КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2019 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді Рибака І.О.

суддів Лашевича В.М., Ященка М.А.

секретаря судового засідання Нікітіної А.Є.

прокурора Гончаренка А.О.

представників власника майна Колесніка І.І., Ратушняка Ю.І.

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу прокурора відділу прокуратури м. Києва Гончаренка А.О. на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 17 травня 2019 року,-

В с т а н о в и л а:

Цією ухвалою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва прокуратури м. Києва Гончаренка А.О. про арешт майна, поданого в рамках кримінального провадження №12019100000000173 від 22.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 358 КК України.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, прокурор подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 17 травня 2019 року, постановити нову ухвалу про задоволення клопотання та арешт майна.

Мотивуючи свою апеляційну скаргу вказує на те, що вказане у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак наявна правова підстава, передбачена ч. 3 ст. 170 КПК України для арешту майна. Незастосування арешту може призвести до невідворотних наслідків, які в подальшому стануть перешкодою для об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Заслухавши доповідь судді, думку представників власників майна про законність ухвали слідчого судді а необхідності залишення її без змін, дослідивши матеріали судового провадження, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступного висновку.

Як вбачається з ухвали слідчого судді, СУ ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12019100000000173 від 22.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 358 КК України.

24.04.2019 року прокурор третього відділу процесуального керівництва прокуратури м. Києва Гончаренко А.О. звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, перелік та ідентифікуючі ознаки якого наведено в клопотанні сторони обвинувачення, посилаючись на наявність правової підстави, передбаченої ч. 3 ст. 170 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва від 17 травня 2019 року у задоволенні клопотання прокурора відмовлено.

Колегія суддів погоджується з таким висновком слідчого судді з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Статтею 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна, накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); можливість спеціальної конфіскації (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 КПК України); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На переконання колегії суддів, наведених вимог закону слідчий суддя дотримався в повному обсязі.

Відмовляючи у накладенні арешту на майно, слідчий суддя зазначає про те, що як вбачається із наданих матеріалів справи досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019100000000173 від 22.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 358 КК України постановою слідчого від 22.02.2019 року зупинено та на час розгляду внесеного прокурором клопотання про арешт майна не відновлено, що унеможливлює здійснення слідчим та прокурором будь-яких процесуальних дій, зокрема звернення зі клопотанням про арешт майна.

Апеляційний суд погоджуються з таким висновком суду першої інстанції та вважає його належним чином обґрунтованим, таким який підтверджується доданими матеріалами справ.

Доводи прокурора про відповідність арештованого майна ознакам речового доказу за наведених вище обставин не заслуговують на увагу та є неспроможними.

Істотних порушень норм КПК України, які б могли стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, як про це зазначається в апеляційній скарзі, не вбачається.

З урахуванням викладеного, за об`єктивним переконанням колегії суддів, ухвалу слідчого судді слід залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора - без задоволення.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

П о с т а н о в и л а:

Ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 17 травня 2019 року, якою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва прокуратури м. Києва Гончаренка А.О. про арешт майна, поданого в рамках кримінального провадження №12019100000000173 від 22.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 358 КК України, - залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора відділу прокуратури м. Києва Гончаренка А.О., - без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________ _________________ _______________

Рибак І.О. Лашевич В.М. Ященко М.А.

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2019 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді Рибака І.О.

суддів Лашевича В.М., Ященка М.А.

секретаря судового засідання Нікітіної А.Є.

прокурора Гончаренка А.О.

представників власника майна Колесніка І.І., Ратушняка Ю.І.

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу прокурора відділу прокуратури м. Києва Гончаренка А.О. на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 17 травня 2019 року,-

В с т а н о в и л а:

Керуючись ст.ст. 170, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

П о с т а н о в и л а:

Ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 17 травня 2019 року, якою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва прокуратури м. Києва Гончаренка А.О. про арешт майна, поданого в рамках кримінального провадження №12019100000000173 від 22.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 358 КК України, - залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора відділу прокуратури м. Києва Гончаренка А.О., - без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено 23 липня 2019 року о 16 год. 05 хв.

СУДДІ:

_____________ _________________ _______________

Рибак І.О. Лашевич В.М. Ященко М.А.

Справа № 11-сс/824/3388/2019 Категорія ст. 170 КПК України

Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: Хоменко В.С.

Доповідач: Рибак І.О.

Дата ухвалення рішення 18.07.2019
Зареєстровано 01.08.2019
Оприлюднено 02.08.2019

Судовий реєстр по справі 752/5539/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Вирок від 08.02.2021 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 24.03.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 16.03.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 12.03.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 12.03.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Постанова від 20.01.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 05.12.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 27.11.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 24.10.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 15.10.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 18.07.2019 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 16.07.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Постанова від 24.06.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 19.06.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 19.06.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 04.06.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 29.05.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 29.05.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 17.05.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 15.04.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону