ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

УКРАЇНА

Господарський суд

Житомирської області

__________________________________________________________________________________________________________________________

10002, м. Житомир, майдан Путятинський, 3/65, тел. (0412) 48-16-20,

E-mail: inbox@zt.arbitr.gov.ua, http://zt.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"28" вересня 2015 р. Справа № 906/1286/15

Господарський суд Житомирської області у складі:

судді: Машевської О.П.

розглядаючи справу за позовом: Приватного підприємства будівельно-монтажної фірми "Майстер" (с. Вереси, Житомирського р-ну, Житомирської обл.)

до ОСОБА_1 сільської ради Житомирського району (с. Вереси, Житомирського р-ну, Житомирської обл.)

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Державне територіально-галузеве об'єднання Південно-Західної залізниці "Укрзалізниця" в особі Коростенської дирекції залізничних перевезень (м. Коростень).

про стягнення 273158,00 грн.

за участю представників сторін:

від позивача: ОСОБА_2І дов. №б/н від 28.09.2015; адвокат ОСОБА_3 адвокатськке посв. №654 від 26.04.2012

від відповідача: не прибув

Третя особа: ОСОБА_4 дов. №1541 від 16.07.2015

ВСТАНОВИВ:

Позивач ОСОБА_5 підприємство будівельно-монтажна фірма "Майстер" звернувся до суду з позовом про стягнення з відповідача ОСОБА_1 сільської ради Житомирського району - 273158,00 грн. за проведення добудови приміщення магазину зі складу об'єкта "Інженерні мережі в житловому мікрорайоні бр. Смоківка" по вулиці Княгині Ольги, 26 в селі Вереси Житомирського р-ну.

Ухвалою від 25.08.15р. господарський суд порушив провадження у справі, вжив заходи по підготовці справи №906/1286/15 до розгляду, передбачені ст.ст. 64-65 ГПК України.

До початку розгляду справи по суті позивачем не подано заяву про зміну підстави та предмету позову, відповідачем не подано зустрічного позову, відповідно, суд перейшов до розгляду справи по суті за відсутності підстав для його відкладення на підставі ст. 28 ГПК України.

Представники позивача позовні вимоги підтримали з підстав, визначених у позові, просять суд їх задовольнити; на виконання вимог ухвали суду від 25.08.2015р. надали суду витребувані докази, про зміст яких зафіксовано в протоколі судового засідання.

Відповідач ОСОБА_1 сільська рада Житомирського району у своєму відзиві проти позову заперечує з підстав, того, що справа за такими обставинами була предметом розгляду в судах різних інстанцій, по яких було прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили. Просить закрити провадження у справі.

Третя особа ДТГО "Південно-Західна залізниця" проти позову заперечує з підстав, наведених у відзиві.

Суд відхиляє доводи відповідача про тотожність предмету, підстав, суб'єктного складу учасників судового процесу за цим позовом із предметом, підставами, суб'єктним складом учасників судового процесу у справах районного суду Житомирської області №2-502/10, № 2-а-32/12 та у справі господарського суду Житомирської області № 2/5007/120/11, оскільки у жодній із наведених справ не вирішувався спір про стягнення з ОСОБА_1 сільської ради коштів на будівництво спірного приміщення магазину на користь ПП БМФ "Майстер".

Таким чином, заслухавши представників сторін та ознайомившись із матеріалами справи № 2/5007/120/11, суд дійшов висновку ініціювати проведення у справі судової будівельно-технічної експертизи, оскільки спеціальних знань потребує роз'яснення питань стосовно обсягів та вартості виконаних робіт та використаних матеріалів позивачем для проведення добудови приміщення магазину у складі об'єкта "Інженерні мережі в житловому мікрорайоні бр. Смоківка" по вулиці Княгині Ольги, 26 в селі Вереси Житомирського р-ну.

З метою підготовки справи до призначення судової будівельно-технічної експертизи, суд вживає відповідні заходи, і , зокрема.

Так, згідно п. 1.5. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендаціях з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Мін'юсту України від 08.10.1998 №53/5 (далі - Інструкція) експертизи проводяться експертними установами, як правило, за зонами регіонального обслуговування (для Житомирської області - це Київський науково-дослідний інститут судових експертиз або Житомирське відділення Київського НДІСЕ).

Одночасно господарський суд роз'яснює, що в абз.2 пункту 1.5. Інструкції, за наявності обставин, що зумовлюють неможливість або недоцільність проведення експертизи в установі за зоною обслуговування, особа або орган, які призначають експертизу, зазначивши відповідні мотиви, можуть доручити її виконання експертам іншої установи.

Частина 3 ст. 10 Закону України "Про судову експертизу" передбачена можливість залучення на визначених цією нормою умовах до проведення судових експертиз судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ.

Суд пропонує доручити проведення судової будівельно-технічної експертизи у цій справі, зокрема:

- Житомирській філії Київського науково-дослідного інституту судових експертиз ( 10014, м. Житомир, вул. Театральна, 17/20);

- судовому експерту ОСОБА_6 (Свідоцтво № 937 від 27.01.2012р. про присвоєння кваліфікації судового експерта з правом проведення будівельно - технічних експертиз);

- судовим експертам ОСОБА_7 ( свідоцтво № 1623 від 22.03.13р.), ОСОБА_8 ( свідоцтво № 965 від 24.02.06р.) та ОСОБА_9 ( свідоцтво № 983 від 09.06.2006р.) ( штатні судові експерти ТОВ "Незалежний інститут судових експертиз" (04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 21, кор. 3, офіс 7);

- судовим експертам ОСОБА_10 ( свідоцтво № 1388 від 18.12.09р.) , ОСОБА_11 ( свідоцтво № 1597 від 16.11.12р.) та ОСОБА_12 ( свідоцтво № 1648, від 23.08.13р.) ( штатні судові експерти Житомирської філії ТОВ "Судова незалежна експертиза України" (10014, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 9).

Одночасно, суд роз'яснює учасникам судового процесу, що:

- остаточне коло питань, які мають бути роз'яснені експертом встановлюється господарським судом в ухвалі;

- суд не зв'язаний пропозиціями сторін стосовно державних (недержавних) спеціалізованих експертних установ та/або судових експертів, але має враховувати їх у вирішенні питання про призначення і проведення судової експертизи;

- учасники судового процесу вправі заявити відвід судовому експерту, як правило, до початку проведення у справі судової експертизи.

В ухвалі про призначення судової будівельно-технічної експертизи, серед іншого, мають бути зазначені об'єкти експертного дослідження (предмети, матеріали, документи тощо), які повинні бути надані судовому експерту (п.9 Постанови ВГСУ від 23.03.12 року № 4), а відтак, попередньо витребувані і досліджені судом, як правило, до винесення ухвали про призначення судової експертизи та про зупинення, у зв'язку з цим провадження, у справі (п.14 цієї Постанови).

В матеріалах справи є окремі об'єкти експертного дослідження . Інші - суд ухвалює витребувати згідно резолютивної частини цієї ухвали.

Щодо суб'єктів понесення витрат, пов'язаних з проведенням судової експертизи.

Як роз'яснюється у п. 23 Постанови ВГСУ від 23.03.12 року № 4 витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона, а у разі призначення господарським судом судової експертизи з власної ініціативи - сторона, визначена в ухвалі господарського суду про призначення судової експертизи.

За приписами ст. 21 ГПК України господарський суд розцінює позивача заінтересованою особою.

Оскільки суд вживає заходи щодо підготовки справи до призначення у ній судової будівельно-технічної експертизи, а також щодо витребування як неподаних так і нових доказів, розгляд справи слід відкласти в межах строку вирішення спору.

Керуючись ст.ст. 41, 77, 86 ГПК України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Розгляд справи відкласти.

2. Наступне судове засідання призначити на "12" жовтня 2015 р. о 11:00 год. в приміщенні господарського суду Житомирської області, кім. № 109

3. Ініціювати у справі №906/1286/15 судову будівельно-технічну експертизу.

4. Сторонам спору для проведення у справі №906/1286/15 судової будівельно-технічної експертизи вчинити наступні дії:

- у разі звернення до господарського суду з питаннями, які мають бути роз'яснені судовим експертом, викласти їх в письмовій формі, з врахуванням орієнтовного переліку питань, наведеного у п. 6.2 розділу ІІ Науково-методичних рекомендацій, затверджених наказом Мін'юсту України від 08.10.1998 №53/5 (в редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5);

- у разі звернення до господарського суду з пропозицією доручити проведення судової експертизи іншим судовим експертам чи експертним установам не за зоною обслуговування, надати письмове мотивоване обґрунтування цій пропозиції та в якості додатків до неї докази на підтвердження повноважень судових експертів за тією спеціалізацією, що відповідає визначеному виду судової експертизи.

5. Позивачу надати в засідання суду:

- всі наявні оригінали документів, пов'язаних із добудовою спірного приміщення магазину, починаючи з 1998 року і по фактичну дату закінчення підрядних робіт ( проектно-кошторисну документацію із всіма додатками та змінами, первинні документи щодо придбання матеріалів для будівництва , журнали авторського та технічного нагляду , журнали запису актів прихованих робіт, договір з РВ ФДМУ у Житомирській області з додатками щодо проведеної оцінки об'єкта будівництва тощо);

- письмове підтвердження щодо згоди на понесення витрат на проведення судової будівельно-технічної експертизи.

Роз'яснити, що відсутність згоди не перешкоджає господарському суду призначити у справі судову експертизу та зобов'язати заінтересовану сторону спору понести ці витрати, в тому числі, на умовах попередньої оплати.

6. Відповідачу надати в засідання суду:

- всі наявні оригінали документів, пов'язані із будівництвом та добудовою спірного приміщення магазину у складі об'єкта "Інженерні мережі в житловому мікрорайоні бр. Смоківка" по вулиці Княгині Ольги, 26 в селі Вереси Житомирського р-ну на території сільської ради ( всі рішення сесій ради та виконавчого комітету з питання забудови території населеного пункту села Вереси спірним приміщення магазину; з питання надання адреси об'єкту будівництва та її зміни: з вул. Будівельників,78 на вулицю ОСОБА_13, 26; з питання фінансування об'єкта будівництва за рахунок коштів сільського бюджету ( субвенцій - з державного бюджету) тощо).

7. Третій особі надати в засідання суду:

- всі наявні оригінали документів, пов'язані із будівництвом спірного приміщення магазину до 1998 року, якщо останні збереглися ; у разі передачі таких документів відповідачу у повному обсязі у 2004 році, або третій особі , письмо це підтвердити.

8. Роз'яснити учасникам судового процесу, що:

- копії письмових доказів, які подаються до суду, повинні оформлятися відповідно до вимог ст. 36 ГПК України та п. 5.27 Національного стандарту України ДСТУ 4163-2003 "Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації", затвердженого Наказом Держспоживстандарту України №55 від 07.04.2003р.;

- копії витребуваних доказів мають бути прошитті, пронумеровані та завірені органом ( підприємством, установою), який безпосередньо виготовив документацію із землеустрою та інвентаризаційну справу або засвідчені нотаріусом відповідно до Закону України "Про нотаріат";

- у разі подання оригіналів витребуваних документів, останні будуть передані судовому експерту як об'єкти експертного дослідження та повернуті судом після судової експертизи.

9. Попередити сторін спору, що неподання або несвоєчасне подання витребуваних судом доказів, рівно як і невиконання інших вказівок суду з неповажних причин, буде розцінене господарським судом як прояв неповаги до суду та зловживання процесуальними правами з відповідними правовими наслідками (п. п. 1 та 5 ст. 83 та ст. 90 ГПК України).

10. Викликати в засідання суду уповноважених представників сторін та третьої особи з документами, що посвідчують особу та підтверджують повноваження.

Суддя Машевська О.П.

Друк. : 1- в справу

2- позивачу ( рек.)

3- відповідачу ( рек. з пов.)

4- третій особі ( рек.)

Дата ухвалення рішення 28.09.2015
Зареєстровано 02.10.2015
Оприлюднено 06.10.2015

Судовий реєстр по справі 906/1286/15

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.04.2018 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 11.04.2018 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 26.03.2018 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 07.03.2018 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 09.02.2018 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 02.02.2018 Господарський суд Житомирської області Господарське
Постанова від 26.12.2017 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 21.12.2017 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 21.12.2017 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 14.12.2017 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 28.09.2015 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 25.08.2015 Господарський суд Житомирської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону