Ухвала
від 19.07.2015 по справі 910/8725/15-г
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

cpg1251 ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua УХВАЛА

20.07.2015№ 910/8725/15-г

Господарський суд міста Києва у складі: головуючий суддя Марченко О.В., судді Борисенко І.І. і Сташків Р.Б., при секретарі судового засідання Грабовській А.С.,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні

справу № 910/8725/15-г

за позовом Broadcast Music Ink. (Бродкаст м'юзік Інк.), м. Нью Йорк, штат Нью Йорк, Сполучені Штати Америки,

організація, яка звертається за захистом порушених прав суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав - державна організація «Українське агентство з авторських та суміжних прав», м. Київ,

до товариства з обмеженою відповідальністю «Музичне телебачення», м. Київ,

про стягнення 66 990 грн. компенсації за порушення виключних майнових авторських прав та стягнення 6 699 грн.,

за участю представників:

позивача - Матросова Д.Г. (довіреність від 05.02.2015 №б/н);

відповідача - Трикоз О.М. (довіреність від 21.04.2015 №б/н),

ВСТАНОВИВ:

Державна організація «Українське агентство з авторських та суміжних прав» (далі - Організація; Агентство) звернулася до господарського суду міста Києва в інтересах Broadcast Music Ink. (Бродкаст м'юзік Інк.) з позовом про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю «Музичне телебачення» (далі - ТОВ «Музичне телебачення»): 66 990 грн. компенсації за порушення виключних майнових авторських прав і 6 699 грн. штрафу в дохід державного бюджету України за порушення майнових авторських прав.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 10.04.2015 порушено провадження у справі.

ТОВ «Музичне телебачення» 27.04.2015 подало суду відзив на позов, в якому зазначило таке:

позивачем до суду не подано документу у письмовій формі, підписаного уповноваженими на те представниками сторін, де визначався б перелік творів, авторів та обсяг авторських майнових прав, тобто всупереч статті 33 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) позивач не довів наявності в нього майнових авторських прав на музичні твори, про які вказано у договорах та договорі про взаємне представництво інтересів від 31.12.2004, укладеному Організацією та Broadcast Music Ink. (Бродкаст м'юзік Інк.), в тому числі і ті, що є предметом даної справи;

надані виписки з системи ІРІ про приналежність видавця до членів іноземної авторсько-правової організації, яка управляє майновими правами видавця на колективній основі, та як помилково стверджує Організація, афідевіт відносно міжнародної фіши містять суперечливі дані, а саме: у виписках з системи ІРІ зазначені одні правовласники, у фішах - інші, а у витягах з системи Cis-Net - треті;

ухвалою господарського суду міста Києва від 12.09.2014 у справі № 910/9619/14 за позовом Організації, що виступає на захист майнових прав: Tumba Music, Taylor Swift Music, Sony/ATV Songs LLC, Will I Am Music Inc. до ТОВ «Музичне телебачення» про стягнення 97 440 грн. позов залишено без розгляду на підставі пункту 5 частини першої статті 81 ГПК України; справа № 910/8725/15-г є справою про той же предмет та з тих же самих підстав, що і справі №910/9619/14;

на підтвердження факту неправомірного публічного сповіщення творів відповідачем Організація посилається на акт від 14.04.2013 фіксації публічного сповіщення творів шляхом передачі в ефір (далі - Акт), проте Акт не складався в присутності представника відповідача; з Акта від 14.04.2013 неможливо встановити обставини його складення, зокрема, місце складання (адреса, приміщення), джерело відтворення творів (сигнал) та пристрій, що застосовувався при фіксації;

Організація не зверталась до відповідача із скаргою та проханням зберегти запис ефіру; за відсутності скарги у визначений Законом України «Про телебачення і радіомовлення» строк зберігався запис ефіру за 14.04.2013 лише протягом встановленого законодавством строку (14 днів);

ТОВ «Музичне телебачення» та Trevano Picturs Limited укладено ліцензійний договір від 01.02.2013 №01-02/13-М (далі - Ліцензійний договір), згідно з яким правовласник Trevano Picturs Limited надає ТОВ «Музичне телебачення» майнові права на використання творів, у тому числі шляхом їх публічного сповіщення (телевізійного показу) на території мовлення телевізійного каналу «MTV Україна» (територія України) протягом ліцензійного терміну і у відповідності з іншими умовами, означеними сторонами в додатку до цієї угоди, а ТОВ «Музичне телебачення» виплачує правовласнику винагороду за надання майнових прав на твори в порядку і строки, встановлені в цій угоді і додатку від 01.02.2013 №1 (далі - додаток №1) до нього;

відповідно до додатку №1 до Ліцензійного договору правовласник надав відповідачу невиключні майнові права на використання протягом строку з 01.01.2013 по 31.12.2013 на території України, зокрема, творів «Wanna See You Dance (La La La)», «I Knew You Were Trouble» та «Scream & Shout (Explicit Version)».

Організація 25.05.2015 подала суду заперечення на відзив, в яких зазначила, що: Агентство є єдиною в Україні організацією, яка має міжнародне визнання, зокрема, є постійним і повноважним членом Міжнародної конфедерації товариств авторів та композиторів (CISAC), що об'єднує 234 авторсько-правових товариств у 124 країнах світу;

у рамках співпраці з членами CISAC Організацією укладені договори з організаціями колективного управління (ОКУ) іноземних держав (США, Великобританії, Німеччини, Франції, Білорусії, Молдавії, Росії, Італії, Іспанії та ін.) про взаємне представництво інтересів по забезпеченню охорони майнових прав іноземних авторів та їх правонаступників;

згідно із положеннями статті 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

відповідно до пункту 1 додаткової угоди від 11.03.2013 до договору про взаємне представництво інтересів від 31.12.2004 (далі - Договір), укладеного Організацією та Broadcast Music Ink. (Бродкаст м'юзік Інк.), Організація з метою ідентифікації музичних творів з репертуару іншої сторони Договору може використовувати інформацію з CIS-Net (мережа баз даних (також званих вузлами), побудованих на основі Стандартів CIS), а також із WID (база даних інформації про музичні твори) та ІРІ (база даних, що містить інформацію про зацікавлених осіб, їх імена (включаючи сценічні), їх права), а отже, маючи доступ до вказаних систем, володіє офіційною та достовірною інформацією про іноземні твори та їх правовласників;

разом з тим, у преамбулі Ліцензійного договору зазначено що «Правовласник є власником прав на об'єкти авторського права (аудіовізуальні твори, що зазначені в Додатках до Ліцензійного договору)»; відповідно до підпункту 1.1 пункту 1 Ліцензійного договору «Правовласник надає Телекомпанії майнові права на використання Творів, шляхом публічного сповіщення (телевізійного показу) на території мовлення телевізійного каналу «НІ» (територія України) (надалі за текстом - Територія) протягом Ліцензійного строку та відповідно до інших умов, зазначені Сторонами у Додатках до цього Договору, а Телекомпанія сплачує Правовласнику винагороду за надання майнових прав на Твори в порядку і строки, визначені цим Договором та Додатків до нього»;

таким чином, об'єкт інтелектуальної власності, право на яке надається ТОВ «Мульті Медіа Сервіс» за Ліцензійним договором - аудіовізуальний твір; разом з тим, аудіовізуальний твір, як і інший об'єкт авторського права, повинен бути виражений в об'єктивній формі.

ТОВ «Музичне телебачення» 02.06.2015 подало суду пояснення, в яких зазначило таке:

Організацією не спростовується і не заперечується той факт, що інформація, зазначена у виписках з системи ІРІ та витягах з системи Cis-Net щодо одних і тих самих творів, містить суперечливу інформацію відносно нібито правовласників цих творів;

можливе використання відповідачем творів «Wanna See You Dance (La La La)», «I Knew You Were Trouble» та «Scream & Shout (Explicit Version)» відбулось на підставі належного Ліцензійного договору, що свідчить про отримання відповідачем всіх необхідних дозволів і дотримання встановлених чинним законодавством вимог для правомірного використання об'єктів авторського права - творів;

Організація не надала доказів того, що відеокасета, долучена Агентством до матеріалів справи, була записана у передбаченому законодавством порядку та містить запис творів, знятий власне з ефіру телевізійного каналу «ZOOM» (в минулому «MTV Украина»), а не змонтований відеозапис музичних творів, що є предметом розгляду даної справи.

Відповідач 15.06.2015 подав суду пояснення, в яких зазначив, що: підтвердити або спростувати факт публічного сповіщення спірних творів відповідач не має можливості, оскільки відповідачем, враховуючи вимоги статті 13 Закону України «Про телебачення та радіомовлення», не збережено запис ефіру за 14.04.2013; неможливість відповідача підтвердити або спростувати інформацію щодо факту публічного сповіщення спірних творів та наявність у відповідача ліцензійного договору не є за своєю суттю визнанням відповідачем факту публічного сповіщення та не може бути витлумачене як не заперечення та/або підтвердження факту використання творів.

Організація 22.06.2015 подала суду пояснення, в яких зазначила таке: відповідач не звертався до позивача за отриманням дозволу на публічне сповіщення в ефір твору, а Організація не надавала відповідачу дозволу на використання творів, що відповідачем не заперечується; угода Організації та Broadcast Music Ink. (Бродкаст м'юзік Інк.) не є ліцензійною угодою в розумінні чинного законодавства, за своєю правовою природою ця угода про взаємне представництво інтересів не відноситься до жодного виду договорів, врегульованих Цивільним кодексом України (далі - ЦК України), а є іншим правочином (стаття 11 ЦК України), що є підставою для виникнення прав і обов'язків.

Відповідач 22.06.2015 подав суду пояснення, в яких зазначив, що: жоден з документів (переклад договорів) не містить переліку творів, права на які передаються в управління; при цьому, з перекладу вбачається, що документи містять ряд обмежень, в тому числі стосовно обсягу творів, права на які передаються в управління, способів використання, а також передбачають можливість вилучення творів; фактично з урахуванням справи №910/9619/14 в межах одного і того ж спору Організація неодноразово змінює осіб за захистом начебто порушених прав яких звертається до суду, тобто навіть самостійно не може визначити чиї права порушені.

Ухвалою господарського суду міста Києві від 22.06.2015 призначено колегіальний розгляд справи.

За результатами повторного автоматичного розподілу для розгляду даної справи сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя Марченко О.В., судді Борисенко І.І. і Сташків Р.Б.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 23.06.2015 вказаною колегією суддів прийнято справу №910/8725/15-г до свого провадження; розгляд справи призначено на 20.07.2015.

Позивач 20.07.2015 подав суду клопотання про залучення до участі у справі Trevano Picturs Limited як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача.

Клопотання мотивовано тим, що:

ТОВ «Музичне телебачення» та Trevano Picturs Limited укладено Ліцензійний договір, згідно з яким правовласник Trevano Picturs Limited надає TOB «Музичне телебачення» майнові права на використання творів, у тому числі шляхом їх публічного сповіщення (телевізійного показу) на території мовлення телевізійного каналу «MTV Україна» (територія України) протягом ліцензійного терміну і у відповідності з іншими умовами, означеними сторонами в додатку до цієї угоди, а ТОВ «Музичне телебачення» виплачує правовласнику винагороду за надання майнових прав на твори в порядку і строки, встановлені в цій угоді і додатку від 01.02.2013 №1 до нього;

відповідно до додатку №1 до Ліцензійного договору правовласник надав відповідачу невиключні майнові права на використання протягом строку з 01.01.2013 по 31.12.2013 на території України, зокрема, творів «Wanna See You Dance (La La La)», «I Knew You Were Trouble» та «Scream & Shout (Explicit Version)»;

наданий відповідачем Ліцензійний договір є підставою вважати включення вказаних музичним творів правомірним, та безпосередньо стосується предмету спору.

Представник позивача у судовому засіданні 20.07.2015 підтримав вказане клопотання та просив його задовольнити.

Представник відповідача заперечив проти задоволення зазначеного клопотання.

Відповідно до частин першої і другої статті 27 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до прийняття рішення господарським судом, якщо рішення з господарського спору може вплинути на їх права або обов'язки щодо однієї з сторін; їх може бути залучено до участі у справі також за клопотанням сторін, прокурора; у заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити або допустити до участі у справі.

Судом встановлено, що згідно з підпунктом 5.3 пункту 5 Ліцензійного договору правовласник гарантує, що він володіє достатніми правами для укладення даної угоди, включаючи права інтелектуальної власності в необхідному обсязі. У разі пред'явлення третіми особами будь-яких вимог та/або претензій щодо прав, переданих ТОВ «Музичне телебачення» за даною угодою, або інших вимог і/або претензій щодо творів, всю відповідальність та витрати, пов'язані з такими вимогами та/або претензіями, несе правовласник. Телекомпанія звільняється від відповідальності за такими вимогами та/або претензіями.

З огляду на викладене, з метою всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин справи, враховуючи, що рішення з даної справи може вплинути на права і обов'язки Trevano Picturs Limited, господарський суд міста Києва дійшов висновку про можливість залучення Trevano Picturs Limited до участі у справі як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача.

Представник позивача у судовому засіданні 20.07.2015 надав пояснення по суті спору, позовні вимоги підтримав у повному обсязі.

Представник відповідача надав пояснення у справі, проти задоволення позовних вимог заперечив.

Разом з тим, представники сторін подали суду клопотання про продовження строку розгляду справи.

Відповідно до частини першої статті 69 ГПК України спір має бути вирішено господарським судом у строк не більше двох місяців від дня одержання позовної заяви, проте частиною третьою вказаної статті передбачено, що у виняткових випадках за клопотанням сторони, з урахуванням особливостей розгляду спору, господарський суд ухвалою може продовжити строк розгляду спору, але не більш як на п'ятнадцять днів.

Дослідивши наявні в матеріалах справи докази, суд дійшов висновку про можливість задоволення клопотання представників сторін про продовження строку розгляду справи.

Згідно з частиною першою статті 77 ГПК України господарський суд відкладає в межах строків, встановлених статтею 69 цього Кодексу, розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні. Такими обставинами, зокрема, є необхідність залучення до участі у справі третьої особи.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 69, 77, 86 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання представників сторін про продовження строку розгляду справи.

2. Продовжити строк розгляду спору до 28.07.2015 включно.

3. Залучити до участі у справі Trevano Picturs Limited (Lophitis Business Centre, 6 th floor, office 3&4, Emiliou Chourmouziou Srteer, P.C. 3035, Limassol, Cyprus) як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача.

4. Роз'яснити залученій третій особі, що вона користується процесуальними правами і несе процесуальні обов'язки сторін, крім права на зміну підстави і предмета позову, збільшення чи зменшення розміру позовних вимог, а також на відмову від позову або визнання позову.

5. Відкласти розгляд справи на 03.09.2015 о 14 год. 30 хв.; судове засідання відбудеться в приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-б, зал судових засідань №10.

6. Зобов'язати:

6.1. Сторони:

- направити у судове засідання своїх повноважних представників, повноваження яких повинні бути оформлені відповідно до приписів статті 28 ГПК України; документи на підтвердження повноважень таких представників подати суду; визнати явку представників сторін в судове засідання обов'язковою;

- документи подавати суду в оригіналі для огляду та належним чином засвідчених копіях для долучення до матеріалів справи з урахуванням приписів статті 36 ГПК України і пункту 5.27 Національного стандарту України "Державна уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів. ДСТУ 4163-2003", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003 № 55;

- письмові пояснення та документи завчасно надсилати на адресу суду поштою або подавати через відділ діловодства суду з супровідним листом з обов'язковим описом додатків у прошитому вигляді;

6.2. Позивача:

- надіслати на адресу третьої особи копію позовної заяви з доданими до неї документами з перекладом на англійську мову; докази такого надіслання подати суду;

6.3. Третю особу:

- подати суду письмові пояснення по суті даного спору;

- докази передачі товариству з обмеженою відповідальністю «Музичне телебачення» виключних майнових прав на такі твори: «I knew you were trouble», виконавець Taylor Swift, видавництво Taylor Swift Music; «Scream and Shout», виконавець Will I Am feat Britney Spears, видавництво Will I Am Music Ink.; «Wanna See U Dance La La La», виконавець Kat DeLuna, видавництво Emi Blackwood Music Ink., Sony ATV Songs LLC, Tumba Music.

7. Звернути увагу сторін на необхідність дотримання ними вимог статей 22, 33, 34 та частини четвертої статті 74 ГПК України та на встановлений статтею 69 ГПК України строк вирішення спору.

Суддя О. Марченко

Суддя І. Борисенко

Суддя Р. Сташків

на 03.09.15 о 14:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-В, зал № 10.

Дата ухвалення рішення19.07.2015
Оприлюднено27.07.2015

Судовий реєстр по справі —910/8725/15-г

Ухвала від 23.12.2015

Господарське

Київський апеляційний господарський суд

Гарник Л.Л.

Ухвала від 20.12.2015

Господарське

Київський апеляційний господарський суд

Гарник Л.Л.

Ухвала від 22.11.2015

Господарське

Київський апеляційний господарський суд

Гарник Л.Л.

Ухвала від 11.10.2015

Господарське

Київський апеляційний господарський суд

Гарник Л.Л.

Рішення від 13.09.2015

Господарське

Господарський суд міста Києва

Марченко О.В.

Ухвала від 03.09.2015

Господарське

Господарський суд міста Києва

Марченко О.В.

Ухвала від 19.07.2015

Господарське

Господарський суд міста Києва

Марченко О.В.

Ухвала від 22.06.2015

Господарське

Господарський суд міста Києва

Марченко О.В.

Ухвала від 21.06.2015

Господарське

Господарський суд міста Києва

Марченко О.В.

Ухвала від 01.06.2015

Господарське

Господарський суд міста Києва

Марченко О.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні