ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВ СЬКОЇ ОБЛАСТІ

01032, місто Київ, вул. Комінте рну, 16 230-31-77

У Х В А Л А

"24" вересня 2009 р. Справа № 9/184-09

За позовом Фізичної особи-підпр иємця ОСОБА_1

До

Третя особа Товариства з обмеженою ві дповідальністю «Клен-Явір»

Державне підприємство «Б ілоцерківське лісове господ арство»

Про стягнення 79598,39 грн.

Суддя Л.В. Сокуренко

Представники:

від позивача: ОСОБА_1 (паспорт НОМЕР_1 Володарським РВ ГУМВС Украї ни в Київській області 21.01.1999 р.)

ОСОБА_3 (дов. № б/н від 02.09.2009 рок у)

від відповідача:

третя особа: не з' явився

Мальований А.М. (доручення № 655 від 02.09.2009 року)

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

В провадженні господа рського суду Київської облас ті знаходиться справа № 9/184-09 за позовом Фізичної особи-підп риємця ОСОБА_1 до Товарист ва з обмеженою відповідальні стю «Клен-Явір», за участю тре тьої особи, без самостійних в имог на предмет спору, на стор оні позивача Державне пі дприємство «Білоцерківське лісове господарство»про стя гнення 79598,39 грн.

Ухвалою суду від 03.09.2009 р. розг ляд справи відкладено на 24.09.2009 р оку.

23.09.2009 року через загальни й відділ господарського суду Київської області надійшло клопотання № б/н від 23.09.09, в яком у директор Товариства з обме женою відповідальністю «Кле н-Явір»просить суд відкласти розгляд справи.

Відповідно до частини п ершої п.1 ст. 77 ГПК України, в раз і нез' явлення в засідання п редставників сторін, інших у часників судового процесу, р озгляд справи підлягає відкл аденню.

За таких обставин, розгляд справи підлягає відкладенню .

Керуючись ст.ст. 77, 86 ГПК України, господарський суд, -

У Х В А Л И В:

1. Розгляд справи відкл асти на 20.10.2009 р. о 11:00 год. Засі дання відбудеться за адресою (м. Київ вул. Комінтерну 16, кабі нет № 222).

2. Зобов”язати відп овідача надати в судове за сідання касові ордери викона них робіт, виписку з банку з 01.08 .2008 року до моменту порушення п ровадження у справі № 9/184-09 та ви конати вимоги ухвали суду ві д 03.09.2009 року.

3. Явку сторін визнати о бов' язковою, також попереди ти учасників процесу про май нову відповідальність, перед бачену п.5 ст. 83 ГПК України, а та кож про наслідки, передбачен і ст. 81 ГПК України, за неявку пр едставників сторін в судове засідання та неподання витре буваних господарським судом документів.

4. Копію ухвали господа рського суду Київської облас ті надіслати сторонам по спр аві.

Суддя

Л.В. С окуренко

Дата ухвалення рішення 24.09.2009
Оприлюднено 25.01.2011

Судовий реєстр по справі 9/184-09

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 20.01.2011 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 10.01.2011 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 25.10.2010 Вищий господарський суд України Господарське
Рішення від 09.02.2010 Господарський суд Київської області Господарське
Судовий наказ від 13.01.2010 Господарський суд Херсонської області Господарське
Ухвала від 22.12.2009 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 27.11.2009 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 11.11.2009 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 05.11.2009 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 05.11.2009 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 24.09.2009 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 23.09.2009 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 03.09.2009 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 31.07.2009 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 13.07.2009 Господарський суд Сумської області Господарське
Судовий наказ від 06.07.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 23.06.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 22.06.2009 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 29.05.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 9/184-09

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону