Ухвала
від 16.08.2020 по справі 918/808/19
КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

УХВАЛА

17 серпня 2020 року

м. Київ

Справа № 918/808/19

Верховний Суд у складі судді Касаційного господарського суду:

Колос І.Б.,

розглянувши матеріали касаційної скарги товариства з обмеженою відповідальністю "Рівненська обласна енергопостачальна компанія"

на рішення господарського суду Рівненської області від 25.02.2020

та постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 13.07.2020

у справі № 918/808/19

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Рівненська обласна енергопостачальна компанія" (далі - ТОВ "Рівненська ОЕК")

до товариства з обмеженою відповідальністю "Метро Кеш енд Кері Україна" (далі - ТОВ "Метро Кеш енд Кері Україна")

про стягнення штрафних санкцій в розмірі 354 912,00 грн

та за зустрічним позовом ТОВ "Метро Кеш енд Кері Україна"

до ТОВ "Рівненська ОЕК"

про визнання недійсним пункту комерційної пропозиції з моменту укладення договору,

ВСТАНОВИВ:

31.07.2020 (відповідно до відмітки на поштовому конверті) ТОВ "Рівненська ОЕК" звернулося до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду з касаційною скаргою, у якій просить скасувати рішення господарського суду Рівненської області від 25.02.2020 та постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 13.07.2020 у справі № 918/808/19 в частині вирішення первісного позову та ухвалити в цій частині нове рішення про задоволення позову.

За результатами розгляду матеріалів цієї скарги Касаційний господарський суд дійшов висновку про залишення її без руху з огляду на таке.

Відповідно до пункту 2 частини четвертої статті 290 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) до касаційної скарги додаються документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, що підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Рішенням господарського суду Рівненської області від 25.02.2020 у справі № 918/808/19, яке залишене без змін постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 13.07.2020: у задоволенні первісного позову ТОВ "Рівненська ОЕК" до ТОВ "Метро Кеш енд Кері Україна" про стягнення штрафу в розмірі 354 912,00 грн - відмовлено; у задоволенні зустрічного позову ТОВ "Метро Кеш енд Кері Україна" до ТОВ "Рівненська ОЕК" про визнання пункту 8 комерційної пропозиції № 2.03/1-РОЕК (що є додатком до договору № 16015-ВЦ про постачання електричної енергії споживачу від 27.12.2018) недійсним з моменту укладення договору - відмовлено.

У поданій касаційній скарзі ТОВ "Рівненська ОЕК" просить скасувати рішення господарського суду Рівненської області від 25.02.2020 та постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 13.07.2020 у справі № 918/808/19 в частині вирішення первісного позову та ухвалити в цій частині нове рішення про задоволення позову.

Згідно з підпунктом 5 пункту 2 частини другої статті 4 Закону України "Про судовий збір" ставку судового збору за подання касаційної скарги на рішення господарського суду встановлено в розмірі 200% ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви.

Підпунктом 1 пункту 2 частини другої статті 4 Закону України "Про судовий збір" ставку судового збору за подання позовної заяви майнового характеру було встановлено: 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (станом на 01 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду).

Отже, з урахуванням того, що оскаржуваною сумою є 354 912,00 грн, беручи до уваги майновий характер спору, при поданні касаційної скарги мав бути сплачений судовий збір у сумі 10 647,36 грн (354 912,00 грн х 1.5% х 200%).

Всупереч зазначеним вимогам до касаційної скарги не додано документів про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі.

Водночас відповідно до частини другої статті 287 ГПК України підставами касаційного оскарження судових рішень, зазначених у пунктах 1, 4 частини першої цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права виключно в таких випадках: 1) якщо суд апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду, крім випадку наявності постанови Верховного Суду про відступлення від такого висновку; 2) якщо скаржник вмотивовано обґрунтував необхідність відступлення від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду та застосованого судом апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні; 3) якщо відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах; 4) якщо судове рішення оскаржується з підстав, передбачених частинами першою, третьою статті 310 цього Кодексу.

Відповідно до пункту 5 частини другої статті 290 ГПК України у касаційній скарзі повинно бути зазначено підставу (підстави), на якій (яких) подається касаційна скарга з визначенням передбаченої (передбачених) статтею 287 цього Кодексу підстави (підстав).

У разі подання касаційної скарги на підставі пункту 1 частини другої статті 287 цього Кодексу в касаційній скарзі зазначається постанова Верховного Суду, в якій викладено висновок про застосування норми права у подібних правовідносинах, що не був врахований в оскаржуваному судовому рішенні.

У разі подання касаційної скарги на підставі пункту 2 частини другої статті 287 цього Кодексу в касаційній скарзі зазначається обґрунтування необхідності відступлення від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду.

У разі подання касаційної скарги на судове рішення, зазначене у пунктах 2 і 3 частини першої статті 287 цього Кодексу, в касаційній скарзі зазначається обґрунтування того, в чому полягає неправильне застосування норм матеріального права чи порушення норм процесуального права, що призвело до ухвалення незаконного судового рішення (рішень).

Водночас у касаційній скарзі не зазначено жодної з передбачених частиною другою статті 287 ГПК України підстав касаційного оскарження рішення господарського суду Рівненської області від 25.02.2020 та постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 13.07.2020 у справі № 918/808/19.

Згідно з частиною другою статті 292 ГПК України у разі, якщо касаційна скарга оформлена з порушенням вимог, встановлених статтею 290 цього Кодексу, застосовуються положення статті 174 цього Кодексу, про що суддею постановляється відповідна ухвала.

Відповідно до частини другої статті 174 ГПК України в ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Якщо ухвала про залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави несплати судового збору у встановленому законом розмірі, суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового збору, яку необхідно сплатити (доплатити).

Таким чином, Суд зазначає, що скаржнику необхідно усунути недоліки касаційної скарги, а саме: зазначити підставу (підстави), на якій (яких) подається касаційна скарга з визначенням передбаченої (передбачених) статтею 287 цього Кодексу підстави (підстав); надати суду документ, що підтверджує сплату судового збору у розмірі 10 647,36 грн за реквізитами рахунку для зарахування до державного бюджету судового збору за розгляд справ Верховним Судом:

- отримувач коштів: УК у Печер. р-ні/Печерс. р-н/22030102;

- код отримувача (код за ЄДРПОУ): 38004897;

- банк отримувача: Казначейство України (ЕАП);

- номер рахунку отримувача (стандарт IBAN): UA288999980313151207000026007;

- код класифікації доходів бюджету: 22030102;

- найменування податку, збору, платежу: "Судовий збір (Верховний Суд, 055)".

З урахуванням наведеного касаційна скарга подана без додержання відповідних вимог процесуального законодавства, а тому підлягає залишенню без руху на підставі частини другої статті 292 ГПК України.

Суд також вважає за необхідне звернути увагу ТОВ "Рівненська ОЕК" на те, що неусунення названих недоліків протягом установленого строку матиме наслідком повернення касаційної скарги відповідно до частини четвертої статті 174 ГПК України.

На підставі викладеного та керуючись статтями 174, 234, 290, 292 ГПК України, Касаційний господарський суд

У Х В А Л И В:

1. Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Рівненська обласна енергопостачальна компанія" на рішення господарського суду Рівненської області від 25.02.2020 та постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 13.07.2020 у справі № 918/808/19 залишити без руху.

2. Надати товариству з обмеженою відповідальністю "Рівненська обласна енергопостачальна компанія" строк для усунення недоліків касаційної скарги тривалістю 10 днів з дня вручення копії цієї ухвали. Документи про усунення недоліків надсилати за адресою: 01016, м. Київ, вул. О. Копиленка, 6.

3. Роз`яснити товариству з обмеженою відповідальністю "Рівненська обласна енергопостачальна компанія", що у разі невиконання у встановлений строк вимог цієї ухвали касаційну скаргу буде повернуто.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Суддя І. Колос

Дата ухвалення рішення16.08.2020
Оприлюднено17.08.2020

Судовий реєстр по справі —918/808/19

Постанова від 04.11.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Колос І.Б.

Ухвала від 13.09.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Колос І.Б.

Ухвала від 16.08.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Колос І.Б.

Постанова від 12.07.2020

Господарське

Північно-західний апеляційний господарський суд

Коломис В.В.

Ухвала від 29.06.2020

Господарське

Північно-західний апеляційний господарський суд

Коломис В.В.

Ухвала від 27.05.2020

Господарське

Північно-західний апеляційний господарський суд

Коломис В.В.

Ухвала від 01.04.2020

Господарське

Північно-західний апеляційний господарський суд

Коломис В.В.

Рішення від 24.02.2020

Господарське

Господарський суд Рівненської області

Торчинюк В.Г.

Рішення від 24.02.2020

Господарське

Господарський суд Рівненської області

Торчинюк В.Г.

Ухвала від 10.02.2020

Господарське

Господарський суд Рівненської області

Торчинюк В.Г.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні