Постанова
від 04.11.2020 по справі 918/808/19
КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2020 року

м. Київ

Справа № 918/808/19

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Колос І.Б. (головуючий), Бенедисюка І.М., Малашенкової Т.М.,

за участю секретаря судового засідання Малихіної О.В.,

представників учасників справи:

товариства з обмеженою відповідальністю Рівненська обласна енергопостачальна компанія - Сухомлин А.А. - адвокат (довіреність від 02.01.2020 №1),

товариства з обмеженою відповідальністю Метро Кеш енд Кері Україна - Каганець А.В. - адвокат (ордер АА №1053457), Римар С.Ю. - адвокат (ордер АА №1053531), Васіна Н.Д. - адвокат (договір про надання правової допомоги від 01.07.2020, ордер АІ №1057847),

розглянув у відкритому судовому засіданні

касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю Рівненська обласна енергопостачальна компанія

на рішення господарського суду Рівненської області від 25.02.2020 (суддя Торчинюк В.Г.)

та постанову Північно - західного апеляційного господарського суду від 13.07.2020 (колегія суддів: Коломис В.В. (головуючий), Саврій В.А., Миханюк М.В.)

зі справи № 918/808/19

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю Рівненська обласна енергопостачальна компанія (далі - ТОВ Рівненська обласна енергопостачальна компанія )

до товариства з обмеженою відповідальністю Метро Кеш енд Кері Україна (далі - ТОВ Метро Кеш енд Кері Україна )

про стягнення 354 912,00 грн. штрафних санкцій,

та за зустрічним позовом ТОВ Метро Кеш енд Кері Україна

до ТОВ Рівненська обласна енергопостачальна компанія

про визнання недійсним пункту комерційної пропозиції з моменту укладення договору.

1. ІСТОРІЯ СПРАВИ

Короткий зміст позовних вимог

ТОВ Рівненська обласна енергопостачальна компанія звернулося до господарського суду Рівненської області з позовом до ТОВ Метро Кеш енд Кері Україна про стягнення штрафу в розмірі 354 912,00 грн., у зв`язку з порушенням умов договору від 27.12.2018 № 16015-ВЦ про постачання електричної енергії споживачу, в частині повідомлення позивача про зміну постачальника електричної енергії у строк, встановлений цим договором до такої зміни.

23.12.2019 через відділ канцелярії до господарського суду Рівненської області надійшла зустрічна позовна заява ТОВ Метро Кеш енд Кері Україна , в якій останнє просило визнати недійсним пункт 8 комерційної пропозиції № 2.03/1-РОЕК (що є додатком до договору № 16015-ВЦ), з моменту укладення договору.

24.12.2019 ухвалою господарського суду Рівненської області, зокрема, прийнято зустрічну позовну заяву до спільного розгляду з первісним позовом у справі № 918/808/19.

27.01.2020 ТОВ Рівненська обласна енергопостачальна компанія подало заяву про збільшення розміру позовних вимог та зміну предмета позову, в якій просило стягнути з ТОВ Метро Кеш енд Кері Україна на користь ТОВ Рівненська обласна енергопостачальна компанія 354 912,00 грн. штрафу, у зв`язку з достроковим розірванням договору та 140000,00 грн. завданих збитків.

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 11.02.2020, зокрема, відмовлено ТОВ Рівненська обласна енергопостачальна компанія у задоволенні заяви про збільшення розміру позовних вимог та зміну предмета позову.

Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції

Рішенням господарського суду Рівненської області від 25.02.2020 зі справи № 918/808/19, яке залишено без змін постановою Північно - західного апеляційного господарського суду від 13.07.2020, у задоволенні первісного та зустрічного позовів відмовлено повністю.

Судові рішення попередніх інстанцій мотивовані, зокрема тим, що: ані Законом України Про ринок електричної енергії , ані Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 № 312, не встановлено конкретних строків, в межах яких споживач зобов`язаний попередити попереднього електропостачальника про намір укласти з новим електропостачальником договір про постачання електричної енергії; вказаними нормативними актами встановлено лише період, протягом якого має бути завершена зміна електропостачальника за ініціативою споживача та строк, в межах якого споживач повинен повідомити нового електропостачальника, а не попереднього, як стверджує ТОВ Рівненська обласна енергопостачальна компанія , про намір укласти з ним договір про постачання електричної енергії споживачу; відповідно до пункту 10.1 договору № 16015-ВЦ, споживач має право у будь-який момент часу змінити постачальника шляхом укладення нового договору про постачання електричної енергії з новим електропостачальником, принаймні за 21 день до такої зміни, вказавши дату або строки, в які буде відбуватися така зміна (початок дії нового договору про постачання електричної енергії); будь-яких інших строків, в межах яких споживач зобов`язаний попередити постачальника про зміну постачальника чи про дострокове розірвання договору на постачання електричної енергії умовами договору № 16015-ВЦ не передбачено; зміна споживачем електропостачальника до закінчення строку дії чинного строкового договору за своєю суттю є достроковим розірванням чинного строкового договору з ініціативи споживача; ТОВ Метро Кеш енд Кері Україна розірвало договір в односторонньому порядку, реалізувавши своє право на вільний вибір (зміну) електропостачальника, шляхом надіслання відповідного повідомлення ТОВ Рівненська обласна енергопостачальна компанія ; оскільки встановлено, що зі сторони ТОВ Метро Кеш енд Кері Україна не було вчинено жодних порушень умов договору та/або чинного законодавства України, відсутні підстави для стягнення з останнього штрафу в розмірі 354 912,00 грн. В частині зустрічного позову, суди попередніх інстанцій зазначили про відсутність підстав для його задоволення, посилаючись, зокрема, на те, що можливість застосування штрафних санкцій, у зв`язку з достроковим розірванням договору (укладеного на визначений строк) з ініціативи споживача внаслідок зміни електропостачальника, не суперечить чинному законодавству, тому відповідна умова комерційної пропозиції не може вважатися недійсною, оскільки основною метою пункту 8 комерційної пропозиції є захист інтересів постачальника від недобросовісних дій споживача, у зв`язку з достроковим припиненням договору.

Короткий зміст вимог касаційної скарги

ТОВ Рівненська обласна енергопостачальна компанія , посилаючись на неправильне застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, просить суд касаційної інстанції скасувати судові акти попередніх інстанцій в частині відмови у задоволенні первісного позову, та ухвалити у скасованій частині нове рішення про задоволення первісного позову.

2. АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ

Доводи особи, яка подала касаційну скаргу

Скаржник посилається на відсутність висновку Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах щодо нарахування (позивачем за первісним позовом) штрафної санкції (відповідачу за первісним позовом), у зв`язку з достроковим припиненням (розірванням) договору.

Скаржник вважає, що судами у розгляді даної справи невірно застосовані норми матеріального права, а саме: частини сьома, одинадцята статті 56, частина друга статті 59 Закону України Про ринок електричної енергії , а також підпункти 1.2.7 (пункту 1.2), 3.2.6 (пункту 3.2) та пункт 6.1 розділу VI Правил роздрібного ринку електричної енергії, а також пункти 2.1, 10.1 додатку 5 до Правил роздрібного ринку електричної енергії, що вплинуло на правильність прийнятих судових рішень зі справи.

Доводи інших учасників справи

ТОВ Метро Кеш енд Кері Україна у відзиві на касаційну скаргу просило залишити судові акти попередніх інстанцій без змін, а касаційну скаргу - без задоволення, зазначаючи, зокрема, про їх відповідність чинному законодавству та матеріалам справи.

Розгляд клопотань учасників справи

29.09.2020 від ТОВ Метро Кеш енд Кері Україна надійшли письмові заперечення проти касаційного провадження, в яких останнє зазначає, що касаційне провадження у даній справі має бути закрито, як помилково відкрите, оскільки відповідно до пункту 2 частини третьої статті 287 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) не підлягають касаційному оскарженню судові рішення у малозначних справах та у справах з ціною позову, що не перевищує п`ятиста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У свою чергу, ТОВ Рівненська обласна енергопостачальна компанія оскаржує судові рішення попередніх інстанцій лише в частині відмови у задоволенні первісного позову (сума позову за первісною позовною заявою складає 354 912,00 грн.), а, отже, сума за первісним позовом є меншою за п`ятисот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тому рішення у справі не підлягає касаційному оскарженню.

У судовому засіданні 08.10.2020 Суд відмовив у задоволенні клопотання ТОВ Метро Кеш енд Кері Україна про закриття касаційного провадження у справі, яке, на думку названого Товариства, є помилково відкритим, оскільки відкриття касаційного провадження у справі, у даному випадку, здійснено Верховним Судом з урахуванням приписів частини третьої статті 287 ГПК України, частини сьомої статті 180 ГПК України, та це питання вже вирішено ухвалою Суду від 14.09.2020.

У судовому засіданні 08.10.2020 оголошувалася перерва до 05.11.2020.

3. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ

27.12.2018 ТОВ Рівненська обласна енергопостачальна компанія (постачальник) та ТОВ Метро Кеш енд Кері Україна (споживач) укладено договір № 16015-ВЦ про постачання електричної енергії споживачу (далі - Договір).

Відповідно до пункту 2.1 Договору постачальник зобов`язується продавати електричну енергію споживачу для забезпечення потреб електроустановок споживача, а споживач оплачує вартість використаної електричної енергії та здійснює інші платежі, передбачені умовами договору.

Положеннями пункту 5.1 Договору передбачено, що споживач розраховується з постачальником за електричну енергію за цінами, що визначаються відповідно до механізму визначення ціни електричної енергії, згідно з обраною споживачем комерційною пропозицією, яка є додатком 2 до цього договору.

До прав споживача, відповідно до підпункту 10 пункту 6.1 Договору, належить право вільно обирати іншого електропостачальника та розірвати цей договір у встановленому цим договором та чинним законодавством порядку.

За невиконання або неналежне виконання своїх зобов`язань, відповідно до пункту 9.1 Договору, сторони несуть відповідальність, передбачену Договором, його додатками та чинним законодавством.

Відповідно до пунктів 10.1, 10.2 Договору споживач має право в будь-який момент часу змінити постачальника шляхом укладення нового договору про постачання електричної енергії з новим електропостачальником, принаймні за 21 календарний день до такої зміни, вказавши дату або строки, в які буде відбуватися така зміна (початок дії нового договору про постачання електричної енергії). Зміна постачальника електричної енергії здійснюється згідно з порядком, встановленим Правилами.

За змістом пункту 13.1 Договору його укладено на строк, зазначений в комерційній пропозиції (додаток 2 до Договору), яку обрав споживач; набирає чинності з моменту погодження (акцептування) споживачем заяви - приєднання, яка є додатком 1 до цього Договору і договірних величин споживання електричної енергії (додаток 3 до Договору) та укладається на строк до 31.12.2019, але підлягає обов`язковому перегляду протягом 10 днів від дати вказаної в пункті 2 Розділу XVII Закону України Про ринок електричної енергії .

За умови дострокового розірвання Договору за ініціативою споживача, споживач зобов`язаний сплатити постачальнику передбачені обраною споживачем комерційною пропозицією штрафні санкції чи іншу фінансову компенсацію за дострокове припинення Договору (пункт 13.3 Договору).

Дія Договору також припиняється у наступних випадках: анулювання постачальнику ліцензії на постачання; банкрутства або припинення господарської діяльності постачальником; у разі зміни власника об`єкта споживача; у разі зміни електропостачальника (пункт 13.5 Договору).

Пунктом 8 комерційної пропозиції № 2.01/1-РОЕК (додаток 2 до Договору), встановлено, що у випадку не повідомлення (повідомлення з порушенням строків) постачальника про дострокове припинення (розірвання) Договору споживачем, споживач сплачує штраф у розмірі вартості електричної енергії, заявленої споживачем, як прогнозований обсяг споживання в місяці, в якому було подано повідомлення про дострокове припинення дії Договору.

Зазначений Договір з додатками підписаний уповноваженими представниками сторін та скріплений відтисками печаток останніх.

Судами також встановлено, що 06.02.2019 ТОВ Метро Кеш енд Кері Україна (споживач) листом повідомило ТОВ Рівненська обласна енергопостачальна компанія (постачальника) про намір змінити електропостачальника, починаючи з 01.03.2019 та укласти договір на постачання електричної енергії з ТОВ ЕНЕРДЖІ 365 .

ТОВ Рівненська обласна енергопостачальна компанія (постачальник) отримало вказаний лист від 06.02.2019, що не заперечували представники ТОВ Рівненська обласна енергопостачальна компанія у судових засіданнях.

ТОВ Рівненська обласна енергопостачальна компанія (постачальник), посилаючись на те, що споживач повідомив його про дострокове припинення (розірвання) Договору з порушенням строків, встановлених таким договором, звернулося до суду з позовом про стягнення з ТОВ Метро Кеш енд Кері Україна штрафу в розмірі 354 912,00 грн.

У свою чергу, ТОВ Метро Кеш енд Кері Україна звернулося до суду із зустрічним позовом до ТОВ Рівненська обласна енергопостачальна компанія про визнання недійсним пункт 8 комерційної пропозиції № 2.03/1- РОЕК (що є додатком до Договору) з моменту укладення Договору.

4. ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Джерела права та оцінка аргументів учасників справи і висновків місцевого та апеляційного господарських судів

Предметом касаційного оскарження стало питання правомірності відмови судами попередніх інстанцій у задоволенні первісного позову про стягнення з ТОВ Метро Кеш енд Кері Україна на користь ТОВ Рівненська обласна енергопостачальна компанія штрафу в розмірі 354 912,00 грн,. у зв`язку з несвоєчасним повідомленням позивача за первісним позовом про зміну постачальника електричної енергії.

Судові рішення попередніх інстанцій в частині вирішення спору за зустрічним позовом жодною із сторін спору не оскаржуються.

В обґрунтування підстав звернення з касаційною скаргою, ТОВ Рівненська обласна енергопостачальна компанія посилається на відсутність висновку Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах щодо нарахування (позивачем за первісним позовом) штрафної санкції (відповідачу за первісним позовом), у зв`язку з достроковим припиненням (розірванням) Договору .

Скаржник вважає, що судами у розгляді даної справи невірно застосовано норми матеріального права, а саме: частини сьома, одинадцята статті 56 та частина друга статті 59 Закону України Про ринок електричної енергії , а також підпункти 1.2.7 (пункту 1.2), 3.2.6 (пункту 3.2) та пункт 6.1 розділу VI Правил роздрібного ринку електричної енергії, а також пункти 2.1, 10.1 додатку 5 до Правил роздрібного ринку електричної енергії , що вплинуло на правильність прийнятих судових рішень зі справи.

У справі, що розглядається позивач за первісним позовом звернувся з вимогою до відповідача за первісним позовом про стягнення штрафу в розмірі 354 912,00 грн., у зв`язку з тим, що споживач повідомив його про дострокове припинення (розірвання) Договору з порушенням строків, встановлених Договором .

У розгляді касаційної скарги Суд з`ясував, що висновок Верховного Суду щодо застосування норми права щодо нарахування (позивачем за первісним позовом) штрафної санкції (відповідачу за первісним позовом), у зв`язку з достроковим припиненням (розірванням) договору у подібних правовідносинах, - відсутній.

Так, відмовляючи у задоволенні первісного позову, місцевий господарський суд, з яким також погодився й апеляційний господарський суд, вказав про те, що зміна відповідачем за первісним позовом електропостачальника до закінчення строку дії Договору є достроковим розірванням договору з ініціативи останнього. Отже, договір розірвано з ініціативи споживача, який скористався своїм правом на зміну електропостачальника , попередивши при цьому завчасно постачальника листом від 06.02.2019 про намір змінити його. Встановивши, що зі сторони ТОВ Метро Кеш енд Кері Україна не було вчинено жодних порушень умов Договору або чинного законодавства України, суди дійшли висновку про відсутність підстав для стягнення з останнього штрафу в розмірі 354 912,00 грн.

Верховний Суд погоджується з висновками судів попередніх інстанцій з огляду на таке.

Між сторонами по справі укладено договір про постачання електричної енергії споживачу.

Частиною першою статті 627 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) передбачено, що відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. Договір є обов`язковим для виконання сторонами (стаття 629 ЦК України).

За змістом частин першої, четвертої та сьомої статті 179 Господарського кодексу України (далі - ГК України) майново - господарські зобов`язання, які виникають між суб`єктами господарювання або між суб`єктами господарювання і негосподарюючими суб`єктами - юридичними особами на підставі господарських договорів, є господарсько - договірними зобов`язаннями.

При укладенні господарських договорів сторони можуть визначати зміст договору на основі: вільного волевиявлення, коли сторони мають право погоджувати на свій розсуд будь-які умови договору, що не суперечать законодавству; примірного договору, рекомендованого органом управління суб`єктам господарювання для використання при укладенні ними договорів, коли сторони мають право за взаємною згодою змінювати окремі умови, передбачені примірним договором, або доповнювати його зміст; типового договору, затвердженого Кабінетом Міністрів України, чи у випадках, передбачених законом, іншим органом державної влади, коли сторони не можуть відступати від змісту типового договору, але мають право конкретизувати його умови; договору приєднання, запропонованого однією стороною для інших можливих суб`єктів, коли ці суб`єкти у разі вступу в договір не мають права наполягати на зміні його змісту.

Зміст господарського договору становлять умови договору, визначені угодою його сторін, спрямованою на встановлення, зміну або припинення господарських зобов`язань, як погоджені сторонами, так і ті, що приймаються ними як обов`язкові умови договору у відповідності до законодавства (частина перша статті 180 ГК України).

Відповідно до статті 275 ГК України за договором енергопостачання енергопостачальне підприємство (енергопостачальник) відпускає електричну енергію, пару, гарячу і перегріту воду споживачеві (абоненту), який зобов`язаний оплатити прийняту енергію та дотримуватися передбаченого договором режиму її використання, а також забезпечити безпечну експлуатацію енергетичного обладнання, що ним використовується. Відпуск енергії без оформлення договору енергопостачання не допускається.

За змістом статті 56 Закону України Про ринок електричної енергії постачання електричної енергії споживачам здійснюється електропостачальниками, які отримали відповідну ліцензію, за договором постачання електричної енергії споживачу. Договір постачання електричної енергії споживачу укладається між електропостачальником та споживачем та передбачає постачання всього обсягу фактичного споживання електричної енергії споживачем у певний період часу одним електропостачальником. Умови постачання електричної енергії, права та обов`язки електропостачальника і споживача визначаються договором постачання електричної енергії споживачу . У договорі постачання електричної енергії споживачу визначаються, зокрема, строк дії договору, умови припинення, пролонгації та розірвання договору, зокрема в односторонньому порядку споживачем у разі зміни електропостачальника , а також умови дострокового розірвання договору із зазначенням наявності чи відсутності санкції (штрафу) за дострокове розірвання договору.

Таким чином, законодавець відповідно до змісту пункту 10 частини сьомої статті 56 Закону України Про ринок електричної енергії розмежовує правовідносини з розірвання договору, зокрема, в односторонньому порядку за ініціативою споживача, у разі зміни електропостачальника та правовідносини з дострокового розірвання договору з інших причин, залежно від чого, із наявністю/відсутністю санкції (штрафу) за дострокове розірвання договору.

Верховний Суд зазначає, що жодне положення договору постачання електричної енергії споживачу не має створювати обмежень права споживача на зміну електропостачальника, при дотриманні ним умов договору, які безпосередньо регулюють процедуру зміни електропостачальника . Крім того, договір не може містити положення, що накладають додаткові фінансові зобов`язання на споживача, який здійснює (реалізує) зазначене, передбачене законодавством, право. В іншому разі, таке положення вважається недійсним з моменту укладення договору.

Статтею 58 Закону України Про ринок електричної енергії передбачено, що споживач має право змінювати електропостачальника на умовах, визначених цим Законом та правилами роздрібного ринку.

Відповідно до статті 59 Закону України Про ринок електричної енергії зміна електропостачальника споживачем здійснюється на безоплатній основі у порядку, визначеному правилами роздрібного ринку електричної енергії.

Пунктом 10.2 Договору сторони встановили, що зміна постачальника електричної енергії здійснюється згідно з порядком, встановленим Правилами роздрібного ринку електричної енергії (далі - ПРРЕЕ).

Відповідно до підпункту 5.5.1 пункту 5.1 ПРРЕЕ, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 № 312, споживач електричної енергії має право змінювати електропостачальника на умовах, визначених Законом України Про ринок електричної енергії та цими Правилами.

Пунктом 6.1 (підпункти 6.1.1 - 6.1.3) ПРРЕЕ передбачено, що споживач має право в установленому цими Правилами порядку на зміну електропостачальника шляхом укладення нового договору про постачання електричної енергії споживачу (постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг) з новим електропостачальником. Процес зміни споживачем електропостачальника забезпечується суб`єктами (учасниками) ринку електричної енергії та учасниками роздрібного ринку електричної енергії, які задіяні у процесі зміни електропостачальника та забезпечують зміну та інформаційний обмін під час такої зміни на безоплатній основі. Зміна електропостачальника за ініціативою споживача має бути завершена протягом періоду, що починається з дня повідомлення споживачем нового електропостачальника про наміри змінити попереднього електропостачальника, але у строк, що не перевищує 21 календарний день з дня вказаного повідомлення . Днем повідомлення споживачем про намір змінити електропостачальника вважається дата зафіксованого звернення споживача до нового електропостачальника щодо наміру укласти з ним договір про постачання електричної енергії споживачу.

Згідно з підпунктом 6.1.3 пункту 6.1 ПРРЕЕ встановлено, що якщо споживач має чинний договір про постачання електричної енергії з фіксованим терміном (строком) дії, з метою уникнення штрафних санкцій за дострокове розірвання договору з боку попереднього електропостачальника, споживач повинен повідомити нового електропостачальника про намір укласти з ним договір про постачання електричної енергії споживачу за 21 календарний день до дати закінчення терміну (строку) дії чинного договору.

З огляду на вищезазначені норми, Верховний Суд погоджується з висновками судів попередніх судових інстанцій про те, що ані Законом України Про ринок електричної енергії , ані ПРРЕЕ не встановлено конкретних строків, в межах яких споживач зобов`язаний попередити попереднього електропостачальника про намір укласти з новим електропостачальником договір про постачання електричної енергії. Вказаними нормативними актами встановлено лише період, протягом якого має бути завершена зміна електропостачальника за ініціативою споживача, та строк, в межах якого споживач повинен повідомити нового електропостачальника, а не попереднього, як стверджує позивач за первісним позовом, про намір укласти з ним договір про постачання електричної енергії споживачу.

Разом з тим, відповідно до пункту 10.1 Договору, споживач має право у будь - який момент часу змінити постачальника шляхом укладення нового договору про постачання електричної енергії з новим електропостачальником, принаймні за 21 день до такої зміни, вказавши дату або строки, в які буде відбуватися така зміна (початок дії нового договору про постачання електричної енергії).

Будь-яких інших строків, в межах яких споживач зобов`язаний попередити постачальника про зміну постачальника чи про дострокове розірвання договору на постачання електричної енергії умовами укладеного Договору не передбачено.

Як встановлено судами обох інстанцій, ТОВ Метро Кеш енд Кері Україна , як споживач електричної енергії, листом від 06.02.2019 повідомило постачальника, що має намір змінити електропостачальника, починаючи з 01.03.2019, та укласти договір на постачання електричної енергії з ТОВ ЕНЕРДЖІ 365 . Зазначений лист отриманий постачальником, що не заперечувалося останнім.

Отже, ТОВ Метро Кеш енд Кері Україна , як споживач електричної енергії, повідомило постачальника про намір змінити електропостачальника за 21 день до такої зміни.

Враховуючи те, що Договором не передбачено будь - яких інших строків для повідомлення про дострокове розірвання договору, у зв`язку з процедурою переходу до нового електропостачальника, Суд погоджується з висновками судів попередніх інстанцій про відсутність порушень з боку ТОВ Метро Кеш енд Кері Україна умов Договору та/або приписів чинного законодавства України.

Безпідставними є твердження скаржника про те, що споживач повинен був повідомити постачальника про дострокове розірвання Договору у місячний строк, оскільки зазначений у пункті 13.7 Договору місячний строк стосується інших змін, які вносяться до заяви - приєднання ніж ті, порядок здійснення яких вже врегульовано як законодавчими приписами, так і окремими спеціальними умовами Договору, зокрема пунктом 10.1 Договору.

Згідно зі статтею 202 ГК України господарське зобов`язання припиняється: виконанням, проведеним належним чином; зарахуванням зустрічної однорідної вимоги або страхового зобов`язання; у разі поєднання управненої та зобов`язаної сторін в одній особі; за згодою сторін; через неможливість виконання та в інших випадках, передбачених цим Кодексом або іншими законами. Господарське зобов`язання припиняється також у разі його розірвання або визнання недійсним за рішенням суду. До відносин щодо припинення господарських зобов`язань застосовуються відповідні положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

У разі розірвання договору зобов`язання сторін припиняються (частина друга статті 653 ЦК України).

Відповідно до статті 525 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з частинами першою - другою статті 598 ЦК України зобов`язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом. Припинення зобов`язання на вимогу однієї із сторін допускається лише у випадках, встановлених договором або законом.

Отже, у зазначеній нормі наведено основне правило щодо можливості припинення зобов`язання лише на підставі договору або закону. При цьому припинення зобов`язання на вимогу однієї зі сторін можливе, якщо такі дії вчинені відповідно до вимог закону або передбачені умовами договору. Належна реалізація відповідачем передбачених договором прав на його дострокове розірвання виключає застосування до нього штрафних санкцій.

Відповідно до частин першої та четвертої статті 188 ГК України зміна та розірвання господарських договорів в односторонньому порядку не допускаються, якщо інше не передбачено законом або договором . У разі якщо сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) договору або у разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду.

За змістом статті 651 ЦК України зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору. У разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно розірваним або зміненим.

За загальним правилом зміна та розірвання господарських договорів допускається лише за згодою сторін в порядку, встановленому статтею 188 ГК України. Зміна та розірвання господарських договорів (припинення зобов`язання) саме в односторонньому порядку допускаються виключно з підстав, прямо передбачених відповідним законом або договором (аналогічну правову позицію викладено у постанові колегії суддів об`єднаної палати Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 05.07.2019 № 916/1684/18).

При цьому як умови Договору, так і ПРРЕЕ передбачають можливість розірвання спірного договору в односторонньому порядку.

З огляду на викладене, Верховний Суд вважає, що споживач, розірвавши спірний договір в односторонньому порядку, реалізував своє право на вільний вибір (зміну) електропостачальника шляхом надіслання відповідного повідомлення постачальнику.

За умови дострокового розірвання Договору за ініціативою споживача, споживач зобов`язаний сплатити постачальнику передбачені обраною споживачем комерційною пропозицією штрафні санкції чи іншу фінансову компенсацію за дострокове припинення договору (пункт 13.3 Договору).

Судами встановлено, що пунктом 8 комерційної пропозиції № 2.01/1-РОЕК (Додаток 2 до Договору) встановлено, що у випадку не повідомлення (повідомлення з порушенням строків) постачальника про дострокове припинення (розірвання) договору споживачем, споживач сплачує штраф у розмірі вартості електричної енергії, заявленої споживачем, як прогнозований обсяг споживання в місяці, в якому було подано повідомлення про дострокове припинення дії договору.

ТОВ Рівненська обласна енергопостачальна компанія стверджувало, що ТОВ Метро Кеш енд Кері Україна , як споживач, повідомило постачальника про дострокове припинення (розірвання) Договору з порушенням строків, передбачених Договором, тому зі споживача слід стягнути штраф у розмірі 354 912,00 грн.

Штрафними санкціями, відповідно до частини першої статті 230 ГК України, визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Для застосування такої міри відповідальності, як штраф, має бути встановлена протиправна поведінка суб`єкта (відповідача за первісним позовом), яка характеризується порушенням умов договору, або ж чинного законодавства України.

Проте суди, встановивши, що зі сторони ТОВ Метро Кеш енд Кері Україна не було вчинено жодних порушень умов Договору та/або чинного законодавства України, дійшли правомірного висновку про відсутність підстав для стягнення з останнього штрафу в розмірі 354 912,00 грн.

Таким чином, Верховний Суд вважає, що у розгляді даної справи, суди попередніх судових інстанцій правомірно застосували до спірних правовідносин приписи частин сьомої, одинадцятої статті 56 та частини другої статті 59 Закону України Про ринок електричної енергії , а також підпункти 1.2.7 (пункту 1.2), 3.2.6 (пункту 3.2) та пункт 6.1 розділу VI ПРРЕЕ, а також пункти 2.1, 10.1 додатку 5 до ПРРЕЕ.

Суд не приймає до уваги аргументи касаційної скарги, які зводяться до встановлення інших обставин, ніж встановлені судами першої та апеляційної інстанцій, а також стосуються переоцінки наданих сторонами доказів, оскільки суд касаційної інстанції не має права вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази, зважаючи на встановлені статтею 300 ГПК України межі розгляду справи судом касаційної інстанції.

Враховуючи межі перегляду справи у касаційній інстанції, передбачені статтею 300 ГПК України, Суд вважає, що доводи, викладені у касаційній скарзі, не отримали підтвердження під час касаційного провадження, не спростовують висновків судів попередніх інстанції, підстав для задоволення касаційної скарги і скасування чи зміни оскаржуваних судових рішень немає.

Верховний Суд у прийнятті цієї постанови керується й принципом res judicata, базове тлумачення якого вміщено в рішеннях Європейського суду з прав людини від 03.12.2003 у справі Рябих проти Росії , від 09.11.2004 у справі Науменко проти України , від 18.11.2004 у справі Праведная проти Росії , від 19.02.2009 у справі Христов проти України , від 03.04.2008 у справі Пономарьов проти України , в яких цей принцип розуміється як елемент принципу юридичної визначеності, що вимагає поваги до остаточного рішення суду та передбачає, що перегляд остаточного та обов`язкового до виконання рішення суду не може здійснюватись лише з однією метою - домогтися повторного розгляду та винесення нового рішення у справі, а повноваження судів вищого рівня з перегляду (у тому числі касаційного) мають здійснюватися виключно для виправлення судових помилок і недоліків. Відхід від res judicate можливий лише тоді, коли цього вимагають відповідні вагомі й непереборні обставини, наявності яких у цій справі скаржник не зазначив й не обґрунтував.

Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

Відповідно до частини першої статті 309 ГПК України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо судове рішення, переглянуте в передбачених статтею 300 цього Кодексу межах, ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Касаційна скарга ТОВ Рівненська обласна енергопостачальна компанія підлягає залишенню без задоволення, а судові рішення попередніх інстанцій - без змін, оскільки доводи касаційної скарги не знайшли свого підтвердження під час її розгляду, а оскаржувані судові рішення ухвалені з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Судові витрати

Понесені у зв`язку з переглядом справи в суді касаційної інстанції судові витрати покладаються на ТОВ Рівненська обласна енергопостачальна компанія , оскільки касаційна скарга залишається без задоволення.

Керуючись статтями 129, 300, 308, 309, 315 ГПК України, Касаційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

Рішення господарського суду Рівненської області від 25.02.2020 та постанову Північно - західного апеляційного господарського суду від 13.07.2020 зі справи № 918/808/19 залишити без змін, а касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю Рівненська обласна енергопостачальна компанія - без задоволення.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя І. Колос

Суддя І. Бенедисюк

Суддя Т. Малашенкова

Дата ухвалення рішення04.11.2020
Оприлюднено08.11.2020

Судовий реєстр по справі —918/808/19

Постанова від 04.11.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Колос І.Б.

Ухвала від 13.09.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Колос І.Б.

Ухвала від 16.08.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Колос І.Б.

Постанова від 12.07.2020

Господарське

Північно-західний апеляційний господарський суд

Коломис В.В.

Ухвала від 29.06.2020

Господарське

Північно-західний апеляційний господарський суд

Коломис В.В.

Ухвала від 27.05.2020

Господарське

Північно-західний апеляційний господарський суд

Коломис В.В.

Ухвала від 01.04.2020

Господарське

Північно-західний апеляційний господарський суд

Коломис В.В.

Рішення від 24.02.2020

Господарське

Господарський суд Рівненської області

Торчинюк В.Г.

Рішення від 24.02.2020

Господарське

Господарський суд Рівненської області

Торчинюк В.Г.

Ухвала від 10.02.2020

Господарське

Господарський суд Рівненської області

Торчинюк В.Г.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні