ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua ДОДАТКОВЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

18.08.2020Справа № 910/17641/19

Господарський суд міста Києва у складі судді Шкурдової Л.М. , розглянувши заяву товариства з обмеженою відповідальністю Укрреставрація

про розподіл судових витрат

у справі

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Укрреставрація"

до Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "Дім Комфорт"

про стягнення 84 504,02 грн

Суддя: Шкурдова Л.М.

секретар с/з Масна А.А.

Представники сторін:

від позивача: не з`явився

від відповідача: не з`явився

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду міста Києва від 03.07.2020 у справі №910/17641/19 позов задоволено повністю.

10.07.2020 через відділ діловодства суду від позивача надійшла заява про ухвалення додаткового рішення, в якій позивач просить суд ухвалити додаткове рішення яким стягнути з відповідача на користь позивача понесені судові витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 10 000,00 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.07.2020 призначено розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Укрреставрація" про ухвалення додаткового рішення у справі №910/17641/19.

Матеріали справи містять копію укладеного між товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Укрреставрація (клієнт) та адвокатським об`єднанням ЮРДАНА Договору про надання правової допомоги №1/16 від 29.03.2016 р.

Додатковою угодою №3 до Договору сторонами погоджено розмір гонорару, що сплачується клієнтом виходячи з погодинної ставки наданої правової допомоги об`єднанням в розмірі 1 800,00 грн за одну годину роботи.

Адвокатським об`єднанням ЮРДАНА складено Звіт про надані правничі послуги по справі №910/17641/19 на суму 10 000,00 грн.

03.07.2020 року сторонами Договору складено Акт прийому-передачі наданих послуг на суму 10 000,00 грн.

Згідно платіжного доручення №1116 від 07.07.2020 позивачем сплачено витрати на послуги адвоката в розмірі 10 000,00 грн.

Статтею 123 ГПК України визначено, що судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати: 1) на професійну правничу допомогу; 2) пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи; 3) пов`язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів; 4)пов`язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

Відповідно до частин 1-3 статті 126 ГПК України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат. Для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Відповідно до статті 30 Закону України "Про адвокатуру і адвокатську діяльність" гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги. При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час.

Згідно з частиною 4 статті 126 ГПК України розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

Як вбачається з матеріалів справи адвокатом Адвокатського об`єднання Полонська Н.М. складено та підписано відповідь на відзив у даній справі, адвокат Полонська Н.М. приймала участь у судовому засіданні 28.01.2020, 18.02.2020, 26.05.2020, 03.07.2020, що підтверджується протоколами судового засідання.

Відповідно до статті 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Згідно з пунктом 2 частини 4 статті 129 ГПК України інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються у разі відмови в позові - на позивача.

Частиною 8 статті 129 ГПК України передбачено, що розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо). Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву. У разі неподання відповідних доказів протягом встановленого строку така заява залишається без розгляду.

Суд зазначає, що надані копії Договору про надання правової допомоги №1/16 від 29.03.2016 р., акту прийому-передачі наданих послуг від 03.07.2020, платіжне доручення №1116 від 07.07.2020 в їх сукупності є достатніми доказами на підтвердження наявності підстав для відшкодування судом витрат на професійну правничу допомогу в зазначеному розмірі, оскільки цей розмір судових витрат доведений, документально обґрунтований та відповідає критерію розумної необхідності таких витрат.

Отже, враховуючи складність справи та надані послуги, принципи співмірності та розумності судових витрат, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення заяви товариства з обмеженою відповідальністю Укрреставрація про розподіл судових витрат шляхом стягнення з Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "Дім Комфорт" витрат на професійну правничу допомогу в розмірі 10 000 грн.

Керуючись ст.ст.123, 126, 244, 236 - 240 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Стягнути з Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "Дім Комфорт" (02099, м.Київ, вул.Бориспільська, 12-В, код ЄДРПОУ 37017439) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Укрреставрація" (04080, м.Київ, вул.Фрунзе, 1-3, код ЄДРПОУ 33193413) 10 000 (десять тисяч) грн 00 коп - витрати на послуги адвоката.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили через 20 днів з моменту виготовлення повного тексту рішення в разі не оскарження його в установленому порядку. Рішення може бути оскаржене в 20-денний строк до Північного апеляційного господарського суду.

Суддя Шкурдова Л.М.

Дата складення тексту рішення: 27.08.2020

Дата ухвалення рішення 18.08.2020
Оприлюднено 01.09.2020

Судовий реєстр по справі 910/17641/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 20.05.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 23.04.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 16.04.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 22.02.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Постанова від 28.12.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 14.09.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 18.08.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 24.07.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 03.07.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 26.05.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 24.04.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 18.03.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 28.01.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 19.12.2019 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 910/17641/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону