ПУСТОМИТІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 450/707/14-к Провадження № 1-кс/450/630/19

УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"30" травня 2019 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області Кукса Д.А. при секретарі Оленич О.І., розглянувши у м. Пустомити клопотання слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області Савчин С.Р., погоджене начальником Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 3 Жукровським В.І., яке надійшло на розгляд слідчого судді 30.05.2019 року про надання тимчасового доступу для проведення огляду, в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 364 КК України внесене до ЄРДР за № 42013150270000018 від 20.02.2013 року, -

встановив :

суб`єкт звернення просить надати дозвіл тимчасовий доступ слідчому СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції Огоновському Богдану Мироновичу, слідчому СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції Савчину Сергію Руслановичу, заступнику начальника СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області старшому капітану поліції Білому Б.В. для проведення огляду майна, переданого на зберігання ТзОВ Барком , згідно договору № 10 від 28.03.2013 року, яке знаходиться на території та в приміщеннях ТзОВ Барком за адресами: Львівська область Пустомитівський район с. Ямпіль, вул. Козацький шлях та Львівська область Пустомитівський район с. Гамаліївка, вул. Польова, результати якого оформити протоколом.

Слідчий СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області та прокурор на розгляд клопотання не прибули.

Розглянувши матеріали клопотання з доданими до нього документами, судом встановлено такі обставин :

19.02.20133 року Пустомитівським відділом поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області було внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013150270000018 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 364 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи АС Нива зловживаючи службовим становищем без проведення загальних зборів співвласників майна, упродовж 2002-2006 років, передали майно (не витребувані паї) ТзОВ Барком та ПП Малиновський . В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що певна частина майна АС НИВА , реорганізованої в ПАФ НИВА , яке було передане на відповідальне зберігання ТзОВ Барком згідно акту приймання-передачі від 03.12.2002 року, та акту приймання-передачі від 25.03.2006 року, відсутня, за місцем зберігання, виникає необхідність провести інвентаризацію вказаного майна.

28.03.2013 року між головою спілки (об`єднання) громадян-співвласників АС Нива ОСОБА_1 та ТзОВ Барком укладено договір зберігання № 10, відповідно до якого зазначеному ТзОВ на зберігання було передано майно АС Нива (не витребувані паї).

06.02.2019 року група пайовиків, а саме: Данчишин Й.А., Данчишин Л.І., Пелешок М.П., Сирош І.Л. та Михалюк К ОСОБА_2 П. з метою уточнення фактичної наявності майна, дотримання умов і порядку зберігання, звернулись до голови спілки (об`єднання) громадян-співвласників АС Нива ОСОБА_1 з проханням провести інвентаризацію майна АС Нива реорганізованої у ПАФ Нива , переданого відповідно до акту передачі, згідно договору № 10 від 28.03.2013 року, однак жодної відповіді на це звернення не надійшло, хоча це право чітко передбачено у тексті вказаного договору.

23.01.2019 року СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області голові спілки (об`єднання) громадян-співвласників АС Нива Скопику В ОСОБА_3 . скеровано письмовий запит № 6814/42/08-19 про проведення інвентаризації майна, переданого на зберігання ТзОВ Барком , яке знаходиться на території та в приміщеннях ТзОВ Барком за адресою: с. Ямпіль, вул. Козацький шлях Пустомитівського району Львівської області, згідно договору зберігання № 10 від 28.03.2013 року.

04.03.2019 року слідчому СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області Огоновському Б.М. надійшла відповідь на запит № 6814/42/08-19 про проведення інвентаризації майна, переданого на зберігання ТзОВ Барком згідно договору № 10 від 28.03.2013 року з долученням відповіді директора ТзОВ Барком Барана О. ОСОБА_4 голові спілки (об`єднання) громадян-співвласників АС Нива ОСОБА_1 , з якої слідує, що ТзОВ Барком не вбачає законних підстав та необхідності для проведення такої інвентаризації.

Слід зазначити, що п. 3.3 договору № 10 від 28.03.2013 року передбачено, що Зберігач (у даному випадку ТзОВ Барком ), зобов`язаний на вимогу Голови комітету, за його участі, проводити інвентаризацію майна з оцінкою його стану та складанням Акту інвентаризації.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 237 КПК України, метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно зі ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. Згідно частини 3 цієї статті слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.ч. 1, 5, 7 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів; при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування; при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч.1 ст.9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Між сторонами договору зберігання № 10 від 28.03.2013 року виникнули договірні відносини, сторонами такого договору є Голова комітету громадян співвласників майна АС Нива ОСОБА_1 та ТзОВ Барком . Вказаний договір зберігання діє до 28.03.2023 року. Тому проведення огляду з метою інвентаризації майна, призведе до втручання в господарську діяльність, сторони договору зберігання ТзОВ Барком .

Також з огляду на те, що метою огляду, визначено ч. 1 ст. 237 КПК України, є виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів, що слідчим належним чином не обґрунтовано поданого ним клопотання, та не доведено необхідності у наданні дозволу проведення огляду приміщення ТзОВ Барком за адресами : Львівська область Пустомитівський район с. Ямпіль, вул. Козацький шлях та Львівська область Пустомитівський район с. Гамаліївка, вул. Польова, тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Окрім іншого слідчим всупереч ч. 3 ст. 234 КПК України не долучено до матеріалів клопотання інформації хто являється власником приміщення в якому він просить провести огляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233-237, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

у задоволенні клопотання слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області Савчин С.Р., погоджене начальником Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 3 Жукровським В.І., про надання тимчасового доступу для проведення огляду, в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 364 КК України внесене до ЄРДР за № 42013150270000018 від 20.02.2013 року, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяД. А. Кукса

Зареєстровано 09.07.2019
Оприлюднено 09.07.2019
Дата набрання законної сили 30.05.2019

Судовий реєстр по справі 450/707/14-к

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 28.01.2020 Пустомитівський районний суд Львівської області Кримінальне
Ухвала від 28.01.2020 Пустомитівський районний суд Львівської області Кримінальне
Ухвала від 17.12.2019 Пустомитівський районний суд Львівської області Кримінальне
Ухвала від 15.11.2019 Пустомитівський районний суд Львівської області Кримінальне
Ухвала від 15.11.2019 Пустомитівський районний суд Львівської області Кримінальне
Ухвала від 02.10.2019 Пустомитівський районний суд Львівської області Кримінальне
Ухвала від 02.10.2019 Пустомитівський районний суд Львівської області Кримінальне
Ухвала від 30.05.2019 Пустомитівський районний суд Львівської області Кримінальне
Ухвала від 05.09.2017 Пустомитівський районний суд Львівської області Кримінальне
Ухвала від 10.08.2017 Пустомитівський районний суд Львівської області Кримінальне
Ухвала від 01.03.2017 Пустомитівський районний суд Львівської області Кримінальне
Ухвала від 24.04.2014 Пустомитівський районний суд Львівської області Кримінальне
Ухвала від 25.03.2014 Пустомитівський районний суд Львівської області Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону