ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

УКРАЇНА

Господарський суд

Житомирської області

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

10002, м. Житомир, майдан Путятинський, 3/65, тел. (0412) 48-16-20,

E-mail: inbox@zt.arbitr.gov.ua, http://zt.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"14" грудня 2015 р. Справа № 906/1286/15.

Господарський суд Житомирської області у складі:

Судді: Машевської О.П.

за участю секретаря судового засідання: Гребеннікової Н.П.

Розглянувши клопотання судового експерта ТОВ "Судова незалежна експертиза України" в особі Житомирської філії ОСОБА_1 за №СЕ-4-1-025/15 від 26.11.2015 про надання письмового роз'яснення у справі

За позовом: Приватного підприємства будівельно-монтажної фірми "Майстер" (с. Вереси, Житомирського р-ну)

До: Вересівської сільської ради Житомирського району (с. Вереси, Житомирського р-ну)

за участю третіх осіб на стороні відповідача: Державного територіально-галузевого об'єднання Південно-Західної залізниці "Укрзалізниця" в особі Коростенської дирекції залізничних перевезень (м. Коростень) та Регіонального відділення Фонду державного майна України в Житомирській області (м. Житомир)

про стягнення 273158,00 грн.

за участю представників учасників судового процесу :

від позивача: ОСОБА_2І - дов. №б/н від 28.09.2015р., ОСОБА_3 - адвокатське посв. №654 від 26.04.2012р.

від відповідача: не прибув,

від третьої особи -1: не прибув,

від третьої особи -2: не прибув

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою від 20.10.2015 року господарський суд призначив у справі №906/1286/15 комплексну судову експертизу, проведення якої доручив в частині будівельно-технічно (оціночно-будівельної) експертизи судовому експерту ОСОБА_1 (Свідоцтво № 1648 від 23.08.2013р. (дійсне до 23.08.16р.), в частині економічної експертизи - судовому експерту ОСОБА_4 ( Свідоцтво № 1046 від 14.12.2012р. (дійсне до 14.12.2015р.)

30 листопада 2015 до Господарського суду Житомирської області надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_1 за №СЕ4-1-025/15 від 26.11.2015 про надання письмового роз'яснення, яким вказати:

- на яку дату необхідно встановити вартість фактично виконаних робіт з будівництва об'єкта " приміщення магазину" підрядником ПП БМФ "Майстер" відповідно до питання 1.3 судової будівельно-технічної експертизи , поставленого ухвалою суду від 20.10.2015р. ;

- на яку дату необхідно встановити вартість фактично виконаних робіт з будівництва об'єкта " приміщення магазину" , виконаними іншими підрядними організаціями, відповідно до питання 1.1 судової будівельно-технічної експертизи , постановленого ухвалою суду від 20.10.2015р.;

- який був технічний стан та обсяги споруджених конструктивних елементів будівлі магазину ( фундаментів, стін, перекриття, покрівлі, комунікацій, внутрішнього та зовнішнього оздоблення тощо), станом на березень 1998 року до моменту проведення робіт з його добудови ПП БМФ "Майстер" ( надати опис або документальні матеріали, де це вказано).

У супровідному листі ТОВ "Судова незалежна експертиза України" від 27.11.15р. № 130 до клопотання судового експерта обумовлено, що строк виконання клопотання в частині надання письмового роз'яснення не може перевищувати 45 календарних днів (тобто, підлягає задоволенню до 10. 01.2016р.)

Розгляд клопотання судового експерта про надання письмових роз'яснень здійснюється за правилами ст. 89 ГПК України в засіданні суду після поновлення провадження у справі з повідомленням учасників судового процесу про час та місце його проведення.

Ухвалою від 01.12.15р. призначено засідання суду для розгляду клопотання судового експерта ТОВ "Судова незалежна експертиза України" в особі Житомирської філії ОСОБА_1 за №СЕ-4-1-025/15 від 26.11.2015 про надання письмового роз'яснення на "14" грудня 2015 р. о 14:30 год., про що повідомлено учасників судового процесу, а також витребувано у судового експерта матеріали справи.

До початку засідання суду судом перевірено, що всі учасники судового процесу повідомлені належним чином про дату, час та місце його проведення.

14 .12.15р. на адресу суду надійшло клопотання відповідача про відкладення розгляду справи , в тому числі, з питання надання судовому експерту письмових роз'яснень, з підстав неможливості забезпечити участь представника.

Клопотання відповідача про відкладення судом розгляду справи на іншу дату, в тому числі, з питання надання судовому експерту письмових роз'яснень, судом відхилено як необґрунтоване, оскільки судовим експертом доведено до відома учасників судового процесу зміст заявленого клопотання, та яке адресоване до розгляду виключно господарському суду щодо роз'яснення ухвали суду від 20.10.15р. в порядку статті 89 ГПК України.

Окрім того, роз'яснення ухвали суду від 20.10.15р. в порядку статті 89 ГПК України здійснюється судом на стадії проведення призначеної судом експертизи за клопотанням судового експерта та не є розглядом справи по суті.

Господарський суд, з приводу заявленого клопотання експерта про надання письмового роз'яснення питань, поставлених в ухвалі від 20.10.15р. питань, дослідивши матеріали справи , дійшов до наступного висновку.

Згідно з частиною першою статті 89 Господарського процесуального кодексу України суддя за заявою, зокрема, сторони роз'яснює ухвалу, не змінюючи при цьому її змісту.

Оскільки відповідно до п. 2.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерством юстиції України від 08.10.1998, № 53/5 ( далі - Інструкція № 53/5) експерт зобов'язаний невідкладно заявити клопотання органу, який призначив експертизу щодо уточнення питань у разі виникнення сумніву щодо змісту та обсягу доручення (поставлених експертові питань), а відповідно до п. 2.3 йому заборонено вирішувати питання, які виходять за межі спеціальних знань експерта та з'ясування питань права, правило ч.1 ст. 89 ГПК України застосовується також відносно судового експерта як учасника судового процесу ( ст.ст. 18, 31 ГПК України).

В свою чергу, роз'яснюючи ухвалу , господарський суд не вправі змінювати зміст ухвали, тобто не має права змінювати: відомостей, викладених в ухвалі відповідно до вимог статті 86 Господарського процесуального кодексу України.

Суд викладає більш повно і зрозуміло ті частини ухвали, розуміння яких викликає труднощі, не вносячи змін до ухвали по суті і не торкаючись тих питань, які не були предметом судового розгляду.

Як свідчать матеріали справи, комплексну судову експертизу призначено ухвалою суду від 20.10.15р., проведення якої доручено в частині будівельно-технічної (оціночно-будівельної) експертизи судовому експерту ОСОБА_1 (Свідоцтво № 1648 від 23.08.2013р. ( дійсне до 23.08.16р.) із визначеним переліком питань відповідно до суті спору та наявних у справі документів станом на 20.10.15р.

У п.3.3. Інструкції № 53/5 передбачено, що у документі про призначення експертизи зазначаються, зокрема, обставини справи, які мають значення для проведення експертизи.

У п. 9. Постанови ВГСУ від 23.03.2012 № 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" ( далі - Постанова ВГСУ № 4) роз'яснено, що в ухвалі про призначення судової експертизи, зазначаються, зокрема, обставини справи, які мають значення для проведення судової експертизи.

В описовій частині ухвали суду від 20.10.15р. зазначено обставини справи, які мають значення для проведення судової експертизи.

При формулюванні питань судовому експерту , суд врахував вимоги п.9 Постанова ВГСУ № 4 стосовно недопущення неоднозначного їх розуміння й тлумачення всіма учасниками судового процесу , в тому числі, судовим експертом, оскільки останні відповідали тим об'єктам і матеріалам, які направлялися на експертизу у складі 2 (двох) томів справи.

Зокрема, формулювання питань, які ставились перед експертом, здійснювалось з урахуванням Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень і атестованих експертних методик, у яких зазначаються питання, на вирішення яких спрямовані ці методики та реєстр яких ведеться Міністерством юстиції України.

Відповідно до п. 5.1. Науково-методичних рекомендацій основними завданнями будівельно-технічної експертизи є:

- визначення, перевірка обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та складеної первинної звітної документації з будівництва та їх відповідність проектно-кошторисній документації, вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;

- визначення технічного стану будівель, споруд та інженерних мереж, причин пошкоджень та руйнувань об'єктів та їх елементів.

Відповідно до 5.1.1. Науково-методичних рекомендацій орієнтовний перелік вирішуваних питань включає , зокрема, наступні:

- який перелік та об'єми фактично виконаних будівельних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції)?

- яка вартість фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об'єктів?

- чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об'єктів обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією з будівництва?

- який ступінь будівельної готовності незавершеного будівництвом об'єкта?

- який технічний стан (ступінь фізичного зношення) об'єкта нерухомого майна (будівлі, споруди тощо)?

З врахуванням вищевикладеного, та оскільки позивач ОСОБА_5 підприємство будівельно-монтажна фірма "Майстер" за цим позовом доводить, що як підрядник будував та добудовував (оздоблював) приміщення магазину по вулиці Княгині Ольги, 26 в селі Вереси Житомирського р-ну у період з березня 1998 року по грудень 2007 року за власні кошти на загальну суму 273 158, 00 грн., на вирішення судового експерта винесені питання:

- чи підтверджується документально будівництво об'єкта "приміщення магазину" ОСОБА_5 підприємством будівельно-монтажною фірмою "Майстер" (с. Вереси) у період з березня 1998 року по грудень 2007 року ( далі - підрядник) ?

1.1 якщо так, чи підтверджується документально будівництво об'єкта "приміщення магазину" підрядником на підставі розробленої та затвердженої проектно-кошторисної документації?

1.2 якщо так, який перелік та об'єми фактично виконаних будівельних робіт з будівництва об'єкта "приміщення магазину" виконані підрядником ?

1.3 якщо так, яка вартість фактично виконаних робіт з будівництва об'єкта "приміщення магазину" підрядником ?

Відповідно критерієм визначення вартості фактично виконаних робіт з будівництва об'єкта "приміщення магазину" підрядником ОСОБА_5 підприємством будівельно-монтажною фірмою "Майстер" є проектно-кошторисна документація, чинна в період з березня 1998 року по грудень 2007 року. Визначення вартості фактично виконаних робіт з будівництва об'єкта "приміщення магазину" підрядником на конкретну дату (дати) в межах періоду будівництва за наявними у справі документами станом на 20.10.15р. є неможливим.

Окрім того, в описовій частині ухвали суду від 20.10.15р. зазначено, що потребують встановлення обставини участі у будівництві спірного приміщення магазину по вул. Княгині Ольги, 26 у селі Вереси Житомирського району як підрядника саме Будівельно-монтажного поїзду № 650 Шляхбудтресту Південно-Західної залізниці.

З врахуванням вищевикладеного, на вирішення судового експерта винесені питання:

- чи підтверджується документально будівництво об'єкта "приміщення магазину" у період з березня 1991 року до березня 1998 року іншими підрядними організаціями та на підставі розробленої та затвердженої проектно-кошторисної документації?

1.1 якщо так, який перелік, об'єми та вартість фактично виконаних будівельних робіт з будівництва об'єкта "приміщення магазину" виконані іншими підрядними організаціями?

Відповідно критерієм визначення вартості фактично виконаних робіт з будівництва об'єкта "приміщення магазину" іншими підрядними організаціями є проектно-кошторисна документація, чинна в період з березня 1991 року до березня 1998 року. Визначення вартості фактично виконаних робіт з будівництва об'єкта "приміщення магазину" іншими підрядними організаціями на конкретну дату (дати) в межах періоду будівництва за наявними у справі документами станом на 20.10.15р. є неможливим.

Надання письмового роз'яснення з питання " який був технічний стан та обсяги споруджених конструктивних елементів будівлі магазину ( фундаментів, стін, перекриття, покрівлі, комунікацій, внутрішнього та зовнішнього оздоблення тощо), станом на березень 1998 року до моменту проведення робіт з його добудови ПП БМФ "Майстер" ( надати опис або документальні матеріали, де це вказано) за наявними у справі документами станом на 20.10.15р. є неможливим.

На підставі вищевикладеного та ст.ст. 86 та 89 ГПК України, господарський суд , -

УХВАЛИВ:

1. Відмовити у наданні письмового роз'яснення ухвали суду від 20.10.15р., яким вказати:

- на яку дату необхідно встановити вартість фактично виконаних робіт з будівництва об'єкта " приміщення магазину" підрядником ПП БМФ "Майстер" відповідно до питання 1.3 судової будівельно-технічної експертизи , поставленого ухвалою суду від 20.10.2015р. ;

- на яку дату необхідно встановити вартість фактично виконаних робіт з будівництва об'єкта " приміщення магазину" , виконаними іншими підрядними організаціями, відповідно до питання 1.1 судової будівельно-технічної експертизи , постановленого ухвалою суду від 20.10.2015р.;

- який був технічний стан та обсяги споруджених конструктивних елементів будівлі магазину ( фундаментів, стін, перекриття, покрівлі, комунікацій, внутрішнього та зовнішнього оздоблення тощо), станом на березень 1998 року до моменту проведення робіт з його добудови ПП БМФ "Майстер" ( надати опис або документальні матеріали, де це вказано).

Ухвала про відмову у роз'ясненні ухвали суду від 20.10.15р. вступила в законну силу 14.12.15р., однак може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Суддя ОСОБА_6

Друк:

1 - в справу

2 - ( позивачу) (простою)

3 - відповідачу) (рек. з пов.)

4 - 5 третій особі на дві адреси: Державному територіально-галузевому об'єднанню Південно-Західної залізниці "Укрзалізниця" (01034,м. Київ, Шевченківський район. вулиця Лисенка, буд. 6, код ЄДРПОУ 04713033) ( рек. з повід. ) та Коростенській дирекції залізничних перевезень (11500, вул. Табукашвілі, 15, Коростень, Житомирська область) ( рек. з пов.)

6 - третій особі РВ Фонду державного майна України в Житомирській області (10008, Житомирська обл., місто Житомир, вулиця 1-го Травня, будинок 20) (рек. з пов.)

7 - судовому експерту ОСОБА_1 на адресу : ТОВ "Судова незалежна експертиза України" в особі Житомирської філії ( 10014, м. Житомир, вул. Кафедральна, 10) (рек. з пов.)

8 - судовому експерту ОСОБА_4 на адресу: АДРЕСА_1 (рек. з пов.)

Дата ухвалення рішення 14.12.2015
Зареєстровано 16.12.2015
Оприлюднено 18.12.2015

Судовий реєстр по справі 906/1286/15

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.04.2018 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 11.04.2018 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 26.03.2018 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 07.03.2018 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 09.02.2018 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 02.02.2018 Господарський суд Житомирської області Господарське
Постанова від 26.12.2017 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 21.12.2017 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 21.12.2017 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 14.12.2017 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 14.12.2015 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 14.12.2015 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 01.12.2015 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 20.10.2015 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 20.10.2015 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 12.10.2015 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 28.09.2015 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 25.08.2015 Господарський суд Житомирської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону