Постанова
від 16.10.2019 по справі 904/656/19
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.10.2019 м. Дніпро Справа № 904/656/19

Центральний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді Паруснікова Ю.Б. (доповідач),

суддів: Білецької Л.М., Верхогляд Т.А.

секретар судового засідання Саланжій Т.Ю.

за участю представників сторін:

від позивача за первісним позовом: Козятинський І.П., довіреність № 341 від 07.05.2019, представник;

від відповідача за первісним позовом: Ковальчук Д.Ю., довіреність б/н від 22.03.2019, адвокат

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Центрального апеляційного господарського суду матеріали апеляційної скарги Комунального підприємства Жилсервіс-2 Дніпровської міської ради на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 03.07.2019 у справі № 904/656/19 (суддя Петренко Н.Е.), повний текст рішення складено 09.07.2019

за позовом Акціонерного товариства ДТЕК Дніпровські електромережі , м. Дніпро

до Комунального підприємства Жилсервіс-2 Дніпровської міської ради, м. Дніпро

про стягнення суми за недовраховану електроенергію в розмірі 66102,96 грн,

за зустрічним позовом Комунального підприємства Жилсервіс-2 Дніпровської міської ради, м. Дніпро

до Акціонерного товариства ДТЕК Дніпровські електромережі , м. Дніпро

про скасування оперативно-господарської санкції, -

ВСТАНОВИВ:

1. Короткий зміст позовних вимог і рішення суду першої інстанції.

20.02.2019 Акціонерне товариство ДТЕК Дніпровські електромережі (позивач у справі) звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Комунального підприємства Жилсервіс-2 Дніпровської міської ради (відповідач у справі) про стягнення 66102,96 грн недоврахованої електроенергії внаслідок порушення споживачем Правил користування електричною енергією (далі - ПКЕЕ) на підставі акту про порушення № 122106 від 05.01.2018.

Позовні вимоги обґрунтовані порушенням відповідачем пунктів 6.40., 6.41. ПКЕЕ (чинних на момент виникнення спірних відносин), а саме: самовільне підключення струмоприймачів без дозволу енергопостачальника після відключення 06.10.2014 без порушення схеми обліку.

Позивач просить стягнути з відповідача суму за недовраховану електроенергію у розмірі 66102,96 грн, нараховану у відповідності до п. 2.7 за формулою 2.10. Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією Затвердженої постановою НКРЕ 04.05.2006 № 562 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.07.2006 за № 782/12656 (далі - Методика) на підставі рішення комісії енергопостачальника по розгляду Акту про порушення № 122106 від 05.01.2018, оформленого у вигляді протоколу № 1-7 від 18.01.2018.

15.03.2019 представником відповідача за первісним позовом до суду надійшов зустрічний позов про скасування застосованої АТ ДТЕК Дніпровські електромережі (відповідач за зустрічним позовом) оперативно-господарської санкції, згідно рішення № 1-7 від 18.01.2018 комісії по розгляду Акту про порушення № 122106 від 05.01.2018 про донарахування КП Жилсервіс-2 Дніпровської міської ради вартості недоврахованої електричної енергії у сумі 66102,96 грн.

Доводи позивача за зустрічним позовом мотивовані тим, що на схемі електропостачання не вказано точку самовільного підключення струмоприймачів і в таблиці п. 3 акту про порушення не зазначено про самовільне підключення, тип та характеристику проводу самовільного підключення, відсутні данні про дріт самовільного підключення, тому і відсутня можливість визначення показників застосованих позивачем за первісним позовом формули, саме І-сили струму, який визначається виходячи з перерізу проводу самовільного підключення, у зв'язку з чим застосування Методики вважає безпідставним, оскільки відсутні такі дані.

Крім того, між відповідачем за первісним позовом та позивачем за первісним позовом не укладено договір на постачання електричної енергії за адресою: м. Дніпро, вул. Мечникова, 4, у зв'язку з чим відсутні підстави застосування формули розрахунку, визначеної п. 2.7. Методики.

Також, на думку позивача за зустрічним позовом в матеріалах справи відсутні будь-які докази, що ним здійснено підключення електричної проводки до електричної мережі.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 03.07.2019 у цій справі первісний позов АТ ДТЕК Дніпровські електромережі до КП Жилсервіс-2 ДМР про стягнення 66102,96 грн недоврахованої електроенергії - задоволено у повному обсязі.

Стягнуто з КП Жилсервіс-2 Дніпровської міської ради на користь АТ ДТЕК Дніпровські електромережі 66102,96 грн - вартості недоврахованої електроенергії та 1921,00 грн - судового збору.

В задоволенні зустрічного позову КП Жилсервіс-2 Дніпровської міської ради до АТ ДТЕК Дніпровські електромережі про скасування оперативно-господарської санкції АТ ДТЕК Дніпровські електромережі , застосованої згідно рішення № 1-7 від 18.01.2018 комісії по розгляду Акту про порушення № 122106 від 05.01.2018 про донарахування КП Жилсервіс-2 ДМР вартості недоврахованої електричної енергії у сумі 66102,96 грн - відмовлено.

Рішення суду першої інстанції мотивоване обґрунтованістю позовних вимог позивача за первісним позовом та безпідставністю вимог позивача за зустрічним позовом.

2. Короткий зміст вимог та узагальнені доводи апеляційної скарги.

Не погодившись з рішенням суду КП Жилсервіс-2 ДМР оскаржує його в апеляційному порядку до Центрального апеляційного господарського суду.

Апеляційна скарга мотивована незаконністю та необґрунтованістю ухваленого судом рішення.

Доводи апеляційної скарги зводяться до неналежної оцінки судом першої інстанції обставин справи, а саме:

- в Акті про порушення, на схемі електропостачання, не вказано точку самовільного підключення струмоприймачів, а в таблиці п. 3 Акту про порушення (в розділі самовільне підключення) не зазначено про самовільне підключення, тип та характеристики проводу самовільного підключення, а тому апелянт вважає безпідставним застосування Методики;

- АТ ДТЕК Дніпровські електромережі безпідставно застосовано формулу № 2.10. пункту 2.7. Методики, оскільки вказана формула стосується випадку самовільного підключення електричної проводки до електричної мережі енергопостачальника. В даному ж випадку, апелянт вважає, що підключення відбулося на межі балансової належності саме КП Жилсервіс-2 , а не від електричної проводки енергопостачальника, що є самостійним порушенням, за яке передбачено відповідальність згідно з пунктами 6 або 7 Методики, а відповідно застосуванню підлягали інші формули розрахунку - № 2.11. за п. 2.8. або № 2.7. за п. 2.9. Методики.

З урахуванням вищезазначеного КП Жилсервіс-2 просить скасувати рішення Господарського суду Дніпропетровської області у даній справі в повному обсязі та задовольнити зустрічний позов про скасування оперативно-господарської санкції.

3. Короткий зміст вимог та узагальнені доводи інших учасників справи.

АТ ДТЕК Дніпровські електромережі вважає апеляційну скаргу КП Жилсервіс-2 такою, що не підлягає задоволенню, оскільки судом першої інстанції повно та всебічно вивчено всі обставини справи та надано їм відповідну правову оцінку.

Відповідно до умов укладеного між сторонами Договору про постачання електричної енергії від 01.02.2013 № 065156 споживач повинен додержуватись вимог Договору та не допускати порушень його умов та ПКЕЕ затверджених постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 17.10.1996 № 28.

Згідно Додатку № 2 до Договору Акт розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін та Додатку № 10 Загальна схема електропостачання споживач несе відповідальність за технічний стан та безпечну експлуатацію електрощитової, внутрішніх електричних мереж житлового будинку № 4 по вул. Мечникова, за збереження приладів обліку електричної енергії, пломб та електроустановок.

05.01.2018 представниками позивача на об'єкті відповідача виявлено порушення, яке було зафіксоване в Акті про порушення № 122106, а саме: самовільне підключення струмоприймачів до електричної мережі без дозволу енергопостачальника, після відключення 06.10.2014 (повторне відключення проводилось 18.02.2016).

На схемі, що наведена у п. 1 акту, зазначена межа балансової належності та перерізи проводів, які були задіяні у схемі електропостачання, а саме: до вхідних клем лічильника - алюміній 3х 16, від вихідних клем лічильника - алюміній 3х 16.

Самовільне підключення здійснено після відключення споживача без порушення схеми обліку електричної енергії, тобто за схемою визначеною Додатком № 10 до Договору.

На думку позивача, оскільки відповідач був відключений в електрощитовій житлового будинку, на межі балансової належності визначеною Додатком № 2 до Договору, то підключення до електричної енергії можливе лише від мережі енергопостачальника.

З урахуванням вищевикладеного, позивач просить відмовити у задоволенні апеляційної скарги в повному обсязі, а оскаржуване рішення Господарського суду Дніпропетровської області залишити в силі.

4. Рух справи в суді апеляційної інстанції.

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 06.09.2019 колегією суддів у складі головуючого судді Паруснікова Ю.Б. (доповідач), суддів Білецької Л.М., Верхогляд Т.А. відкрито апеляційне провадження у справі та призначено розгляд апеляційної скарги на 30.09.2019.

30.09.2019 у судовому засіданні оголошено перерву до 16.10.2019.

16.10.2019 у судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини постанови.

5. Встановлені судами першої та апеляційної інстанцій обставини справи та визначені відповідно до них правовідносини.

01.02.2013 між ПАТ ДТЕК Дніпрообленерго (далі - постачальник) та КП Жилсервіс-2 (далі - споживач) укладено договір про постачання електричної енергії № 065156, відповідно до умов якого постачальник продає електричну енергію споживачу у точці (точках) продажу електричної енергії для забезпечення потреб електроустановок споживача з приєднаною потужністю 1260 кВт величини якої по об'єктах споживача визначені додатком Графік зняття показів засобів обліку електричної енергії , а споживач оплачує постачальнику вартість використаної (купленої) електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами цього договору.

Пунктом 4.2.3. договору встановлено, що споживач несе відповідальність у разі таких дій або бездіяльності: самовільного внесення змін у схеми обліку електроенергії; пошкодження засобів обліку електроенергії, втручання в їх роботу, пошкодження та (або) зняття пломб з засобів обліку; споживання електроенергії поза засобами обліку; інших умов, визначених Методикою.

Додатком 2 до договору про постачання електричної енергії № 065156 від 01.02.2013 Акт розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін встановлено, що споживач несе відповідальність за технічний стан та безпечну експлуатацію електрощитової, внутрішніх електричних мереж житлового будинку № 4 по вул. Мечникова, за збереження приладів обліку електричної енергії, пломб та електроустановок. Також, встановлено, що межа експлуатаційної відповідності сторін за стан та обслуговування електромереж установлюється на кінцевих двох КЛ-0,4кВ в електрощитовій житлового будинку № 4 по вул. Мечникова. Крім того, цим актом установлено за об'єктом споживача ліфт та сходові клітини житлового будинку № 4 по вул. Мечникова.

06.10.2014 позивачем за первісним позовом встановлено пломби на відключених приєднаннях по вул. Мечникова, 4 та зафіксовані показники розрахункового обліку електроенергії, що підтверджується атом пломбування відключеного обладнання від 06.10.2014.

18.02.2016 згідно до акту про усунення порушення Правил користування електричної енергією № 102461, здійснено відключення ліфта від електрощитової житлового дома.

05.01.2018 позивачем за первісним позовом здійснено перевірку дотримання вимог правил користування електричною енергією (чинних на момент виникнення спірних правовідносин) за адресою: м. Дніпро, вулиця Мечникова, 4. Перевірку проведено трьома представниками постачальника за участю представника КП Жилсервіс-2 - Поліщука В.С.

Як вбачається зі змісту складеного за результатами перевірки Акту про порушення № 122106 від 05.01.2018, представниками енергопостачальника на об'єкті споживача, за адресою: м. Дніпро, вул. Мечникова, 4 (лифт) виявлено порушення п.п. 6.40 ПКЕЕ, а саме: самовільне підключення струмоприймачів до електричної мережі без згоди постачальника електроенергії після відключення 06.10.2014 (повторне відключення відбулось 18.02.2016).

Акти пломбування відключеного обладнання від 06.10.2014 та від 18.02.2016 наявні в матеріалах справи (а. с. 31-32).

Згідно з пп. 6.41. п. 6 ПКЕЕ, у разі виявлення під час контрольного огляду або технічної перевірки уповноваженим представником постачальника електричної енергії, від якого споживач одержує електричну енергію, або електропередавальної організації порушень цих Правил або умов договору на місці виявлення порушення у присутності представника споживача оформляється акт порушень.

В акті мають бути зазначені зміст виявленого порушення із посиланням на відповідні пункти цих Правил та вихідні дані, необхідні та достатні для визначення обсягу недоврахованої електричної енергії та/або суми завданих споживачем збитків.

За необхідності в акті зазначаються заходи, які необхідно вжити для усунення допущених порушень. Акт складається в двох примірниках, один з яких передається або надсилається споживачеві. Акт підписується представником постачальника електричної енергії (електропередавальної організації) та представником споживача.

Наявний в матеріалах справи Акт про порушення містить схему електропостачання споживача з зазначенням точки самовільного підключення електропроводки в електрощитовій по вул. Мечникова 4, а саме: від вхідні клеми лічильника НІК 2301АП1 № 0012117 точка - Т3 до вихідних клем лічильника точка - Т2. В п. 3 Акту про порушення визначено ділянку схеми самовільного підключення: від вихідних клем лічильника, точка - Т2, матеріал проводу алюміній з перерізом проводу 3х 16 до вхідних клем лічильника, точка - Т3, матеріал проводу алюміній з перерізом проводу 3х 16. Виміри перерізів проводів здійснено за допомогою засобів вимірювальної техніки РК-120 (клещі електровимірювальні) інвентаризаційний номер 14079842, дата повірки IV квартал 2017 року та штангенциркулем ШЦ-1-125 0,1 інвентаризаційний номер 6149209, дата повірки IV квартал 2017 року.

Згідно з п. 5 Акту про порушення - споживач не надав електропостачальнику інформації про паспортні дані струмоприймачів та відмовився від проведення замірів навантаження струму при включенні всіх наявних струмоприймачів на максимальну потужність.

Акт про порушення з боку постачальника електричної енергії підписано трьома повноважними представниками.

Згідно з ч. 6 п. 6.41 Правил користування електричною енергією, споживач має право подати пояснення і зауваження щодо змісту акта, які зазначаються в акті, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання.

З актом про порушення також ознайомлений представник споживача. Зауваження до Акту про порушення з боку споживача відсутні (а. с. 13-14).

На підставі Акта про порушення № 122106 від 05.01.2018 прийнято рішення комісії енергопостачальника про нарахування споживачу вартості недоврахованої електричної енергії у відповідності до п. 2.7. за формулою 2.10. Методики за період з 05.07.2017 по 05.01.2018 на загальну суму 66102,96 грн, про що складено протокол № 1-7 від 18.01.2018.

На підставі сформованого розрахунку по Акту про порушення ПКЕЕ № 122106 від 05.01.2018 позивач направив на адресу відповідача рахунок № 65-156-1/1/№122106 на сплату вартості недоврахованої електроенергії на суму 66102,96 грн (а. с. 16, 19-21).

Отримавши рахунок КП Жилсервіс-2 Дніпровської міської ради не здійснило оплату недоврахованої електричної енергії в сумі 66102,96 грн, що є причиною звернення АТ ДТЕК Дніпровські електромережі з відповідним позовом до суду.

Звертаючись з зустрічним позовом, КП Жилсервіс-2 ДМР зазначає, що не порушував Правила користування електричною енергією, а тому оперативно-господарська санкція, на його думку, застосована на підставі рішення комісії АТ ДТЕК Дніпровські електромережі № 1-7 від 18.01.2018 неправомірно і підлягає скасуванню.

6. Висновки, з яких колегія суддів відхиляє доводи апеляційної скарги.

Спірні правовідносини у сфері електроенергетики (на час виявленого порушення) регулювалися ПКЕЕ, затвердженими постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України № 28 від 31.07.1996, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 02.08.1996 за № 417/1442, Порядком постачання електричної енергії споживачам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 441 від 24.03.1999 та Методикою визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, затвердженою постановою НКРЕ України № 562 від 04.05.2006, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 04.07.2006 за № 782/12656.

Наведені нормативні акти регулюють взаємовідносини, що виникають в процесі продажу і купівлі електричної енергії між виробниками або постачальниками електричної енергії та споживачами (на роздрібному ринку електричної енергії), а їх дія поширюється на всіх юридичних осіб та фізичних осіб (крім населення), встановлено, що споживання електричної енергії можливе лише на підставі договору з енергопостачальником.

Пунктом 6.40. ПКЕЕ, у разі виявлення представниками електропередавальної організації або представниками постачальника електричної енергії пошкоджень чи зриву пломб, установлених у місцях, указаних в акті про пломбування, або пошкоджень відбитків тавр на цих пломбах, пошкодження розрахункових засобів обліку, явних ознак втручання в параметри розрахункових засобів (систем) обліку з метою зміни їх показів перерахунок обсягу електричної енергії, який підлягає оплаті, здійснюється відповідно до Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, затвердженої постановою НКРЕ від 04.05.2006 № 562, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.07.2006 за № 782/12656.

Згідно ч. 1 п. 6.41 Правил користування електричною енергією, у разі виявлення під час контрольного огляду або технічної перевірки уповноваженим представником постачальника електричної енергії, від якого споживач одержує електричну енергію, або електропередавальної організації порушень цих Правил або умов договору на місці виявлення порушення у присутності представника споживача оформляється двосторонній акт порушень.

Відповідно до п. 6.42 ПКЕЕ на підставі Акта про порушення уповноваженими представниками постачальника електричної енергії (електропередавальної організації) під час засідань комісії з розгляду актів про порушення визначаються обсяг неврахованої електричної енергії та сума завданих споживачем збитків.

Рішення комісії оформляється протоколом і набирає чинності з дня вручення протоколу споживачу. Разом з протоколом споживачу надаються розрахунок величини вартості та розрахункові документи для оплати недоврахованої електричної енергії та/або збитків.

Відповідно до ст. 235 ГК України за порушення господарських зобов'язань до суб'єктів господарювання та інших учасників господарських відносин можуть застосовуватися оперативно-господарські санкції - заходи оперативного впливу на правопорушника з метою припинення або попередження повторення порушень зобов'язання, що використовуються самими сторонами зобов'язання в односторонньому порядку.

За змістом статей 216, 217, 218, 235, 236, 237 ГК України рішення постачальника електричної енергії про нарахування вартості неврахованої спожитої електроенергії є оперативно-господарською санкцією.

Недоврахована електрична енергія - це обсяг електричної енергії, використаний споживачем або переданий транзитом, але не врахований розрахунковими засобами обліку або врахований неправильно (п. 1.2 ПКЕЕ).

Згідно зі ст. 193 ГК України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Відповідно до ст.ст. 525, 526 ЦК України зобов'язання повинні виконуватися належним чином та у встановлений строк у відповідності з вказівками закону, договору одностороння відмова від виконання зобов'язань не допускається.

Споживач має оплатити розрахункові документи за недовраховану електричну енергію протягом 30 календарних днів від дня отримання рахунка (п. 6.43. ПКЕЕ).

Відповідач не надав суду доказів сплати виставленого позивачем рахунку на оплату вартості недоврахованої електричної енергії внаслідок порушення споживачем ПКЕЕ у сумі 66102,96 грн.

З урахуванням вищевикладеного, колегія суддів погоджується з місцевим господарським судом, який дійшов до обґрунтованого висновку про наявність підстав для задоволення первісного позову та відмови в задоволенні зустрічного позову з огляду на наступне.

Як вбачається із матеріалів справи, станом на момент виявлення електропостачальною організацією порушення споживачем ПКЕЕ - 05.01.2018, апелянт був споживачем електричної енергії для забезпечення потреб електроустановок в житловому будинку № 4 за адресою: вул. Мечникова в м. Дніпро.

Як зазначалося вище, виявлене в Акті про порушення № 122106 від 05.01.2018 самовільне підключення споживачем електропроводки (після її відключення) здійснено від внутрішньої електричної мережі, яка за Договором про постачання електричної енергії № 065156 від 01.02.2013 та Додатку № 2 до Договору, знаходиться в зоні експлуатаційної відповідальності КП Жилсервіс-2 ДМР.

Зазначене спростовує доводи апелянта про відсутність у нього відповідальності за самовільне підключення до електричної мережі у вказаному будинку та відсутності у споживача договірних відносин з електропостачальником.

В матеріалах справи відсутні докази того, що після складання Акту пломбування відключення обладнання від 06.10.2014, вказаний об'єкт був підключений до електромережі у встановленому законом порядку. Також матеріали справи не містять доказів того, що Акт пломбування відключення обладнання від 06.10.2014 був визнаний недійсним.

Доводи апелянта про те, що в Акті про порушення, на схемі електропостачання, не вказано точку самовільного підключення струмоприймачів, а в таблиці п. 3 Акту про порушення (в розділі самовільне підключення) не зазначено про самовільне підключення, тип та характеристики проводу самовільного підключення, колегія суддів відхиляє, з огляду на наступне.

Як зазначалося вище, електрична енергія до електрощитової споживача постачається на умовах укладеного між сторонами Договору про постачання електричної енергії від 01.02.2013 № 065156 (а. с. 22-28).

Порушення споживачем ПКЕЕ виявлено саме в зоні експлуатаційної відповідальності КП Жилсервіс-2 ДМР.

Згідно основних понять п. 1.2. ПКЕЕ підключення - виконання операцій комутації в місцях контактних з'єднань електропроводки з метою подачі напруги на електроустановку (електроустановки);

користування електричною енергією - споживання електричної енергії з дотриманням споживачем визначених відповідними договорами умов підключення електроустановок споживача до електричних мереж у точці приєднання, умов оплати купованої електричної енергії та режимів споживання електричної енергії для отримання договірних обсягів електричної енергії та величини потужності;

межа балансової належності - точка розподілу елементів електричної мережі між власниками електроустановок за ознаками права власності або повного господарського відання;

межа експлуатаційної відповідальності - точка розділу електричної мережі за ознакою договірних зобов'язань з експлуатації тих чи інших її ділянок або елементів, встановлюється за згодою сторін.

Акт про порушення містить схему електропостачання споживача з зазначенням точки самовільного підключення електропроводки в електрощитовій по вул. Мечникова 4, а саме: від вхідних клем лічильника НІК 2301АП1 № 0012117 точка - Т3 до вихідних клем лічильника точка - Т2. В п. 3 Акту про порушення визначено ділянку схеми самовільного підключення: від вихідних клем лічильника, точка - Т2, матеріал проводу алюміній з перерізом проводу 3х 16 до вхідних клем лічильника, точка - Т3, матеріал проводу алюміній з перерізом проводу 3х 16. Виміри перерізів проводів здійснено за допомогою засобів вимірювальної техніки РК-120 (клещі електровимірювальні) інвентаризаційний номер 14079842, дата повірки IV квартал 2017 року та ШЦ-1-125 0,1 (штангенциркулем) інвентаризаційний номер 6149209, дата повірки IV квартал 2017 року.

Акт про порушення з боку постачальника електричної енергії підписано трьома повноважними представниками, а також повноважним представником споживача без зауважень. Споживач погодився з виявленим порушенням.

Крім того, колегія суддів зауважує, що в даному випадку самовільне підключення проводу споживачем відбулось від діючої проводки відповідно до Загальної схеми електропостачання від клем в електрощитовій житлового будинку, яку прокладено всередині конструктивних елементів ТП споживача, а не прихованою проводкою.

Згідно з п. 2.1. Методика застосовується на підставі акта про порушення, складеного в порядку, установленому цією Методикою, з урахуванням вимог ПКЕЕ та в разі виявлення таких порушень ПКЕЕ, зокрема, як самовільне підключення електроустановок, струмоприймачів або електропроводки до електричної мережі енергопостачальника (пп. 5 п. 2.1. Методики).

Згідно з п. 2.7. Методики у разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпункті 5 пункту 2.1 цієї Методики, та за наявності Договору величина розрахункового добового обсягу споживання електричної енергії (Wдоб.с.п.н. , кВт.·год) визначається за формулою

Wдоб.с.п.н. = Pс.п. tвик.с.п.· Kв , (2.10) Таким чином, доводи апелянта про безпідставне застосування АТ ДТЕК Дніпровські електромережі формули № 2.10., відповідно до з п. 2.7. Методики, колегія суддів відхиляє, оскільки вказана формула стосується саме випадку самовільного підключення електричної проводки до електричної мережі енергопостачальника за наявності Договору.

Доводи апелянта про належність електрощитової саме КП Жилсервіс-2 є безпідставними, оскільки згідно Додатку № 2 до Договору Акт розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін та Додатку № 10 Загальна схема електропостачання споживач несе відповідальність за технічний стан та безпечну експлуатацію електрощитової, внутрішніх електричних мереж житлового будинку № 4 по вул. Мечникова, за збереження приладів обліку електричної енергії, пломб та електроустановок.

На думку апелянта, підключення відбулося на межі балансової належності саме КП Жилсервіс-2 , яка не є власністю енергопостачальника, що є самостійним порушенням, за яке, на його думку, передбачено відповідальність згідно з пунктами 6 або 7 Методики, а відповідно застосуванню підлягали інші формули розрахунку - № 2.11. за п. 2.8. або № 2.7. за п. 2.9. Методики.

Вказані доводи апелянта колегія суддів вважає помилковими та відхиляє їх, оскільки споживач є лише користувачем електрощитової (балансоутримувачем), а тому вчинення правопорушення на межі балансової належності відповідача у справі не виключає того факту, що самовільне підключення електропроводки здійснено до електромережі енергопостачальної організації. При цьому, відповідач самовільне підключення здійснив після відключення за схемою визначеною Додатком № 10 до Договору. Формули, які просить застосувати відповідач підлягають застосуванню за умови відсутності Договору… У даному ж випадку правовідносини між сторонами врегульовані договірними відносинами.

Як вбачається із матеріалів справи, акт про порушення № 122106 від 05.01.2018 містить достатній обсяг вхідних даних, необхідних для розрахунку обсягу недорахованої електричної енергії за п. 2.10. по формулі 2.7. Методики. Так, в акті зазначено зміст виявленого правопорушення з посиланням на відповідні пункти Правил користування електричною енергією, а також відомості, які необхідні та достатні для визначення обсягу недорахованої електричної енергії.

З огляду на вищевикладене, колегія суддів дійшла до висновку про те, що доводи апеляційної скарги не спростовують законних та обґрунтованих висновків суду першої інстанції, що покладені в основу оскаржуваного рішення, ухваленого за результатами розгляду цієї справи, а тому в задоволенні апеляційної скарги слід відмовити.

7. Висновки за результатами розгляду апеляційної скарги.

Відповідно до ч. 1 ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

На підставі викладеного, колегія суддів Центрального апеляційного господарського суду вважає, що місцевим господарським судом в оскаржуваному рішенні повно встановлені фактичні обставини справи, яким надана вірна оцінка у відповідності до норм чинного матеріального та процесуального законодавства, а тому місцевий господарський суд дійшов правомірного та обґрунтованого висновку про задоволення позову.

Відтак, підстав для скасування або зміни цього рішення, передбачених ст. 277 ГПК України немає. Доводи апелянта не спростовують правомірних висновків місцевого господарського суду, а тому апеляційна скарга задоволенню не підлягає.

8. Розподіл судових витрат.

У зв'язку із відмовою у задоволенні апеляційної скарги судові витрати за її подання у відповідності до ст. 129 ГПК України покладаються на відповідача у справі - КП Жилсервіс-2 ДМР.

Керуючись ст.ст. 129, 240, 269-270, 275, 276, 281-282, 284 Господарського процесуального кодексу України, Центральний апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Комунального підприємства Жилсервіс-2 Дніпровської міської ради - залишити без задоволення.

Рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 03.07.2019 у справі № 904/656/19 - залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення до Верховного Суду.

Повний текст постанови складено 21.10.2019.

Головуючий суддя Ю.Б. Парусніков

Судді: Л.М. Білецька

Т.А. Верхогляд

Дата ухвалення рішення16.10.2019
Оприлюднено04.11.2019

Судовий реєстр по справі —904/656/19

Постанова від 25.02.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Чумак Ю.Я.

Ухвала від 03.02.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Чумак Ю.Я.

Ухвала від 09.12.2019

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Чумак Ю.Я.

Судовий наказ від 09.11.2019

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Петренко Наталія Едуардівна

Постанова від 16.10.2019

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Парусніков Юрій Борисович

Ухвала від 06.09.2019

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Парусніков Юрій Борисович

Ухвала від 05.08.2019

Господарське

Центральний апеляційний господарський суд

Парусніков Юрій Борисович

Рішення від 03.07.2019

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Петренко Наталія Едуардівна

Ухвала від 04.07.2019

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Петренко Наталія Едуардівна

Ухвала від 20.06.2019

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Петренко Наталія Едуардівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні