Ухвала
від 10.09.2019 по справі 910/11826/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі про банкрутство

11.09.2019Справа № 910/11826/19 За заявоюТовариство з обмеженою відповідальністю "РЕНТ БУД ЛТД" (04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 82, кімн. 256; ідентифікаційний код 41678053)

про банкрутство

Суддя Яковенко А.В.

секретар судового засідання Березовська С.В.

Представники учасників:

Від ТОВ "Рент буд Лтд", Шулик К.В. , , ;

Від Головного управління ДПС у м. Києві, Міхальський М.В., , ;

Арбітражний керуючий, Палій О.П.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У серпні 2019 року ліквідатор Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕНТ БУД ЛТД" звернувся до суду з заявою про порушення справи про своє банкрутство у зв`язку з виявленням в ході ліквідаційної процедури кредиторської заборгованості, активи для погашення якої відсутні.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.09.2019р. № 910/11826/19 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕНТ БУД ЛТД" (04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 82, кімн. 256; ідентифікаційний код 41678053) було прийнято до розгляду, засідання призначено на 04.09.2019р.,визначеного автоматизованою системою арбітражного керуючого Шкабрія М.П. зобов`язно подати заяву про участь у справі.

03.09.2019 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Ткачука Олександра Вікторовича про участь у справі.

05.09.2019 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Гусака Юрія Миколайовича про участь у справі.

05.09.2019 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Палія Олександра Петровича про участь у справі

06.09.2019 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Шкабрія Михайла Петровича про участь у справі

11.09.2019 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання Голови ліквідаційної комісії щодо кандидатури ліквідатора.

У судове засідання, призначене на 11.09.2019 р., з`явився представник заявника (боржника), який підтримав вимоги, викладені в заяві про порушення провадження у справі про банкрутство.

Згідно з приписами ст. 16 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон) з`ясування наявності підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство, а також ознак неплатоспроможності боржника або її загрози та вирішення інших питань, пов`язаних з розглядом справи, здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться у порядку, передбаченому цим Законом.

Відповідно до ст. 1 Закону під неплатоспроможністю слід розуміти неспроможність суб`єкта підприємницької діяльності виконати після настання встановленого строку грошові зобов`язання перед кредиторами не інакше, як через відновлення його платоспроможності.

Розглянувши у підготовчому засіданні матеріали справи та подані докази, заслухавши пояснення представника заявника, суд

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "РЕНТ БУД ЛТД" зареєстроване як юридична особа Подільською районною у м. Києві державною адміністрацією з присвоєнням ідентифікаційного коду 41678053.

Відповідно до поданих суду документів місцезнаходженням підприємства станом на час розгляду справи є: 01015, м. Київ, вул. Кирилівська,82, кімната 256.

Згідно з поданою до суду заявою про порушення провадження у справі про банкрутство загальними зборами учасників Товариства у червні 2019 року було прийнято рішення про ліквідацію юридичної особи, призначено ліквідатора, яким в ході виконання своїх повноважень було виявлено наявність у господарюючого суб`єкта, що ліквідується за рішенням засновника непогашеної кредиторської заборгованості, строк оплати якої настав.

На підтвердження вказаних обставин суду було подано протокол загальних зборів учасників товариства про ліквідацію підприємства, докази звернення до державного реєстратора та податкового органу з відповідним повідомленням та для з`ясування питання про наявність заборгованості перед бюджетом та позабюджетними державними цільовими фондами, довідки державних реєстраційних органів, що здійснюють реєстрацію майнових активів (різного роду рухомого та нерухомого майна), матеріали інвентаризації, довідки з банківських установ тощо.

Після публікації оголошення про припинення підприємницької діяльності ліквідаційною комісією було встановлено, що загальна сума кредиторської заборгованості боржника складає 480 000,00 грн.

Після проведення інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, встановлено недостатність майнових активів боржника для задоволення вимог кредиторів.

У зв`язку з вищевикладеним, зборами учасників підприємства було ухвалено рішення про звернення до суду з заявою про порушення провадження у справі про банкрутство.

За наслідками дослідження описаних документів судом встановлено достеменність тверджень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕНТ БУД ЛТД" про неспроможність виконати після настання встановленого строку грошові зобов`язання перед кредиторами.

Відповідно до ч. 2 ст. 10 Закону право на звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство мають боржник, кредитор.

Згідно з ч. 1 ст. 95 Закону якщо вартості майна боржника - юридичної особи, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, така юридична особа ліквідується в порядку, передбаченому цим Законом. У разі виявлення зазначених обставин ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов`язаний звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство такої юридичної особи.

Отже, вищеописаними обставинами справи підтверджується обґрунтованість тверджень Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕНТ БУД ЛТД" про наявність підстав для порушення провадження у справі про його банкрутство.

Відповідно до ч. 6 ст. 16 Закону за наслідками розгляду заяви про порушення справи про банкрутство та відзиву боржника господарський суд виносить ухвалу про відкриття провадження у справі про банкрутство або відмову у відкритті провадження у справі про банкрутство.

Згідно з ч. 7 ст. 16 Закону суд відмовляє в порушенні провадження у справі про банкрутство, якщо заявником не доведено наявності підстав для порушення провадження у справі про банкрутство; вимоги кредитора є повністю забезпеченими майном боржника; вимоги кредитора свідчать про наявність спору про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження; вимоги кредитора (кредиторів) задоволені боржником у повному обсязі до підготовчого засідання суду; відсутня хоча б одна з підстав, передбачених ч. 3 ст. 10 цього Закону; за наявності підстав, передбачених ст. 15 цього Закону.

11.09.2019р. в підготовчому засіданні судом не було встановлено підстав для відмови в відкритті провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕНТ БУД ЛТД", перелічених у ч. 7 ст. 16 Закону.

Зважаючи на викладене, за наслідками розгляду у підготовчому засіданні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕНТ БУД ЛТД" про порушення провадження у справі про банкрутство, суд вважає за доцільне її задовольнити.

Разом з тим, правовий аналіз приписів ст.ст. 10, 16, 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" дає підстави вести мову про те, що провадження у справі про банкрутство боржника, що ліквідується власником, не передбачає стадії розпорядження майном боржника.

Зважаючи на викладене, за наслідками розгляду у підготовчому засіданні заяви про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕНТ БУД ЛТД", суд вважає за доцільне її задовольнити, з врахуванням особливостей банкрутства боржника, що ліквідується власником, встановлених ст. 95 Закону, призначивши дату судового засідання, у якому вирішуватиметься питання про винесення постанови про визнання боржника банкрутом .

Керуючись ст.ст. 1, 10, 16, 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Відкрити провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕНТ БУД ЛТД" (04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 82, кімн. 256; ідентифікаційний код 41678053).

2. Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів.

3. Розгляд справи призначити на 16.09.2019 о 12:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В, зал судових засідань № 3.

4. Запропонувати Товариству з обмеженою відповідальністю "РЕНТ БУД ЛТД" подати суду інші наявні, але не подані документи на підтвердження своєї неплатоспроможності.

5. Копію ухвали направити боржнику, а також органу державної виконавчої служби, державному реєстратору.

Ухвала набирає законної сили в порядку статті 235 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржена.

Суддя А.В. Яковенко

Дата ухвалення рішення10.09.2019
Оприлюднено22.09.2019

Судовий реєстр по справі —910/11826/19

Ухвала від 25.02.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Жуков С.В.

Ухвала від 13.01.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Верховець А.А.

Ухвала від 23.12.2019

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Верховець А.А.

Ухвала від 03.12.2019

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Верховець А.А.

Ухвала від 17.11.2019

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Верховець А.А.

Ухвала від 15.10.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Яковенко А.В.

Ухвала від 08.10.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Яковенко А.В.

Постанова від 15.09.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Яковенко А.В.

Ухвала від 10.09.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Яковенко А.В.

Постанова від 15.09.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Яковенко А.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні