Постанова
від 16.09.2019 по справі 910/11826/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про визнання боржника банкрутом

16.09.2019Справа № 910/11826/19 За заявоюТовариство з обмеженою відповідальністю "РЕНТ БУД ЛТД" (04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 82, кімн. 256; ідентифікаційний код 41678053)

про банкрутство

Суддя Яковенко А.В.

секретар судового засідання Березовська С.В.

Представники учасників:

Від ТОВ "Рент буд Лтд", Шулик К.В., , ;

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У серпні 2019 року ліквідатор Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕНТ БУД ЛТД" звернувся до суду з заявою про порушення справи про своє банкрутство у зв'язку з виявленням в ході ліквідаційної процедури кредиторської заборгованості, активи для погашення якої відсутні.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.09.2019р. № 910/11826/19 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕНТ БУД ЛТД" (04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 82, кімн. 256; ідентифікаційний код 41678053) було прийнято до розгляду, засідання призначено на 04.09.2019р.,визначеного автоматизованою системою арбітражного керуючого Шкабрія М.П. зобов'язно подати заяву про участь у справі.

03.09.2019 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Ткачука Олександра Вікторовича про участь у справі.

05.09.2019 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Гусака Юрія Миколайовича про участь у справі.

05.09.2019 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Палія Олександра Петровича про участь у справі

06.09.2019 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Шкабрія Михайла Петровича про участь у справі

11.09.2019 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання Голови ліквідаційної комісії щодо кандидатури ліквідатора.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 11.09.2019 відкрито провадження у справі №910/11826/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕНТ БУД ЛТД" та призначено наступний розгляд справи у підсумковому засіданні на 16.09.2019.

У судове засідання, призначене на 16.09.2019 з'явився представник заявника.

Дослідивши подані докази, заслухавши пояснення представника та оглянувши оригінали документів, копії яких залучено до матеріалів справи, суд

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "РЕНТ БУД ЛТД" зареєстроване як юридична особа Подільською районною у м. Києві державною адміністрацією з присвоєнням ідентифікаційного коду 41678053.

Відповідно до поданих суду документів місцезнаходженням підприємства станом на час розгляду справи є: 01015, м. Київ, вул. Кирилівська,82, кімната 256.

Згідно з поданою до суду заявою про порушення провадження у справі про банкрутство загальними зборами учасників Товариства у червні 2019 року було прийнято рішення про ліквідацію юридичної особи, призначено ліквідатора, яким в ході виконання своїх повноважень було виявлено наявність у господарюючого суб'єкта, що ліквідується за рішенням засновника непогашеної кредиторської заборгованості, строк оплати якої настав.

На підтвердження вказаних обставин суду було подано протокол загальних зборів учасників товариства про ліквідацію підприємства, докази звернення до державного реєстратора та податкового органу з відповідним повідомленням та для з'ясування питання про наявність заборгованості перед бюджетом та позабюджетними державними цільовими фондами, довідки державних реєстраційних органів, що здійснюють реєстрацію майнових активів (різного роду рухомого та нерухомого майна), матеріали інвентаризації, довідки з банківських установ тощо.

Матеріалами справи підтверджується, що на виконання вимог ч. 1 ст. 105 Цивільного Кодексу України та ч. 1 ст. 34 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ліквідатором було подано державному реєстратору за місцемзнаходження боржника документи, потрібні для внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про припинення юридичної особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 105 Цивільного кодексу України після внесення запису про прийняття рішення засновників (учасників) юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців повідомлення про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо прийняття рішення засновників (учасників) юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи публікується у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 105 Цивільного Кодексу України оголошення про припинення підприємства шляхом ліквідації та відомості про ліквідатора були розміщені в друкованому засобі масової інформації, в якому публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, а саме: в Бюлетені державної реєстрації.

Матеріалами справи підтверджується, що після публікації оголошення та за наслідками проведення інвентаризації підприємства, виявлено наявність кредиторської заборгованості у розмірі 480000,00грн.

За наявними у матеріалах справи доказами підприємство не має заборгованості зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до Фонду соціального страхування на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також до Пенсійного фонду України.

Даними статуту підприємства та боржника стверджується, що у статутному капіталі боржника частка державної власності відсутня.

20.08.2019 рішенням власників ТОВ "РЕНТ БУД ЛТД" прийнято рішення про звернення до суду із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство боржника.

Заява про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ "РЕНТ БУД ЛТД" була подана до Господарського суду міста Києва 30.08.2019р., тобто вже після спливу двомісячного строку з дня публікації повідомлення про його припинення.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 110 Цивільного Кодексу України юридична особа ліквідується за рішенням її учасників або органу юридичної особи , уповноваженого на це установчими документами, в тому числі, у зв'язку із закінченням строку, на який було створено юридичну особу, досягнення мети, для якої її створено, а також в інших випадках, передбачених установчими документами.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 110 Цивільного Кодексу України, якщо вартість майна юридичної особи є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, юридична особа ліквідується в порядку, встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Виходячи з ч. 1 ст. 22 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" інформація про проведення державної реєстрації юридичної особи, про прийняття засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом рішення щодо припинення юридичної особи тощо підлягає обов'язковому опублікуванню в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації.

Згідно зі ст. 1 вказаного Закону спеціалізований друкований засіб масової інформації - видання спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації, в якому відповідно до цього Закону публікуються відомості з Єдиного державного реєстру.

Бюлетень державної реєстрації є єдиним спеціалізованим друкованим засобом масової інформації, в якому обов'язково розміщуються відомості про реєстраційні дії, зокрема, відомості про прийняття засновниками (учасниками) рішення щодо припинення юридичної особи. Таке повідомлення здійснюється за встановленою формою і містить всі передбачені законом обов'язкові реквізити.

Згідно з листом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 14.08.2009 р. № 9786, публікація у Бюлетені державної реєстрації повідомлення про припинення юридичної особи і порядок та строк заявлення кредиторами вимог до неї є належним виконанням вимог ч.4 ст. 105 Цивільного кодексу України.

Частиною 5 ст. 60 Господарського Кодексу України встановлено, що ліквідаційна комісія оцінює наявне майно суб'єкта господарювання, який ліквідується, і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його власнику або органу, який призначив ліквідаційну комісію.

Нормами ч. 1 ст. 37 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14.05.1992 р. у редакції від 22.12.2011 р. (надалі - Закон) у випадках, передбачених цим Законом, господарський суд у судовому засіданні за участю сторін приймає постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру строком на дванадцять місяців.

Згідно з ч. 2 ст. 95 Закону за результатами розгляду заяви про порушення справи про банкрутство юридичної особи, майна якої недостатньо для задоволення вимог кредиторів, господарський суд визнає боржника, який ліквідується, банкрутом, відкриває ліквідаційну процедуру, призначає ліквідатора у порядку, встановленому цим Законом для призначення розпорядника майна. Обов'язки ліквідатора можуть бути покладені на голову ліквідаційної комісії (ліквідатора) незалежно від наявності у нього статусу арбітражного керуючого.

Враховуючи наявні у матеріалах справи докази та встановлені у ході судового розгляду обставини, зокрема, щодо недостатності майна боржника для задоволення вимог його кредиторів, господарський суд приходить до висновку щодо наявності підстав для визнання боржника банкрутом та введення процедури ліквідації. При цьому, судом враховано та перевірено дані бухгалтерського балансу боржника, з якого слідує, що його пасиви перевищують активи, що свідчить про його неплатоспроможність.

Відповідно до ч. 2 ст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" обов'язки ліквідатора можуть бути покладені на голову ліквідаційної комісії (ліквідатора) незалежно від наявності у нього статусу арбітражного керуючого.

Вищий господарський суд України у постанові від 24.12.2013 по справі № 910/8836/13 зазначив, що при призначенні ліквідатора судом мають братися до уваги всі обставини в їх сукупності, фінансове становище боржника, наявність чи відсутність коштів, які можуть бути використані для оплати послуг арбітражного керуючого, наявність інших кандидатів, яким в судовому засіданні має бути надана відповідна оцінка.

Як вбачається з матеріалів справи, із заявою про участь у даній справі звернулися арбітражні керуючі Палій О.П., Гусак Ю.М., Ткачук О.В., Шкабрій М.П.

Арбітражні керуючі Палій О.П., Гусак Ю.М., Ткачук О.В., Шкабрій М.П. у поданих заявах повідомили, що мають свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, за час провадження діяльності арбітражного керуючого порушень термінів подання інформації, передбаченої Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", до державного органу з питань банкрутства, а також порушень термінів, визначених ухвалами господарських судів, і порушень законодавства та ліцензійних умов провадження діяльності арбітражного керуючого не допускали, судимості за вчинення корисливих злочинів та заборони суду займатися діяльністю арбітражного керуючого не мають, управління боржником раніше не здійснювали.

У судовому засіданні представник заявника (боржника) клопотав про призначення ліквідатором боржника голову ліквідаційної комісії Товариства з обмеженою відповідальністю "Рент Буд Лтд" Сугака Юрія Вікторовича.

Розглянувши у судовому засіданні кандидатуру вказаної вище особи, суд дійшов висновку, що Сугак Ю.В., як особа, яка виконувала повноваження ліквідатора підприємства у досудовій процедурі ліквідації, є найбільш прийнятною кандидатурою, яка має усі необхідні знання та можливості для подальшого здійснення повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕНТ БУД ЛТД".

З огляду на викладене вище, дослідивши матеріали справи, враховуючи диспозитивний характер ст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" щодо призначення ліквідатора банкрута, приймаючи до уваги фінансове становище боржника, суд вважає за доцільне задовольнити клопотання заявника (боржника) та призначити ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕНТ БУД ЛТД" голову ліквідаційної комісії боржника - Сугак Юрія Вікторовича.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 38, 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 232 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1.Визнати банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю "РЕНТ БУД ЛТД" (04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 82, кімн. 256; ідентифікаційний код 41678053).

2.Відкрити ліквідаційну процедуру.

3.Призначити ліквідатором банкрута голову ліквідаційної комісії Сугак Юрія Вікторовича.

4.Підприємницьку діяльність банкрута завершити.

5.Строк виконання всіх грошових зобов'язань вважати таким, що настав 16.09.2019р.

6.Припинити нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута.

7.Оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю Товариство з обмеженою відповідальністю "РЕНТ БУД ЛТД" (04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 82, кімн. 256; ідентифікаційний код 41678053) банкрутом, текст якого додається.

8.Припинити повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном з 16.09.2019р .

9. Зобов'язати ліквідатора надати суду ліквідаційний баланс банкрута та звіт ліквідатора до 16.06.2020. Звіт ліквідатора повинен містити: докази вчинення належних дій ліквідатором по виявленню активів та пасивів боржника, встановлення неможливості відновлення платоспроможності боржника внаслідок вжитих ліквідатором заходів, встановлення неможливості задоволення визначених за звітом ліквідатора вимог кредиторів та необхідності у зв'язку з цим ліквідації боржника. До звіту ліквідатора повинні додаватись письмові пояснення та докази проведення ліквідаційної процедури, реєстр вимог кредиторів (в разі наявності кредиторів) з урахуванням вимог ініціюючого кредитора, докази встановлення наявності активів боржника та докази вчинення ліквідатором дій по встановленню грошових вимог кредиторів шляхом надіслання відповідних запитів до державної податкової інспекції, Головного управління статистики; УДАІ МВС України в м. Києві; Київської міської інспекції державного технічного нагляду; Головного управління земельних ресурсів КМДА управління земельного кадастру Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку; державних реєстраторів заборон рухомого та нерухомого майна Державного підприємства "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України; Державного підприємства "Український інститут промислової власності"Філія "Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг"; Державного департаменту інтелектуальної власності; Інспекції головного державного реєстратора флоту України; Державної митної служби України; Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті (Укрморрічінспекція) Державної авіаційної адміністрації Міністерства транспорту та зв"язку України, Київської державної інспекції котлонагляду і підіймальних споруд щодо наявності/відсутностіпідіймальних спорут та котлів; Територіального управління державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду по м.Києву та Київській області щодо наявності/відсутності об"єктів підвищеної небезпеки, викотонажних автомобілів, технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації у вулично-дорожній мережі, трубопроводів, об"єктів нафтогазового комплексу, ділянок надр, наданих для експлуатації та будівництва підземних споруд; Державної архітектурно-будівельної інспекції Міністерства регіонального розвитку та будівництва України щодо наявності/відсутності дозволу на виконання будівельних робіт та переліку замовника будівництва, тощо.

10. Зобов'язати Подільську районну в м. Києві державну адміністрацію відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців запис про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та відомості про ліквідатора банкрута.

11. Відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.

12. Копію постанови направити боржнику, органу державної податкової служби, органу державної виконавчої служби за місцезнаходженням боржника та державному реєстратору за місцем знаходження боржника для виконання.

Постанова набирає законної сили в порядку статті 235 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржена.

повний текст постанови складено 23.09.2019 р.

Суддя А.В. Яковенко

Дата ухвалення рішення16.09.2019
Оприлюднено23.09.2019

Судовий реєстр по справі —910/11826/19

Ухвала від 26.02.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Жуков С.В.

Ухвала від 14.01.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Верховець А.А.

Ухвала від 24.12.2019

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Верховець А.А.

Ухвала від 04.12.2019

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Верховець А.А.

Ухвала від 18.11.2019

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Верховець А.А.

Ухвала від 16.10.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Яковенко А.В.

Ухвала від 09.10.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Яковенко А.В.

Постанова від 16.09.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Яковенко А.В.

Ухвала від 11.09.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Яковенко А.В.

Постанова від 16.09.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Яковенко А.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні