ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

УКРАЇНА

Господарський суд

Житомирської області

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

10002, м. Житомир, майдан Путятинський, 3/65, тел. (0412) 48-16-20,

E-mail: inbox@zt.arbitr.gov.ua, http://zt.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"09" жовтня 2017 р. Справа № 906/1286/15.

Господарський суд Житомирської області у складі судді: Машевської О.П., розглянувши заяву ОСОБА_1 сільської ради Житомирського району Житомирської області від 19.09.2017 вих. № 252 про відстрочку виконання судового рішення у справі

за позовом: Приватного підприємства будівельно-монтажної фірми "Майстер"

до: ОСОБА_1 сільської ради Житомирського району

треті особи на стороні відповідачів: Державне територіального-галузеве об'єднання Південно-Західної залізниці "Укрзалізниця" в особі Коростенської дирекції залізничних перевезень (м. Коростень) та Регіональне відділення Фонду державного майна України в Житомирській області (м. Житомир)

про стягнення 273158,00 грн

за участю представників сторін:

від позивача: ОСОБА_2 - довір. б/н від 05.01.2017 (в засіданні 03.10.2017); ОСОБА_3 - довір. б/н від 05.04.2017;

від відповідача: ОСОБА_4 - довір. б/н від 12.10.2015, ОСОБА_5 - довір. б/н від 03.10.2017;

від третіх осіб: не прибули.

В засіданні 03.10.2017 оголошувалась перерва до 12:00 год 09.10.2017 в порядку статті 77 ГПК України

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду Житомирської області від 22.02.2017 у справі № 906/1286/15, залишеним без змін постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 26.06.2017, стягнуто з ОСОБА_1 сільської ради Житомирського району на користь Приватного підприємства Будівельно-монтажна фірма "Майстер" 219667,00 грн вартості виконаних будівельно-монтажних робіт у будівлі магазину за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Вереси, вул. Княгині Ольги, буд. 26, загальна площа 202 кв.м, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 758430518220, 35666,80 грн витрат на судову експертизу та 4393,34 грн судового збору.

18.04.2017 на примусове виконання рішення суду від 22.02.2017 було видано наказ.

22.09.2017 до господарського суду Житомирської області від боржника (ОСОБА_1 сільської ради Житомирського р-ну Житомирської області) надійшла заява за вих. №252 від 19.09.2017, згідно з якою останній просить суд відстрочити виконання рішення суду від 22.02.2017 в частині стягнення з ОСОБА_1 сільської ради Житомирського району Житомирської області на користь Приватного підприємства будівельно-монтажної фірми "Майстер" 254727,17 грн заборгованості на строк до 01.04.2018.

Ухвалою від 25.09.2017 господарський суд прийняв до розгляду вищевказану заяву ОСОБА_1 сільської ради про відстрочку виконання судового рішення від 22.02.2017, вжив заходи по підготовці заяви до розгляду.

Представник боржника в засіданні суду клопотання про відстрочку виконання рішення суду підтримав у повному обсязі з підстав, викладених у заяві від 19.09.2017 вих. № 252.

В обґрунтування заяви вказав, що наразі виконання рішення суду від 22.02.2017 у справі № 906/1286/15 є утрудненим, що пояснюється тим, що боржник не є суб'єктом підприємницької діяльності та діє в межах затвердженого бюджету.

На підтвердження факту існування тяжкого фінансового становища, представник ОСОБА_1 сільської ради надав суду офіційну документацію та вказав, що з метою покриття заборгованості перед стягувачем, боржником були прийняті рішення "Про внесення змін до сільського бюджету" в частині вирішення питання про перерозподіл коштів резервного фонду, "Про надання дозволу на продаж приміщення в с. Вереси, вул. Княгині Ольги, 26, яке знаходиться у комунальній власності сільської ради", укладено 05.09.2017 договір із суб'єктом оціночної діяльності ФОП ОСОБА_6 на проведення незалежної оцінки приміщення та частково погашено за рахунок коштів резервного фонду боржника борг по наказу від 18.04.2017 у сумі 5000,00 грн.

На думку представника боржника, вищевказане свідчить, що ОСОБА_1 сільська рада є послідовною та проводить заходи з погашення заборгованості перед ПП БМФ "Майстер", але в силу об'єктивних і незалежних від неї причин, зокрема тих, що вказують на необхідність дотримання при реалізації магазину норм Закону України "Про публічні закупівлі", виконання наказу господарського суду Житомирської області від 18.04.2017 в короткі строки є неможливим.

Представники стягувача проти доводів заяви боржника заперечують в повному обсязі з підстав, наведених у запереченнях від 03.10.2017, просять суд відмовити у її задоволенні в повному обсязі, посилаючись на те, що боржник не представив конкретних обставин, що ускладнюють виконання рішення суду або роблять його неможливим для виконання у визначений законом строк.

Розглянувши заяву боржника - ОСОБА_1 сільської ради про відстрочку виконання рішення суду, заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд вважає за необхідне зазначити таке.

Відповідно до ст. 121 ГПК України передбачено, що за наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим, за заявою сторони виконавчого провадження або за власною ініціативою господарський суд, який видав виконавчий документ, у десятиденний строк розглядає це питання у судовому засіданні з викликом сторін, прокурора і у виняткових випадках, залежно від обставин справи, може відстрочити або розстрочити виконання рішення, ухвали, постанови.

За практикою Європейського суду з прав людини право на виконання судового рішення є складовою права на доступ до суду, передбаченого статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, для цілей якої виконання рішення, ухваленого будь-яким судом, має розцінюватися як невід'ємна частина судового розгляду (Рішення у справі "Шмалько проти України" від 20.07.2004).

Згідно з пп. 7.1.1, п. 7.2 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 №9 "Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України" визначено, що відстрочка виконання рішення суду означає відкладення чи перенесення виконання рішення на новий строк, який визначається господарським судом.

Підставою для відстрочки, розстрочки, зміни способу та порядку виконання рішення можуть бути конкретні обставини, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим у визначений строк або встановленим господарським судом способом.

За судовою практикою, як встановив Конституційний Суд України у своєму Рішенні від 26.06.2013 №5-рп/2013, до обставин, що ускладнюють виконання судового рішення та які відповідно можуть розцінюватися судом як підстави для відстрочки його виконання, належать, зокрема, скрутне матеріальне становище боржника, наявність загрози банкрутства юридичної особи-боржника, стихійне лихо, інші надзвичайні події тощо.

У п. 7.2 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 №9 також роз'яснено, що вирішуючи питання про відстрочку (розстрочку) виконання рішення, господарський суд повинен враховувати матеріальні інтереси сторін, їх фінансовий стан, ступінь вини відповідача у виникненні спору, наявність інфляційних процесів у економіці держави та інші обставини справи.

Тобто з огляду на викладене та позицію Конституційного Суду України у Рішенні від 26.06.2013 №5-рп/2013 випливає, що як розстрочка, так і відстрочка виконання рішення має базуватися на принципах співмірності і пропорційності з метою забезпечення балансу прав і законних інтересів стягувачів і боржників.

При цьому слід мати на увазі, що згоди сторін на вжиття заходів, передбачених статтею 121 ГПК, ця стаття не вимагає, і господарський суд законодавчо не обмежений будь-якими конкретними термінами відстрочки чи розстрочки виконання рішення суду.

Судом встановлено, що боржником (ОСОБА_1 сільською радою) вживаються заходи з метою погашення заборгованості перед стягувачем (ПП БМФ "Майстер") шляхом прийняття сільською радою рішення про продаж будівлі магазину за адресою: с. Вереси, вул. Княгині Ольги, 26, Житомирського р-ну Житомирської області та про укладення 05.09.2017 договору із суб'єктом оціночної діяльності ФОП ОСОБА_6 на проведення її незалежної оцінки. Виручені кошти будуть скеровані на розрахунок із стягувачем.

Для створення умов щодо проведення розрахунку за продаж майна в рахунок погашення боргу, ОСОБА_1 сільська рада своїм рішенням від 21.02.2017 затвердила бюджетну Програму для забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів комітетом ОСОБА_1 сільської ради, яка надає можливість проводити безспірне списання коштів сільського бюджету, на якому обліковуються кошти за кодом доходів бюджету "Інші надходження" - 21080000, а також виділення коштів з резервного фонду сільського бюджету на зазначену мету.

Також з метою часткового погашення боргу перед стягувачем, ОСОБА_1 сільська рада прийняла рішення від 07.06.2017 та від 09.08.2017, якими внесла зміни до сільського бюджету, тим самим фактично розрахувавшись з ПП БМФ "Майстер" по наказу від 18.04.2017 № 906/1286/15 на суму 5000,00 грн, що підтверджено платіжним дорученням від 19.08.2017 № 553.

Наразі залишилось невиконаним зобов'язання по сплаті вартості виконаних будівельно-монтажних робіт у будівлі магазину за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Вереси, вул. Княгині Ольги, буд.26, на суму 214667,00 грн, 35666,80 грн витрат на судову експертизу та 4393,34 грн судового збору, а разом на суму 254727,14 грн.

При цьому рішенням ОСОБА_1 сільської ради від 29.12.2016 "Про сільський бюджет на 2017 рік" їй надано право проводити фінансування видатків сільського бюджету лише в межах зареєстрованих в органах Державної казначейської служби України фінансових зобов'язань, які відповідно до затверджених розписів асигнувань та доходів загального та спеціального фондів ради на 2017 рік (річного та помісячних), не передбачають шляхи покриття заборгованості боржника по рішенню суду від 22.02.2017 по справі № 906/1286/15 у повному обсязі.

Більш того, із наданого боржником до суду документа про аналіз виконання плану по доходах (бюджет ОСОБА_1 с/р) вбачається, що за кодом 21080000 "Інші надходження" станом на 18.09.2017 обліковується лише 75,00 грн, недовиконання плану по доходах в цілому становить 148846,00 грн.

Такі обставини вказують на фінансову неспроможність боржника розрахуватися зі стягувачем у найкоротші строки за відсутності інших альтернативних варіантів погашення заборгованості, якими може бути продаж майна боржника за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Вереси, вул. Княгині Ольги, буд. 26, вартість якого згідно із висновком суб'єкта оціночної діяльності становить 737704,00 грн.

Прийняття ОСОБА_1 сільською радою рішень від 09.08.2017, за якими визначено, що кінцевий розрахунок з ПП БМФ "Майстер" по наказу від 18.04.2017 № 906/1286/15 буде проведено за рахунок коштів, одержаних від реалізації приміщення, та часткове виконання рішення суду на суму основного боргу у розмірі 5000,00 грн до надання судом відстрочки виконання рішення суду, свідчить про сумлінне ставлення боржника до виконання своїх обов'язків по погашенню заборгованості перед стягувачем.

Господарський суд дійшов висновку, що в даному випадку відстрочка виконання рішення для боржника не є інструментом ухилення від виконання рішення, боржник лише намагається через існування певних обставин, які таке виконання ускладнюють, забезпечити повне виконання рішення та остаточне погашення заборгованості перед стягувачем.

З огляду на те, що нормами чинного Господарського процесуального кодексу України не визначено переліку обставин, які свідчать про неможливість чи ускладнення виконання рішення, тому суд оцінює докази, які підтверджують такі обставини, за правилами статті 43 Господарського процесуального кодексу України.

Відтак при вирішенні питання щодо можливості задоволення заяви боржника, судом враховано як вказані ним причини виникнення заборгованості перед стягувачем, так і позицію Верховного Суду України з приводу підстав задоволення заяви про відстрочку виконання рішення суду, викладену в п. 10 Постанови Пленуму № 14 від 26.12.2003, яка зводиться до такого: задоволення заяви сторони про відстрочку виконання рішення можливе лише у виняткових випадках, які суд визначає виходячи з особливого характеру обставин, що ускладнюють або виключають виконання рішення.

Суд зазначає, що боржником в підтвердження викладених у заяві від 19.09.2017 про відстрочку виконання рішення суду обставин надано документи, проаналізувавши які можна дійти висновку про неможливість або складність процедури виконання рішення господарського суду від 22.02.2017 у даній справі станом на день подачі вказаної заяви до суду, оскільки продаж майна комунальної власності, на відчуженні якого наполягає боржник з метою погашення заборгованості перед стягувачем, має відбуватися в межах визначеної законом процедури та строків. До того ж боржник надав суду докази, які вказують на те, що наразі у нього відсутня фінансова можливість погасити залишок заборгованість перед стягувачем.

Поряд з вказаним, суд зазначає, що боржник у своїй заяві від 19.09.2017 жодним чином не обґрунтував термін на який слід відстрочити виконання судового рішення, враховуючи, що відстрочка виконання рішення повинна забезпечити його виконання у межах строку відстрочення, а не ухилення від його виконання на певний час.

Оскільки надання боржнику відстрочки подовжить період відновлення порушеного права стягувача, тому з метою вирішення питання про можливість її надання, а також визначення строку подовження виконання рішення суду, слід враховувати закріплені в нормах матеріального права, і перш за все у Європейській конвенції про захист прав людини та основних свобод, що є частиною національного законодавства, допустимі межі надання відстрочки виконання судового рішення.

Так, у рішенні Європейського суду з прав людини від 17.05.2005 у справі "Чіжов проти України" (заява № 6962/02) зазначено, що позитивним обов'язком держави є організація системи виконання рішень таким чином, щоб гарантувати виконання без жодних невиправданих затримок, і так, щоб ця система була ефективною і законодавчо, і практично, а нездатність державних органів ужити необхідних заходів для виконання рішення позбавляє гарантій, які закріплені у пар. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Тобто за практикою Європейського суду з прав людини, несвоєчасне виконання рішення суду може бути мотивоване наявністю певних обставин, відстрочка виконання рішення суду не повинна шкодити сутності права, гарантованого ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, згідно якої "кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи у продовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру..", а у системному розумінні даної норми та національного закону, суд не повинен перешкоджати ефективному поновленню у правах, шляхом виконання судового рішення, тобто довготривале виконання рішення суду може набути форми порушення права на справедливий судовий розгляд, що не може бути виправдано за конкретних обставин справи та є наслідком зменшення вимог щодо розумності строку. Крім того, довготривале невиконання рішення суду порушує право на повагу до власності та на вільне володіння власністю у зв'язку з тим, що рішення набуває ознак довготривалого виконання.

Слід зазначити, що надання відстрочки виконання рішення суду є правом, а не обов'язком суду, тому з огляду на досліджені господарським судом в процесі розгляду заяви документи, суд вважає, що посилання боржника у заяві від 19.09.2017 на обставини, які підтвердженні засобами доказування, вказують на ускладнення або неможливість виконання рішення суду та створюють підґрунтя для її надання, при цьому суд враховує, що скрутність фінансового становища є загальною ознакою платоспроможності як боржника, так і стягувача.

З огляду на зазначене, суд дійшов висновку, що надання у даному випадку боржнику відстрочки у термін зазначений ним у заяві - до 01.04.2018, є невмотивованим, позаяк фактичне зупинення виконання рішення на тривалий період було б здійснено без дотримання балансу інтересів стягувача та боржника, чим могло бути порушено основи судового рішення, яке ухвалене іменем України, позбавило б кредитора можливості захистити свої права, знизило б авторитет судового рішення, а тому таке судове рішення не могло б вважатися законним та справедливим. Такої ж позиції дотримується Вищий господарський суд України, що вбачається з постанов від 19.11.2014 у справі № 5019/117/11, від 17.12.2015 у справі № 5015/3077/12, від 28.12.2015 у справі № 42/78-17/284, від 29.03.2016 у справі № 903/336/14.

Враховуючи вищевикладені обставини, набрання рішенням законної сили і обов'язковість його для виконання та те, що боржником у заяві про відстрочення доведено винятковість обставин об'єктивної неможливості виконати рішення від 22.02.2017 у даний час і вказано шляхи за яких можливе фактичне настання обставин виконання рішення боржником в найближчий час, суд дійшов висновку, що заява ОСОБА_1 сільської ради Житомирського р-ну Житомирської області за вих. №252 від 19.09.2017 про відстрочку виконання рішення господарського суду Житомирської області від 22.02.2017 у справі № 906/1286/15 підлягає до задоволення частково, суд відстрочує виконання судового рішення до 31.12.2017 включно.

Керуючись ст. ст. 86, 121 ГПК України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Заяву боржника ОСОБА_1 сільської ради Житомирського району Житомирської області від 19.09.2017 вих. № 252 про відстрочку виконання судового рішення у справі № 906/1286/15 задовольнити частково.

2. Відстрочити примусове виконання рішення господарського суду Житомирської області від 22.02.2017 у справі № 906/1286/15, залишене без змін постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 26.06.2017, про стягнення з ОСОБА_1 сільської ради Житомирського району Житомирської області на користь Приватного підприємства Будівельно-монтажна фірма "Майстер" 219667,00 грн вартості виконаних будівельно-монтажних робіт у будівлі магазину за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Вереси, вул. Княгині Ольги, буд. 26, загальна площа 202 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 758430518220, 35666,80 грн витрат на судову експертизу, 4393,34 грн судового збору, на підставі виданого наказу № 906/1286/15 від 18.04.2017 - до 31 грудня 2017 року включно.

Ухвала про відстрочку виконання рішення суду вступила в законну силу 09.10.2017, однак може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Суддя ОСОБА_7

Друк:

1 - в справу

2,3 - сторонам (простою)

4,5 - третім особам - рек. з повід.

Дата ухвалення рішення 09.10.2017
Зареєстровано 11.10.2017
Оприлюднено 11.10.2017

Судовий реєстр по справі 906/1286/15

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.04.2018 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 11.04.2018 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 26.03.2018 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 07.03.2018 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 09.02.2018 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 02.02.2018 Господарський суд Житомирської області Господарське
Постанова від 26.12.2017 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 21.12.2017 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 21.12.2017 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 14.12.2017 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 09.10.2017 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 09.10.2017 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 09.10.2017 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 03.10.2017 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 25.09.2017 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 15.09.2017 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 24.07.2017 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 20.07.2017 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 13.07.2017 Господарський суд Житомирської області Господарське
Постанова від 26.06.2017 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону