Ухвала
від 04.09.2015 по справі 910/8725/15-г
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

cpg1251 ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

04.09.2015№ 910/8725/15-г

Господарський суд міста Києва у складі: головуючий суддя Марченко О.В., судді Борисенко І.І. і Сташків Р.Б.,

розглянувши матеріали справи № 910/8725/15-г

за позовом Broadcast Music Ink. (Бродкаст м'юзік Інк.), м. Нью Йорк, штат Нью Йорк, Сполучені Штати Америки,

організація, яка звертається за захистом порушених прав суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав - державна організація «Українське агентство з авторських та суміжних прав», м. Київ,

до товариства з обмеженою відповідальністю «Музичне телебачення», м. Київ,

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Trevano Picturs Limited, м. Лімасол, Республіка Кіпр,

про стягнення 66 990 грн. компенсації за порушення виключних майнових авторських прав та стягнення 6 699 грн.,

без виклику представників учасників судового процесу,

ВСТАНОВИВ:

Державна організація «Українське агентство з авторських та суміжних прав» (далі - Організація; Агентство) звернулася до господарського суду міста Києва в інтересах Broadcast Music Ink. (Бродкаст м'юзік Інк.) з позовом про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю «Музичне телебачення» (далі - ТОВ «Музичне телебачення»): 66 990 грн. компенсації за порушення виключних майнових авторських прав і 6 699 грн. штрафу в дохід державного бюджету України за порушення майнових авторських прав.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 10.04.2015 порушено провадження у справі.

ТОВ «Музичне телебачення» 27.04.2015 подало суду відзив на позов, в якому зазначило таке:

позивачем до суду не подано документу у письмовій формі, підписаного уповноваженими на те представниками сторін, де визначався б перелік творів, авторів та обсяг авторських майнових прав, тобто всупереч статті 33 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) позивач не довів наявності в нього майнових авторських прав на музичні твори, про які вказано у договорах та договорі про взаємне представництво інтересів від 31.12.2004, укладеному Організацією та Broadcast Music Ink. (Бродкаст м'юзік Інк.), в тому числі і ті, що є предметом даної справи;

надані виписки з системи ІРІ про приналежність видавця до членів іноземної авторсько-правової організації, яка управляє майновими правами видавця на колективній основі, та як помилково стверджує Організація, афідевіт відносно міжнародної фіши містять суперечливі дані, а саме: у виписках з системи ІРІ зазначені одні правовласники, у фішах - інші, а у витягах з системи Cis-Net - треті;

ухвалою господарського суду міста Києва від 12.09.2014 у справі № 910/9619/14 за позовом Організації, що виступає на захист майнових прав: Tumba Music, Taylor Swift Music, Sony/ATV Songs LLC, Will I Am Music Inc. до ТОВ «Музичне телебачення» про стягнення 97 440 грн. позов залишено без розгляду на підставі пункту 5 частини першої статті 81 ГПК України; справа № 910/8725/15-г є справою про той же предмет та з тих же самих підстав, що і справі №910/9619/14;

на підтвердження факту неправомірного публічного сповіщення творів відповідачем Організація посилається на акт від 14.04.2013 фіксації публічного сповіщення творів шляхом передачі в ефір (далі - Акт), проте Акт не складався в присутності представника відповідача; з Акта від 14.04.2013 неможливо встановити обставини його складення, зокрема, місце складання (адреса, приміщення), джерело відтворення творів (сигнал) та пристрій, що застосовувався при фіксації;

Організація не зверталась до відповідача із скаргою та проханням зберегти запис ефіру; за відсутності скарги у визначений Законом України «Про телебачення і радіомовлення» строк зберігався запис ефіру за 14.04.2013 лише протягом встановленого законодавством строку (14 днів);

ТОВ «Музичне телебачення» та Trevano Picturs Limited укладено ліцензійний договір від 01.02.2013 №01-02/13-М (далі - Ліцензійний договір), згідно з яким правовласник Trevano Picturs Limited надає ТОВ «Музичне телебачення» майнові права на використання творів, у тому числі шляхом їх публічного сповіщення (телевізійного показу) на території мовлення телевізійного каналу «MTV Україна» (територія України) протягом ліцензійного терміну і у відповідності з іншими умовами, означеними сторонами в додатку до цієї угоди, а ТОВ «Музичне телебачення» виплачує правовласнику винагороду за надання майнових прав на твори в порядку і строки, встановлені в цій угоді і додатку від 01.02.2013 №1 (далі - додаток №1) до нього;

відповідно до додатку №1 до Ліцензійного договору правовласник надав відповідачу невиключні майнові права на використання протягом строку з 01.01.2013 по 31.12.2013 на території України, зокрема, творів «Wanna See You Dance (La La La)», «I Knew You Were Trouble» та «Scream & Shout (Explicit Version)».

Організація 25.05.2015 подала суду заперечення на відзив, в яких зазначила, що: Агентство є єдиною в Україні організацією, яка має міжнародне визнання, зокрема, є постійним і повноважним членом Міжнародної конфедерації товариств авторів та композиторів (CISAC), що об'єднує 234 авторсько-правових товариств у 124 країнах світу;

у рамках співпраці з членами CISAC Організацією укладені договори з організаціями колективного управління (ОКУ) іноземних держав (США, Великобританії, Німеччини, Франції, Білорусії, Молдавії, Росії, Італії, Іспанії та ін.) про взаємне представництво інтересів по забезпеченню охорони майнових прав іноземних авторів та їх правонаступників;

згідно із положеннями статті 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

відповідно до пункту 1 додаткової угоди від 11.03.2013 до договору про взаємне представництво інтересів від 31.12.2004 (далі - Договір), укладеного Організацією та Broadcast Music Ink. (Бродкаст м'юзік Інк.), Організація з метою ідентифікації музичних творів з репертуару іншої сторони Договору може використовувати інформацію з CIS-Net (мережа баз даних (також званих вузлами), побудованих на основі Стандартів CIS), а також із WID (база даних інформації про музичні твори) та ІРІ (база даних, що містить інформацію про зацікавлених осіб, їх імена (включаючи сценічні), їх права), а отже, маючи доступ до вказаних систем, володіє офіційною та достовірною інформацією про іноземні твори та їх правовласників;

разом з тим, у преамбулі Ліцензійного договору зазначено що «Правовласник є власником прав на об'єкти авторського права (аудіовізуальні твори, що зазначені в Додатках до Ліцензійного договору)»; відповідно до підпункту 1.1 пункту 1 Ліцензійного договору «Правовласник надає Телекомпанії майнові права на використання Творів, шляхом публічного сповіщення (телевізійного показу) на території мовлення телевізійного каналу «НІ» (територія України) (надалі за текстом - Територія) протягом Ліцензійного строку та відповідно до інших умов, зазначені Сторонами у Додатках до цього Договору, а Телекомпанія сплачує Правовласнику винагороду за надання майнових прав на Твори в порядку і строки, визначені цим Договором та Додатків до нього»;

таким чином, об'єкт інтелектуальної власності, право на яке надається ТОВ «Мульті Медіа Сервіс» за Ліцензійним договором - аудіовізуальний твір; разом з тим, аудіовізуальний твір, як і інший об'єкт авторського права, повинен бути виражений в об'єктивній формі.

ТОВ «Музичне телебачення» 02.06.2015 подало суду пояснення, в яких зазначило таке:

Організацією не спростовується і не заперечується той факт, що інформація, зазначена у виписках з системи ІРІ та витягах з системи Cis-Net щодо одних і тих самих творів, містить суперечливу інформацію відносно нібито правовласників цих творів;

можливе використання відповідачем творів «Wanna See You Dance (La La La)», «I Knew You Were Trouble» та «Scream & Shout (Explicit Version)» відбулось на підставі належного Ліцензійного договору, що свідчить про отримання відповідачем всіх необхідних дозволів і дотримання встановлених чинним законодавством вимог для правомірного використання об'єктів авторського права - творів;

Організація не надала доказів того, що відеокасета, долучена Агентством до матеріалів справи, була записана у передбаченому законодавством порядку та містить запис творів, знятий власне з ефіру телевізійного каналу «ZOOM» (в минулому «MTV Украина»), а не змонтований відеозапис музичних творів, що є предметом розгляду даної справи.

Відповідач 15.06.2015 подав суду пояснення, в яких зазначив, що: підтвердити або спростувати факт публічного сповіщення спірних творів відповідач не має можливості, оскільки відповідачем, враховуючи вимоги статті 13 Закону України «Про телебачення та радіомовлення», не збережено запис ефіру за 14.04.2013; неможливість відповідача підтвердити або спростувати інформацію щодо факту публічного сповіщення спірних творів та наявність у відповідача ліцензійного договору не є за своєю суттю визнанням відповідачем факту публічного сповіщення та не може бути витлумачене як не заперечення та/або підтвердження факту використання творів.

Організація 22.06.2015 подала суду пояснення, в яких зазначила таке: відповідач не звертався до позивача за отриманням дозволу на публічне сповіщення в ефір твору, а Організація не надавала відповідачу дозволу на використання творів, що відповідачем не заперечується; угода Організації та Broadcast Music Ink. (Бродкаст м'юзік Інк.) не є ліцензійною угодою в розумінні чинного законодавства, за своєю правовою природою ця угода про взаємне представництво інтересів не відноситься до жодного виду договорів, врегульованих Цивільним кодексом України (далі - ЦК України), а є іншим правочином (стаття 11 ЦК України), що є підставою для виникнення прав і обов'язків.

Відповідач 22.06.2015 подав суду пояснення, в яких зазначив, що: жоден з документів (переклад договорів) не містить переліку творів, права на які передаються в управління; при цьому, з перекладу вбачається, що документи містять ряд обмежень, в тому числі стосовно обсягу творів, права на які передаються в управління, способів використання, а також передбачають можливість вилучення творів; фактично з урахуванням справи №910/9619/14 в межах одного і того ж спору Організація неодноразово змінює осіб за захистом начебто порушених прав яких звертається до суду, тобто навіть самостійно не може визначити чиї права порушені.

Ухвалою господарського суду міста Києві від 22.06.2015 призначено колегіальний розгляд справи.

За результатами повторного автоматичного розподілу для розгляду даної справи сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя Марченко О.В., судді Борисенко І.І. і Сташків Р.Б.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 23.06.2015 вказаною колегією суддів прийнято справу №910/8725/15-г до свого провадження; розгляд справи призначено на 20.07.2015.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 20.07.2015 залучено до участі у справі Trevano Picturs Limited як тертю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача; розгляд справи відкладено на 03.09.2015.

Судове засідання, призначене на 03.09.2015, не відбулося у зв'язку з перебуванням судді Марченко О.В. на засіданні Ради суддів України.

Згідно з частиною першою статті 77 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) господарський суд відкладає в межах строків, встановлених статтею 69 цього Кодексу, розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні. Такими обставинами, зокрема, є неподання витребуваних доказів.

Разом з тим, відповідно до положень пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення. Також, відповідно до рішень Європейського суду з прав людини, що набули статусу остаточного, зокрема «Іззетов проти України», «Пискал проти України», «Майстер проти України», «Субот проти України», «Крюков проти України», «Крат проти України», «Сокор проти України», «Кобченко проти України», «Шульга проти України», «Лагун проти України», «Буряк проти України», «ТОВ «ФПК «ГРОСС» проти України», «Гержик проти України» суду потрібно дотримуватись розумного строку для судового провадження.

Розумним, зокрема, вважається строк, що є об'єктивно необхідним для виконання процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та розгляду і вирішення справи з метою забезпечення своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту.

З урахуванням практики Європейського суду з прав людини критеріями розумних строків є: правова та фактична складність справи; поведінка заявника, а також інших осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу; поведінка органів державної влади (насамперед суду); характер процесу та його значення для заявника (справи «Федіна проти України» від 02.09.2010, «Смірнова проти України» від 08.11.2005, «Матіка проти Румунії» від 02.11.2006, «Літоселітіс проти Греції» від 05.02.2004 та інші).

Як зазначено в пункті 3 постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 17.10.2014 № 11 «Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення», оцінюючи поведінку заявника, а також осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу, слід брати до уваги факти невиконання ними процесуальних обов'язків, наприклад, ненадання чи надання з порушенням строку, передбаченого ЦПК України, доказів у справі; неодноразові неявки в судове засідання без поважних причин, якщо це призвело до порушення розумного строку судового розгляду.

Оцінюючи характер процесу та його значення для заявника, слід враховувати важливість предмета розгляду та ступінь ризику для заявника, наприклад, якщо йдеться про справи, що потребують оперативного прийняття рішення; трудові справи; справи, що пов'язані зі станом здоров'я заявника; справи щодо опіки над дітьми тощо.

Беручи до уваги наведені положення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, предмет спору, характер процесу, суд дійшов висновку про необхідність відкладення розгляду справи для надання третій особі можливості виконати вимоги ухвали суду від 04.09.2015.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 77, 86 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Розгляд справи призначити на 14.09.2015 о 16 год. 10 хв.; судове засідання відбудеться в приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-б, зал судових засідань №12.

2. Зобов'язати:

2.1. Сторони:

- направити у судове засідання своїх повноважних представників, повноваження яких повинні бути оформлені відповідно до приписів статті 28 ГПК України; документи на підтвердження повноважень таких представників подати суду; визнати явку представників сторін в судове засідання обов'язковою;

- документи подавати суду в оригіналі для огляду та належним чином засвідчених копіях для долучення до матеріалів справи з урахуванням приписів статті 36 ГПК України і пункту 5.27 Національного стандарту України "Державна уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів. ДСТУ 4163-2003", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003 № 55;

- письмові пояснення та документи завчасно надсилати на адресу суду поштою або подавати через відділ діловодства суду з супровідним листом з обов'язковим описом додатків у прошитому вигляді;

2.2. Третю особу:

- подати суду письмові пояснення по суті даного спору;

- докази передачі товариству з обмеженою відповідальністю «Музичне телебачення» виключних майнових прав на такі твори: «I knew you were trouble», виконавець Taylor Swift, видавництво Taylor Swift Music; «Scream and Shout», виконавець Will I Am feat Britney Spears, видавництво Will I Am Music Ink.; «Wanna See U Dance La La La», виконавець Kat DeLuna, видавництво Emi Blackwood Music Ink., Sony ATV Songs LLC, Tumba Music.

3. Звернути увагу сторін на необхідність дотримання ними вимог статей 22, 33, 34 та частини четвертої статті 74 ГПК України та на встановлений статтею 69 ГПК України строк вирішення спору.

4. Попередити сторони, що при ухиленні від вчинення дій, покладених судом на сторони, до останніх можуть бути застосовані санкції, передбачені пунктом 5 статті 83 ГПК України.

5. Звернути увагу сторін, що відповідно до статті 80 ГПК України вони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії розгляду справи.

Суддя О. Марченко

Суддя І. Борисенко

Суддя Р. Сташків

на 14.09.15 о 16:10 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-В, зал № 12.

Дата ухвалення рішення04.09.2015
Оприлюднено14.09.2015
Номер документу49965190
СудочинствоГосподарське
Сутьстягнення 66 990 грн. компенсації за порушення виключних майнових авторських прав та стягнення 6 699 грн., без виклику представників учасників судового процесу

Судовий реєстр по справі —910/8725/15-г

Ухвала від 24.12.2015

Господарське

Київський апеляційний господарський суд

Гарник Л.Л.

Ухвала від 21.12.2015

Господарське

Київський апеляційний господарський суд

Гарник Л.Л.

Ухвала від 23.11.2015

Господарське

Київський апеляційний господарський суд

Гарник Л.Л.

Ухвала від 12.10.2015

Господарське

Київський апеляційний господарський суд

Гарник Л.Л.

Рішення від 14.09.2015

Господарське

Господарський суд міста Києва

Марченко О.В.

Ухвала від 04.09.2015

Господарське

Господарський суд міста Києва

Марченко О.В.

Ухвала від 20.07.2015

Господарське

Господарський суд міста Києва

Марченко О.В.

Ухвала від 23.06.2015

Господарське

Господарський суд міста Києва

Марченко О.В.

Ухвала від 22.06.2015

Господарське

Господарський суд міста Києва

Марченко О.В.

Ухвала від 02.06.2015

Господарське

Господарський суд міста Києва

Марченко О.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні