) позивач повинен довести належність йому авторського права та/або суміжних прав чи права на їх захист, а також факт використання об'єктів даних прав відповідачем, а в разі заявлення вимог про відшкодування шкоди - розмір шкоди і причинно-наслідковий зв'язок між завданою шкодою та діями відповідача. У випадках коли права автора засвідчено свідоцтвом, виданим в установленому порядку уповноваженим органом, власник майнових прав інтелектуальної власності на твір, які було передано на зазначений у свідоцтві твір, звільняється від доведення належності йому відповідних прав; у таких випадках обов'язок доведення належності цих прав іншій особі, ніж та, що зазначена у свідоцтві, покладається на відповідача;

2) відповідач має довести додержання ним вимог ЦК України і Закону при використанні ним твору та/або об'єкту суміжних прав; в іншому разі фізична або юридична особа визнається порушником авторського права та/або суміжних прав, і для неї настають наслідки, передбачені цими законодавчими актами. Крім того, відповідач повинен спростувати визначену цивільним законодавством презумпцію винного заподіяння шкоди (статті 614, 1166 ЦК України).

У прийнятті судового рішення зі спору, пов'язаного з порушенням авторського права та/або суміжних прав, не є достатнім загальне посилання суду на використання твору та/або об'єкта суміжних прав позивачем: мають бути з'ясовані конкретні форма і спосіб використання кожного об'єкта такого права.

Згідно зі статтею 1 Закону публічне сповіщення (доведення до загального відома) - це передача за згодою суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав в ефір за допомогою радіохвиль (а також лазерних променів, гама-променів тощо), у тому числі з використанням супутників, чи передача на віддаль за допомогою проводів або будь-якого виду наземного чи підземного (підводного) кабелю (провідникового, оптоволоконного та інших видів) творів, виконань, будь-яких звуків і (або) зображень, їх записів у фонограмах і відеограмах, програм організацій мовлення тощо, коли зазначена передача може бути сприйнята необмеженою кількістю осіб у різних місцях, віддаленість яких від місця передачі є такою, що без зазначеної передачі зображення чи звуки не можуть бути сприйняті.

Судом у розгляді даної справи встановлено, що: 14.04.2013 представником Організації ОСОБА_5 в присутності громадян: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у м. Києві складено Акт, відповідно до якого в період з 09 год. 21 хв. до 10 год. 51 хв. здійснювалась фіксація використання (публічного сповіщення) творів, які використовувалися телеканалом «МТV», що належить ТОВ "Музичне телебачення", зокрема: «ІНФОРМАЦІЯ_2» (виконавець: ОСОБА_8; видавництво: ОСОБА_8; іноземна організація колективного управління: Broadcast Music Ink. (Бродкаст м'юзік Інк.); «ІНФОРМАЦІЯ_3» (виконавець: ОСОБА_9 feat ОСОБА_10; видавництво: ІНФОРМАЦІЯ_5; іноземна організація колективного управління: Broadcast Music Ink. (Бродкаст м'юзік Інк.); «ІНФОРМАЦІЯ_4» (виконавець: ОСОБА_11; видавництво: Emi Blackwood music inc., Sony/ATV Songs LLC, Tumba Music; іноземна організація колективного управління: Broadcast Music Ink. (Бродкаст м'юзік Інк.).

Відповідач заперечував проти задоволення позовних вимог, посилаючись на те, що:

- з Акта неможливо встановити обставини його складення, зокрема, місце складання (адреса, приміщення), джерело відтворення творів (сигнал) та пристрій, що застосовувався при фіксації; при цьому був складений без присутності представника відповідача;

- Організація не зверталась до відповідача із скаргою та проханням зберегти запис ефіру; за відсутності скарги у визначений Законом України "Про телебачення і радіомовлення" строк зберігався запис ефіру за ІНФОРМАЦІЯ_1 лише протягом встановленого законодавством строку (14 днів).

Відповідно до статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір. Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

У статті 19 ЦК України зазначено, що особа має право на самозахист свого цивільного права та права іншої особи від порушень і протиправних посягань. Самозахистом є застосування особою засобів протидії, які не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства. Способи самозахисту мають відповідати змісту права, що порушене, характеру дій, якими воно порушене, а також наслідкам, що спричинені цим порушенням. Способи самозахисту можуть обиратися самою особою чи встановлюватися договором або актами цивільного законодавства.

Так, судом встановлено, що у разі способу самозахисту майнових авторських прав, якими уповноважує позивач, обрано контрольне прослуховування музичних творів.

Разом з тим, постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 71 «Про затвердження розміру, порядку та умов виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань» (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02.04.2009 № 450) надано право представникам уповноважених організацій колективного управління фіксувати факти прямого чи опосередкованого комерційного використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань, зокрема, за допомогою технічних засобів і (або) шляхом складення відповідного акта фіксації.

Фіксація здійснювалась з використанням відеокамери Sony DCR-HC62Е на касету Panasonic Mini DV DVM60 №273170В в режимі LP.

До матеріалів справи долучено вказану відеокасету; суд оглянув у судовому засіданні 02.06.2015 відеозапис фіксації порушення, з якого вбачається, що публічне сповіщення музичних творів відбулося на телеканалі «МТV» ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 09 год. 21 хв. до 10 год. 51 хв.

Отже, судом встановлено, що виключні майнові авторські права на музичні твори «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_3» та «ІНФОРМАЦІЯ_4» належать позивачу; відповідач не надав доказів укладення угод із правовласниками, які б дозволяли публічне сповіщення вказаних творів.

01.02.2013 Trevano Picturs Limited (правовласник) та ТОВ "Музичне телебачення" (телекомпанія) укладено Ліцензійний договір, за умовами якого правовласник надає телекомпанії майнові права на використання творів, у тому числі шляхом їх публічного сповіщення (телевізійного показу) на території мовлення телевізійного каналу "MTV Україна" (територія України) протягом ліцензійного терміну і у відповідності з іншими умовами, означеними сторонами в додатку № 1 до Ліцензійного договору, а телекомпанія виплачує правовласнику винагороду за надання майнових прав на твори в порядку і строки, встановлені в Ліцензійному договорі і додатку №1 до Ліцензійного договору.

Відповідно до додатку №1 до Ліцензійного договору на підставі вказаного договору Trevano Picturs Limited та ТОВ "Музичне телебачення" було погоджено перелік творів для використання, зокрема: «ІНФОРМАЦІЯ_2» (виконавець: ОСОБА_8; видавництво: ОСОБА_8); «ІНФОРМАЦІЯ_3» (виконавець: ОСОБА_9 feat ОСОБА_10; видавництво: ІНФОРМАЦІЯ_5); «ІНФОРМАЦІЯ_4» (виконавець: ОСОБА_11; видавництво: Emi Blackwood music inc., Sony/ATV Songs LLC, Tumba Music).

Trevano Picturs Limited та ТОВ "Музичне телебачення" підписано та скріплено печатками акт приймання-передачі прав до Ліцензійного договору, відповідно до якого правовласник передав, а телекомпанія прийняла права на використання творів, вказаних у додатку №1 до Ліцензійного договору, в об'ємі і на строк, передбаченим додатком №1.

Разом з тим, за надання невиключних майнових авторських прав на використання творів, відповідач сплатив Trevano Picturs Limited винагороду, в порядку та строки, передбачені Ліцензійним договором, що підтверджується платіжним дорученням в іноземній валюті від 19.12.2013 №22.

Згідно із статтею 1 Закону аудіовізуальний твір - це твір, що фіксується на певному матеріальному носії (кіноплівці, магнітній плівці чи магнітному диску, компакт-диску тощо) у вигляді серії послідовних кадрів (зображень) чи аналогових або дискретних сигналів, які відображають (закодовують) рухомі зображення (як із звуковим супроводом, так і без нього), і сприйняття якого є можливим виключно за допомогою того чи іншого виду екрана (кіноекрана, телевізійного екрана тощо), на якому рухомі зображення візуально відображаються за допомогою певних технічних засобів. Видами аудіовізуального твору є кінофільми, телефільми, відеофільми, діафільми, слайдофільми тощо, які можуть бути ігровими, анімаційними (мультиплікаційними), неігровими чи іншими.

За приписами частини другої та третьої статті 17 Закону якщо інше не передбачено у договорі про створення аудіовізуального твору, автори, які зробили внесок або зобов'язалися зробити внесок у створення аудіовізуального твору і передали майнові права організації, що здійснює виробництво аудіовізуального твору, чи продюсеру аудіовізуального твору, не мають права заперечувати проти виконання цього твору, його відтворення, розповсюдження, публічного показу, публічної демонстрації, публічного сповіщення, а також субтитрування і дублювання його тексту, крім права на окреме публічне виконання музичних творів, включених до аудіовізуального твору. За оприлюднення і кожне публічне виконання, показ, демонстрацію чи сповіщення аудіовізуального твору, його здавання у майновий найм і (або) комерційний прокат його примірників за всіма авторами аудіовізуального твору зберігається право на справедливу винагороду, що розподіляється і виплачується організаціями колективного управління або іншим способом.

Автори, твори яких увійшли як складова частина до аудіовізуального твору (як тих, що існували раніше, так і створених у процесі роботи над аудіовізуальним твором), зберігають авторське право кожний на свій твір і можуть самостійно використовувати його незалежно від аудіовізуального твору в цілому, якщо договором з організацією, що здійснює виробництво аудіовізуального твору, чи з продюсером аудіовізуального твору не передбачено інше.

Господарським судом міста Києва зобов'язано відповідача подати суду докази наявності виключних майнових прав Trevano Picturs Limited на такі твори: "ІНФОРМАЦІЯ_2", виконавець ОСОБА_8, видавництво ІНФОРМАЦІЯ_6; "ІНФОРМАЦІЯ_3", виконавець ОСОБА_9 feat ОСОБА_10, видавництво ІНФОРМАЦІЯ_5; "ІНФОРМАЦІЯ_4", виконавець ОСОБА_11, видавництво Emi Blackwood Music Ink., Sony ATV Songs LLC, Tumba Music.

Крім того, господарським судом міста Києва було витребувано у третій особи докази передачі ТОВ "Музичне телебачення" виключних майнових прав на такі твори: "ІНФОРМАЦІЯ_2", виконавець ОСОБА_8, видавництво ІНФОРМАЦІЯ_6; "ІНФОРМАЦІЯ_3", виконавець ОСОБА_9 feat ОСОБА_10, видавництво ІНФОРМАЦІЯ_5; "ІНФОРМАЦІЯ_4", виконавець ОСОБА_11, видавництво Emi Blackwood Music Ink., Sony ATV Songs LLC, Tumba Music.

Ні відповідач, ані третя особа вказані вимоги суду не виконали та витребувані документи і пояснення не подали.

А тому посилання відповідача на те, що в рамках Ліцензійного договору відповідач з дотриманням всіх вимог законодавства в сфері інтелектуальної власності придбав невиключні майнові права на використання творів «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_3» та «ІНФОРМАЦІЯ_4» є необґрунтованим та безпідставним.

Статтею 445 ЦК України передбачено право автора на плату за використання його твору, якщо інше не встановлено цим Кодексом та іншим законом.

Водночас використання твору без дозволу уповноваженої особи та без сплати авторської винагороди є порушенням авторського права, передбаченим пунктом «а» статті 50 Закону, за яке пунктом «г» частини другої статті 52 цього Закону передбачено можливість притягнення винної особи до відповідальності у вигляді сплати компенсації в розмірі від 10 до 50 000 мінімальних заробітних плат.

Так, у пункті 42 Постанови № 5 зазначено, що розмір компенсації визначається судом виходячи з позовних вимог, однак не може бути меншим від 10 і не може перевищувати 50 000 мінімальних заробітних плат (пункт «г» частини другої статті 52 Закону), які встановлені законом на час ухвалення рішення у справі.

Організацією у зверненні до господарського суду з даним позовом визначено суму компенсації 66 990 грн. ((11 х 1 128 грн.) х 5 (кількість порушених прав щодо кожного видавництва)) за порушення за виконання музичних творів «ІНФОРМАЦІЯ_2» (видавництво: ОСОБА_8); «ІНФОРМАЦІЯ_3» (видавництво: ІНФОРМАЦІЯ_5); «ІНФОРМАЦІЯ_4» (видавництво: Emi Blackwood music inc., Sony/ATV Songs LLC, Tumba Music), виходячи з того, що: мінімальна заробітна плата складає 1 218 грн.; сума компенсації складає одинадцять мінімальних заробітних плат як компенсація за використання кожного твору з урахуванням кожного автора.

Разом з тим, у підпункті 51.3 пункту 51 Постанови № 12 наведено, що у визначенні розміру такої компенсації господарським судам необхідно виходити з конкретних обставин справи і загальних засад цивільного законодавства, встановлених статтею 3 ЦК України, зокрема, справедливості, добросовісності та розумності.

Розмір компенсації визначається судом у межах заявлених вимог у залежності від характеру порушення, ступеню вини відповідача та інших обставин. Зокрема, враховується: тривалість порушення та його обсяг (одно- або багаторазове використання об'єкта авторського права); передбачуваний розмір збитків потерпілої особи; розмір доходу, отриманого внаслідок правопорушення; кількість потерпілих осіб; наміри відповідача; наявність раніше вчинених відповідачем порушень виключного права даного позивача; можливість відновлення попереднього стану та необхідні для цього зусилля тощо. Відповідні мотиви визначення розміру компенсації мають бути наведені в судовому рішенні.

У визначенні суми компенсації господарський суд має виходити з того розміру мінімальної заробітної плати, який установлено на час прийняття судом відповідного рішення.

Судом враховано, що ТОВ "Музичне телебачення" припустилося порушення щодо музичних творів вперше, а тому, виходячи з принципів справедливості, добросовісності та розумності, доцільно притягнути відповідача до відповідальності у вигляді сплати компенсації у мінімальному розмірі (10 мінімальних заробітних плат кожному правовласнику), а саме у сумі 12 180 грн.

Статтею 8 Закону України «Про державний бюджет України на 2015 рік» встановлено у 2015 році мінімальну заробітну плату у місячному розмірі з 1 січня - 1 218 гривень.

Отже, правомірним є стягнення з відповідача на користь позивачів 12 180 грн. (1 218 грн. х 10 х 1) суми компенсації; у стягненні ж решти позовних вимог слід відмовити.

Крім того, відповідно до частини третьої статті 52 Закону суд може постановити рішення про накладення на порушника штрафу у розмірі 10 відсотків суми, присудженої судом на користь позивача. Сума штрафів передається у встановленому порядку до Державного бюджету України.

З огляду на викладене, суд дійшов до висновку про накладення штрафу на відповідача у сумі 1 218 грн. (10% від 12 180 грн.)

За приписами статті 49 ГПК України судові витрати зі справи слід покласти на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись статтями 43, 49, 82 - 85 ГПК України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Музичне телебачення» (01601, м. Київ, вул. Воровського, 22-А; ідентифікаційний код 34693193) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання даного рішення суду, на поточний рахунок державної організації «Українське агентство з авторських та суміжних прав» (01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 41-А, офіс 1-3; ідентифікаційний код 31025266) 12 180 (дванадцять тисяч сто вісімнадцять) грн. компенсації за порушення майнових авторських прав і 332 (триста тридцять дві) грн. 18 коп. судового збору.

3. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Музичне телебачення» (01601, м. Київ, вул. Воровського, 22-А; ідентифікаційний код 34693193) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання даного рішення суду, в доход державного бюджету України 1 218 (одну тисячу двісті вісімнадцять) грн. штрафу.

4. Після набрання рішенням законної сили видати відповідні накази.

5. У задоволенні решти позовних вимог відмовити.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 18.09.2015.

Суддя О. Марченко

Суддя І. Борисенко

Суддя Р. Сташків

Дата ухвалення рішення13.09.2015
Оприлюднено23.09.2015

Судовий реєстр по справі —910/8725/15-г

Ухвала від 23.12.2015

Господарське

Київський апеляційний господарський суд

Гарник Л.Л.

Ухвала від 20.12.2015

Господарське

Київський апеляційний господарський суд

Гарник Л.Л.

Ухвала від 22.11.2015

Господарське

Київський апеляційний господарський суд

Гарник Л.Л.

Ухвала від 11.10.2015

Господарське

Київський апеляційний господарський суд

Гарник Л.Л.

Рішення від 13.09.2015

Господарське

Господарський суд міста Києва

Марченко О.В.

Ухвала від 03.09.2015

Господарське

Господарський суд міста Києва

Марченко О.В.

Ухвала від 19.07.2015

Господарське

Господарський суд міста Києва

Марченко О.В.

Ухвала від 22.06.2015

Господарське

Господарський суд міста Києва

Марченко О.В.

Ухвала від 21.06.2015

Господарське

Господарський суд міста Києва

Марченко О.В.

Ухвала від 01.06.2015

Господарське

Господарський суд міста Києва

Марченко О.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні