ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

УХВАЛА

Провадження № 1-кс/331/2250/2019

Справа № 331/459/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2019 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Скользнєва Н.Г., за участю: секретаря Постарнак М.М., старшого слідчого 2-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області Бабаніної А.В., розглянувши її клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 22013080000000060, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

28.05.2019 року старший слідчий 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області Бабаніна А.В. за погодженням з прокурором відділу прокуратури Запорізької області Нестеренком С.О., звернулася з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 22013080000000060 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. ст.191 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначено, що 11.07.2008 р. між ВАТ Державний експортно-імпортний банк України (ВАТ Укрексімбанк ) в особі керуючого філією ВАТ Укрексімбанк в м. Запоріжжі ОСОБА_1 з одного боку та ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПІДШИПНИКІВ СКОВЗАННЯ" (ЄДРПОУ 31067353) ( Позичальник в особі директора ОСОБА_2 та головного бухгалтера ОСОБА_3 ), з іншого боку, укладено кредитний договір № 75108К10/11, який діяв у рамках Генеральної угоди № 75107N1/54 від 13.12.2007, із загальною кредитною лінією у 5,3 млн. доларів США.

Відповідно до вказаного кредитного договору банк відкриває Позичальнику відновлювальну кредитну лінію на умовах забезпеченості, повернення, відкличності, строковості, платності та цільового характеру використання відповідно до положень та умов цього договору. Ліміт кредитної лінії встановлено в розмірі 3 000 000 доларів США з кінцевим терміном погашення 10.07.2009. Цілі кредиту: поповнення оборотних коштів з метою фінансування поточних потреб Позичальника, в т.ч. для здійснення розрахунків за сировину та матеріали за контрактами, із застосуванням акредитивної форми розрахунків. Позичальник зобов`язався використовувати кредитні кошти виключно для цілей, передбачених договором.

Платежі за цим Договором здійснюються на підставі отриманих від Позичальника засобів програмно-технічного комплексу Банк-Клієнт електронних заяв на перерахування кредитних коштів протягом поточного банківського дня, але не раніше, ніж після отримання від Позичальника документів, що є підставою для їх здійснення (контракт, вантажно-митна декларація, інвойс, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, тощо), та їх належним чином завірених копій, з урахуванням часу для їх перевірки банком.

Позичальник зобов`язаний здійснити дострокове погашення Кредиту або його частини, процентів за користування Кредитом та інших належних до сплати платежів за цим Договором, в тому числі у разі якщо Позичальник використав кредитні кошти не за цільовим призначенням.

Банк відкриває Позичальникові такі рахунки: № НОМЕР_1 , позичковий рахунок № НОМЕР_2 для сплати процентів за користування Кредитом, плати за управління Кредитом та плати за зобов`язання; №2068528751262 для сплати за зміну умов договору.

Так, в період з 15.07.2008 по 22.12.2008 на рахунок Позичальника № 2062410751262 банком перераховано кредитні кошти на загальну суму 2 267 860, 18 доларів США, що в перерахунку складає 17 462 523, 39 грн.

ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПІДШИПНИКІВ СКОВЗАННЯ" (далі - ТОВ МЗПС ) передало ВАТ Укрексімбанк в заставу та іпотеку майно, в тому числі виробниче обладнання, в кількості 414 одиниць та комплекс будівель і споруд, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною вартістю за домовленістю сторін 43 516 730 гривень.

Службові особи ТОВ МЗПС (ЄДРПОУ 31067353), з метою заволодіння кредитними коштами, здійснили їх нецільове використання, кредит не повернули, чим заподіяли шкоду ВАТ Укрексімбанк на суму 17 462 523, 39 грн.

16.03.2009 року ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПІДШИПНИКІВ СКОВЗАННЯ" (ЄДРПОУ 31067353) було визнано банкрутом. Все заставне майно банкрута реалізовано пов`язаному з ТОВ МЗПС підприємству - ТОВ Мелітопольський Автогідроагрегат (далі - ТОВ АГАТ ), на загальну суму 2 506 275 гривень, що в 17 разів нижче, ніж заставна вартість вказаного майна.

На теперішній час у органа досудового розслідування є підстави вважати, що заставне майно ТОВ МЗПС в процесі ліквідації даного товариства було оцінено та в подальшому реалізовано за значно заниженими цінами.

Крім того, встановлено, що 23.09.2009 року в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної осіб за номером 1 101 102 0000 002347 зареєстровано ТОВ Мелітопольський завод підшипників ковзання (ЄДРПОУ 36311646), яке знаходиться за адресою: 72312, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна (Дзержинського), 21/2, тобто за місцем реєстрації ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПІДШИПНИКІВ СКОВЗАННЯ" (ЄДРПОУ 31067353). Керівником ТОВ Мелітопольський завод підшипників ковзання (ЄДРПОУ 36311646) є ОСОБА_3 , яка перебувала на посаді головного бухгалтера ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПІДШИПНИКІВ СКОВЗАННЯ" (ЄДРПОУ 31067353).

Виробниче обладнання в кількості 414 одиниць, яке виступало предметом застави ТОВ МЗПС перед ВАТ Укрексімбанк , фактично знаходиться та перебуває у власності ТОВ Мелітопольський завод підшипників ковзання (ЄДРПОУ 36311646), за адресою: 72312, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна (Дзержинського), 21/2.

Крім того, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що у володінні Головного управління ДФС у Запорізькій області (м. Запоріжжя, проспект Соборний, 166) перебувають документи, які мають суттєве значення для проведення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні №22013080000000060 від 20.03.2013, а саме податковий розрахунок за формою 1ДФ щодо працівників ТОВ Мелітопольський завод підшипників ковзання (ЄДРПОУ 36311646, юридична адреса: 72312, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна (Дзержинського), 21/2), які працювали на даному підприємстві у період з 01.01.2011 року по 01.05.2019 року.

Відомості, що містяться у вказаних документах, будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, неможливо встановити іншим способом.

Враховуючи викладене, матеріали досудового розслідування дають достатні підстави вважати, що зазначені вище документи, які перебувають у володінні Головного управління ДФС у Запорізькій області (м. Запоріжжя, проспект Соборний, 166), а саме: податковий розрахунок за формою 1ДФ щодо працівників ТОВ Мелітопольський завод підшипників ковзання (ЄДРПОУ 36311646, юридична адреса: 72312, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна (Дзержинського), 21/2), які працювали на даному підприємстві у період з 01.01.2011 року по 01.05.2019 року, - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку з чим слідчий просить суд клопотання задовольнити та надати їй тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Відомості, що містяться у вказаних матеріалах, будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо встановити іншими способами.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила слідчого суддю його задовольнити, посилаючись на його обґрунтованість та доведеність.

Прокурор та представник особи, у володінні якої перебуває інформація у судове засідання не з`явилися, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином. Причини своєї неявки суду не повідомили.

Частиною ч. 1 ст. 135 КПК України особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.

З матеріалів справи вбачається, що прокурор та представник особи, у володінні якої перебуває інформація, належним чином повідомлялися про розгляд справи, про що свідчать матеріали справи.

Однією з основних вимог до поведінки судді, закріплених у ст. 6 Закону України Про судоустрій і статус суддів : - при здійсненні правосуддя дотримуватися вимог Конституції та законів України, забезпечувати повний, всебічний та об`єктивний розгляд судових справ з дотриманням установлених законом строків.

Прецедентна практика Європейського суду з прав людини виходить з того, що реалізуючи п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо доступності правосуддя та справедливого судового розгляду кожна держава-учасниця цієї Конвенції вправі встановлювати правила судової процедури, в тому числі й процесуальні заборони і обмеження, зміст яких є не допустити судовий процес у безладний рух.

З рішення Європейського суду з прав людини у справах Осман проти Сполученого королівства від 28.10.1998р. та Креуз проти Польщі від 19.06.2001р. вбачається, що право на суд не є абсолютним та воно може бути піддане обмеженням, дозволеним за змістом, тому що право на доступ до суду за самою своєю природою потребує регулювання з боку держави.

Із зазначеного слідує, що розгляд справи за відсутності прокурора та представника особи, у володінні якої перебуває інформація, не є порушенням права на справедливий захист та не може вважатися обмеженням права доступу до суду.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали, додані до клопотання, заслухавши пояснення слідчого та прокурора, приходить до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Доводи слідчого, викладені по тексту клопотання, та надані в судовому засіданні у сукупності з доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження, свідчать про те, що документи, які перебувають у володінні Головного управління ДФС у Запорізькій області (м. Запоріжжя, проспект Соборний, 166), а саме: податковий розрахунок за формою 1ДФ щодо працівників ТОВ Мелітопольський завод підшипників ковзання (ЄДРПОУ 36311646, юридична адреса: 72312, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна (Дзержинського), 21/2), які працювали на даному підприємстві у період з 01.01.2011 року по 01.05.2019 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає клопотання законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області Бабаніної А.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Запорізької області Нестеренком С.О., про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 22013080000000060 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. ст.191 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Головного управління ДФС у Запорізькій області (м. Запоріжжя, проспект Соборний, 166), а саме до податкового розрахунку за формою 1ДФ щодо працівників ТОВ Мелітопольський завод підшипників ковзання (ЄДРПОУ 36311646, юридична адреса: 72312, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна (Дзержинського), 21/2), які працювали на даному підприємстві у період з 01.01.2011 року по 01.05.2019 року, з можливістю виготовлення копій даних документів..

Проведення тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчим слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області, а саме: Бабаніній Анні Володимирівні, Піскурьову Віталію Володимировичу, Харковському Павлу Павловичу, Дмитріву Володимиру Степановичу, Осипову Олександру Ігоревичу, Кузнєцову Павлу Олександровичу, Вороніну Ігорю Олександровичу, Джугелю Петру Вікторовичу, Гріщенку Микиті Олександровичу, Покутньому Олександру Олександровичу, Деркачу Олександру Миколайовичу, Борисенку Олексію Володимировичу, Інюхіну Андрію Вікторовичу, Семейку Костянтину Валентиновичу.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: Н.Г. Скользнєва

06.06.2019

Дата ухвалення рішення 06.06.2019
Зареєстровано 09.06.2019
Оприлюднено 09.06.2019

Судовий реєстр по справі 331/459/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 13.08.2019 Жовтневий районний суд м. Запоріжжя Кримінальне
Ухвала від 27.06.2019 Жовтневий районний суд м. Запоріжжя Кримінальне
Ухвала від 06.06.2019 Жовтневий районний суд м. Запоріжжя Кримінальне
Ухвала від 06.06.2019 Жовтневий районний суд м. Запоріжжя Кримінальне
Ухвала від 01.04.2019 Жовтневий районний суд м. Запоріжжя Кримінальне
Ухвала від 01.04.2019 Жовтневий районний суд м. Запоріжжя Кримінальне
Ухвала від 01.04.2019 Жовтневий районний суд м. Запоріжжя Кримінальне
Ухвала від 01.04.2019 Жовтневий районний суд м. Запоріжжя Кримінальне
Ухвала від 11.03.2019 Запорізький апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 11.03.2019 Запорізький апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 13.02.2019 Жовтневий районний суд м. Запоріжжя Кримінальне
Ухвала від 13.02.2019 Жовтневий районний суд м. Запоріжжя Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону