ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВ СЬКОЇ ОБЛАСТІ

01032, місто Київ, вул. Комінте рну, 16 230-31-77

У Х В А Л А

"20" жовтня 2009 р. С права № 9/184-09

За позовом Фізичної особи-підпр иємця ОСОБА_1

До

Третя особа Товариства з обмеженою ві дповідальністю «Клен-Явір»

Державне підприємство «Б ілоцерківське лісове господ арство»

Про стягнення 79598,39 грн.

Суддя Л.В. Сокуренко

Представники:

від позивача: ОСОБА_1 (НОМЕР_1 Володар ським РВ ГУМВС України в Київ ській області 21.01.1999 р.)

ОСОБА_3 (дов. № б/н від 02.09.2009 рок у)

від відповідача:

третя особа: Гарагуля О.І. (дов. № 141 від 20.10. 2009 року)

Мальований А.М. (доручення № 655 від 02.09.2009 року)

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

В провадженні господ арського суду Київської обла сті знаходиться справа № 9/184-09 з а позовом Фізичної особи-під приємця ОСОБА_1 до Товарис тва з обмеженою відповідальн істю «Клен-Явір», за участю тр етьої особи, без самостійних вимог на предмет спору, на сто роні позивача Державне п ідприємство «Білоцерківськ е лісове господарство»про ст ягнення 79598,39 грн.

Ухвалою суду від 24.09.2009 р. розг ляд справи відкладено на 20.10.2009 р оку.

20.10.2009 року в судовому зас іданні представник відповід ача подав клопотання про від кладення розгляду справи.

Відповідно до п. 3 ст. 77 ГПК України, в разі необхідності витребування нових доказів, розгляд справи підлягає від кладенню.

За таких обставин, розгляд справи підлягає відкладенню .

Керуючись ст.ст. 77, 86 ГПК України, господарський суд, -

У Х В А Л И В:

1. Розгляд справи відклас ти на 03.11.2009 р. о 12:20 год. Засіда ння відбудеться за адресою (м . Київ вул. Комінтерну 16, кабіне т № 222).

2. Зобов”язати відповідач а виконати вимоги ухвали с уду від 24.09.2009 року.

3. Зобов”язати сторін провести звірку взаєморозр ахунків; оригінал акту звірк и надати в судове засідання (д ля огляду) та належним чином з авірену копію (для залучення до матеріалів справи).

4. Явку сторін визнати обов' язковою, також попере дити учасників процесу про м айнову відповідальність, пер едбачену п.5 ст. 83 ГПК України, а також про наслідки, передбач ені ст. 81 ГПК України, за неявку представників сторін в судо ве засідання та неподання ви требуваних господарським су дом документів.

5. Копію ухвали господа рського суду Київської облас ті надіслати сторонам по спр аві.

Суддя Л. В. Сокуренко

Дата ухвалення рішення 20.10.2009
Оприлюднено 27.07.2010

Судовий реєстр по справі 9/184-09

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 20.01.2011 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 10.01.2011 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 25.10.2010 Вищий господарський суд України Господарське
Рішення від 09.02.2010 Господарський суд Київської області Господарське
Судовий наказ від 13.01.2010 Господарський суд Херсонської області Господарське
Ухвала від 22.12.2009 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 27.11.2009 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 11.11.2009 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 05.11.2009 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 05.11.2009 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 20.10.2009 Господарський суд Київської області Господарське
Рішення від 29.09.2009 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 24.09.2009 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 23.09.2009 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 03.09.2009 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 31.07.2009 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 13.07.2009 Господарський суд Сумської області Господарське
Судовий наказ від 06.07.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 23.06.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 22.06.2009 Господарський суд Сумської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 9/184-09

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону