Рішення
від 06.06.2019 по справі 484/3532/18
ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Провадження: 2/484/118/19

Справа: 484/3532/18

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(заочно)

07 червня 2019 року Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області у складі:

головуючого - судді Закревського В.І.

при секретарі - Шаповалової В.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Первомайська цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Приватного підприємства "АВТЕХ", Приватного підприємства "ЄВРОКОНСАЛТІНГ УКРАЇНА" про визнання договорів недійсними та стягнення грошових коштів,

встановив:

03.08.2018 року позивач ОСОБА_1 , в особі свого представника адвоката Восковенко В.М. звернувся до суду із зазначеною позовною заявою, в обґрунтування якої зазначив, що 04.07.2018 року між позивачем та відповідачем ПП ЄВРОКОНСАЛТІНГ УКРАЇНА в м.Запоріжжя був укладений Договір про надання послуг № 2007, на виконання умов якого ПП "ЄВРОКОНСАЛТІНГ УКРАЇНА" взяло на себе обов`язок здійснити дії спрямовані на отримання позики, на умовах договору про участь з Умовами з ПП "АВТЕХ" та додатків до нього, а саме: забезпечити оформлення договору між ПП "АВТЕХ" та позивачем, надати інформаційно-консультаційні, довідкові послуги з питань діяльності та подальшої його участі, згідно з умовами з ПП "АВТЕХ" та додатків до нього. За надані послуги позивач відповідно до договору сплатив 10,5% від суми позики, зазначеної в додатку № 1 до договору про участь згідно з умовами ПП "АВТЕХ" та ОСОБА_1 і становить така сума 42 000 грн. Вказана сума була сплачена в день підписання договору. У зв`язку із цим 04.07.2018 ркоу у м.Запоріжжя між ОСОБА_1 та ПП "АВТЕХ" було укладено договір № 3007 про участь згідно з умовами та додатком № 2 до нього. Відповідно до вказаного договору та додатку № 2 до нього ПП "АВТЕХ" взяло на себе обов`язок розподілу активів контрагентів здійснити безвісоткову позику на користь ОСОБА_1 за рахунок активів контрагентів. Відповідно до додатку № 1 до договору про участь згідно з умовами сума позики складає 400 000 грн., кількість платежів 180, місячний платіж 2222,22 грн. За умовами договору № 2007 від 04.07.2018 року, укладеного між позивачем та відповідачем ПП "ЄВРОКОНСАЛТІНГ УКРАЇНА", останній гарантував забезпечити оформлення договору, а отже гарантував наявність у нього права на укладення договору для надання послуг з адміністративних фінансових активів для придбання товарів у групах, хоча насправді не мав відповідної ліцензії для надання таких послуг. Оскільки відповідач не повідомив позивача про відсутність у ПП АВТЕХ ліцензії на здійснення діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах, така підприємницька практика, згідно з ч.ч. 1,2 Закону України Про захист прав споживачів є нечесною і вводить його як споживача в оману, а в свою чергу є всі підстави для визнання недійсним договору від 04.07.2018 року. Кошти позивачу так і не були повернуті.

У звязку з цим, позивач просить визнати недійсним Договір № 3007 про участь згідно з умовами, укладений 04.07.2018 року між ним та Приватним підприємством "АВТЕХ"; визнати недійсним Договір № 2007 про надання послуг, укладений 04.07.2018 року між ним та Приватним підприємством "ЄВРОКОНСАЛТІНГ УКРАЇНА"; стягнути на його користь з Приватного підприємства "ЄВРОКОНСАЛТІНГ УКРАЇНА" 42000 (сорок дві тисячі) грн. та судові витати.

Даний позов розглядається Первомайстким міськрайонним судом Миколаївської області, на підставі ч.5 ст.28 ЦПК України, тобто за місцем реєстрації позивача по справі, оскільки на спірні правовідносини розповсюджується дія Закону України Про захист прав споживачів .

Ухвалою від 06.08.2018 року відкрито загальне провадження у справі.

Ухвалою суду від 17.04.2019 року проведено підготовче судове засідання та справа призначена до розгляду по суті.

В судове засідання сторони не з`явилися.

Представник позивача адвокат Восковенко В. надав заяву про розгляд справи за його відсутності, позовні вимоги підтримує в повному обсязі, просить їх задовольнити, не заперечує проти заочного вирішення справи.

У судове засідання відповідачі ПП "ЄВРОКОНСАЛТІНГ УКРАЇНА" та ПП "АВТЕХ" повторно не з`явилися, про причину неявки суд не повідомили, заяв або клопотань про відкладання слухання справи, відзиву на позов до суду не надали, про розгляд справи повідомлялися за адресою їх місцезнаходження, проте до суду повернулися поштові конверти з відповідною відміткою пошти про невручення .

Згідно з вимогами ст.128 ЦПК України, у разі ненадання учасниками справи інформації щодо їх адреси судова повістка надсилається юридичним особам та фізичним особам - підприємцям - за адресою місцезнаходження (місця проживання), що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. При цьому днем вручення повістки є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.

Відповідно до ст.131 ЦПК України,у разі відсутності заяви про зміну місця проживання або місцезнаходження судова повістка надсилається учасникам справи, на останню відому судові адресу і вважається доставленою, навіть якщо учасник судового процесу за цією адресою більше не проживає або не знаходиться. Також учасники судового процесу зобов`язані повідомляти суд про причини неявки у судове засідання. У разі неповідомлення суду про причини неявки вважається, що учасники судового процесу не з`явилися в судове засідання без поважних причин.

Таким чином, згідно з вимогами ст.ст.128,131 ЦПК України, відповідачі повідомлені про слухання справи належним чином та не з`явилися у судове засідання без поважних причин.

Враховуючи, що відповідачі належним чином повідомлені про слухання справи та не з`явилися в судове засідання без поважних причин, відзив на позов до суду не надали, а також за наявності згоди представника позивача, суд, відповідно до ст.280 ЦПК України, може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх учасників справи, відповідно до ч.2 ст.247 ЦПК України, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося.

У судовому засіданні встановлено наступне.

04.07.2018 р. між позивачем ОСОБА_1 та відповідачем ПП "ЄВРОКОНСАЛТІНГ УКРАЇНА" був укладений Договір про надання послуг № 2007, відповідно до п.1.1. якого, позивач ОСОБА_1 по справі доручає, а відповідач ПП "ЕВРОКОНСАЛТІНГ УКРАЇНА" приймає на себе зобовязання здійснити наступні дії, спрямовані на отримання позики, на умовах Договору про участь згідно з Умовами з ПП "АВТЕХ" та Додатків до нього, а саме: забезпечити оформлення Договору між ПП "АВТЕХ" та позивачем; надати інформаційно-консультаційні, довідкові послуги з питань діяльності та подальшої участі позивача, згідно з умовами Договору з ПП "АВТЕХ" та Додатків до нього (а.с.9-10).

На виконання умов п.2.1. Договору про надання послуг № 2007 від 04.07.2018р., позивач сплатив на рахунок ПП "ЄВРОКОНСАЛТІНГ УКРАЇНА" грошову суму у розмірі 42000 грн.

04.07.2018 р. позивачем ОСОБА_1 також було укладено Договір про участь згідно з Умовами № 3007 з відповідачем ПП "АВТЕХ", згідно якого позивач ОСОБА_1 доручає, а Підприємство зобовязується вчинити від його імені певні дії, спрямовані на надання поворотної фінансової допомоги (безвідсоткової позики), зазначені у Додатку № 1 до даного Договору, на підставі ст.1046, 1048 ЦК України та на умовах діяльності, що містяться в Додатку № 2 до даного Договору, який є невідємною частиною цього Договору, у тому числі: організовувати та проводити захід розподілу активів контрагентів, здійснити надання безвідсоткової позики на користь контрагента за рахунок активів контрагентів; надати інші послуги і здійснювати інші правочини, погоджені сторонами у порядку та в строки, передбачені цим Договором та Додатками до нього.

За умовами договору № 2007 від 04.07.2018 року, укладеного між позивачем та відповідачем ПП "ЄВРОКОНСАЛТІНГ УКРАЇНА", останній гарантував забезпечити оформлення договору, а отже гарантував наявність у нього права на укладення договору для надання послуг з адміністративних фінансових активів для придбання товарів у групах, хоча насправді не мав відповідної ліцензії для надання таких послуг.

Відповідач не повідомив позивача про відсутність у ПП "АВТЕХ" ліцензії на здійснення діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах, така підприємницька практика, згідно з ч.ч. 1,2 Закону України "Про захист прав споживачів" є нечесною і вводить його як споживача в оману.

У відповідності до ч.1ст.215 ЦК України підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою - третьою, п`ятою та шостоюстатті 203 цього Кодексу.

Так, згідно з ч.1ст.203 ЦК Українизміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам.

За змістом укладеного між сторонами по справі договору ПП "АВТЕХ" зобов`язалось надати позивачу безвідсоткову позику, що за своєю суттю є фінансовою послугою. У відповідності до положення ч.1ст.6 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" фінансові послуги надаються суб`єктами господарювання на підставі договору. При цьому, договір про надання фінансових послуг повинен містити, зокрема розмір фінансового активу, зазначений у грошовому виразі, строки його внесення та умови взаєморозрахунків.

У договорі, укладеному між ОСОБА_1 та ПП "Автех" № 3007 від 04.07.2018 року відсутні положення, які застосовуються до договорів фінансових послуг.

Крім цього, при укладенні спірного договору ПП "АВТЕХ" не мав повного обсягу цивільної дієздатності для укладення договору № 3007 від 04.09.07.2018 року, оскільки згідно з вимогами п.4 ч.1 ст.34 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" для здійснення діяльності з надання будь-яких фінансових послуг, що передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб, є необхідним отримання ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

За змістомст.1 цього Закону фінансова послуга це операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.

Згідно відповіді від 25.07.2018 року № 5057/16-9 національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг ПП "АВТЕХ" до державного реєстру фінансових установ, що веде Нацкомфінпослуг, не вносилось, статусу фінансової установи не набувало, ліцензії та/або інших дозволів на надання фінансових послу, зокрема на здійснення діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах, не отримувало.

З огляду на це, ПП "АВТЕХ" не мав права укладати договори безпроцентної позики, оскільки не має ліцензії на здійснення такої господарської діяльності.

Крім цього, згідно з визначення нечесної підприємницької діяльності, зазначеного в п.14 ст.1 Закону України "Про захист прав споживачів", це будь-яка підприємницька діяльність або бездіяльність, що суперечить правилам, торговим та іншим чесним звичаям та впливає або може вплинути на економічну поведінку споживача щодо продукції.

За змістом ч.1 та ч.3ст.19 цього Закону нечесна підприємницька практика забороняється. Нечесна підприємницька практика включає, зокрема будь-яку діяльність (дії або бездіяльність), що вводить споживача в оману або є агресивною.

Підприємницька практика є такою, що вводить в оману, якщо під час пропонування продукції споживачу не надається або надається у нечіткий, незрозумілий або двозначний спосіб інформація, необхідна для здійснення свідомого вибору.

Відповідно до ч.3ст.19 Закону України "Про захист прав споживачів", забороняються як такі, що вводять в оману: 1) пропонування для реалізації продукції за визначеною ціною, якщо існують підстави вважати, що продавець або виконавець не зможе надати таку продукцію за такою ціною або у таких обсягах, що можна передбачити з огляду на пропоновану ціну та характеристики продукції; 2) пропонування з метою реалізації однієї продукції дореалізації іншої; 3) відмова від пред`явлення споживачу товару, що пропонується, та прийняття замовлення або ненадання товару протягом розумного строку чи демонстрування дефектного зразка товару; 4) недостовірне повідомлення про наявність обмеженої кількості товарів або з метою спонукання споживачів до прийняття швидкого рішення позбавлення їх достатнього періоду часу для прийняття свідомого рішення; 5) пропонування до вільної реалізації продукції, яка вилучена з обігу або щодо обігу якої існують обмеження; 6) недостовірне твердження, що існуватиме загроза особистій безпеці споживача або його сім`ї, якщо він не придбає чи не замовить продукцію; 7) утворення, експлуатація або сприяння розвитку пірамідальних схем, коли споживач сплачує за можливість одержання компенсації, яка надається за рахунок залучення інших споживачів до такої схеми, а не за рахунок продажу або споживання продукції; 8) використання повідомлення про розпродаж у зв`язку із припиненням суб`єкта господарювання, його структурного підрозділу або припинення відповідного виду господарської діяльності, тоді як це не відповідає дійсності. Перелік форм підприємницької практики, що вводить в оману, не є вичерпним.

Так, при укладенні договору про участь згідно з Умовами ПП "АВТЕХ", позивач мав право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги).

Таким чином, відповідач ПП "ЄВРОКОНСАЛТІНГ УКРАЇНА", пропонуючи позивачу надання фінансової послуги щодо оформлення договору про участь згідно з Умовами ПП "АВТЕХ", укладає групу договорів, при тому, що позивач, як споживач послуги, і так мав право, без укладення договору № 2007 із ПП "ЄВРОКОНСАЛТІНГ УКРАЇНА" на отримання повної інформації про послугу та її виконавця, згідно із п.4 ч.1ст.4 Закону України "Про захист прав споживачів".

Вказана обставина підтверджується договором №2007 між ОСОБА_1 та ПП "ЄВРОКОНСАЛТІНГ УКРАЇНА" відповідно до якого зміст виконаних робіт за договором був обмежений виконанням консультаційних та роз`яснювальних послуг. До того ж розмір отриманих від позивача грошових коштів є неспівмірним в розумінні консультаційних та роз`яснювальних послуг та безпідставним у даному випадку.

Відповідно до ч.1ст.18 Закону України "Про захист прав споживачів", продавець (виконавець, виробник) не повинен включати у договори із споживачем умови, які є несправедливими. Згідно з частиною 2 зазначеної статті умови договору є несправедливими, якщо всупереч принципу добросовісності його наслідком є істотний дисбаланс договірних прав та обов`язків на шкоду споживача.

Відповідно до ч.2 ст.627 ЦК Україниу договорах за участю фізичної особи споживача враховуються вимоги законодавства про захист прав споживачів.

З урахуванням того, що ПП "ЄВРОКОНСАЛТІНГ УКРАЇНА" не повідомив позивачапро відсутність у ПП "АВТЕХ" ліцензії на здійснення діяльності з адміністрування фінансових активів дляпридбання товаріву групах,позивачбув позбавлений можливості свідомого вибору: оформляти чи не оформляти договір про участь у програмі ПП "АВТЕХ", отримувати чи ні консультативно-довідкові послуги з питань діяльності програми.

Крім цього, оспорювані договори збоку відповідачів ПП "АВТЕХ" та ПП "ЄВРОКОНСАЛТІНГ УКРАЇНА" були заповнені та підписані однією і тією ж особою ОСОБА_4 , який діяв з однією метою від імені двох підприємств.

З огляду на викладені обставини в їх сукупностісудвважає,що діяльність ПП "АВТЕХ" та ПП "ЄВРОКОНСАЛТІНГ УКРАЇНА" щодо укладення оспорюванихпозивачемдоговорів має усі ознаки нечесної підприємницької діяльності.

У відповідності до вимог ч.6 ст.19 Закону України Про захист прав споживачів правочини, здійснені з використанням нечесної підприємницької практики, є недійсними.

З вищевикладених обґрунтувань договір про надання послуг з ПП "ЄВРОКОНСАЛТІНГ УКРАЇНА" є недійсним з моменту його укладення.

Згідно ч.1 та п.1 ч.3 ст.1212 ЦК України особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов`язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов`язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала. Положення цієї глави застосовуються також до вимог про: повернення виконаного за недійсним правочином.

Тому, суд вважає, щоз відповідача ПП "ЄВРОКОНСАЛТІНГ УКРАЇНА" підлягає стягненнюсума, яка була сплачена позивачем на рахунок ПП "ЄВРОКОНСАЛТІНГ УКРАЇНА" у розмірі 42 000 гривень.

Відповідно до ст.ст.76,81 ЦПК України, кожна сторона зобов`язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

У відповідності до ст. 141 ЦПК України з понесені позивачем судові витрати по сплати судового збору підлягають стягненню з відповідачів.

Керуючись ст.ст. 2, 10-13, 258, 259, 265, 268, 280-283, ЦПК України, суд,-

вирішив:

Позов ОСОБА_1 до Приватного підприємства АВТЕХ , Приватного підприємства ЄВРОКОНСАЛТІНГ УКРАЇНА про визнання договорів недійсними та стягнення грошових коштів - задовольнити повністю .

Визнати недійсним Договір № 3007 про участь згідно з умовами, укладений 04.07.2018 року між ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) та Приватним підприємством "АВТЕХ" (ЄДРПОУ 41250533, р/р НОМЕР_2 , МФО 380805, юридична адреса: 55211, м.Первомайськ, вул. Павла Тичини, 54, кв. 8).

Визнати недійсним Договір № 2007 про надання послуг, укладений 04.07.2018 року між ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) та Приватним підприємством ЄВРОКОНСАЛТІНГ УКРАЇНА (МФО 380805, код ЄДРПОУ 41792195, р/р НОМЕР_3 , фактична адреса: 55207, Миколаївська область, м.Первомайськ, вул. Чкалова, 17).

Стягнути з Приватного підприємства ЄВРОКОНСАЛТІНГ УКРАЇНА (МФО 380805, код ЄДРПОУ 41792195, р/р НОМЕР_3 , фактична адреса: 55207, Миколаївська область, м.Первомайськ, вул. Чкалова, 17 на користь ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) 42000 (сорок дві тисячі) грн.

Стягнути з Приватного підприємства "АВТЕХ" (ЄДРПОУ 41250533, р/р НОМЕР_2 , МФО 380805, юридична адреса: 55211, м.Первомайськ, вул. Павла Тичини, 54, кв. 8) та Приватного підприємства ЄВРОКОНСАЛТІНГ УКРАЇНА (МФО 380805, код ЄДРПОУ 41792195, р/р НОМЕР_3 , фактична адреса: 55207, Миколаївська область, м.Первомайськ, вул. Чкалова, 17 на користь ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) судовий збір по 352 (триста п`ятдесят дві) грн. 40 коп. з кожного.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Позивач має право оскаржити заочне рішення в загальному порядку Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Миколаївського апеляційного суду через Первомайський міськрайонний суд.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом строків, встановлених цим Кодексом, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Суддя:підпис

Дата ухвалення рішення06.06.2019
Оприлюднено18.06.2019

Судовий реєстр по справі —484/3532/18

Рішення від 18.06.2019

Цивільне

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області

Закревський В. І.

Рішення від 06.06.2019

Цивільне

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області

Закревський В. І.

Ухвала від 17.04.2019

Цивільне

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області

Закревський В. І.

Ухвала від 14.01.2019

Цивільне

Миколаївський апеляційний суд

Шаманська Н. О.

Ухвала від 29.10.2018

Цивільне

Миколаївський апеляційний суд

Шаманська Н. О.

Ухвала від 18.10.2018

Цивільне

Миколаївський апеляційний суд

Шаманська Н. О.

Ухвала від 24.09.2018

Цивільне

Апеляційний суд Миколаївської області

Коломієць В. В.

Ухвала від 06.08.2018

Цивільне

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області

Закревський В. І.

Ухвала від 06.08.2018

Цивільне

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області

Закревський В. І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні