Рішення
від 03.07.2019 по справі 904/656/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49600

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.07.2019м. ДніпроСправа № 904/656/19

Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Петренко Н.Е. за участю секретаря судового засідання Бондаренко О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку загального позовного провадження справу

за позовом Акціонерного товариства "ДТЕК Дніпровські електромережі", м. Дніпро

до Комунального підприємства "Жилсервіс-2" Дніпровської міської ради, м. Дніпро

про стягнення суми за недовраховану електроенергію в розмірі 66 102,96 грн

та за зустрічним позовом Комунального підприємства "Жилсервіс-2" Дніпровської міської ради, м. Дніпро

до Акціонерного товариства "ДТЕК Дніпровські електромережі", м. Дніпро

про скасування оперативно-господарської санкції

Представники:

від позивача за первісним позовом: Козятинський І.П. дов.№341 від 07.05.19р.

від відповідача за первісним позовом: Ковальчук Д.Ю. дов.№3 від 22.03.19р.

від позивача за зустрічним позовом: Ковальчук Д.Ю. дов.№3 від 22.03.19р.

від відповідача за зустрічним позовом: Козятинський І.П. дов.№341 від 07.05.19р.

СУТЬ СПОРУ:

Акціонерне товариство "ДТЕК Дніпровські електромережі" (позивач) звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Комунального підприємства "Жилсервіс-2" Дніпровської міської ради (відповідач) про стягнення 66 102,96 грн. недоврахованої електроенергії.

Короткий зміст позовних вимог та узагальнення доводів позовної заяви.

01.02.2013 між позивачем та відповідачем укладено договір № 065156 про постачання електричної енергії.

Позовні вимоги обґрунтовані порушенням відповідачем пунктів 6.40, 6.41 ПКЕЕ, а саме: самовільне підключення струмоприймачів до електричної мережі з метою безоблікового користування електричною енергією.

Позивачем у присутності відповідача складено акт про порушення № 122106 від 05.01.2018, акт про усунення порушення "Правил користування електричною енергією" № 122106 від 05.01.2018.

18.01.2018 на засіданні комісії по розгляду акту про порушення №122106 від 05.01.2018 прийнято рішення про нарахування кількості недорахованої електроенергії у відповідності з п. 2.7. за формулою 2.10. Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачем ПКЕЕ у загальному розмірі 66 102,96грн. (протокол № 1-7 від 18.01.2018).

Так, позивач просить стягнути з відповідача суму за недовраховану електроенергію у розмірі 66 102,96грн, нараховану у відповідності до п. 2.7 за формулою 2.10 методики на підставі рішення комісії енергопостачальника по розгляду акту про порушення №122106 від 05.01.2018, оформленого у вигляді протоколу №1-7 від 18.01.2018.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 25.02.2019 (суддя Воронько В.Д.) позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження. Учасників процесу повідомлено, що розгляд справи буде здійснюватися за правилами спрощеного позовного провадження; судове засідання призначено на 26.03.2019.

15.03.2019 від представника відповідача за первісним позовом до суду надійшли наступні документи:

- відзив на позов;

- зустрічний позов, в якому відповідач за первісним позовом (позивач за зустрічним позовом) просить суд скасувати оперативно-господарську санкцію Акціонерного товариства "ДТЕК Дніпровські електромережі" (відповідач за зустрічним позовом), застосовану згідно рішення №1-7 від 18.01.2018 комісії по розгляду акту про порушення №122106 від 05.01.2018 про донарахування Комунальному підприємству "Жилсервіс-2" Дніпровської міської ради вартості недоврахованої електричної енергії у сумі 66102,96 грн.

Короткий зміст заперечень відповідача та узагальнення його доводів.

Так, відповідач за первісним позовом просить суд відмовити у задоволені позовних вимог позивача за первісним позовом про стягнення 66 102,96грн., з огляду на наступне.

По - перше, на схемі електропостачання не вказано точку самовільного підключення струмоприймачів і в таблиці п. 3 акту про порушення не зазначено про самовільне підключення, тип та характеристику проводу самовільного підключення, у зв`язку з чим застосування методики є безпідставним оскільки відсутні такі дані. Крім того, відповідач за первісним позовом вказує на те, що відсутні данні про дріт самовільного підключення, тому і відсутня можливість визначення показників застосованих позивачем за первісним позовом формули, саме І-сили струму, який визначається виходячи з перерізу проводу самовільного підключення.

По-друге , між відповідачем за первісним позовом та позивачем за первісним позовом договір на постачання електричної енергії за адресою: м. Дніпро, вул. Мечникова, 4 не укладено, у зв`язку з чим відсутні підстави застосування формули розрахунку, визначеною п.2.7. методики.

По-третє , в матеріалах справи відсутні будь-які докази, що ним здійснено підключення електричної проводки до електричної мережі.

По-четверте , акт про порушення не містить всіх даних, необхідних для визначення вартості недоврахованої електричної енергії, зокрема відомостей про відсутність у представників постачальника електричної енергії відповідних засобів вимірювальної техніки.

Короткий зміст зустрічних позовних вимог та узагальнення доводів зустрічної позовної заяви.

Позивач за зустрічним позов зазначає, що на схемі електропостачання не вказано точку самовільного підключення струмоприймачів і в таблиці п. 3 акту про порушення не зазначено про самовільне підключення, тип та характеристику проводу самовільного підключення, у зв`язку з чим застосування методики є безпідставним оскільки відсутні такі дані. Крім того, відповідач за первісним позовом вказує на те, що відсутні данні про дріт самовільного підключення, тому і відсутня можливість визначення показників застосованих позивачем за первісним позовом формули, саме І-сили струму, який визначається виходячи з перерізу проводу самовільного підключення.

Крім того, між відповідачем за первісним позовом та позивачем за первісним позовом договір на постачання електричної енергії за адресою: м. Дніпро, вул. Мечникова, 4не укладено, у зв`язку з чим відсутні підстави застосування формули розрахунку, визначеною п.2.7. методики.

Також, на думку позивача за зустрічним позовом в матеріалах справи відсутні будь-які докази, що ним здійснено підключення електричної проводки до електричної мережі.

Позивач за зустрічним позовом, звертає увагу суду на те, що акт про порушення не містить всіх даних, необхідних для визначення вартості недоврахованої електричної енергії, зокрема відомостей про відсутність у представників постачальника електричної енергії відповідних засобів вимірювальної техніки.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 20.03.2019 залишено зустрічну позовну заяву без руху.

21.03.2019 відповідачем за первісним позовом (позивачем за зустрічним позовом) усунено недоліки зустрічного позову.

26.03.2019 від представника позивача за первісним позовом до суду надійшла відповідь на відзив.

Короткий зміст відповіді на відзив позивача за первісним позовом.

01.02.2013 між позивачем за первісним позовом та відповідачем за первісним позовом укладено договір № 065156 про постачання електричної енергії.

Відповідно до додатку №2 до договору "Акт розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін" та додатку №10 до договору "Загальна схема електропостачання" споживач, а саме відповідач за первісним позовом несе відповідальність за: технічний стан та безпечну експлуатацію електрощитової, внутрішніх електричних мереж житлового будинку №4 по вул. Мечникова, за збереження приладів обліку електричної енергії, пломб та електроустановок. У зв`язку з чим, відповідач за первісним позовом несе відповідальність за допущене порушення ПКЕЕ у вигляді самовільного підключення після відключення оскільки з ним укладено договір.

Крім того, позивач за первісним позовом вказує, що у акті про порушення № 122106 від 05.01.2018 зазначено зміст виявленого правопорушення з посиланням на відповідні пункти Правил користування електричною енергією, а також відомості, які необхідні та достатні для визначення обсягу недоврахованої електричної енергії, а саме в п. 3 акту про порушення зазначено переріз проводів задіяних у схемі підключення до вхідних клем лічильника алюміня 3x16 та від вхідних клем лічильника алюміня 3x16.

У зв`язку з чим, позивач за первинним позовом зазначає, що акт про порушення ПКЕЕ № 122106 від 05.01.2018 містить достатній обсяг вихідних даних, необхідних для розрахунку обсягу недорахованої електричної енергії за пунктом 2.10 по формулі 2.7 методики.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 26.03.2019 прийнято зустрічну позовну заяву та об`єднано в одне провадження для спільного розгляду з первісним позовом у справі № 904/656/19 за правилами загального позовного провадження. Здійснено перехід від спрощеного позовного провадження до розгляду справи № 904/656/19 за правилами загального позовного провадження; підготовче судове засідання призначено на 22.04.2019.

12.04.2019 від відповідача за зустрічним позовом надійшла відповідь на зустрічний позов, зміст якої тотожний з відповіддю на відзив за первісним позовом.

Розпорядженням керівника апарату Господарського суду Дніпропетровської області від 19.04.2019 № 547, відповідно до п.2.3.50 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, призначено повторний автоматичний розподіл справи № 904/656/19 у зв`язку із призначенням судді Воронька В.Д. на посаду судді Вищого антикорупційного суду.

За результатами повторного розподілу автоматизованою системою документообігу суду справу № 904/656/19 передано на розгляд судді Петренко Н.Е.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 23.04.2019 прийнято справу до свого провадження для розгляду в порядку загального позовного провадження призначено підготовче судове засідання на 23.05.2019.

23.05.2019 підготовче судове засідання не відбулося, у зв`язку з перебуванням судді Петренко Н.Е. на лікарняному.

Після виходу судді Петренко Н.Е. з лікарняного, ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 27.05.2019 призначено підготовче судове засідання на 04.06.2019.

30.05.2019 від представника відповідача за первісним позовом до суду надійшло клопотання про відкладення розгляду справи у зв`язку з участю у судовому засіданні Індустріального районного суду міста Дніпропетровська.

В підготовче судове засідання 04.06.2019 з`явився представник позивача за первісним позовом.

Розглянувши матеріали справи та подані документи, Господарський суд вирішив задовольнити клопотання відповідача за первісним позовом.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 04.06.2019 відкладено підготовче судове засідання на 20.06.2019.

04.06.2019 від представника відповідача за первісним позовом до суду надійшли письмові пояснення по справі.

В підготовче судове засідання 20.06.2019 з`явились повноважні представники сторін.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 20.06.2019 закрито підготовче провадження. Справу призначено до судового розгляду по суті в засіданні на 03.07.2019.

В судовому засіданні, яке відбулося 03.07.2019 здійснено розгляд справи по суті.

Завданням розгляду справи по суті є розгляд та вирішення спору на підставі зібраних у підготовчому провадженні матеріалів, а також розподіл судових витрат (стаття 194 Господарського процесуального кодексу України).

Господарський суд констатує, що сторони мали реальну можливість надати всі існуючі докази в обґрунтування своїх позовних вимог та заперечень суду першої інстанції.

Відповідно до статті 233 Господарського процесуального кодексу України рішення у даній справі прийнято у нарадчій кімнаті за результатами оцінки доказів, поданих сторонами.

В судовому засіданні, яке відбулося 03.07.2019, в порядку статті 240 Господарського процесуального кодексу України підписано вступну та резолютивну частини рішення.

Оцінюючи докази за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів, беручи до уваги, що жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили, а є результатом оцінки належності, допустимості, достовірності кожного доказу окремо, а також достатності і взаємного зв`язку доказів у їх сукупності, надаючи оцінку зібраним у справі доказам в цілому, і кожному доказу окремо, який міститься у справі, мотивуючи відхилення або врахування кожного доказу, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

01.02.2013 між Публічним акціонерним товариством "ДТЕК Дніпрообленерго" (далі - постачальник) та Комунальним підприємством Жилсервіс-2 (далі - споживач) укладено договір про постачання електричної енергії №065156, відповідно до умов якого постачальник продає електричну енергію споживачу у точці (точках) продажу електричної енергії для забезпечення потреб електроустановок споживача з приєднаною потужністю 1260 кВт величини якої по об`єктах споживача визначені додатком Графік зняття показів засобів обліку електричної енергії , а споживач оплачує постачальнику вартість використаної (купленої) електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами цього договору.

Пунктом 4.2.3. договору встановлено, що споживач несе відповідальність у разі таких дій або бездіяльності: самовільного внесення змін у схеми обліку електроенергії; пошкодження засобів обліку електроенергії, втручання в їх роботу, пошкодження та (або) зняття пломб з засобів обліку; споживання електроенергії поза засобами обліку; інших умов, визначених Методикою.

Додатком 2 до договору про постачання електричної енергії № 065156 від 01.02.2013 "Акт розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін" встановлено, що споживач несе відповідальність за технічний стан та безпечну експлуатацію електрощитової, внутрішніх електричних мереж житлового будинку №4 по вул. Мечникова, за збереження приладів обліку електричної енергії, пломб та електроустановок. Також, встановлено, що межа експлуатаційної відповідності сторін за стан та обслуговування електромереж установлюється на кінцевих двох КЛ-0,4кВ в електрощитовій житлового будинку №4 по вул. Мечникова. Крім того, цим актом установлено за об`єктом споживача ліфт та сходові клітини житлового будинку АДРЕСА_1 4 АДРЕСА_2 .

06.10.2014 позивачем за первісним позовом встановлено пломби на відключених приєднаннях по вул. Мечникова, 4 та зафіксовані показники розрахункового обліку електроенергії, що підтверджується атом пломбування відключеного обладнання від 06.10.2014.

18.02.2016 згідно до акту про усунення порушення "Правил користування електричної енергією" №102461, здійснено відключення ліфта від електрощитової житлового дома.

05.01.2018 позивачем за первісним позовом здійснено перевірку дотримання вимог правил користування електричною енергією (чинних на момент виникнення спірних правовідносин) за адресою: м. Дніпро, вулиця Мечникова, 4. Перевірку проведено трьома представниками постачальника за участю представника КП "Жилсервіс-2" - Поліщука В.С.

Як вбачається зі змісту складеного за результатами перевірки акту про порушення №122106 від 05.01.2018, виявлено порушення п.п. 6.40 ПКЕЕ, а саме: самовільне підключення струмоприймачів до електричної мережі без згоди постачальника електроенергії після відключення 06.10.2014 (повторне відключення відбулось 18.02.2016).

На підставі акта про порушення №122106 від 05.01.2018 прийнято рішення комісії енергопостачальника про нарахування споживачу вартості недоврахованої електричної енергії у відповідності до п. 2.7. за формулою 2.10. Методики за період з 05.07.2017 по 05.01.2018 на загальну суму 66 102,96 грн, про що складено протокол №1-7 від 18.01.2018.

Позивачем здійснений розрахунок №122106 від 05.01.2018 за актом порушення споживачем правил користування електричною енергією, яким встановлено вартість недоврахованої електроенергії за період з 05.07.2017 по 05.01.2018 в сумі 66 102,96 грн.

Комунальне підприємство "Жилсервіс-2" Дніпровської міської ради не здійснило оплату недоврахованої електричної енергії в сумі 66 102,96 грн., що є причиною звернення АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" з позовом до суду.

Звертаючись з зустрічним позовом, КП "Жилсервіс-2" ДМР зазначає, що не порушував Правила користування електричною енергією, тому оперативно-господарська санкція, застосована на підставі рішення комісії АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" №1-7 від 18.01.2018, є неправомірною і підлягає скасуванню.

Спірні правовідносини у сфері електроенергетики на час їхнього виникнення регулювалися Правилами користування електричною енергією, затвердженими постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України № 28 від 31.07.1996, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 02.08.1996 року за № 417/1442, Порядком постачання електричної енергії споживачам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 441 від 24.03.1999 та Методикою визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, затвердженою постановою НКРЕ України № 562 від 04.05.2006, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 04.07.2006 за № 782/12656.

Наведені нормативні акти регулюють взаємовідносини, що виникають в процесі продажу і купівлі електричної енергії між виробниками або постачальниками електричної енергії та споживачами (на роздрібному ринку електричної енергії), а їх дія поширюється на всіх юридичних осіб та фізичних осіб (крім населення), встановлено, що споживання електричної енергії можливе лише на підставі договору з енергопостачальником.

Пунктом 6.40 Правил користування електричною енергією, у разі виявлення представниками електропередавальної організації або представниками постачальника електричної енергії пошкоджень чи зриву пломб, установлених у місцях, указаних в акті про пломбування, або пошкоджень відбитків тавр на цих пломбах, пошкодження розрахункових засобів обліку, явних ознак втручання в параметри розрахункових засобів (систем) обліку з метою зміни їх показів перерахунок обсягу електричної енергії, який підлягає оплаті, здійснюється відповідно до Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, затвердженої постановою НКРЕ від 04.05.2006 № 562, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.07.2006 за № 782/12656.

Згідно ч. 1 п. 6.41 Правил користування електричною енергією, у разі виявлення під час контрольного огляду або технічної перевірки уповноваженим представником постачальника електричної енергії, від якого споживач одержує електричну енергію, або електропередавальної організації порушень цих Правил або умов договору на місці виявлення порушення у присутності представника споживача оформляється двосторонній акт порушень.

Відповідно до п. 6.42 Правил на підставі акта порушень уповноваженими представниками постачальника електричної енергії (електропередавальної організації) під час засідань комісії з розгляду актів про порушення визначаються обсяг неврахованої електричної енергії та сума завданих споживачем збитків.

Відповідно до статті 235 ГК України за порушення господарських зобов`язань до суб`єктів господарювання та інших учасників господарських відносин можуть застосовуватися оперативно-господарські санкції - заходи оперативного впливу на правопорушника з метою припинення або попередження повторення порушень зобов`язання, що використовуються самими сторонами зобов`язання в односторонньому порядку.

За змістом статей 216, 217, 218, 235, 236, 237 ГК України рішення постачальника електричної енергії про нарахування вартості неврахованої спожитої електроенергії є оперативно-господарською санкцією.

Недоврахована електрична енергія - це обсяг електричної енергії, використаний споживачем або переданий транзитом, але не врахований розрахунковими засобами обліку або врахований неправильно (пункт 1.2 Правил).

Згідно зі статтею 193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Відповідно до ст.ст. 525, 526 Цивільного кодексу України зобов`язання повинні виконуватися належним чином та у встановлений строк у відповідності з вказівками закону, договору одностороння відмова від виконання зобов`язань не допускається.

Дослідивши наявні матеріали справи, заслухавши пояснення повноважних представників сторін, оцінивши надані докази в їх сукупності, Господарський суд дійшов до висновку, що позовні вимоги за первісним позовом підлягаю задоволенню у повному обсязі в сумі 49 049,52 грн., а у зустрічному позові слід відмовити.

Приймаючи рішення господарський суд виходив із наступного.

Як вбачається із матеріалів справи, станом на момент виникнення спірних правовідносин - 05.01.2018, відповідач за первісним позовом був споживачем електричної енергії для забезпечення потреб електроустановок в житловому будинку № 4 за адресою АДРЕСА_3 Мечникова АДРЕСА_4 м. Дніпро. Самовільне підключення згідно з актом про порушення №122106 від 05.01.2018 здійснено від внутрішньої електричної мережі, що знаходиться в зоні експлуатаційної відповідальності за відповідачем за первісним позовом згідно до договору про постачання електричної енергії № 065156 від 01.02.2013, додатку 2 до договору про постачання електричної енергії № 065156 від 01.02.2013. Зазначене спростовує твердження відповідача за первісним позовом про відсутність у нього відповідальності за самовільне підключення до електричної мережі у вказаному будинку; відсутності договірних відносин між позивачем за первісним позовом та відповідачам за первісним позовом.

Господарським судом не приймаються доводи відповідача про те, що на дату складення акта про порушення №121595 від 06.09.2017 засоби вимірювальної техніки АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" були відсутні, з огляду на те, що в пункті № 3 акту про порушення №122106 від 05.01.2018 зазначено тип засобу вимірювальної техніки, який було застосовано при виявленні порушення, а саме: РК-120 інвентаризаційний номер 14079842 та інвентаризаційний номер 6149209, держповірка яких була здійснена в 4 кварталі 2017 року.

Відповідно до п. 2.6 Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією встановлено, що поперечна площа перерізу проводів (кабелів), що використані у схемі самовільного підключення, визначається на підставі показів відповідних засобів вимірювальної техніки, повірених у терміни, передбачені законодавством у сфері метрології.

Враховуючи вищевикладене, Господарський суд дійшов висновку про відсутність підстав для скасування зазначеної оперативно-господарської санкції, застосованої на підставі рішення комісії енергопостачальника №1-7 від 18.01.2018 по розгляду акта про порушення №122106 від 05.01.2018 про донарахування КП "Жилсервіс-2" Дніпровської міської ради вартості недоврахованої електричної енергії в сумі 66 102,96 грн.

Твердження відповідача за первісним позовом стосовно того, що відсутні підстави для застосування Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, затвердженою постановою спростовуються тим, що згідно акту пломбування відключення обладнання від 06.10.2014, спірний об`єкт споживача був відключений від енергопостачання.

В матеріалах справи відсутні докази того, що після складання акту пломбування відключення обладнання від 06.10.2014р., вказаний об`єкт був підключений до електромережі у встановленому законом порядку. Також матеріали справи не містять доказів того, що акт пломбування відключення обладнання від 06.10.2014р. був визнаним недійсним

Таким чином, на момент перевірки та складання акту про порушення №122106 від 05.01.2016р., правомірно встановлено, що споживач при користуванні електричною енергією за адресою: вул. Мечникова, 4, порушив вимоги статті 27 Закону України "Про електроенергетику", пункти 6.40, 6.41 Правил користування електричною енергією, яке полягало у здійсненні самовільного підключення струмоприймачів до електромережі після відключення 06.10.2014р.

Також відповідач за первісним позовом посилається на те, що в розрахунках позивачем за первісним позовом не враховано, що у разі відсутності у представників постачальника електричної енергії (електропередавальної організації) відповідних засобів вимірювальної техніки показник cos(фі) у формулі 2.7 приймається рівним 0,9.

Відповідно до ст. 74 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Проте, відповідачем за первісним позовом не доведено, який має бути у спірному випадку показник і чим це передбачено.

Підпунктом 6.41 пункту 6 Правил користування електричної енергії, затверджених постановою НКРЕ від 31.07.1996 №28 у разі виявлення під час контрольного огляду або технічної перевірки уповноваженим представником постачальника електричної енергії, від якого споживач одержує електричну енергію, або електропередавальної організації порушень цих Правил або умов договору на місці виявлення порушення у присутності представника споживача оформляється акт порушень. В акті мають бути зазначені зміст виявленого порушення із посиланням на відповідні пункти цих Правил та вихідні дані, необхідні та достатні для визначення обсягу недоврахованої електричної енергії та/або суми завданих споживачем збитків. За необхідності в акті зазначаються заходи, які необхідно вжити для усунення допущених порушень. Акт складається в двох примірниках, один з яких передається або надсилається споживачеві. Акт підписується представником постачальника електричної енергії (електропередавальної організації) та представником споживача.

Як вбачається із матеріалів справи, акт про порушення №122106 від 05.01.2018 містить достатній обсяг вхідних даних, необхідних для розрахунку обсягу недорахованої електричної енергії за п. 2.10. по формулі 2.7. Методики. Так, в акті зазначено зміст виявленого правопорушення з посиланням на відповідні пункти Правил користування електричною енергією, а також відомості, які необхідні та достатні для визначення обсягу недорахованої електричної енергії, а саме в п. 3 акту про порушення зазначено переріз проводів задіяних у схемі підключення до вхідних клем лічильника алюміня 3х16 та вхідних клем лічильника алюміня 3х16.

Крім того, твердження відповідача про відсутність на схемі електропостачання споживача точки самовільного підключення, типу та характеристику проводу самовільного підключення, Господарським судом не приймаються з огляду на наступне. В акті зазначено про переріз проводів задіяних у схемі підключення від вихідних клем лічильника Т2 алюмінію 3х16 до вхідних клем лічильника Т3 алюмінію 3х16, а не про самовільне підключення проводу поза розрахунковим засобом обліку електричної енергії.

У відповідності до ч. 4 п. 6.42 Правил користування електричною енергією рішення комісії оформляється протоколом і набирає чинності з дня вручення протоколу споживачу. Разом з протоколом споживачу надаються розрахунок величини вартості та розрахункові документи для оплати недоврахованої електричної енергії та/або збитків.

Згідно зч. 6 п. 6.41 Правил користування електричною енергією, споживач має право подати пояснення і зауваження щодо змісту акта, які зазначаються в акті, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання.

Також, слід зазначити, що споживач - відповідач за первісним позовом своїм правом на надання пояснень і зауважень щодо змісту акта не скористався.

Споживач має оплатити розрахункові документи за недовраховану електричну енергію протягом 30 календарних днів від дня отримання рахунка (п. 6.43. Правил користування електричною енергією).

Таким чином, встановлений пунктом 6.43. Правил користування електричною енергією строк оплати відповідачем зазначеного рахунку настав, проте споживач оплату недоврахованої електричної енергії не здійснив.

Відповідно до статті 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати за первісним позовом в розмірі 1 921,00 грн. підлягають стягненню з відповідача за первісним позовом на користь позивача за первісним позовом, судові витрати за зустрічним позовом в розмірі 1 921,00 грн. слід покласти на позивача за зустрічним позовом.

Керуючись ст.ст. 2, 73, 74, 76-79, 86, 91, 129, 180, 233, 238, 240, 241, 254, 256-259 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ВИРІШИВ:

Первісний позов Акціонерного товариства "ДТЕК Дніпровські електромережі" (49107, м. Дніпро, шосе Запорізьке, будинок 22, ЄДРПОУ 23359034) до Комунального підприємства "Жилсервіс-2" Дніпровської міської ради (49000, м. Дніпро, Володимира Мономаха, будинок 10, код ЄДРПОУ 32350310) про стягнення 66102,96 грн. недоврахованої електроенергії - задовольнити у повному обсязі.

Стягнути з Комунального підприємства "Жилсервіс-2" Дніпровської міської ради (49000, м. Дніпро, Володимира Мономаха, будинок 10, код ЄДРПОУ 32350310) на користь Акціонерного товариства "ДТЕК Дніпровські електромережі" (49107, м. Дніпро, шосе Запорізьке, будинок 22, ЄДРПОУ 23359034) 66 102,96 грн. (шістдесят шість тисяч сто дві грн. 96 коп.) - вартості недоврахованої електроенергії, 1 921,00 грн (одна тисяча дев`ятсот двадцять одна грн. 00 коп.) - судового збору.

В задоволенні зустрічного позову Комунального підприємства "Жилсервіс-2" Дніпровської міської ради (49000, м. Дніпро, Володимира Мономаха, будинок 10, код ЄДРПОУ 32350310) до Акціонерного товариства "ДТЕК Дніпровські електромережі" (49107, м. Дніпро, шосе Запорізьке, будинок 22, ЄДРПОУ 23359034) про скасування оперативно-господарської санкції Акціонерного товариства "ДТЕК Дніпровські електромережі", застосованою згідно рішення №1-7 від 18.01.2018 комісії по розгляду акту про порушення №122106 від 05.01.2018 про донарахування Комунальному підприємству "Жилсервіс-2" Дніпровської міської ради вартості недоврахованої електричної енергії у сумі 66102,96 грн. - відмовити.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення подається протягом двадцяти днів з дня складення повного тексту рішення. Апеляційна скарга подається до Дніпропетровського апеляційного господарського суду через Господарський суд Дніпропетровської області.

Відповідно до п.17.5 Розділу ХІ Перехідних положень ГПК України, до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Реквізити сторін:

Стягувач: Акціонерне товариство "ДТЕК Дніпровські електромережі" (49107, м. Дніпро, шосе Запорізьке, будинок 22, ЄДРПОУ 23359034)

Боржник: Комунальне підприємства "Жилсервіс-2" Дніпровської міської ради (49000, м. Дніпро, Володимира Мономаха, будинок 10, код ЄДРПОУ 32350310).

Повне рішення складено 09.07.2019.

Суддя Н.Е. Петренко

Дата ухвалення рішення03.07.2019
Оприлюднено09.07.2019

Судовий реєстр по справі —904/656/19

Постанова від 25.02.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Чумак Ю.Я.

Ухвала від 03.02.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Чумак Ю.Я.

Ухвала від 09.12.2019

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Чумак Ю.Я.

Судовий наказ від 09.11.2019

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Петренко Наталія Едуардівна

Постанова від 16.10.2019

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Парусніков Юрій Борисович

Ухвала від 06.09.2019

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Парусніков Юрій Борисович

Ухвала від 05.08.2019

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Парусніков Юрій Борисович

Рішення від 03.07.2019

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Петренко Наталія Едуардівна

Ухвала від 04.07.2019

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Петренко Наталія Едуардівна

Ухвала від 20.06.2019

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Петренко Наталія Едуардівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні