ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

21 листопада 2019 р. м. Чернівці Справа № 824/743/19-а

Чернівецький окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді - Анісімова О.В.,

за участю:

секретаря судового засідання - Кривохижі Н.В.,

представника позивача - Кіщука М.П.

представника відповідачів та Департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради - Остафійчука Я.В.

представників Товариства з обмеженою відповідальністю "Єврокомунбуд" - Раціборської М.В., Сізова М.С.,

представників Приватного підприємства "Порядок в домі" - Дубіцького А.В., Чернецького Б.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву про відвід судді у справі за позовом Чернівецького міського голови Каспрука Олексія Павловича до виконавчого комітету Чернівецької міської ради, Конкурсної комісії з призначення управителя багатоквартирного будинку житлового фонду міста Чернівці, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів: Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради, Товариство з обмеженою відповідальністю "Єврокомунбуд", Приватне підприємство "Порядок в домі" про визнання протиправними та скасування рішень,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Чернівецького окружного адміністративного суду перебуває справа за позовом Чернівецького міського голови Каспрука Олексія Павловича (далі - позивач або міський голова) до Виконавчого комітету Чернівецької міської ради (далі - відповідач-1) та Конкурсної комісії з призначення управителя багатоквартирного будинку житлового фонду міста Чернівці (далі - відповідач-2) про:

- визнання протиправним та скасування рішення Конкурсної комісії з призначення управителів багатоквартирних будинків у місті Чернівці в частині визначення переможцем конкурсу щодо будинків по "ЛОТУ №4", оформлене протоколами засідань №11 від 09.07.2018 року та №13 від 12.08.2018 року;

- визнання протиправним та скасування рішення №411/16 від 07.08.2018 року виконавчого комітету Чернівецької міської ради "Про призначення ТОВ "Єврокомунбуд" управителем багатоквартирних будинків житлового фонду міста Чернівці і внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 12.03.2014 р. №68/3";

- визнання протиправним та скасування рішення Конкурсної комісії з призначення управителів багатоквартирних будинків у місті Чернівці в частині визначення переможцем конкурсу щодо будинків по "ЛОТУ №5" та "ЛОТУ №7", оформлене протоколами засідань №15 від 30-31.07.2018 року, №16 від 01.08.2018р., № 17 від 02.08.2018р.;

- визнання протиправним та скасування рішення №412/16 від 07.08.2018 року виконавчого комітету Чернівецької міської ради "Про призначення ПП "Порядок в домі" управителем багатоквартирних будинків житлового фонду міста Чернівці по ЛОТу №5 і внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 12.03.2014 р. №68/3";

- визнання протиправним та скасування рішення №413/16 від 07.08.2018 року виконавчого комітету Чернівецької міської ради "Про призначення ПП "Порядок в домі" управителем багатоквартирних будинків житлового фонду міста Чернівці по ЛОТу №7 і внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 12.03.2014 р. №68/3".

Ухвалою суду від 08.08.2019 року залучено до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради (далі - Департамент ЖКГ), Товариство з обмеженою відповідальністю "Єврокомунбуд" (далі - ТОВ "Єврокомунбуд") та Приватне підприємство "Порядок в домі" (далі - ПП "Порядок в домі").

У судовому засіданні директор ТОВ "Єврокомунбуд" Сізов М.С. заявив відвід судді Анісімову О.В., мотивуючи його тим, що головуючим у справі порушено процесуальний закон, зокрема будучи обізнаним в тому, що позовна заява не відповідає вимогам статтей 160,161 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) (судовий збір сплачений Каспруком Олексієм Павловичем , як фізичною особою, а не як міським головою) прийняв її до розгляду, а також приєднав до справи документи під час слухання її по суті, які подані представником позивача без обґрунтування ним не можливості подання їх під час підготовчого провадження.

Представники позивача, відповідачів та Департаменту ЖКГ щодо задоволення заяви про відвід заперечили, оскільки вважають, що підстав для відводу судді не має; представники ТОВ "Єврокомунбуд" та ПП "Порядок в домі" просили суд вирішити заяву на власний розсуд.

Розглянувши заяву про відвід, перевіривши її доводи, заслухавши думку представників учасників справи, суд вважає, що фактично заявник висловлює незгоду з процесуальними рішеннями суду.

Підстави для відводу визначені статтею 36 КАС України.

Згідно частини 1 статті 8 КАС України усі учасники судового процесу є рівними перед законом і судом, а відповідно до частин 1,4 статті 9 КАС України розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; суд вживає визначені законом заходи, необхідні для з`ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи.

Частиною 1 статті 36 КАС України визначено перелік підстав для відводу судді. Зокрема такими є: 1) якщо він брав участь у справі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник, адвокат, секретар судового засідання або надавав правничу допомогу стороні чи іншим учасникам справи в цій чи іншій справі; 2) якщо він прямо чи опосередковано заінтересований в результаті розгляду справи; 3) якщо він є членом сім`ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім`ї або близький родич цих осіб) сторони або інших учасників судового процесу, або осіб, які надавали стороні або іншим учасникам справи правничу допомогу у цій справі, або іншого судді, який входить до складу суду, що розглядає чи розглядав справу; 4) за наявності інших обставин, які викликають сумнів у неупередженості або об`єктивності судді; 5) у разі порушення порядку визначення судді для розгляду справи, встановленого статтею 31 цього Кодексу.

Окрім цього, відповідно до частини 2 статті 36 КАС України суддя підлягає відводу (самовідводу) також за наявності обставин, встановлених статтею 37 цього Кодексу (недопустимість повторної участі судді в розгляді адміністративної справи).

Згідно з частини 4 статті 36 КАС України незгода сторони з процесуальними рішеннями судді, рішення або окрема думка судді в інших справах, висловлена публічно думка судді щодо того чи іншого юридичного питання не може бути підставою для відводу.

За таких обставин, враховуючи те, що заява про відвід судді Анісімова О.В. вмотивована виключно незгодою заявника із процесуальними рішеннями, які ухваленні суддею, беручи до уваги положення частини 4 статті 36 КАС України, суд вважає заяву директора ТОВ "Єврокомунбуд" Сізова М.С. про відвід судді Анісімова О.В. необґрунтованою.

Відповідно до частини 4 статті 40 КАС України, якщо суд доходить висновку про необґрунтованість заявленого відводу, він вирішує питання про зупинення провадження у справі. У цьому випадку вирішення питання про відвід здійснюється суддею, який не входить до складу суду, що розглядає справу, і визначається у порядку, встановленому частиною першою статті 31 цього Кодексу. Такому судді не може бути заявлений відвід.

Враховуючи наведене, суд вважає за доцільне зупинити провадження у справі та передати справу до відділу забезпечення документообігу та ведення архіву Чернівецького окружного адміністративного суду для визначення судді в порядку, встановленому частиною першою статті 31 КАС України.

На підставі наведеного та керуючись статтями 36, 40, 241, 243, 248 КАС України, суд -

У Х В А Л И В:

Провадження у справі за позовом Чернівецького міського голови Каспрука Олексія Павловича до виконавчого комітету Чернівецької міської ради, Конкурсної комісії з призначення управителя багатоквартирного будинку житлового фонду міста Чернівці, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів: Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради, Товариство з обмеженою відповідальністю "Єврокомунбуд", Приватне підприємство "Порядок в домі" про визнання протиправними та скасування рішень - зупинити до вирішення питання про відвід.

Передати до відділу забезпечення документообігу та ведення архіву Чернівецького окружного адміністративного суду заяву директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Єврокомунбуд" Сізова Михайла Сергійовича про відвід судді Анісімова О.В. для визначення судді щодо вирішення питання про відвід у відповідності до вимог статті 31 Кодексу адміністративного судочинства України.

Ухвала набирає законної сили з моменту підписання та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу, що не підлягає оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Ухвалу в повному обсязі складено 22 листопада 2019 р.

Суддя О.В. Анісімов

Дата ухвалення рішення 21.11.2019
Зареєстровано 23.11.2019
Оприлюднено 23.11.2019

Судовий реєстр по справі 824/743/19-а

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 24.11.2020 Чернівецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 28.07.2020 Чернівецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 28.02.2020 Чернівецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 12.02.2020 Сьомий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 04.02.2020 Сьомий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 20.01.2020 Сьомий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 21.12.2019 Сьомий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 17.12.2019 Сьомий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 05.12.2019 Чернівецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 26.11.2019 Чернівецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 21.11.2019 Чернівецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 07.11.2019 Чернівецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 25.09.2019 Чернівецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 08.08.2019 Чернівецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 08.08.2019 Чернівецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 08.08.2019 Чернівецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 08.08.2019 Чернівецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 06.08.2019 Чернівецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 02.07.2019 Чернівецький окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 824/743/19-а

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону