ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

УКРАЇНА

Господарський суд

Житомирської області

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

10002, м. Житомир, майдан Путятинський, 3/65, тел. (0412) 48-16-20,

E-mail: inbox@zt.arbitr.gov.ua, http://zt.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"09" жовтня 2017 р. Справа № 906/1286/15.

Господарський суд Житомирської області у складі:

судді: Машевської О.П., розглянувши заяву Приватного підприємства будівельно-монтажної фірми "Майстер" від 03.10.2017 про забезпечення виконання рішення суду у справі

за позовом: Приватного підприємства будівельно-монтажної фірми "Майстер"

до: ОСОБА_1 сільської ради Житомирського району

треті особи на стороні відповідачів: Державне територіального-галузеве об'єднання Південно-Західної залізниці "Укрзалізниця" в особі Коростенської дирекції залізничних перевезень (м. Коростень) та Регіональне відділення Фонду державного майна України в Житомирській області (м. Житомир)

про стягнення 273158,00 грн

за участю представників сторін:

від позивача: ОСОБА_2 - довір. б/н від 05.01.2017; ОСОБА_3 - довір. б/н від 05.04.2017;

від відповідача: ОСОБА_4 - довір. б/н від 12.10.2015, ОСОБА_5 - довір. б/н від 03.10.2017;

від третіх осіб: не прибули

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду Житомирської області від 22.02.2017 у справі № 906/1286/15, залишеним без змін постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 26.06.2017, стягнуто з ОСОБА_1 сільської ради Житомирського району на користь Приватного підприємства Будівельно-монтажна фірма "Майстер" 219667,00 грн вартості виконаних будівельно-монтажних робіт у будівлі магазину за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Вереси, вул. Княгині Ольги, буд.26, загальна площа 202 кв.м, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 758430518220; 35666,80 грн витрат на судову експертизу та 4393,34 грн судового збору.

18.04.2017 на примусове виконання рішення суду від 22.02.2017 було видано наказ.

22.09.2017 до господарського суду Житомирської області від боржника (ОСОБА_1 сільської ради Житомирського р-ну Житомирської області) надійшла заява за вих. №252 від 19.09.2017, згідно з якою останній просив суд відстрочити виконання рішення суду від 22.02.2017 в частині стягнення з ОСОБА_1 сільської ради Житомирського району Житомирської області на користь Приватного підприємства будівельно-монтажної фірми "Майстер" 254727,17 грн заборгованості на строк до 01.04.2018. Обґрунтовуючи заяву боржник вказав, що погашення заборгованості перед стягувачем ПП БМФ "МАЙСТЕР") можливе лише шляхом здійснення продажу будівлі магазину комунальної форми власності, що знаходиться за адресою: с. Вереси, вул. Княгині Ольги, 26, Житомирського р-ну Житомирської області, у зв'язку з чим 05.09.2017 ОСОБА_1 сільською радою було укладено договір із суб'єктом оціночної діяльності ФОП ОСОБА_6 на проведення незалежної оцінки нерухомого майна. Виручені кошти було вирішено скерувати на розрахунок із стягувачем відповідно до наказу від 18.04.2017 № 906/1286/15, що підтверджено рішеннями сільської ради від 09.08.2017.

Ухвалою від 25.09.2017 господарський суд прийняв до розгляду вищевказану заяву ОСОБА_1 сільської ради про відстрочку виконання судового рішення від 22.02.2017, вжив заходи по підготовці заяви до розгляду.

03.10.2017 до суду від стягувача ПП БМФ "МАЙСТЕР") надійшло заперечення на заяву про відстрочку виконання судового рішення, в якому заявлено клопотання забезпечити виконання рішення від 22.02.2017 за наказом господарського суду Житомирської області від 18.04.2017 у зазначеній справі шляхом накладення арешту на спірний об'єкт капітальної будови за реєстраційним номером об'єкту нерухомого майна 758430518220, який розташована в с. Вереси, вул. Княгині Ольги, буд. 26 Житомирського р-ну Житомирської області, загальною площею 202 кв.м.

06.10.2017 стягувачем було направлено до суду докази сплати судового збору за подання заяви про забезпечення виконання судового рішення.

В судовому засіданні 09.10.2017 боржник подав до суду заперечення на клопотання про забезпечення виконання рішення суду до якого додано копію звіту про оцінку майна та копію висновку про вартість майна, що знаходиться за адресою: с. Вереси, вул. Княгині Ольги, 26, Житомирського р-ну Житомирської області, яка за даними суб'єкта оціночної діяльності склала 737704,00 грн.

За твердженням боржника, на сьогодні на замовлення ОСОБА_1 сільської ради вже проведена оцінка об'єкту нерухомості, сума коштів від реалізації якого буде скерована на погашення заборгованості перед стягувачем, тому забезпечення судового рішення у даній справі у спосіб, що ним наведений, унеможливить розрахунок по рішенню суду від 22.02.2017.

До того ж, на думку боржника, стягувач не навів жодного обґрунтування того, що майно, на яке буде накладено арешт, зникне або зменшиться, тощо.

Ухвалою від 09.10.2017 господарський суд частково задовольнив заяву ОСОБА_1 сільської ради, відстрочивши виконання судового рішення від 22.02.2017 у справі № 906/1286/15 до 31.12.2017 включно.

В той же час, розглянувши клопотання стягувача ПП БМФ "МАЙСТЕР") про забезпечення виконання рішення від 22.02.2017 за наказом господарського суду Житомирської області від 18.04.2017 у зазначеній справі, заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд вважає за необхідне задовольнити його частково з огляду на таке.

Відповідно до приписів ст. 121 ГПК України передбачено право господарського суду при вирішенні питання про відстрочку або розстрочку виконання рішення, ухвали, постанови вжити заходів до забезпечення позову. При чому, таке право має бути реалізоване судом на загальних підставах, визначених ст. ст. 66, 67 ГПК України.

Згідно зі ст. 66 ГПК України господарський суд за заявою сторони, прокурора чи його заступника, який подав позов, або з своєї ініціативи має право вжити заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.

За ст. 67 ГПК України позов забезпечується, зокрема, накладанням арешту на майно або грошові суми, що належать відповідачеві.

Про забезпечення позову виноситься ухвала.

Відповідно до п. 1 постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову" від 26.12.2011 № 16 визначено, що у вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв'язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Пунктом 47 постанови Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2008 № 13 також визначено, що заходи до забезпечення позову повинні бути співмірними із заявленими позивачем вимогами.

Співмірність передбачає співвідношення судом негативних наслідків від вжиття заходів до забезпечення позову з тими негативними наслідками, які можуть настати в результаті невжиття цих заходів, з урахуванням відповідності права чи законного інтересу, за захистом яких заявник звертається до суду, вартості майна, на яке він заявляє клопотання накласти арешт, чи майнових наслідків заборони відповідачу здійснювати певні дії.

Натомість, стягувач просить накласти арешт на спірний об'єкт капітальної будови за реєстраційним номером об'єкту нерухомого майна 758430518220, який розташована в с. Вереси, вул. Княгині Ольги, буд. 26 Житомирського р-ну Житомирської області, загальною площею 202 кв.м. для забезпечення виконання боржником судового рішення про проведення розрахунків зі стягувачем у сумі, що визначена судом згідно з рішенням від 22.02.2017.

З врахуванням вищевикладеного, вказані ним заходи забезпечення виконання рішення суд розцінює як неспівмірні із заявленими вимогами, оскільки в разі задоволення вимог стягувача про накладення арешту на майно, буде мати наслідком не відновлення прав останнього як кредитора у зобов'язанні, а вказане призведе до невиправданої затримки у виконанні рішення, оскільки можливість погашення заборгованості, що виникла за рішенням суду від 22.02.2017, за рахунок продажу майна боржника буде втрачена. Боржник втратить можливість забезпечити повне виконання рішення та остаточно погасити заборгованість перед стягувачем у найкоротші строки, що призведе до довготривалого невиконання рішення суду, внаслідок чого буде порушено право на повагу до власності та на вільне володіння власністю у зв'язку з тим, що рішення набуває ознак довготривалого виконання.

З огляду на зміст заявлених стягувачем вимог, враховуючи складний майновий стан боржника та особливість його фінансування, господарський суд вирішив відповідно до ст. 66 ГПК України обрати інший захід до забезпечення виконання рішення суду у цій справі , а саме накладення заборони відповідачу вчиняти дії, що стосуються предмета спору (ст. 67 ГПК України).

У п. 9 постанови Пленуму ВГСУ "Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову" від 26.12.2011 № 16 зазначено, що виносячи ухвалу про заборону відповідачеві вчиняти певні дії, господарський суд повинен точно визначити, які саме дії забороняється вчиняти. За наявності підстав для застосування такого заходу до забезпечення позову господарський суд може заборонити, зокрема, витрачання майна на власні потреби.

Судом встановлено, що рішенням ОСОБА_1 сільської ради від 09.08.2017 було вирішено кошти, отримані від продажу приміщення в селі Вереси, вул. Княгині Ольги, 26, направити на відшкодування заборгованості ПП БМФ "МАЙСТЕР" відповідно до наказу господарського суду Житомирської області від 18.04.2017 та на благоустрій населеного пункту.

Враховуючи визначений порядок розподілу коштів, які боржник має намір одержати від реалізації приміщення, пересвідчившись у тому, що дійсно існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання рішення суду, враховуючи те, що забезпечення позову допускається як гарантія захисту прав учасників процесу, заходи до забезпечення позову мають тимчасовий характер та можуть бути переглянуті судом за наявності відповідних підстав, не призведуть до завдання будь - якої істотної шкоди інтересам стягувача, але невжиття їх може ускладнити або зробити неможливим виконання судового рішення, виходячи з необхідності дотримання балансу інтересів сторін та враховуючи межі предмета спору, господарський суд дійшов висновку про доцільність вжиття у даній справі заходів до забезпечення виконання судового рішення шляхом заборони боржнику використовувати кошти в загальній сумі 261327,14 грн, отримані від продажу будівлі магазину, на інші цілі , ніж на виконання рішення господарського суду Житомирської області від 22.02.2017 у справі № 906/1286/15, залишеного без змін постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 26.06.2017 р. та на відшкодування витрат стягувача по сплаті судового збору в сумі 800,00 грн за вжите забезпечення позову.

У пункті 2 частини першої статті 3 Закону України "Про виконавче провадження" зазначено, що виконавчим документом є, зокрема, ухвали судів у господарських справах у випадках, передбачених законом.

Конституційний Суд України у п. 3 мотивувальної частини рішення від 26.06.2013 № 5-рп/2013 виходить з того, що до ухвал, визначених у пункті 2 частини другої статті 17 Закону, належать, зокрема, ухвали про вжиття запобіжних заходів та забезпечення позову у господарських справах (статті 436, 67 Кодексу), які виконуються органами державної виконавчої служби або іншими органами виконання судових рішень згідно з вимогами статей 2, 3, 5, 17 Закону без видачі наказу суду, оскільки мають самостійний процесуальний характер і не є актами вирішення спору по суті. Такі ухвали приймаються судом у зв'язку з необхідністю забезпечення розгляду судових справ та виконання рішення суду в майбутньому.

Таким чином, ухвала про забезпечення позову має відповідати вимогам до виконавчого документа, зазначеним у статті 4 Закону України "Про виконавче провадження" в редакції, чинній з 05.10.2016р.

Ухвали господарських судів набирають законної сили в день їх винесення, якщо інше не передбачено законом (зокрема, частинами п'ятою та шостою статті 12211 ГПК України) ( п.12. Постанови ВГСУ від 23.03.2012 № 6 "Про судове рішення") ( далі - Постанова ВГСУ №6).

Однак згідно статті 106 ГПК України ухвали про забезпечення позову можуть бути оскаржені в апеляційному порядку.

Керуючись ст. ст. 66, 67, 86 та 121 ГПК України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Заяву стягувача Приватного підприємства будівельно-монтажної фірми "Майстер" про забезпечення виконання рішення суду у цій справі від 22.02.2017, на примусове виконання якого видано наказ № 906/1286/15 від 18.04.2017, задовольнити частково.

2. Заборонити боржнику ОСОБА_1 сільській раді Житомирського району Житомирської області (12401, Житомирська обл., Житомирський район, село Вереси, вул. Покровська, буд. 16, код ЄДРПОУ 04348257) використовувати кошти в загальній сумі 261327,14 грн, отримані від продажу будівлі магазину, адреса: Житомирська область , Житомирський район, с. Вереси, вулиця Княгині Ольги, будинок 26, загальна площа 202 кв.м, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 758430518220 на інші цілі, ніж на виконання рішення господарського суду Житомирської області від 22.02.2017 у справі № 906/1286/15, залишеного без змін постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 26.06.2017 про стягнення з ОСОБА_1 сільської ради Житомирського району (12401, Житомирська обл., Житомирський район, село Вереси, вул. Покровська, буд. 16, код ЄДРПОУ 04348257) на користь Приватного підприємства Будівельно-монтажна фірма "Майстер" (12401, Житомирська обл., Житомирський район, село Вереси, вул. Поліська, буд. 2, код ЄДРПОУ 25304787) - 219667,00 грн вартості виконаних будівельно-монтажних робіт у будівлі магазину, 35666,80 грн витрат на судову експертизу, 4393,34 грн судового збору та на відшкодування витрат стягувача по сплаті судового збору в сумі 1600,00 грн за вжите забезпечення позову.

3. Стягувачем за даною ухвалою є позивач - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА ФІРМА "МАЙСТЕР" (12401, Житомирська обл., Житомирський район, село Вереси, вул. Поліська, буд. 2, код ЄДРПОУ 25304787).

4. Оригінальний примірник ухвали про забезпечення позову надіслати стягувачу.

Ухвала господарського суду про забезпечення позову вступила в законну силу 09.10.17р., підлягає пред'явленню до виконання протягом трьох років та може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Згідно статті 115 Господарського процесуального кодексу України ухвали господарського суду, що набрали законної сили, є обов'язковими на всій території України і виконуються у порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

Суддя ОСОБА_7

Друк:

1 - в справу

2- стягувачу - в оригіналі (рек.)

3 - боржнику (простою)

4,5 - третім особам - рек. з повід.

Дата ухвалення рішення 09.10.2017
Зареєстровано 11.10.2017
Оприлюднено 11.10.2017

Судовий реєстр по справі 906/1286/15

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.04.2018 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 11.04.2018 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 26.03.2018 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 07.03.2018 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 09.02.2018 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 02.02.2018 Господарський суд Житомирської області Господарське
Постанова від 26.12.2017 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 21.12.2017 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 21.12.2017 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 14.12.2017 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 09.10.2017 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 09.10.2017 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 09.10.2017 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 03.10.2017 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 25.09.2017 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 15.09.2017 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 24.07.2017 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 20.07.2017 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 13.07.2017 Господарський суд Житомирської області Господарське
Постанова від 26.06.2017 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону